Паун Ес Дурлић,

Власац - васкрс потoпљеног археолошког локалитета,

"Развитак", број 217-218, Зајечар, 2004, стр. 9

Сл. 9 - Реконструкција положаја жртвеника са графизмима, извршена на лицу места на Власцу 17. априла 2004. у условима ниског водостаја као у моменту налаза, августа 2002. године.