"Влва" Јанко Дурља, снимљен у сред сеансе како држи будилник на уху 
и "слуша" шта му "говоре" шојмане!

 

Психолог Јовица Ћирић посматра "момуаће" - корњачин оклоп, 
окачен о дрво у близини Јанкове куће 

Snimci: Paun Es Durlić