REZULTAT PRETRAGE

Za uslov grupa : Delovi tela ljudi, životinja i ptica * Svega reči: 176


Br

Vlaški

Rumunski

Srpski

Gnezdo reči

Mesto (selo)

1  albîăț  albul ochiului  беоњача  albîăț (mn. albîățî) [akc. albîăț] (i. m) Osnić[Vidi]

2  amețî  ameţi  онесвестити (се)  amețî (ĭuo amețîăsk, ĭel amețîașće) [akc. amețî] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

3  amuțî  amuţi  занемети  amuțî (ĭuo amuțîăsk, ĭel amuțîașće, ) [akc. amuțî] (gl. p.) Rudna Glava[Vidi]

4  amuțîrĭe  amuţire  мутавост  amuțîrĭe (mn. amuțîrĭ) [akc. amuțîrĭe] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

5  amuțît  amuţit  омутавио  amuțît (amuțîtă) (mn. amuțîț, amuțîće) [akc. amuțît] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

6  amurțală  amorţire  утрнуће  amurțală (mn. amurțîălurĭ) [akc. amurțală] (i. ž.) Osnić[Vidi]

7  amurțî  amorţi  утрнути  amurțî (ĭuo amurt, ĭel amurće) [akc. amurțî] (gl.) Osnić[Vidi]

8  amurțît  amorţit  утрнут  amurțît, amurțîtă (mn. amurțîț, amurțîće) [akc. amurțît] (prid.) Osnić[Vidi]

9  baluos  bălos  балав  baluos, baluasă (mn. baluoș, baluasă) [akc. baluos] (prid.) Osnić[Vidi]

10  barbă  barbă  брада  barbă (mn. barbĭe) [akc. barbă] (i. ž.) Osnić[Vidi]

11  barbiĭe  bărbie  подвољак  barbiĭe (mn. barbiĭ) [akc. barbiĭe] (i. ž.) Osnić[Vidi]

12  barbuță  bărbuţa  брадица  barbuță (mn. barbuț) [akc. barbuță] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

13  barbuos  bărbos  брадат  barbuos (mn. barbuoș) [akc. barbuos] (prid.) Osnić[Vidi]

14  bećag  beteag  болестан  bećag (bećagă) (mn. bećaź, bećaźe) [akc. bećag] (prid.) Osnić[Vidi]

15  bećažîĭe  betegie  болест  bećažîĭe (mn. bećažîĭ) [akc. bećažîĭe] (i. ž.) Osnić[Vidi]

16  beļitură  belitură  огуљетина  beļitură (mn. beļiturĭ) [akc. beļitură] (i. ž.) Osnić[Vidi]

17  beregĭată  beregată  гркљан  Ranovac[Vidi]

18  birigĭată  beregată  гркљан  birigĭată (mn. birigĭеț) [akc. birigĭată] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

19  bîrță  bercă  плетеница  bîrță (mn. bîrț) [akc. bîrță] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

20  bĭețîĭe  beţie  пијанство  bĭețîĭe (mn. bĭețîĭ) [akc. bĭețîĭe] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

21  bĭerkă  bercă  плетеница  bĭerkă (mn. bĭerś) [akc. bĭerkă] (i. ž.) Osnić[Vidi]

22  bĭeșî  băși  прдити  bĭeșî (ĭuo bĭes, ĭel bĭasă) [akc. bĭeșî] (gl.) Rudna Glava[Vidi]

23  bĭeșîkă  bășică  бешика  bĭeșîkă (mn. bĭeșîś) [akc. bĭeșîkă] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

24  bĭeșînă  beșină  прдеж  bĭeșînă (mn. bĭeșîń) [akc. bĭeșînă] (i. s.) Rudna Glava[Vidi]

25  bolnaviśuos  bolnăvicios  болешљив  bolnaviśuos (bolnaviśuasă) (mn. bolnaviśuoș, bolnaviśuasă) [akc. bolnaviśuos] (prid.) Osnić[Vidi]

26  boļeșńiță  boleșniţă  болештина  boļeșńiță (mn. boļeșńiț) [akc. boļeșńiță] (i. ž.) Osnić[Vidi]

27  borkanat  borcănat  носат  borkanat (borkanată) (mn. borkanaț, borkanaće) [akc. borkanat] (prid.) Tanda[Vidi]

28  braț  braţ  наручје  braț (mn. brață) [akc. brață] (i. ž.) Osnić[Vidi]

29  brînkă  brâncă  рука  brînkă2 (mn. brînś) [akc. brînkă] Tanda[Vidi]

30  brontavit  cangrenat  гангренозан  brontavit (brontavită) (mn. brontaviț, brontaviće) [akc. brontavit] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

31  buḑat  buzat  уснат  buḑat (buḑată) (mn. buḑaț, buḑaće) [akc. buḑat] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

32  buḑă  buză  усна  buḑă (mn. buḑ) [akc. buḑă] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

33  bufńală  bufneală  хуктање  bufńală (mn. bufńelurĭ) [akc. bufńală] (i. ž.) Osnić[Vidi]

34  bukă  bucă  гуз  bukă (mn. buś) [akc. bukă] (i. ž.) Tanda[Vidi]

35  bumburĭață  bumbăreaţă  вулва  bumburĭață (mn. bumburĭeț) [akc. bumburĭață] (i. ž.) Tanda[Vidi]

36  buot  bot  њушка  buot (mn. buoturĭ) [akc. buot] (i. m.) Sige[Vidi]

37  burća  burcea  трбоња  burća (mn. burćeń) [akc. burća] (i. m.) (hip.) (pej.) Rudna Glava[Vidi]

38  burćilă  burtilă  трбоња  burćilă (mn. burćiļe) [akc. burćilă] (i. ž.) Jasikovo[Vidi]

39  burfarĭ  ?  трбоња  burfarĭ (mn. burfarĭe) [akc. burfarĭ] (i. s.) Tanda[Vidi]

40  burfă  burfă  изнутрица ?  burfă (mn. burfe) [akc. burfă] (i. ž.) Tanda[Vidi]

41  burik  buric  пупак  burik (mn. burikurĭ) [akc. burik] (i. s.) Samarinovac[Vidi]

42  burtan  burtan  желудац  burtan (mn. burtań) [akc. burtan] (i. m.) Rudna Glava[Vidi]

43  burtanuos  burtos  трбушаст  burtanuos (burtanuasă) (mn. burtanuoș, burtanuosă) [akc. burtanuos] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

44  burtă  burtă  трбух  burtă (mn. burț) [akc. burtă] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

45  burtuoń  burtă  трбушина  burtuoń (mn. burtuańe) [akc. burtuoń] (i. s.) Osnić[Vidi]

46  butavi  umfla  надути  butavi (ĭuo butavĭesk, ĭel butavĭașće) [akc. butavi] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

47  butavit  umflat  отечен  butavit (butavită) (mn. butaviț, butaviće) [akc. butavit] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

48  butavitură  umflătură  отеклина  butavitură (mn. butaviturĭ, butavĭelurĭ) [akc. butavitură] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

49  butavĭelă  umflare ?  отеклина  butavĭelă (mn. butavĭaļе) [akc. butavĭelă] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

50  țapeńiĭe  ţepenie  снага  țapeńiĭe (mn. țapeńiĭ) [akc. țapeńiĭe] (i. ž.) Osnić[Vidi]

51  țîță  ţâţă  сиса  țîță (mn. țîță) [akc. țîță] (i. ž.) Osnić[Vidi]

52  țîțuos  ţâţos  сисат  țîțuos (țîțuasă) (mn. țîțuoș, țîțuasă) [akc. țîțuos] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

53  ćuok  cioc  кљун  ćuok1 (mn. ćuokurĭ) [akc. ćuok] (i. m.) Osnić[Vidi]

54  dalak  dalac  чир  dalak (mn. dalakurĭ) [akc. dalak] (i. m.) Osnić[Vidi]

55  drĭavă  dreavă  кључњача  drĭavă (mn. drĭevĭ) [akc. drĭavă] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

56  durimĭe  durime  бољка  durimĭe (mn. durimĭ) [akc. durimĭe] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

57  durĭa  durea  болети  durĭa (ma duare, îl duarĭe) [akc. durĭa] (gl. bezl.) Osnić[Vidi]

58  durĭarĭe  durere  бол  durĭarĭe (mn. durĭerĭ) [akc. durĭarĭe] (i. ž.) Osnić[Vidi]

59  duruorĭ  duroare  костобоља ?  duruorĭ (mn.) [akc. duruorĭ] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

60  đinće  dinte  зуб  đinće (mn. đinț) [akc. đinće] (i. m.) Rudna Glava[Vidi]

61  điskļeștare  descleștare  откљештавање  điskļeștare (mn. điskļeștîărĭ) [akc. điskļeștare] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

62  đizumfla  dezumfla  испумпати (се)  đizumfla (ĭuo ma đizumflu, ĭel sa đizumflă) [akc. đizumfla] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

63  falkă  falcă  вилица  falkă (mn. fîălś) [akc. falkă] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

64  fećiĭe  fetie  невиност  fećiĭe (mn. fećiĭ) [akc. fećiĭe] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

65  fećinźiĭe  feciorie  невиност  fećinźiĭe (mn. fećinźiĭ) [akc. fećinźiĭe] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

66  fikat  ficiat  јетра  fikat (mn. fikaț) [akc. fikat] (i. m.) Rudna Glava[Vidi]

67  fikat alb  plămîn  плућа  fikat alb (mn. fikaț albĭ) [akc. fikat alb] (i. m.) Rudna Glava[Vidi]

68  fikat ńegru  ficat negru  црна џигерица  fikat ńegru (mn. fikaț ńegri) [akc. fikat ńegru] (i. m.) Rudna Glava[Vidi]

69  firĭe  fire  лице  firĭe [akc. firĭe] (i. ž.) Osnić[Vidi]

70  fîrîma  fărâma  озледити (се)  fîrîma (ĭuo ma farîm, ĭel sa farîmă) [akc. fîrîma] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

71  fîrîmat  fărîmat  озлеђен  fîrîmat (fîrîmată) (mn. fîrîmaț, fîrîmaće) [akc. fîrîmat] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

72  fĭare  fiere  жуч  fĭare (mn. fĭeri) [akc. fĭare] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

73  flămînd  flămânzare  гладна јама  flămînd (mn. flămînḑ) [akc. flămînd] (i. m.) Tanda[Vidi]

74  flokiț  flociţ  праменчић  flokiț (mn. flokiță) [akc. flokiț] (i. s.) Rudna Glava[Vidi]

75  flokuos  flocos  длакав  flokuos (flokuasă) (mn. flokuoș, flokuasă) [akc. flokuos] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

76  fluok  floc  прамен  fluok (mn. fluoś) [akc. fluok] (i. m.) Rudna Glava[Vidi]

77  fļit  flit  њушка  fļit (mn. fļiturĭ) (i. s.) Rudna Glava[Vidi]

78  fļuankă  fleancă  лабрња  fļuankă (mn. fļieńś) [akc. fļuankă] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

79  fofik  fofic  праменак  fofik (mn. fofiśe) [akc. fofik] (i. s.) Tanda[Vidi]

80  fofoluok  fofoloc  прамен  fofoluok (mn. fofoluoś) [akc. fofoluok] (i. m.) Rudna Glava[Vidi]

81  frengau  frengau  френгав  frengau (frengauă) (mn. frengaț, frengaće) [akc. frengau] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

82  frigurĭ  friguri  грозница  frigurĭ (mn.) [akc. frigurĭ] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

83  friguruos  friguros  зимогрожљив  friguruos (friguruasă) (mn. friguruoș, friguruasă) [akc. friguruos] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

84  frîntuare  frântoare  ломљава  frîntuare (mn. frîntuorĭ) [akc. frîntuare] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

85  frîntură  frântură  прелом  frîntură (mn. frînturĭ) [akc. frîntură] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

86  frĭenga  frenga  френга  frĭenga (mn. frĭengie) [akc. frĭenga] (i. ž.) Tanda[Vidi]

87  frunće  fruncea  чело  frunće (mn. frunț) [akc. frunće] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

88  fuolśa  foltea  трбоња  fuolśa (mn. fuolś) [akc. fuolśa] (i. m.) Tanda[Vidi]

89  fuonf  fonf  безуб  fuonf (fuonfă) (mn. fuonfi, fuanfe) [akc. fuonf] (prid.) Tanda[Vidi]

90  furńika  furnica  срсити  furńika (ma furńikă, ăl furńikă) [akc. furnika] (gl. p.) Rudna Glava[Vidi]

91  gălbinare  gălbinare  жутица  gălbinare (mn. gălbinărĭ) [akc. gălbinare] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

92  gîlkă  gâlcă  гука  gîlkă (mn. gîlś) [akc. gîlkă] (i. s.) Rudna Glava[Vidi]

93  gîlkuos  gâlcos  гукав  gîlkuos (gîlkuasă) (mn. gîlkuoș, gîlkuasă) [akc. gîlkuos] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

94  gîngai  gângâi  муцати  gîngai (ĭuo gîngîĭ, ĭel gîngîe) [akc. gîngai] (gl.) Rudna Glava[Vidi]

95  gîngaĭală  gângăveală  муцање  gîngaĭală (mn. gîngaĭelurĭ) [akc. gîngaĭală] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

96  gîngau  gângav  муцав  gîngau (gîngauă) (mn. gîngavĭ, gîngave) [akc. gîngau] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

97  gîngavĭelă  gângăvelă  муцавац  gîngavĭelă (mn. gîngavĭelurĭ) [akc. gîngavĭelă] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

98  gîrgă  cârcă  кркача  gîrgă (mn. gîrgĭe) [akc. gîrgă] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

99  gîrliță  gârliţă  гушобоља  gîrliță (mn. gîrliț) [akc. gîrliță] (i. ž.) Jasikovo[Vidi]

100  gît  gât  врат  gît (mn. gîturĭ) [akc. mn. gîturĭ] (i. s.) Rudna Glava[Vidi]

101  gĭorț  ghior  гјорц  gĭorț (uzv.) Rudna Glava[Vidi]

102  gĭorțai  ghiorţai  крчати  gĭorțai (ĭuo gĭorțîĭ, ĭel gĭorțîĭe) [akc. gĭorțai] (gl.) Rudna Glava[Vidi]

103  gĭorțaĭală  ghiorţaială  крчање  gĭorțaĭală (mn. gĭorțaĭaļe) [akc. gĭorțaĭală] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

104  grumaz  grumaz  потиљак  grumaz (mn. grumază) [akc. grumaz] (i. s.) Rudna Glava[Vidi]

105  guagă  gogă ?  лобања   guagă (mn. guaźe) [akc. guagă] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

106  gură  gură  уста  gură (mn. gurĭ) [akc. gură] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

107  guriță  guriţă  усташца  guriță (mn. guriță) [akc. guriță] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

108  gurmaz  grumaz  потиљак  Rudna Glava[Vidi]

109  înkeĭatură  incheietură  зглоб  înkeĭatură (mn. înkeĭaturĭ) [akc. înkeĭatură] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

110  înkļeștare  încleștare  укљештавање  înkļeștare (mn. înkļeștîărĭ) [akc. înkļeștare] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

111  întrokĭat  întreochiat  оболелих очију  întrokĭat (întrokĭată) (mn. întrokĭaț, întrokĭaće) [akc. întrokĭat] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

112  kikă  chică  плетеница  kikă (mn. kike) [akc. kikă] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

113  kișiță  chișiţă  зглоб  kișiță (mn. kișiță) [akc. kișiță] (i. ž.) Topolnica[Vidi]

114  kļiĭ  clei  смола  kļiĭ (mn. kļiĭurĭ) [akc. kļiĭ] (i. m.) Tanda[Vidi]

115  koĭuos  cios  килав  koĭuos (koĭuasă) (mn. koĭuoș, koĭuasă) [akc. koĭuos] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

116  kotoĭ  cotoi  батак  kotoĭ (mn. kotoaĭe) [akc. kotoĭ] (i. m.) Rudna Glava[Vidi]

117  krak  crac  нога  krak (mn. kraś) [akc. krak] (i. m.) Rudna Glava[Vidi]

118  kuadă  coadă  реп  kuadă (mn. kuoḑ) [akc. kuadă] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

119  kuoĭ  coi  мудо  kuoĭ (mn. kuaĭe) [akc. kuoĭ] (i. s.) Rudna Glava[Vidi]

120  kuorn  corn  рог  kuorn1 (mn. kuarńe) [akc. kuorn] (i. s.) Rudna Glava[Vidi]

121  kur  cur  дупе  kur (mn. kururĭ) [akc. kur] (i. s.) Rudna Glava[Vidi]

122  lakrîmă  lacrimă  суза  lakrîmă (mn. lăkrîmĭ) [akc. lakrîmă] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

123  ļekuituorĭ  lecuitori  лечник  ļekuituorĭ (mn. ļekuituoĭr) [akc. ļekuituorĭ] (i. m.) Rudna Glava[Vidi]

124  ļekuĭală  lecuială  лечење  ļekuĭală (mn. ļekuĭaļe) [akc. ļekuĭală] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

125  ļiak  leac  лек  ļiak1 (mn. ļiakurĭ) [akc. ļiak] (i. s.) Rudna Glava[Vidi]

126  ļikui  lekui  лечити  ļikui (ĭuo ļiekuĭ, ĭel ļiekuĭe) [akc. ļikui] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

127  ļikuit  lecuit  лечен  ļikuit (ļikuită) (mn. ļikuiț, ļikuiće) [akc. ļikuit] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

128  ļinđik  lindic  сикиљ  ļinđik (mn. ļinđiśe) [akc. ļinđik] (i. s.) Tanda[Vidi]

129  mećao  meciao  моћ  mećao (mn. mećeļe) [akc. mećao] (i. ž.) Leskovo[Vidi]

130  miļiguoś  minegoci  чмичак  miļiguoś [ac. miļiguoś] (mn. miļiguaśe) (i. s.) Snegotin[Vidi]

131  mînă  mână  рука  mînă (mn. mîń) [akc. mînă] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

132  modîlkă  modâlcă  гука  modîlkă (mn. modîlś) [akc. modîlkă] (i. ž.) Voluja[Vidi]

133  muakă  moacă  ђока  muakă (mn. muaśe) [akc. muakă] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

134  muoișće  moiște  ушна ресица  muoișće (mn. muoișć) [akc. muoișće] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

135  mut  mut  нем  mut, mută (mn. muț, muće) (prid.) Rudna Glava[Vidi]

136  nîtarău  nătărâu  шепртља  nîtarău (mn. nîtarăĭ) [akc. nîtarău] (i. m.) Rudna Glava[Vidi]

137  nođiț  nodiţ  глежањ  nođiț (mn. nođiță) [akc. nođiț] (i. s.) Rudna Glava[Vidi]

138  ńetku  sulă  ђока  ńetku (mn. ńetkurĭ) [akc. ńetku] (i. s.) Rudna Glava[Vidi]

139  ńiźel  negel  брадавица  ńiźel (mn. ńiźiĭ) [akc. ńiźel] (i. m.) Rudna Glava[Vidi]

140  orbĭală  orbeală  слепило  orbĭală (mn. orbĭaļe) [akc. uorbĭală] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

141  pańivuos  ponivos  слабовид  pańivuos (pańivuasă) (mn. pańivuoș, pańivuașă) [akc. pańivuos] (prid.) Tanda[Vidi]

142  pinćin  pinten  оструга  pinćin (mn. pinćiń) [akc. pinćin] (i. m.) Rudna Glava[Vidi]

143  pîăr  păr  коса  pîăr2 (mn. pĭerĭ) [akc. pîăr] (i. m.) Rudna Glava[Vidi]

144  pĭaļe  piele  кожа  pĭaļe (mn. pĭeĭ) [akc. pĭaļe] (i. ž.) Osnić[Vidi]

145  pĭată  pată  пега  pĭată (mn. pĭaće) [akc. pĭată] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

146  pĭeļe  piele  кожа  Valakonje[Vidi]

147  pťeļe  piele  кожа  Samarinovac[Vidi]

148  puală  poală  крило  puală (mn. puaļe) [akc. puală] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

149  pulă  pulă  курац  pulă (mn. puļe) [akc. pulă] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

150  rînḑă  rânză  сириште  rînḑă (mn. rînḑ) [akc. rînḑă] (i. ž.) Tanda[Vidi]

151  rînḑuok  rânzoc  сириште  rînḑuok (mn. rînḑuoś) [akc. rînḑuok] (i. m.) Rudna Glava[Vidi]

152  ronț  ronţ  хрскавица  ronț (mn. ronță) [akc. ronț] (i. s.) Topolnica[Vidi]

153  sfîrk  sfârc  брадавица  sfîrk (mn. sfîrkurĭ) [akc. sfîrk] (i. s.) Tanda[Vidi]

154  skofîrțîĭe  scăfârlie  чашица колена  Rudna Glava[Vidi]

155  skofîrļiĭe  scăfârlie  чашица колена  skofîrļiĭe (mn. skofîrļiĭ) [akc. skofîrļiĭe] (i. ž.) Tanda[Vidi]

156  sprinśană  sprinceană  обрва  sprinśană (mn. sprinśeń) [akc. sprinśană] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

157  sprinśenat  sprincenat  обрваст  sprinśenat (sprinśenată) (mn. sprinśenaț, sprinśenaće) [akc. sprinśenat] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

158  śangă  ceanga  бољка чанга  śangă (mn. śange) [akc. śangă] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

159  talpă  talpă  табан  talpă (mn. tălpĭ) [akc. talpă] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

160  tîmplă  tâmplă  слепоочница  tîmplă (mn. tîmpļe) [akc. tîmplă] (i. ž.) Osnić[Vidi]

161  tîrban  târban  желудац  tîrban (mn. tîrbań) [akc. tîrban] (i. m.) Rudna Glava[Vidi]

162  uokĭ  ochi  око  uokĭ (mn. uoki) [akc. uokĭ] (i. m.) Rudna Glava[Vidi]

163  uorb  orb  слеп  uorb (uarbă) (mn. uorbĭ, uarbĭe) [akc. uorb] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

164  uorbi  orbi  ослепити  uorbi (ĭuo uorbĭesk, ĭel uorbĭașće) [akc. uorbi] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

165  urĭake  ureche  уво  urĭake (mn. urĭekĭ) [akc. urĭake] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

166  ustańi  ostani  уморити се  ustańi (ĭuo ustańiesk, ĭel ustańiașće) [akc. ustańi] (gl.) Rudna Glava[Vidi]

167  ustańială  ostenială  умор  ustańială (mn. ustańiaļe) [akc. ustańială] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

168  ustańit  ostenit  уморан  ustańit (ustańită) (mn. ustańiț, ustańiće) [akc. ustańit] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

169  vîrtuće  vârtute  снага  vîrtuće (mn. vîrtuće) [akc. vîrtuće] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

170  zatuor  zător  затор  zatuor (mn. zatuară) [akc. zatuor] (i. s.) Rudna Glava[Vidi]

171  zîmbră  zâmbre  зазубица  zîmbră (mn. zîmbre) [akc. zîmbră] (i. ž.) Tanda[Vidi]

172  zuĭtatură  zăuitatură  заборавко  zuĭtatură (mn. zuĭtatuorĭ) [akc. zuĭtatură] (i. s.) Rudna Glava[Vidi]

173  źană  geană  трепавица  źană (mn. źeńe) [akc. źană] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

174  źeĭśt  deget  прст  źeĭśt (mn. źeĭśće) [akc. źeĭśt] (i. s.) Rudna Glava[Vidi]

175  źeźețăl  degeţel  прстић  źeźețăl (mn. źeźețîaļe) [akc. źeźețăl] (i. s.) Rudna Glava[Vidi]

176  źinźiĭe  gingie  десни  źinźiĭe (mn. źinźiĭ) [akc. źinźiĭe] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]


aa
  
ăă
  
bb
  
ţţ
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź