Paun Es Durlić
PORODIČNI PRIVEG U LAZNICI
"Razvitak" br. 200, Zaječar, str. 162


Sl. 10 - Milena Pankalujić predaje a Ljubinka Nikolić prihvata hlebove prilikom prvog iznošenja pomane preko prozora.

 

 

 

 

 

 

Snimio: Paun Es Durlić
20. 11. 1990.