SPELOVANJE VLAŠKIH FRAZA

(probno korišćenje google translate TTS za rumunski jezik)

Govorni primeri sa područja:

(3758) bîlmažală (rom. bălmăjală) баљезгање  [imenica]  [varijanta (dublet)]
bîlmažală [akc. bîlmažală] (i. ž.) ● v. balmažală [Por.] ∞ balmažîbîlmažalăU ovoj reči nema fraza!

În acest cuvânt nu există expresie!