REZULTAT PRETRAGE

Za uslov grupa : Brak, porodica, srodstvo * Svega reči: 56


Br

Vlaški


Rumunski


Srpski


Gnezdo reči


Mesto (selo)1  barbațîăsk   bărbătesc   мушки   barbațîăsk (mn. barbațîăsć) [akc. barbațîăsk] (prid.) Osnić [Vidi]
2  barbat   bărbat   муж   barbat (mn. barbaț) [akc. barbat] (i. m.) Osnić [Vidi]
3  țîkă   ţâcă   сорта   țîkă (mn. țîś) [akc. țîkă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
4  ćeća   cecia   тетка   ćeća (mn. ćeće) [akc. ćeća] (i. ž.) Kobilje [Vidi]
5  ćeĭkă   ceică   тетка   ćeĭkă (mn. ćeĭke) [akc. ćeĭkă] (i. ž.) Leskovo [Vidi]
6  dadă   dadă   дада   dadă (mn. dađe) [akc. dadă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
7  daĭkă   daică   сека   daĭkă (mn. daĭke) [akc. daĭkă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
8  doratură   dorătură   маћеха   doratură (mn. doraturĭ) [akc. doratură] (i. ž.) Leskovo [Vidi]
9  duodă   dodă   невеста   duodă (mn. duode) [akc. duodă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
10  ğińere   ginere   зет   ğińere1 (mn. ğińerĭ) [akc. ğińere] (i. m.) Samarinovac [Vidi]
11  ğińere   ginere   младожења   ğińere2 (mn. ğińerĭ) [akc. ğińere] (i. m.) Mokranje [Vidi]
12  fașîu   fășiu   пашеног   fașîu (mn. fașîĭ) [akc. fașîu] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
13  feĭ-   fie   кћи   feĭ- (pref.) Rudna Glava [Vidi]
14  fin   fin   кумче   fin (mn. fińi) (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
15  fină   fină   кумица   fină (mn. fińe) [akc. fină] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
16  fiśuor   fecior   син   fiśuor (mn. fiśuorĭ) [akc. fiśuor] (i. m.) Manastirica, Mlava [Vidi]
17  fiu   fiu   син   fiu (mn. fiĭ) (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
18  fîmeļiĭe   familie   фамилија   fîmeļiĭe (mn. fîmeļiĭ) [akc. fîmeļiĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
19  fîrtațî   fârtaţi   братимити се   fîrtațî (ĭuo ma fîrtațîăsk, ĭel sa fîrtațîașće) [akc. fîrtațî] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
20  fîrtațîĭe   fârtaţie   побратимство   fîrtațîĭe (mn. fîrtațîĭ) [akc. fîrtațîĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
21  fîrtat   fârtat   побратим   fîrtat (mn. fîrtaț) [akc. fîrtat] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
22  furtat   fârtat   побратим   furtat (mn. furtaț) [akc. furtat] (i. m.) Manastirica, Mlava [Vidi]
23  gluată   gloată   дете   gluată (mn. gluaće) [akc. gluată] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
24  greuańe   greoaie   трудна   greuańe [akc. greuańe] (prid.) (nepr.) Rudna Glava [Vidi]
25  guove   govie   млада   guove (mn. guovĭ) [akc. guove] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
26  kasatuarńikă   muierea de casă   кућаница   kasatuarńikă (mn. kasatuarńiśe) [akc. kasatuarńikă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
27  kasatuorńik   om de casă   кућаник   kasatuorńik (mn. kasatuorńiś) [akc. kasatuorńik] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
28  kăsători   căsători   венчати се   kăsători (ĭuo ma kăsătorĭesk, ĭel sa kăsătorĭașće) [akc. kăsători] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
29  kîsîtorit   căsătorit   ожењен   kîsîtorit (kîsîtorită) (mn. kîsîtoriț, kîsîtoriće) [akc. kîsîtorit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
30  kopilamă   copilamă ?   дечурлија   kopilamă [akc. kopilamă] (i. zb.) Rudna Glava [Vidi]
31  kumnat   cumnat   шурак   kumnat (mn. kumnaț) [akc. kumnat] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
32  kumnată   cumnată   свастика   kumnată (mn. kumnaće) [akc. kumnată] (i. ž.) Tanda [Vidi]
33  ļeĭkă   leică   јетрва   ļeĭkă (mn. ļeĭś) [akc. ļeĭkă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
34  mamare   mamare   тетка, старија   mamare (mn. mamări) [akc. mamare] (i. ž.) Šipikovo [Vidi]
35  mamă   bunica   баба   mamă (mn. mame) [akc. mamă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
36  mamikă   mămică   теткица   mamikă (mn. mamič)[akc. mamikă] (i. ž.) Šipikovo [Vidi]
37  mașćuaĭkă   măștihoaie   маћеха   mașćuaĭkă (mn. mașćuoĭś) [akc. mașćuaĭkă] (i. ž.) Debeli Lug [Vidi]
38  muĭarĭe   muiere   жена   muĭarĭe (mn. muĭerĭ) [akc. muĭarĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
39  muĭerușkă   muierușcă   женица   muĭerușkă (mn. muĭerușkĭ) [akc. muĭerușkă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
40  muĭkă   muică   мајка   muĭkă (mn. muĭke) [akc. muĭkă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
41  mumă   mumă   мама   mumă (mn. mume) [akc. mumă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
42  muoș   moș   старац   muoș1 (mn. muoșî) [akc. muoș] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
43  nană   nană   бата ?   nană (mn. nań) [akc. nană] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
44  nuntaș   nuntaș   свадбар   nuntaș (mn. nuntaș) [akc. nuntaș] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
45  ńam   neam   род   ńam1 (mn. ńamurĭ) [akc. ńam] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
46  ńemui   neamui   орођавати се   ńemui (ĭuo ma ńemuĭ, ĭel sa ńemuĭe) [akc. ńemui] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
47  ńevastă   nevastă   супруга   ńevastă (mn. ńevĭașće) [akc. ńevastă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
48  rudă   rudă   род   rudă1 (mn. ruđe ?) [akc. rudă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
49  ruđi   rudi   ородити се   ruđi (ĭuo ma ruđesk, ĭel sa ruđiașće) [akc. ruđi] (gl. p. ref.) Osnić [Vidi]
50  śuĭkă   ciuică ?   бата   śuĭkă (mn. śuĭś) [akc. śuĭkă] (i. m.) Ranovac [Vidi]
51  tătămare   tatamare   ујак   tătămare [akc. tătămare] (i. m.) Šipikovo [Vidi]
52  uĭnă   uină   стрина   uĭnă (mn. uĭńe) [akc. uĭnă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
53  unkĭ   unchi1   ујак   unkĭ1 (mn. unkĭ) [akc. unkĭ] (i. m.) Samarinovac [Vidi]
54  vitrîg   vitreg   несродан   vitrîg (vitrîgă) (mn. vitriź, vitriźe) [akc. vitrîg] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
55  źamîn   geamăn   близнак   źamîn (źamînă) (mn. źamîń, źamîńe) [akc. źamîn] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
56  źemanar   gemănar   близанац   źemanar (mn. źemanarĭ) [akc. źemanar] (i. m.) Krivača [Vidi]