Paun Es Durlić
PORODIČNI PRIVEG U LAZNICI
"Razvitak" br. 200, Zaječar, str. 159


Sl. 3 - Milena Pankalujić sa kolačem u ruci upućuje marturijsku molitvu nebeskim telima da izvedu pokojnika na ovaj svet

 

 

 

 

 

 

Snimio: Paun Es Durlić
20. 11. 1990.