Paun Es Durlić
PORODIČNI PRIVEG U LAZNICI
"Razvitak" br. 200, Zaječar, str. 162


Sl. 9 - Uz marturiju Milene Pankalujić, Ljubinka Nikolić prekađuje pomanu pre prvog iznošenja preko prozora.

 

 

 

 

 

 

Snimio: Paun Es Durlić
20. 11. 1990.