Паун Ес Дурлић, Влашке загонетке из Рудне Главе и околине, "Развитак" 2, Зајечар 1984, стр. 105