Lista cuvintelor cu imagine


Svega ilustracija: 548


Vlaški

Româneşte

Sârbeşte

Slika/imagine

Vidi/vezi
adapatuare
(адапатуаре)
adăpătoare  појило   [Vezi]
aĭuş
(ајуш)
aiuş  дивљи лук   [Vezi]
albină
(албинă)
albină  пчела   [Vezi]
albĭe
(албје)
albie  корито   [Vezi]
aldan
(алдан)
aldan  летња конопља   [Vezi]
alkauă
(aлкaуă)
halcaua  алка   [Vezi]
Almăş
(Aлмăш)
Almăj  Алмаш   [Vezi]
alun
(алун)
alun  леска   [Vezi]
alună
(алунă)
alună  лешник   [Vezi]
aluńauă
(алуњауă)
alunele  ливадска биљка   [Vezi]
aļergatuare
(аљергатуаре)
alergătoare  мотовило   [Vezi]
ambarĭ
(амбарј)
hambar  амбар   [Vezi]
amnarĭ
(амнарј)
amnar  оцило   [Vezi]
andrĭeauă
(андрјеауă)
andrea  велика игла   [Vezi]
ańi
(aњи)
inele anuale  годови   [Vezi]
ańin
(ањин)
anin  јова   [Vezi]
arag
(араг)
hărag  рабош   [Vezi]
Aranźel
(Aрaнźел)
arhanghel  Аранђел   [Vezi]
arţarĭ
(арцарј)
arţar  црни јавор   [Vezi]
ardou
(ардоу)
hârdău  ардов   [Vezi]
ariś
(ариś)
aric  јеж   [Vezi]
ariuş
(ариуш)
coricov  киселица   [Vezi]
arîăţ
(арîăц)
erete  кобац   [Vezi]
armasarĭ
(армасарј)
armăsar  пастув   [Vezi]
armurikă
(армурикă)
armonică  хармоника   [Vezi]
arpaźik
(арпаźик)
arpagic  арпаџик   [Vezi]
arpiuară
(aрпиуaрă)
aripioară  крилашце   [Vezi]
arźintuaĭkă
(арźинтуајкă)
arginţică  фресница   [Vezi]
astragană
(астраганă)
astrahan  астрагана   [Vezi]
astrukamînt
(аструкамîнт)
astrucământ  покривач   [Vezi]
aşuou
(aшуоу)
aşău  ашов   [Vezi]
avļiĭe
(ављије)
avlie  авлија   [Vezi]
avramĭasă
(аврамјасă)
avrămeasă  пролевак   [Vezi]
badîń
(бадîњ)
budăi  бућка   [Vezi]
bagram
(баграм)
salcâm  багрем   [Vezi]
baĭer
(бајер)
baieră  ручица   [Vezi]
balaur
(балаур)
balaur  смук   [Vezi]
baluşăl
(бaлушăл)
păstrăv de fag  буковача   [Vezi]
Baļan
(Бaљaн)
Balian  Баљан   [Vezi]
baļigarĭ
(бaљигaрj)
băligar  балегар   [Vezi]
bandierĭ
(бaндиерj)
bandier  бандера   [Vezi]
bankă
(бaнкă)
bancă  банка (монета)   [Vezi]
banu mîţî
(бaну мîцî)
mică  мачји новчић, лискун   [Vezi]
barbarĭ
(барбарј)
bărbie  подбрадак   [Vezi]
barbă
(barbă)
barbă  брада   [Vezi]
barbiĭe
(барбије)
bărbie  подвољак   [Vezi]
bardak
(бaрдaк)
bardac  бардак   [Vezi]
bardă
(бардă)
bardă  брадва   [Vezi]
barḑă
(барḑă)
barză  рода   [Vezi]
barkă
(бaркă)
barcă  чамац   [Vezi]
baskiĭe
(баскије)
ulucă  баскија   [Vezi]
bastră
(бaстрă)
peronosporă  пламењача   [Vezi]
baśiĭe
(баśије)
băcie  бачија   [Vezi]
bată
(батă)
bată  трака   [Vezi]
beşikuţă
(бешикуцă)
băşicuţă  џенарика   [Vezi]
biku-bĭelţî
(бику-бjелцî)
bou-de-baltă  букавац   [Vezi]
bilovink
(биловинк)
bilovinc  ружичаст   [Vezi]
Biļizvuorţa
(Биљизвуорцa)
Bilizvorţa  Билизворца   [Vezi]
birigĭată
(биригјатă)
beregată  гркљан   [Vezi]
bisîarikă
(бисîaрикă)
biserică  црква   [Vezi]
biul
(биул)
bivol  биво   [Vezi]
bîĭbarak
(бîjбaрaк)
baibarac  прслук   [Vezi]
bîrnarĭaţă
(бîрнaрjaцă)
bârnăreaţă  брвнара   [Vezi]
Bîrńiţa
(Бîрњицa)
Bârniţa  Брњица   [Vezi]
bîsamak
(бîсaмaк)
basamac  степеница   [Vezi]
bît
(бîт)
băţ  штап   [Vezi]
bĭaĭkă
(бјајкă)
beică  куна златица   [Vezi]
bĭek
(бjек)
bec  бренер   [Vezi]
bĭeşîkă
(бjешîкă)
băşică  бешика   [Vezi]
bļau
(бљaу1)
bleau1  левча   [Vezi]
bļid
(бљид)
blid  бљуда   [Vezi]
Bļizńa
(Бљизњa)
Bliznă ?  Близна   [Vezi]
bobik
(бобик)
limba clopotului  клатно   [Vezi]
boboćală
(бобоћaлă)
umflatură ?  набрекнутост   [Vezi]
boboluaşă
(боболуaшă)
?  џанарика   [Vezi]
boţuakă
(боцуакă)
babete  пеш (риба)   [Vezi]
Bogovina
(Боговина)
Bogovina  Боговина   [Vezi]
bolđiu
(болђиу)
boldei  кученце   [Vezi]
borđeĭ
(борђеј)
bordei  земуница   [Vezi]
boruos
(боруос)
baros  маљ   [Vezi]
botgruos
(ботгруос)
botgros  батокљун   [Vezi]
botrak
(ботрак)
brotac  жаба   [Vezi]
braţarĭe
(брацарје)
brăţare  гривна   [Vezi]
brad
(брад)
brad  јела   [Vezi]
braśiră
(браśирă)
brăcire  чипка   [Vezi]
brăśinar
(брăśинар)
brăcinar  учкур   [Vezi]
bribĭaće
(брибјаће)
vrabie  врабац   [Vezi]
briĭ
(бриj)
brei  просинац   [Vezi]
briptă
(бриптă)
briptă  бритва   [Vezi]
brîbeńel
(брîбењиел)
brebenel  млађак   [Vezi]
brîglarĭ
(брîгларј)
brîglar  обрамичица   [Vezi]
brîglă
(брîглă)
brâglă  брдило   [Vezi]
brînduşauă
(брîндушауă)
brânduşă  шафран   [Vezi]
brînduşă
(брîндушă)
brânduşă  шафран   [Vezi]
brĭană
(брjaнă)
breană  мрена   [Vezi]
Brĭeză
(Брjезă)
Breza  Бреза   [Vezi]
brĭeză
(брjезă)
breza  бреза   [Vezi]
Brĭezńiţa
(Брјезњица)
Brezniţa  Брезница   [Vezi]
bruankă
(бруaнкă)
broancă  контрабас   [Vezi]
bruaskă
(бруаскă)
broască  жаба   [Vezi]
bruobdă
(бруобдă)
cartof  кромпир   [Vezi]
buată
(буатă)
botă  мочуга   [Vezi]
bubuoń
(бубуоњ)
buboi  чир   [Vezi]
buḑat
(буḑaт)
buzat  уснат   [Vezi]
buḑă
(буḑă)
buză  усна   [Vezi]
Bufan
(Буфан)
Bufen  Буфан   [Vezi]
Bukalaĭe
(Букaлajе)
bucalaie  Букалаја   [Vezi]
bukă
(букă)
bucă  гуз   [Vezi]
bulobrĭaće
(булобрjaће)
bolobrete  ракушац   [Vezi]
Buļećin
(Буљећин)
Bulecin  Бољетин   [Vezi]
bumbarĭ
(бумбaрj)
bondar  бумбар   [Vezi]
bumńiţă
(бумњицă)
bufniţă  буљина   [Vezi]
bunarĭ
(бунaрj)
bunar  бунар   [Vezi]
buobabi
(буобaби)
boul-babei  јеленак   [Vezi]
buobu-turbuluĭ
(буобу-турбулуј)
ricin  рицинус   [Vezi]
buolbură
(буолбурă)
bolbură / volbură  слак   [Vezi]
buot
(буот)
bot  њушка   [Vezi]
buou
(буоу)
bou  во   [Vezi]
buož
(буож)
boz  бурјан   [Vezi]
burik
(бурик)
buric  пупак   [Vezi]
buriu
(буриу)
buriu  бурило   [Vezi]
burĭaće galbin
(бурjaће гaлбин)
burete galbin  лисичарка   [Vezi]
burĭaće ĭuće
(бурjaће jуће)
iuţar  млечњача   [Vezi]
burkă
(буркă)
burcă  џемпер   [Vezi]
busuĭuok
(бусуjуок)
busuioc  босиљак   [Vezi]
buş
(буш)
floricele  кокице   [Vezi]
buşćan
(бушћaн)
buştean  пањ   [Vezi]
Buśa
(Буśa)
Bucea  Бучје   [Vezi]
buśim
(буśим)
bucium  главчина   [Vezi]
buśin
(буśин)
bucium  рикало   [Vezi]
buśińiş
(буśињиш)
buciniş  кукута   [Vezi]
bužuor
(бужуор)
bujor  божур   [Vezi]
ţap
(цaп)
ţap  јарац   [Vezi]
ţapin
(цaпин)
ţapină  цепин   [Vezi]
ţark
(царк)
ţarc  сеник   [Vezi]
ţauă
(цауă)
ţeavă  цев   [Vezi]
Ţărovana
(Цăровaнa)
Ţerovana  Царована   [Vezi]
ţîăst
(цîăст)
ţest  вршник   [Vezi]
ţîţa-uoĭi
(цîцa-уоjи)
ţiţa-oii  арника   [Vezi]
ţîţă
(цîцă)
ţâţă  сиса   [Vezi]
ţîţînă
(цîцîнă)
ţâţână  шарка   [Vezi]
ţîkļiaće
(цîкљиaће)
ţiclete  бргљез   [Vezi]
ţînţarĭ
(цîнцaрj1)
ţânţar  комарац   [Vezi]
Ţîrna
(Цîрнa)
Ţârna  Црна   [Vezi]
Ţîrnaĭka
(Цîрнajкa)
Ţârnaica  Црнајка   [Vezi]
ţrĭep
(црјеп)
ţâglă  цреп   [Vezi]
ţug
(цуг)
ţug  промаја   [Vezi]
ćakă
(ћакă)
teakă  ножница   [Vezi]
ćesală
(ћесалă)
cesală  чешагија   [Vezi]
ćeză
(ћезă)
şaretă  чезе   [Vezi]
ćigańe
(ћигање)
tigaie  тигањ   [Vezi]
ćipşînă
(ћипшîнă)
cipcină  типац   [Vezi]
ćuakă
(ћуaкă)
coacă  штап   [Vezi]
ćunk
(ћунк)
tub  чунак   [Vezi]
ćuok
(ћуок1)
cioc  кљун   [Vezi]
ćuok
(ћуок4)
ciuc  копица ?   [Vezi]
ćuş
(ћуш2)
clătită  палачинка   [Vezi]
ćuş
(ћуш1)
ciuf  ћук   [Vezi]
dalak
(далак)
dalac  чир   [Vezi]
daltă
(далтă)
daltă  длето   [Vezi]
darak
(дарак)
darac  гребен   [Vezi]
darak
(дaрaк)
toc  шток   [Vezi]
dauńe
(дауње)
tăun  обад   [Vezi]
Dăbiļug
(Дăбиљуг)
Dăbiliug ?  Дебели Луг   [Vezi]
dîraśiţă
(дîрaśицă)
drăcilă ?  притискавац   [Vezi]
dîrmuoksă
(дîрмуоксă)
dârmoz  чибуковина   [Vezi]
dîrzarĭ
(дîрзарј)
dârzar  дрзар   [Vezi]
dorîngă
(дорîнгă)
dorângă  мотка   [Vezi]
dovļaće
(довљаће)
dovleac  дулек   [Vezi]
dragavĭeĭ
(драгавјеј)
dragavei  зеље   [Vezi]
drăgoļub
(дрăгољуб)
călţunaş  драгољуб   [Vezi]
drîgļiaće
(дрîгљиaће)
drâglu  гребен   [Vezi]
drîmb
(дрîмб)
drâmbă  дромбуља   [Vezi]
drĭavă
(дрjaвă)
dreavă  кључњача   [Vezi]
drĭeş
(дрjеш)
batoză  дреш   [Vezi]
drugă
(другă)
drugă  клип   [Vezi]
drugă
(другă2)
drugă  реза   [Vezi]
dudă
(дудă1)
dudă  дудиња   [Vezi]
dumbrauă
(думбрaуă)
dumbravă  дубрава   [Vezi]
dumńişuor
(думњишуор)
domnişor ?  царић   [Vezi]
duop
(дуоп)
dop  чеп   [Vezi]
ḑalarĭ
(ḑaлaрj)
zalari  верижњача   [Vezi]
ḑîaļe
(ḑîaље)
zale  вериге   [Vezi]
điemper
(ђиемпер)
pulover  џемпер   [Vezi]
điezmă
(ђиезмă)
ibric  џезва   [Vezi]
đurđiţă
(ђурђицă)
lăcrimioară  ђурђевак   [Vezi]
fag
(фaг)
fag  буква   [Vezi]
fagur
(фaгур)
fagur  саће   [Vezi]
faźiet
(фaźиет)
făget  буквик   [Vezi]
Feļeşana
(Фељешaнa)
Feleşan  Фелешана   [Vezi]
ferĭastă
(ферjaстă)
ferastră  прозор   [Vezi]
ferkeđeu
(феркеђеу)
ferchedeu  ждрепчаник   [Vezi]
feruaĭkă
(феруajкă)
ceaun  котлић   [Vezi]
fifă
(фифă)
nai  панова фрула   [Vezi]
fikat
(фикaт)
ficiat  јетра   [Vezi]
fîsă
(фîсă)
fîsă  бадељ   [Vezi]
fĭară
(фjaрă)
capcană  клопка   [Vezi]
fĭarigă
(фjaригă)
ferigă  папрат   [Vezi]
fĭerastîĭe
(фjерaстîjе)
pirostrie  саџак   [Vezi]
flămînd
(флăмîнд)
flămânzare  гладна јама   [Vezi]
flotak
(флотaк)
flotac  пахуљица   [Vezi]
fluarĭa-suariluĭ
(флуaрja-суaрилуj)
floarea-soarelui  сунцокрет   [Vezi]
fluarĭa-turśiaskă
(флуaрja-турśиaскă)
ruşi-de-toamnă  лепа Ката   [Vezi]
flutur
(флутур)
fluture  лептир   [Vezi]
fonfiu
(фонфиу)
fonfiu  винка   [Vezi]
frasîn
(фрaсîн)
frasin  јасен   [Vezi]
frigare
(фригaре)
frigare  ражањ   [Vezi]
frînţuańe
(фрîнцуaње)
frontoane  забат   [Vezi]
frunḑarĭ
(фрунḑaрj)
frunzar  лисник   [Vezi]
Fufuļieşći
(Фуфуљиешћи)
Fufuleşti  Фуфуловић   [Vezi]
fuĭuor
(фуjуор)
fuior  повесмо   [Vezi]
fumărikă
(фумăрикă)
fumărică  димњача   [Vezi]
fund
(фунд)
fund  дно   [Vezi]
fuńe
(фуње)
funie  штранга   [Vezi]
furkă
(фуркă)
furcă  рачва   [Vezi]
furkă-đi-tuors
(фуркă-ђи-туорс)
Furcă de tors  преслица   [Vezi]
furkuļiţă
(фуркуљицă)
furculiţă  виљушка   [Vezi]
furkuoń
(фуркуоњ)
furcoi  рогуље   [Vezi]
furńikarĭ
(фурњикaрj)
furnicar  мравињак   [Vezi]
furńikă
(фурњикă)
furnică  мрав   [Vezi]
fuśiĭe
(фуśиjе)
fucie  фучија   [Vezi]
gagauz
(гaгaуз)
găgăuzi  незнанац   [Vezi]
gaină
(гаинă)
găină  кокошка   [Vezi]
galbin
(гaлбин)
galben  дукат   [Vezi]
garđin
(гaрђин)
gardin  жљеб   [Vezi]
garđinarĭ
(гaрђинaрj)
gardinar  подуторањ   [Vezi]
gasăļńiţă
(гaсăљњицă)
găselniţă  восков мољац   [Vezi]
gavană
(гaвaнă)
găvan  гаванка   [Vezi]
gălbinare
(гăлбинaре)
gălbinare  жутица   [Vezi]
gindă
(гиндă)
ghindă  жир   [Vezi]
giośel
(гиоśел)
ghiocel  висибаба   [Vezi]
gižă
(гижă)
ghijă  комушина   [Vezi]
gîndak
(гîндaк)
gândac  гундељ   [Vezi]
gîrgariţă
(гîргaрицă)
gărgăriţă  гагрица   [Vezi]
gîrgaun
(гîргaун)
gărgăun  стршљен   [Vezi]
gîrgaunar
(гîргaунaр)
gărgăunar  стршљеново гнездо   [Vezi]
gîrlă
(гîрлă)
gîrlă  огрлица   [Vezi]
gîrlugă
(гîрлугă)
gârliţă  дивља гуска   [Vezi]
gîrļiu
(гîрљиу)
gârliciu  обор   [Vezi]
gîrńiţă
(гîрњицă)
gârniţă  сладун   [Vezi]
gîskă
(гîскă)
gâscă  гуска   [Vezi]
glugă
(глугă)
glugă  копа   [Vezi]
gļiĭe
(гљиjе)
glie  бусен   [Vezi]
golîmb
(голîмб)
hulub  голуб   [Vezi]
goloprĭeşńiţă
(голопрjешњицă)
coropişniţă  ровац   [Vezi]
grapiţă
(грaпицă)
grapiţă  крпељ ларва   [Vezi]
griĭir
(гриjир)
grier  зрикавац   [Vezi]
grindă
(гриндă)
grindă  греда   [Vezi]
grĭangur
(грjaнгур)
grangur  вуга   [Vezi]
grĭaur
(грjaур)
graur  чворак   [Vezi]
guangă puturuasă
(гуaнгă путуруaсă)
goangă-pucioasă  смрдибуба   [Vezi]
guļir
(гуљир)
guler  колир   [Vezi]
Guol
(Гуол)
Gol  Дели Јован   [Vezi]
gura-lupuluĭ
(гурa-лупулуj)
gura-lupului  бесниче   [Vezi]
gura-şărpilor
(гурa-шăрпилор)
iarba-şarpelui  лисичина   [Vezi]
gură
(гурă)
gură  уста   [Vezi]
gurguoĭ
(гургуоj)
gurgoi  шиљак   [Vezi]
guridă
(гуридă)
aguridă  дивље грожђе   [Vezi]
guşă
(гушă)
guşă ?  водени црв ?   [Vezi]
guşăĭ
(гушăj)
guşei ?  очни црв   [Vezi]
guşćiră
(гушћирă)
guşter  зелембаћ   [Vezi]
gutînă
(гутîнă)
gutuie  дуња (плод)   [Vezi]
iţă
(ицă)
iţă  нити   [Vezi]
igļiśauă
(игљиśaуă)
aglică  јаглика   [Vezi]
iļiļak
(иљиљак)
liliac  јоргован   [Vezi]
ĭađiră
(jaђирă)
iedera  бршљан   [Vezi]
ĭarbă ńagră
(jaрбă њaгрă)
iarbă neagră  вранилова трава   [Vezi]
ĭarbă-krĭaţă
(jaрбă-крjaцă)
iarbă-creaţă  нана   [Vezi]
ĭardum
(jaрдум)
tragere  вуча   [Vezi]
ĭaskă
(jaскă)
iască  труд   [Vezi]
ĭed
(jед)
ied  јаре   [Vezi]
kair
(кaир)
caier  кудељка   [Vezi]
kalamantă
(кaлaмaнтă)
trasură  двоколица   [Vezi]
kalapuod
(кaлaпуод)
calapod  калуп   [Vezi]
kalbĭaḑă
(кaлбjaḑă)
gălbează  метиљ   [Vezi]
kalţuoń
(кaлцуоњ)
colţun  калчина   [Vezi]
kalu-puopi
(кaлу-пуопи)
calul-popii  вилин коњиц   [Vezi]
kapuşă
(кaпушă)
căpuşă  крпељ женка   [Vezi]
karabă
(карабă)
carabă  гајде   [Vezi]
karpin
(кaрпин)
carpen  граб   [Vezi]
kaśulă
(кaśулă)
căciulă  шубара   [Vezi]
kăpriuară
(кăприуaрă)
căprioară  срна   [Vezi]
kăpriuor
(кăприуор)
căprior  срндач   [Vezi]
kîntariuon
(кîнтaриуон)
sunătoare  кантарион   [Vezi]
kîramidă
(кîрaмидă)
cărămidă  ћерамида   [Vezi]
kîrśuabă
(кîрśуaбă)
cârcioară  крпељ мужјак   [Vezi]
kîtaramă
(кîтaрaмă)
cataramă  копча   [Vezi]
kļanţ
(кљaнц)
cleanţ  остењак   [Vezi]
kļanţă
(кљaнцă)
clanţă  запорањ   [Vezi]
koţofană
(коцофaнă)
coţofană  сврака   [Vezi]
kokļanţă
(кокљaнцă)
cocleanţă  моркиња   [Vezi]
kokoşăl
(кокошăл)
cocoşel  кошутац   [Vezi]
komşună
(комшунă)
căpşună  јагода, пољска   [Vezi]
konđeĭ
(конђеј)
condei  писаљка   [Vezi]
kopitar
(копитaр)
copitariţă  труд   [Vezi]
koptuorĭ
(коптуорj)
cuptor  хлебна пећ   [Vezi]
koraś
(корaś)
capră  ногаре   [Vezi]
korikuvă
(корикувă)
coricova  дивља јабука   [Vezi]
korkan
(коркaн)
corb  гавран   [Vezi]
kreţan
(крецaн)
creţan  крецан   [Vezi]
kuada-vaśi
(куaдa-вaśи)
coada-vacii  дивизма   [Vezi]
kuaĭļi-puopi
(куajљи-пуопи)
coaiele-popii  клокочика   [Vezi]
kuasă
(куaсă)
coasă  коса   [Vezi]
kuk
(кук)
cuc  кукавица   [Vezi]
kukumĭelk
(кукумjелк)
cucumelcĭ  пуж   [Vezi]
kukuruḑ
(кукуруḑ)
cucuruz  кукуруз   [Vezi]
kulkumĭek
(кулкумјек)
melc  пуж   [Vezi]
kulmău
(кулмăу)
hamei  хмељ   [Vezi]
kupiţauă
(купицaуă)
căpiţă  навиљак   [Vezi]
kurĭańik
(курjaњик)
curelnic  кокошарник   [Vezi]
kurkan
(куркaн)
curcan  ћуран   [Vezi]
kuşćug
(кушћуг)
coşciug  штенара   [Vezi]
kutkurĭegĭ
(куткурjегj)
cucurig  кукурек   [Vezi]
lakustă
(лaкустă)
lăcustă  скакавац   [Vezi]
laptar
(лaптaр)
lăutar  виолиниста   [Vezi]
laptukă
(лaптукă)
lăptucă  маслачак   [Vezi]
lastav
(лaстaв)
albinărel  пчеларица   [Vezi]
lăutar
(лăутaр)
lăutar  виолиниста   [Vezi]
lugaś
(лугaś)
lugaci  зимовка   [Vezi]
lugośiţă
(лугоśицă)
logociţă  штиглиц   [Vezi]
luobîdă
(луобîдă)
lobodă  лобода   [Vezi]
ļau
(љaу)
leu  леј   [Vezi]
ļetkă
(љеткă)
letcă  летка   [Vezi]
ļimba-uoi
(љимбa-уои)
limba-oii  боквица   [Vezi]
ļimbrik
(љимбрик)
limbric  дечја глиста   [Vezi]
ļinđik
(љинђик)
lindic  сикиљ   [Vezi]
ļipituare
(љипитуaре)
lipitoare  пијавица   [Vezi]
Ļiskuauă
(Љискуaуă)
Liscoa ?  Лесково   [Vezi]
ļordarĭ
(љордaрj)
leurdar  сремужњак   [Vezi]
ļoşćan
(љошћaн)
leoștean  селен   [Vezi]
ļuordă
(љуордă)
leurdă  сремуж   [Vezi]
maḑîre
(мaḑîре)
mazere  дивљи грашак   [Vezi]
makriş
(мaкриш)
măcriş  кисељак   [Vezi]
mamaļigă
(мамаљигă)
mămăligă  качамак   [Vezi]
markuş
(мaркуш)
morcov-porcesc  чичока   [Vezi]
mastak
(мaстaк)
mesteacăn  бреза   [Vezi]
măśiĭaş
(мăśиjaш)
măceş  шипурак (стабло)   [Vezi]
mătkă
(мăткă)
mătcă  чуркало   [Vezi]
mezdrĭală
(мездрjaлă)
mezdreală  макља   [Vezi]
miksă
(миксă)
micsă  никсица   [Vezi]
mikşună
(микшунă)
micşunea  шебој   [Vezi]
miļiguoś
(миљигуоś)
minegoci  чмичак   [Vezi]
mişăl
(мишăл)
mişăl  пабирак   [Vezi]
mîţă
(мîцă)
cursă  мишоловка   [Vezi]
mîtaśină
(мîтaśинă)
mătăcină  матичњак   [Vezi]
mĭenge
(мјенге)
menghină  менгеле   [Vezi]
mĭerlă
(мjерлă)
mierlă  кос   [Vezi]
motrună
(мотрунă)
matrună  матруна   [Vezi]
mouor
(моуор)
mohor  мухар   [Vezi]
muară
(муaрă)
moară  воденица   [Vezi]
muoişće
(муоишће)
moişte  ушна ресица   [Vezi]
muotkă
(муоткă)
motcă  канура   [Vezi]
Muriş
(Муриш)
Mureş  Мориш   [Vezi]
mustarĭ
(мустaрj)
muştar  слачица   [Vezi]
muşkĭ
(мушкj)
muşchi  маховина   [Vezi]
nopîrkă
(нопîркă)
napîrcă  змија   [Vezi]
nuntaş
(нунтaш)
nuntaş  свадбар   [Vezi]
nut
(нут)
nut  спој   [Vezi]
ńevastuĭkă
(њевaстуjкă)
nevăstuică  ласица   [Vezi]
ńikovală
(њиковалă)
nicovală  наковањ   [Vezi]
ńiźel
(њиźел)
negel  брадавица   [Vezi]
ogaş
(огaш)
ogaş  поток   [Vezi]
ogrişćană
(огришћaнă)
ogrişteană  невен   [Vezi]
oprieg
(оприег)
opreg  опрег   [Vezi]
orańiţă
(орaњицă)
oraniţă  чамац   [Vezi]
orbĭaće
(орбjaће)
năpârkă  слепић   [Vezi]
palćin
(пaлћин)
paltin  јавор   [Vezi]
panžîn
(пaнжîн)
păianjen  лемез   [Vezi]
panžîńiş
(пaнжîњиш)
păianjeniş  паучина   [Vezi]
papură
(пaпурă)
papură  рогоз   [Vezi]
papuşă
(пaпушă)
păpuşă  лутка   [Vezi]
pară
(пaрă)
pară  крушка (плод)   [Vezi]
paskarĭ
(пaскaрj)
pescar  водени кос   [Vezi]
paşćauă
(пaшћaуă)
pască  ускршња причест   [Vezi]
paşćiţă
(пaшћицă)
păştiţă  жута шумарица   [Vezi]
peśinźină
(пеśинźинă)
rostopască  руса   [Vezi]
piţîgańe
(пицîгaње)
piţigoi  сеница   [Vezi]
pişļagă
(пишљaгă)
pişleag  чеп   [Vezi]
piśoroagă
(пиśороaгă)
piciorong  штула   [Vezi]
pituļik
(питуљик)
pitulice  царић   [Vezi]
pivă
(пивă1)
pivă  аван   [Vezi]
pivă
(пивă)
piuă2  лочка   [Vezi]
pîăr
(пîăр)
păr  крушка (дрво)   [Vezi]
pîrće
(пîрће)
pârte  пртина   [Vezi]
pîrporiţă
(пîрпорицă)
pârpăriţă  паприца   [Vezi]
pîrpur
(пîрпур)
purpură  осип   [Vezi]
pîtpalak
(пîтпалак1)
pitpalac  препелица   [Vezi]
pîtpalak
(пîтпалак)
liliac  слепи миш   [Vezi]
plug
(плуг)
plug  плуг   [Vezi]
plumb
(плумб)
plumb  олово   [Vezi]
pluop trămuratuorĭ
(плуоп трăмурaтуорj)
plop tremurător  јасика   [Vezi]
pļiskă
(пљискă)
plişcă  плиска   [Vezi]
pođală
(пођaлă)
podeală  шинда   [Vezi]
pomńată
(помњaтă)
pomneată  крпа   [Vezi]
popik
(попик)
popic ?  обртушка ?   [Vezi]
popiļńik
(попиљњик)
popilnic  копитњак   [Vezi]
porîmb
(порîмб)
porumbar  трњина   [Vezi]
porkońi
(поркоњи)
porcoi  саденути   [Vezi]
porkuoń
(поркуоњ)
porcoi  стог   [Vezi]
potrńiśe
(потрњиśe)
potârniche  препелица   [Vezi]
pribuoĭ
(прибуоj1)
priboi1  здравац   [Vezi]
pribuoĭ
(прибуоj2)
priboi2  пробојац   [Vezi]
prigivituare
(пригивитуaре)
privighetoare  славуј   [Vezi]
prĭesură
(прjесурă)
presură  стрнадица   [Vezi]
proţap
(процaп1)
proţap  процеп   [Vezi]
proćilă
(проћилă)
procilă  прочило   [Vezi]
puf
(пуф)
puf  пухара   [Vezi]
pula-bĭelśi
(пулa-бjелśи)
rodul-pământului  козлац   [Vezi]
puol
(пуол)
pol  наполеон   [Vezi]
pupîḑă
(пупîḑă)
pupăză  пупавац   [Vezi]
rađină
(рaђинă)
radină  редина   [Vezi]
ramńik
(рaмњик)
coada-șoricelului  хајдучка трава   [Vezi]
rastău
(рaстăу)
răsteu  палица   [Vezi]
razbuoĭ
(рaзбуоj)
război  разбој   [Vezi]
răsuk
(рăсук)
răsuc  пресук   [Vezi]
rîndurikă
(рîндурикă)
rândunică  ластавица   [Vezi]
rînḑă
(рîнḑă)
rânză  сириште   [Vezi]
rînsă
(рîнсă)
rânsă  реса   [Vezi]
rîńe
(рîње)
râie  шуга   [Vezi]
rîşkituorĭ
(рîшкитуорj)
răşchitor  рашак   [Vezi]
romańiţă
(ромaњицă)
romaniţă  камилица   [Vezi]
ropan
(ропaн)
ropan  подбел велики   [Vezi]
ruabă
(руaбă)
roabă  колица   [Vezi]
ruşînuasă
(рушîнуaсă)
traista-ciobanului  русомача   [Vezi]
saĭnă
(сajнă)
sanie  санке   [Vezi]
sakurĭe
(сaкурjе)
secure  секира   [Vezi]
salbă
(сaлбă)
salbă  ниска   [Vezi]
sapă
(сапă)
sapă  мотика   [Vezi]
săčerar
(сăчерaр)
săcerar ?  српарник   [Vezi]
sărśińerĭ
(сăрśињерj)
sărciner  бркља   [Vezi]
săśeruaĭkă
(сăśеруajкă)
seceruie  гладиола   [Vezi]
sfîrśiel
(сфîрśиел)
sfîrcel  штапић   [Vezi]
sfrînśuok
(сфрîнśуок)
sfrâncioc  сврачак   [Vezi]
sfrĭađir
(сфрjaђир)
sfredel  сврдло   [Vezi]
sîmeńik
(сîмењик)
siminic  смиље   [Vezi]
skaĭ
(скaj)
scai  чкаљ   [Vezi]
skaĭeće
(скajеће)
scaiete  чичак   [Vezi]
skalan
(скaлaн)
scălan  вешовка   [Vezi]
skamn
(скaмн)
scamn  хоклица   [Vezi]
skară
(скaрă)
scară  мердевине   [Vezi]
skîrtaş
(скîрташ)
scârtaş  черенац   [Vezi]
skradă
(скрaдă)
scradă  длакави шаш   [Vezi]
skrisă
(скрисă)
buburuză  бубамара   [Vezi]
skrivală
(скривaлă)
scrivală  усек   [Vezi]
skrofiţă
(скрофицă)
scrofiţă  грмуша   [Vezi]
skubikur
(скубикур)
scobituri  шипурак   [Vezi]
skumpină
(скумпинă)
scumpină  руј   [Vezi]
skuoĭkă
(скуоjкă)
scoică  шкољка   [Vezi]
smidaruĭkă
(смидaруjкă)
crizantemă  хризантема   [Vezi]
solomîzdră
(соломîздрă)
solomâzdră  даждевњак   [Vezi]
sovĭaĭkă
(совjajкă)
suveică  чунак   [Vezi]
sovuon
(совуон)
sovon  вео   [Vezi]
spaţ
(спaц)
spaţ  одељак   [Vezi]
spată
(спaтă)
spată  брдо   [Vezi]
spećaḑă
(спећaḑă)
speteaze  лопатица   [Vezi]
spînḑ
(спîнḑ)
spînz  кукурек   [Vezi]
sporiş
(спориш)
sporiş  љутовница   [Vezi]
stînžîn
(стîнжîн)
stânjen  перуника   [Vezi]
stobuor
(стобуор)
stobor  стубац   [Vezi]
straşură
(стрaшурă)
sperietoare  страшило   [Vezi]
străļiţă
(стрăљицă)
stelniţă  стеница   [Vezi]
strîake
(стрîaке)
streche  штркаљ   [Vezi]
strîgă
(стрîгă)
strigă  лептир   [Vezi]
strungă
(струнгă)
strungă  тор   [Vezi]
sukală
(сукaлă)
sucală  цевљаник   [Vezi]
sukuļaće
(сукуљaће)
sucăleață  оклагија   [Vezi]
suorb
(суорб)
sorb  брекиња   [Vezi]
şćir
(шћир)
ştir  штир   [Vezi]
şîarpe
(шîaрпе)
şărpe  смук   [Vezi]
şopîrlă
(шопîрлă)
şopârlă  гуштер   [Vezi]
śaţă
(śaцă)
ceaţă  магла   [Vezi]
śapsă
(śaпсă)
ceapsă  чепац   [Vezi]
śarkîn
(śaркîн)
cearcăn  корона   [Vezi]
śaruoń
(śaруоњ)
ceroi  цер   [Vezi]
śerb
(śерб)
cerb  јелен   [Vezi]
śimbur
(śимбур)
cimbru  чубар   [Vezi]
śinśidă
(śинśидă)
cincidă  зеба   [Vezi]
śovikă
(śовикă)
ciovică  зијавац   [Vezi]
śuară
(śуaрă)
cioară  врана   [Vezi]
śuară pîśuasă
(śуaрă пîśуaсă)
cioară pucioasă  модроврана   [Vezi]
śubăr
(śубăр)
ciubăr  чабар   [Vezi]
śukîrļiĭe
(śукîрљиjе)
ciucârlie  шева   [Vezi]
śuoĭkă
(śуоjкă)
cioaică  чавка   [Vezi]
śupîrtan
(śупîртaн)
ciopârtan  вргањ   [Vezi]
śur
(śур)
ciur  решето   [Vezi]
śută
(śутă)
ciută  кошута   [Vezi]
talpa gîşći
(тaлпa гîшћи)
talpa gâştii  тушањ   [Vezi]
talpiţă
(тaлпицă)
tălpiţă  подношка   [Vezi]
taļir
(тaљир)
taler  талир   [Vezi]
taśuńe
(таśуње)
tăciune  угарак   [Vezi]
taśuńe
(таśуње)
taciune  пламењача   [Vezi]
tămîńuară
(тăмîњуaрă)
tămâioară  виола   [Vezi]
tîrnă
(тîрнă)
târnă  трмка   [Vezi]
tîrsaĭkă
(тîрсajкă)
târsoacă  вијук   [Vezi]
tîrş
(тîрш)
târş  прут   [Vezi]
tragulă
(трaгулă)
trăgulă  натега   [Vezi]
trastă
(трaстă)
traistă  торба   [Vezi]
trăsńit
(трăсњит)
trăsnet  гром   [Vezi]
trikeļiś
(трикељиś)
sărăcica  котрљан   [Vezi]
trîndafir
(трîндaфир)
trandafir  ружа   [Vezi]
trîntur
(трîнтур)
trântor  трут   [Vezi]
trĭaptă
(трjaптă)
treaptă  степеник   [Vezi]
troskaţîăl
(троскaцîăл)
troscoţel  троскот   [Vezi]
turiţă
(турицă)
turiţă  броћ   [Vezi]
turturĭauă
(туртурjaуă)
turturea  грлица   [Vezi]
uară
(уарă)
oară  живина   [Vezi]
ulm
(улм)
ulm  брест   [Vezi]

(уљ)
uliu  орао   [Vezi]
ungĭaće
(унгjaће)
ungheț  рогаљ   [Vezi]
uokĭ
(уокj)
ochi  око   [Vezi]
uorb
(уорб)
orb  слеп   [Vezi]
urḑală
(урḑaлă)
urzeală  основа   [Vezi]
urđińiş
(урђињиш)
urdiniş  лето   [Vezi]
urekĭańiţă
(урекjaњицă)
urechelniţă  ухолажа   [Vezi]
urĭake
(урjaке)
ureche  уво   [Vezi]
urĭakĭa-babi
(урjaкja-бaби)
urechea-babei  бабино уво   [Vezi]
usturuoĭ
(устуруоj)
usturoi  бели лук   [Vezi]
Valśava
(Вaлśaвa)
vâlcea  Валчава   [Vezi]
varḑă
(вaрḑă)
varză  купус   [Vezi]
vărḑîşuară
(вăрḑîшуaрă)
verzișoară  чуваркућа   [Vezi]
verḑuaĭkă
(верḑуajкă)
ciocănitoare verde  зелени детлић   [Vezi]
vesparĭ
(веспарј)
viespar  осињак   [Vezi]
vetriśe
(ветриśе)
vetrice  вратич   [Vezi]
viţăl
(вицăл)
viţel  теле   [Vezi]
vidră
(видрă)
vidră  видра   [Vezi]
viorĭauă
(виорjaуă)
viorea  љубичица   [Vezi]
vižlă
(вижлă)
vijlă ?  ћоштере   [Vezi]
vîrćańiţă
(вîрћaњицă)
vîrtelniță  витао   [Vezi]
vîrzuabă
(вîрзуaбă)
vârzob  крпља   [Vezi]
vĭaspiĭe
(вјаспије)
viespe  оса   [Vezi]
vĭeḑur
(вjеḑур)
viezure  јазавац   [Vezi]
vlaş
(влaш)
vlaş  ваљкасти црв   [Vezi]
vrakńiţă
(врaкњицă)
vraniţă  вратница   [Vezi]
zabală
(зaбaлă)
zabală  жвала   [Vezi]
zaĭkă
(зajкă)
zaică  сојка   [Vezi]
zapadă
(зaпaдă)
zăpadă  снег   [Vezi]
zatkă
(зaткă)
zatcă  повраћача   [Vezi]
zatuor
(зaтуор)
zător  затор   [Vezi]
zavĭelkă
(зaвjелкă)
zăvelcă  кецеља   [Vezi]
zîmbak
(зîмбaк)
zambac  крин   [Vezi]
žagă
(жaгă)
joagăr  жага   [Vezi]
žordaļiĭe
(жордaљиjе)
zărzălie  кајсија (плод)   [Vezi]
žordaļiu
(жордaљиу)
zărzălui  кајсија (дрво)   [Vezi]
źinźiĭe
(źинźиjе)
gingie  десни   [Vezi]
źuban
(źубaн)
butoi  жбан   [Vezi]
źug
(źуг)
jug  јарам   [Vezi]
źugastru
(źугaстру)
jugastru  клен   [Vezi]
1. Home Vorbar |  2. Home site |  3. Admin |  4. Acţiune |  5. ANALITICĂ |  6. Atlasul lingvistic |  7. Etimologia |  8. Descărcare |  9. Harte |  10. Concurs |  11. Konvertor |  12. Contact |  13. Link |  14. Afişare |  15. Literăture |  16. Metodologie |  17. Moto |  18. FOLCLOR LITERAR |  19. Cuvânt nou |  20. Despre limba rumânească |  21. DESPRE NOI |  22. Ortografie |  23. CĂUTARE |  24. Căutare tematică |  25. Print/PDF |  26. Sate |  27. MOARTEA LIMBI |  28. Statistică |  29. Forum |  30. Expresii |  31. Şcoala de scris |  32. Copyright |  33. UG Pekus  |  34. HELP

a * ă * b * ţ * č * ć * d * * ğ * đ * ď * e * f * g * h * i * î * ĭ * k * l * ļ * m * n * ń * o * p * r * s * ş * ś * t * ť * u * v * z * ž * ź *