Паун Ес Дурлић,

Власац - васкрс потoпљеног археолошког локалитета,

"Развитак", број 217-218, Зајечар, 2004, стр. 7

Сл. 5 - Аниконични облутак (инв. бр. А/85) са траговима гарежи који указују да је био положен уз огњиште.