Paun Es Durlić
PORODIČNI PRIVEG U LAZNICI
"Razvitak" br. 200, Zaječar, str. 159


Sl. 4 - Devojčica Biljana Fufulović izliva vodu za jednog od pokojnika dok baba Marija Kumbrić, vezujući čvorove, kontroliše broj izlivenih kofa.

 

 

 

 

 

 

Snimio: Paun Es Durlić
20. 11. 1990.