SPELOVANJE VLAŠKIH FRAZA

(probno korišćenje google translate TTS za rumunski jezik)

Govorni primeri sa područja:

(4094) puaće (rom. poate) можда  [varijanta (dublet)]
puaće [akc. puaće] (pril.) ● v. poaće [Por.] ∞ pućapuaćeU ovoj reči nema fraza!

În acest cuvânt nu există expresie!