Паун Ес Дурлић, Власац - васкрс потoпљеног археолошког локалитета, "Развитак", број 217-218, Зајечар, 2004, стр. 5


Сл. 1 Потопљени археолошки локалитет Власац налази се у Ђердапу, око 3 км низводно од Лепенског Вира. Кућа налазача предмета, Момчила Ђорђевића (означена сивим кружићем) налази се испод рта Гребена, на обали Поречког залива, удаљена око 10 км узводно од Доњег Милановца.

(Служба документалистике Музеја у Мајданпеку).