Паун Ес Дурлић,

Власац - васкрс потoпљеног археолошког локалитета,

"Развитак", број 217-218, Зајечар, 2004, стр. 9

Сл. 12 – Друга страна жртвеника са графизмима А/86, после конзервације.