Paun Es Durlić
PORODIČNI PRIVEG U LAZNICI
"Razvitak" br. 200, Zaječar, str. 165


Sl. 14 - Gosti privega sede za krcatom trpezom u očekivanju da se ona "oslobodi" kako bi mogli da počnu sa obedovanjem.

 

 

 

 

 

 

Snimio: Paun Es Durlić
20. 11. 1990.