Паун Ес Дурлић, Власац - васкрс потoпљеног археолошког локалитета, "Развитак", број 217-218, Зајечар, 2004, стр. 7


Сл. 4 - Жртвеник (инв. бр. А/83), снимљен пре кознервације.