Paun Es Durlić
PORODIČNI PRIVEG U LAZNICI
"Razvitak" br. 200, Zaječar, str. 161


Sl. 7 - Petar, rođak jednog od pokojnika, sprema se za put na "onaj svet", gde treba da ga nađe i lično mu preda odeću.

 

 

 

 

 

 

Snimio: Paun Es Durlić
20. 11. 1990.