Paun Es Durlić, prva stranica sveske, otvorene jula 1981. sa cuiljem da se u njoj zapisuju vlaške reči!