Паун Ес Дурлић,

Власац - васкрс потoпљеног археолошког локалитета,

"Развитак", број 217-218, Зајечар, 2004, стр. 9

Сл. 10 - Ситуациони план археолошког локалитета Власац (Срејовић – Летица, 1971; Дурлић – Крчмаревић, 2004). Правоугаоници приказују распоред сонди, дим. 4 х 4 м, којима су археолози успели да истраже локалитет пре његовог потапања у лето 1971. године. Квадрат «е9» означава сонду са котом највиших налаза из 1971. године (гроб 71, кота 68,54 м), која је стручњацима Музеја у Мајданпеку послужила као полазна основа за убикацију случајних налаза из 2002. године. Три главна налаза обележена су бројевима од 1 до 3, и овде су приказани знатно увећаних димензија да би се лакше уочиле позиције које су утврђене рекогносцирањем. Ако се следи приложени мрежни план, онда се, хипотетички, новонађени предмети могу «сместити» у топографију Власца према следећем распореду: жртвеник овде означен редним бројем 1 (инв. бр. А/83), спадао би у квадрат «е», аниконични облутак под редним бројем 2 (инв. бр. А/85) спадао би у квадрат «е2» а жртвеник са графизмима, означен редним бројем 3 (инв. бр. А/86) спадао би у квадрат «е11».