COPYRIGHT
(ALL RIGHTS RESERVED)


Građa iz Vorbara može se koristiti u stručnim i naučnim radovima bez ograničenja, uz obavezu navođenja izvora.  

U leksikonu nije svuda izvršena  lektura i korektura.

Preporučuje se potencijalim korisnicima da se o svakoj izabranoj reči, kod koje se javi nedoumica, obrate autoru za pomoć. Za kontakt koristiti formu koja se nalazi uz reč.

 

Pravilno citiranje izvora:

Paun Es Durlić i saradnici, Vorbar - leksikon vlaške kulture, (link), (datum preuzimanja)


Materialul din Vorbar poate fi folosit nelimitat în studiile ştiinţifice şi de specialitate, cu obligaţia citării sursei.  

Vorbarul nu este corectat în totalitate.

Potenţialilor utilizatori li se recomandă consultarea autorului în cazul în care au nelămuriri în legătură cu anumite cuvinte. Pentru contact folosiţi formularul din dreptul cuvântului respectiv.

 

Citarea corectă a sursei:

Paun Es Durlić şi colaboratorii, Vorbar – Lexiconul culturii rumâneşti, (link), (data preluării)


The material in this Lexicon can be used in professional and scientific works, without limitation, provided that you mention the source.  

The editing and proofreading of the Lexicon are not finished yet.

The potential users are recommended to contact the author for help if they have any doubts regarding the selected words. For contact, use the form connected to the word

 

Proper quoting of source:

Paun Es Durlić & collaborators, Vorbar – Lexicon of Romanian Culture, (link), (retrieval date)


0001