Паун Ес Дурлић,

Власац - васкрс потoпљеног археолошког локалитета,

"Развитак", број 217-218, Зајечар, 2004, стр. 9

Сл. 8 – Одлазак на прво рекогносцирање Власца који је више од три деценије мировао под водама Ђердапског језера. С лева на десно: академик др Борислав Јовановић из Археолошког института САНУ, Васоје Бобан Васић, археолог, кустос музеја Лепенски Вир, рибар и налазач предмета Момчило Ђорђевић и Паун Ес Дурлић из Музеја у Мајданпеку.