SPELOVANJE VLAŠKIH FRAZA

(probno korišćenje google translate TTS za rumunski jezik)

Govorni primeri sa područja:

(4265) ćuankă (rom. coacă) штап  [imenica]  [varijanta (dublet)]
ćuankă [akc. ćuankă] (i. ž.) ● v. ćuakă [Por.] ∞ ćuakăćuankăU ovoj reči nema fraza!

În acest cuvânt nu există expresie!