Paun Es Durlić
PORODIČNI PRIVEG U LAZNICI
"Razvitak" br. 200, Zaječar, str. 160


Sl. 5 - Stana Radosavljević, tetka pokojnog Dragutina Pankalujića, bila je u toku noći i prepodneva jedan od čuvara odeće.

 

 

 

 

 

 

Snimio: Paun Es Durlić
20. 11. 1990.