Paun Es Durlić
PORODIČNI PRIVEG U LAZNICI
"Razvitak" br. 200, Zaječar, str. 163


Sl. 11 - Devojčica Biljana Fufulović u trenutku paljenja privega namenjenog pokojnom Dragutinu Pankalujiću.

 

 

 

 

 

 

Snimio: Paun Es Durlić
20. 11. 1990.