Паун Ес Дурлић,

Власац - васкрс потoпљеног археолошког локалитета,

"Развитак", број 217-218, Зајечар, 2004, стр. 7

Сл. 2 - Налазач предмета, рибар Момчило Ђорђевић са супругом Живанком, снимљен 17. априла 2004. године на обали Дунава, крај свог старог чамца, који je по древном аласком обичају оставио да иструне у води.