REZULTAT PRETRAGE

Za uslov grupa : Delovi tela ljudi, životinja i ptica * Svega reči: 175


Br

Vlaški


Rumunski


Srpski


Gnezdo reči


Mesto (selo)1  albîăț   albul ochiului   беоњача   albîăț (mn. albîățî) [akc. albîăț] (i. m) Osnić [Vidi]
2  amețî   ameţi   онесвестити (се)   amețî (ĭuo amețîăsk, ĭel amețîașće) [akc. amețî] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
3  amuțî   amuţi   занемети   amuțî (ĭuo amuțîăsk, ĭel amuțîașće, ) [akc. amuțî] (gl. p.) Rudna Glava [Vidi]
4  amuțîrĭe   amuţire   мутавост   amuțîrĭe (mn. amuțîrĭ) [akc. amuțîrĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
5  amuțît   amuţit   омутавио   amuțît (amuțîtă) (mn. amuțîț, amuțîće) [akc. amuțît] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
6  amurțală   amorţire   утрнуће   amurțală (mn. amurțîălurĭ) [akc. amurțală] (i. ž.) Osnić [Vidi]
7  amurțî   amorţi   утрнути   amurțî (ĭuo amurt, ĭel amurće) [akc. amurțî] (gl.) Osnić [Vidi]
8  amurțît   amorţit   утрнут   amurțît, amurțîtă (mn. amurțîț, amurțîće) [akc. amurțît] (prid.) Osnić [Vidi]
9  baluos   bălos   балав   baluos, baluasă (mn. baluoș, baluasă) [akc. baluos] (prid.) Osnić [Vidi]
10  barbă   barbă   брада   barbă (mn. barbĭe) [akc. barbă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
11  barbiĭe   bărbie   подвољак   barbiĭe (mn. barbiĭ) [akc. barbiĭe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
12  barbuță   bărbuţa   брадица   barbuță (mn. barbuț) [akc. barbuță] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
13  barbuos   bărbos   брадат   barbuos (mn. barbuoș) [akc. barbuos] (prid.) Osnić [Vidi]
14  bećag   beteag   болестан   bećag (bećagă) (mn. bećaź, bećaźe) [akc. bećag] (prid.) Osnić [Vidi]
15  bećažîĭe   betegie   болест   bećažîĭe (mn. bećažîĭ) [akc. bećažîĭe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
16  beļitură   belitură   огуљетина   beļitură (mn. beļiturĭ) [akc. beļitură] (i. ž.) Osnić [Vidi]
17  beregĭată   beregată   гркљан   Ranovac [Vidi]
18  birigĭată   beregată   гркљан   birigĭată (mn. birigĭеț) [akc. birigĭată] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
19  bîrță   bercă   плетеница   bîrță (mn. bîrț) [akc. bîrță] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
20  bĭețîĭe   beţie   пијанство   bĭețîĭe (mn. bĭețîĭ) [akc. bĭețîĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
21  bĭerkă   bercă   плетеница   bĭerkă (mn. bĭerś) [akc. bĭerkă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
22  bĭeșî   băși   прдити   bĭeșî (ĭuo bĭes, ĭel bĭasă) [akc. bĭeșî] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
23  bĭeșîkă   bășică   бешика   bĭeșîkă (mn. bĭeșîś) [akc. bĭeșîkă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
24  bĭeșînă   beșină   прдеж   bĭeșînă (mn. bĭeșîń) [akc. bĭeșînă] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
25  bolnaviśuos   bolnăvicios   болешљив   bolnaviśuos (bolnaviśuasă) (mn. bolnaviśuoș, bolnaviśuasă) [akc. bolnaviśuos] (prid.) Osnić [Vidi]
26  boļeșńiță   boleșniţă   болештина   boļeșńiță (mn. boļeșńiț) [akc. boļeșńiță] (i. ž.) Osnić [Vidi]
27  borkanat   borcănat   носат   borkanat (borkanată) (mn. borkanaț, borkanaće) [akc. borkanat] (prid.) Tanda [Vidi]
28  braț   braţ   наручје   braț (mn. brață) [akc. brață] (i. ž.) Osnić [Vidi]
29  brînkă   brâncă   рука   brînkă2 (mn. brînś) [akc. brînkă] Tanda [Vidi]
30  brontavit   cangrenat   гангренозан   brontavit (brontavită) (mn. brontaviț, brontaviće) [akc. brontavit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
31  buḑat   buzat   уснат   buḑat (buḑată) (mn. buḑaț, buḑaće) [akc. buḑat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
32  buḑă   buză   усна   buḑă (mn. buḑ) [akc. buḑă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
33  bufńală   bufneală   хуктање   bufńală (mn. bufńelurĭ) [akc. bufńală] (i. ž.) Osnić [Vidi]
34  bukă   bucă   гуз   bukă (mn. buś) [akc. bukă] (i. ž.) Tanda [Vidi]
35  bumburĭață   bumbăreaţă   вулва   bumburĭață (mn. bumburĭeț) [akc. bumburĭață] (i. ž.) Tanda [Vidi]
36  buot   bot   њушка   buot (mn. buoturĭ) [akc. buot] (i. m.) Sige [Vidi]
37  burća   burcea   трбоња   burća (mn. burćeń) [akc. burća] (i. m.) (hip.) (pej.) Rudna Glava [Vidi]
38  burćilă   burtilă   трбоња   burćilă (mn. burćiļe) [akc. burćilă] (i. ž.) Jasikovo [Vidi]
39  burfarĭ   ?   трбоња   burfarĭ (mn. burfarĭe) [akc. burfarĭ] (i. s.) Tanda [Vidi]
40  burfă   burfă   изнутрица ?   burfă (mn. burfe) [akc. burfă] (i. ž.) Tanda [Vidi]
41  burik   buric   пупак   burik (mn. burikurĭ) [akc. burik] (i. s.) Samarinovac [Vidi]
42  burtan   burtan   желудац   burtan (mn. burtań) [akc. burtan] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
43  burtanuos   burtos   трбушаст   burtanuos (burtanuasă) (mn. burtanuoș, burtanuosă) [akc. burtanuos] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
44  burtă   burtă   трбух   burtă (mn. burț) [akc. burtă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
45  burtuoń   burtă   трбушина   burtuoń (mn. burtuańe) [akc. burtuoń] (i. s.) Osnić [Vidi]
46  butavi   umfla   надути   butavi (ĭuo butavĭesk, ĭel butavĭașće) [akc. butavi] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
47  butavit   umflat   отечен   butavit (butavită) (mn. butaviț, butaviće) [akc. butavit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
48  butavitură   umflătură   отеклина   butavitură (mn. butaviturĭ, butavĭelurĭ) [akc. butavitură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
49  butavĭelă   umflare ?   отеклина   butavĭelă (mn. butavĭaļе) [akc. butavĭelă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
50  țapeńiĭe   ţepenie   снага   țapeńiĭe (mn. țapeńiĭ) [akc. țapeńiĭe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
51  țîță   ţâţă   сиса   țîță (mn. țîță) [akc. țîță] (i. ž.) Osnić [Vidi]
52  țîțuos   ţâţos   сисат   țîțuos (țîțuasă) (mn. țîțuoș, țîțuasă) [akc. țîțuos] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
53  ćuok   cioc   кљун   ćuok1 (mn. ćuokurĭ) [akc. ćuok] (i. m.) Osnić [Vidi]
54  dalak   dalac   чир   dalak (mn. dalakurĭ) [akc. dalak] (i. m.) Osnić [Vidi]
55  drĭavă   dreavă   кључњача   drĭavă (mn. drĭevĭ) [akc. drĭavă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
56  durimĭe   durime   бољка   durimĭe (mn. durimĭ) [akc. durimĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
57  durĭa   durea   болети   durĭa (ma duare, îl duarĭe) [akc. durĭa] (gl. bezl.) Osnić [Vidi]
58  durĭarĭe   durere   бол   durĭarĭe (mn. durĭerĭ) [akc. durĭarĭe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
59  duruorĭ   duroare   костобоља ?   duruorĭ (mn.) [akc. duruorĭ] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
60  đinće   dinte   зуб   đinće (mn. đinț) [akc. đinće] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
61  điskļeștare   descleștare   откљештавање   điskļeștare (mn. điskļeștîărĭ) [akc. điskļeștare] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
62  đizumfla   dezumfla   испумпати (се)   đizumfla (ĭuo ma đizumflu, ĭel sa đizumflă) [akc. đizumfla] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
63  falkă   falcă   вилица   falkă (mn. fîălś) [akc. falkă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
64  fećiĭe   fetie   невиност   fećiĭe (mn. fećiĭ) [akc. fećiĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
65  fećinźiĭe   feciorie   невиност   fećinźiĭe (mn. fećinźiĭ) [akc. fećinźiĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
66  fikat   ficiat   јетра   fikat (mn. fikaț) [akc. fikat] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
67  fikat alb   plămîn   плућа   fikat alb (mn. fikaț albĭ) [akc. fikat alb] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
68  fikat ńegru   ficat negru   црна џигерица   fikat ńegru (mn. fikaț ńegri) [akc. fikat ńegru] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
69  firĭe   fire   лице   firĭe [akc. firĭe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
70  fîrîma   fărâma   озледити (се)   fîrîma (ĭuo ma farîm, ĭel sa farîmă) [akc. fîrîma] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
71  fîrîmat   fărîmat   озлеђен   fîrîmat (fîrîmată) (mn. fîrîmaț, fîrîmaće) [akc. fîrîmat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
72  fĭare   fiere   жуч   fĭare (mn. fĭeri) [akc. fĭare] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
73  flămînd   flămânzare   гладна јама   flămînd (mn. flămînḑ) [akc. flămînd] (i. m.) Tanda [Vidi]
74  flokiț   flociţ   праменчић   flokiț (mn. flokiță) [akc. flokiț] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
75  flokuos   flocos   длакав   flokuos (flokuasă) (mn. flokuoș, flokuasă) [akc. flokuos] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
76  fluok   floc   прамен   fluok (mn. fluoś) [akc. fluok] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
77  fļit   flit   њушка   fļit (mn. fļiturĭ) (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
78  fļuankă   fleancă   лабрња   fļuankă (mn. fļieńś) [akc. fļuankă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
79  fofik   fofic   праменак   fofik (mn. fofiśe) [akc. fofik] (i. s.) Tanda [Vidi]
80  fofoluok   fofoloc   прамен   fofoluok (mn. fofoluoś) [akc. fofoluok] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
81  frengau   frengau   френгав   frengau (frengauă) (mn. frengaț, frengaće) [akc. frengau] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
82  frigurĭ   friguri   грозница   frigurĭ (mn.) [akc. frigurĭ] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
83  friguruos   friguros   зимогрожљив   friguruos (friguruasă) (mn. friguruoș, friguruasă) [akc. friguruos] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
84  frîntuare   frântoare   ломљава   frîntuare (mn. frîntuorĭ) [akc. frîntuare] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
85  frîntură   frântură   прелом   frîntură (mn. frînturĭ) [akc. frîntură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
86  frĭenga   frenga   френга   frĭenga (mn. frĭengie) [akc. frĭenga] (i. ž.) Tanda [Vidi]
87  frunće   fruncea   чело   frunće (mn. frunț) [akc. frunće] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
88  fuolśa   foltea   трбоња   fuolśa (mn. fuolś) [akc. fuolśa] (i. m.) Tanda [Vidi]
89  fuonf   fonf   безуб   fuonf (fuonfă) (mn. fuonfi, fuanfe) [akc. fuonf] (prid.) Tanda [Vidi]
90  furńika   furnica   срсити   furńika (ma furńikă, ăl furńikă) [akc. furnika] (gl. p.) Rudna Glava [Vidi]
91  gălbinare   gălbinare   жутица   gălbinare (mn. gălbinărĭ) [akc. gălbinare] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
92  gîlkă   gâlcă   гука   gîlkă (mn. gîlś) [akc. gîlkă] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
93  gîlkuos   gâlcos   гукав   gîlkuos (gîlkuasă) (mn. gîlkuoș, gîlkuasă) [akc. gîlkuos] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
94  gîngai   gângâi   муцати   gîngai (ĭuo gîngîĭ, ĭel gîngîe) [akc. gîngai] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
95  gîngaĭală   gângăveală   муцање   gîngaĭală (mn. gîngaĭelurĭ) [akc. gîngaĭală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
96  gîngau   gângav   муцав   gîngau (gîngauă) (mn. gîngavĭ, gîngave) [akc. gîngau] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
97  gîngavĭelă   gângăvelă   муцавац   gîngavĭelă (mn. gîngavĭelurĭ) [akc. gîngavĭelă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
98  gîrgă   cârcă   кркача   gîrgă (mn. gîrgĭe) [akc. gîrgă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
99  gîrliță   gârliţă   гушобоља   gîrliță (mn. gîrliț) [akc. gîrliță] (i. ž.) Jasikovo [Vidi]
100  gît   gât   врат   gît (mn. gîturĭ) [akc. mn. gîturĭ] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
101  gĭorț   ghior   гјорц   gĭorț (uzv.) Rudna Glava [Vidi]
102  gĭorțai   ghiorţai   крчати   gĭorțai (ĭuo gĭorțîĭ, ĭel gĭorțîĭe) [akc. gĭorțai] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
103  gĭorțaĭală   ghiorţaială   крчање   gĭorțaĭală (mn. gĭorțaĭaļe) [akc. gĭorțaĭală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
104  grumaz   grumaz   потиљак   grumaz (mn. grumază) [akc. grumaz] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
105  guagă   gogă ?   лобања   guagă (mn. guaźe) [akc. guagă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
106  gură   gură   уста   gură (mn. gurĭ) [akc. gură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
107  guriță   guriţă   усташца   guriță (mn. guriță) [akc. guriță] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
108  gurmaz   grumaz   потиљак   Rudna Glava [Vidi]
109  înkeĭatură   incheietură   зглоб   înkeĭatură (mn. înkeĭaturĭ) [akc. înkeĭatură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
110  înkļeștare   încleștare   укљештавање   înkļeștare (mn. înkļeștîărĭ) [akc. înkļeștare] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
111  întrokĭat   întreochiat   оболелих очију   întrokĭat (întrokĭată) (mn. întrokĭaț, întrokĭaće) [akc. întrokĭat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
112  kikă   chică   плетеница   kikă (mn. kike) [akc. kikă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
113  kișiță   chișiţă   зглоб   kișiță (mn. kișiță) [akc. kișiță] (i. ž.) Topolnica [Vidi]
114  kļiĭ   clei   смола   kļiĭ (mn. kļiĭurĭ) [akc. kļiĭ] (i. m.) Tanda [Vidi]
115  koĭuos   cios   килав   koĭuos (koĭuasă) (mn. koĭuoș, koĭuasă) [akc. koĭuos] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
116  krak   crac   нога   krak (mn. kraś) [akc. krak] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
117  kuadă   coadă   реп   kuadă (mn. kuoḑ) [akc. kuadă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
118  kuoĭ   coi   мудо   kuoĭ (mn. kuaĭe) [akc. kuoĭ] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
119  kuorn   corn   рог   kuorn1 (mn. kuarńe) [akc. kuorn] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
120  kur   cur   дупе   kur (mn. kururĭ) [akc. kur] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
121  lakrîmă   lacrimă   суза   lakrîmă (mn. lăkrîmĭ) [akc. lakrîmă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
122  ļekuituorĭ   lecuitori   лечник   ļekuituorĭ (mn. ļekuituoĭr) [akc. ļekuituorĭ] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
123  ļekuĭală   lecuială   лечење   ļekuĭală (mn. ļekuĭaļe) [akc. ļekuĭală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
124  ļiak   leac   лек   ļiak1 (mn. ļiakurĭ) [akc. ļiak] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
125  ļikui   lekui   лечити   ļikui (ĭuo ļiekuĭ, ĭel ļiekuĭe) [akc. ļikui] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
126  ļikuit   lecuit   лечен   ļikuit (ļikuită) (mn. ļikuiț, ļikuiće) [akc. ļikuit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
127  ļinđik   lindic   сикиљ   ļinđik (mn. ļinđiśe) [akc. ļinđik] (i. s.) Tanda [Vidi]
128  mećao   meciao   моћ   mećao (mn. mećeļe) [akc. mećao] (i. ž.) Leskovo [Vidi]
129  miļiguoś   minegoci   чмичак   miļiguoś [ac. miļiguoś] (mn. miļiguaśe) (i. s.) Snegotin [Vidi]
130  mînă   mână   рука   mînă (mn. mîń) [akc. mînă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
131  modîlkă   modâlcă   гука   modîlkă (mn. modîlś) [akc. modîlkă] (i. ž.) Voluja [Vidi]
132  muakă   moacă   ђока   muakă (mn. muaśe) [akc. muakă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
133  muoișće   moiște   ушна ресица   muoișće (mn. muoișć) [akc. muoișće] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
134  mut   mut   нем   mut, mută (mn. muț, muće) (prid.) Rudna Glava [Vidi]
135  nîtarău   nătărâu   шепртља   nîtarău (mn. nîtarăĭ) [akc. nîtarău] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
136  nođiț   nodiţ   глежањ   nođiț (mn. nođiță) [akc. nođiț] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
137  ńetku   sulă   ђока   ńetku (mn. ńetkurĭ) [akc. ńetku] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
138  ńiźel   negel   брадавица   ńiźel (mn. ńiźiĭ) [akc. ńiźel] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
139  orbĭală   orbeală   слепило   orbĭală (mn. orbĭaļe) [akc. uorbĭală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
140  pańivuos   ponivos   слабовид   pańivuos (pańivuasă) (mn. pańivuoș, pańivuașă) [akc. pańivuos] (prid.) Tanda [Vidi]
141  pinćin   pinten   оструга   pinćin (mn. pinćiń) [akc. pinćin] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
142  pîăr   păr   коса   pîăr2 (mn. pĭerĭ) [akc. pîăr] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
143  pĭaļe   piele   кожа   pĭaļe (mn. pĭeĭ) [akc. pĭaļe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
144  pĭată   pată   пега   pĭată (mn. pĭaće) [akc. pĭată] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
145  pĭeļe   piele   кожа   Valakonje [Vidi]
146  pťeļe   piele   кожа   Samarinovac [Vidi]
147  puală   poală   крило   puală (mn. puaļe) [akc. puală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
148  pulă   pulă   курац   pulă (mn. puļe) [akc. pulă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
149  rînḑă   rânză   сириште   rînḑă (mn. rînḑ) [akc. rînḑă] (i. ž.) Tanda [Vidi]
150  rînḑuok   rânzoc   сириште   rînḑuok (mn. rînḑuoś) [akc. rînḑuok] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
151  ronț   ronţ   хрскавица   ronț (mn. ronță) [akc. ronț] (i. s.) Topolnica [Vidi]
152  sfîrk   sfârc   брадавица   sfîrk (mn. sfîrkurĭ) [akc. sfîrk] (i. s.) Tanda [Vidi]
153  skofîrțîĭe   scăfârlie   чашица колена   Rudna Glava [Vidi]
154  skofîrļiĭe   scăfârlie   чашица колена   skofîrļiĭe (mn. skofîrļiĭ) [akc. skofîrļiĭe] (i. ž.) Tanda [Vidi]
155  sprinśană   sprinceană   обрва   sprinśană (mn. sprinśeń) [akc. sprinśană] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
156  sprinśenat   sprincenat   обрваст   sprinśenat (sprinśenată) (mn. sprinśenaț, sprinśenaće) [akc. sprinśenat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
157  śangă   ceanga   бољка чанга   śangă (mn. śange) [akc. śangă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
158  talpă   talpă   табан   talpă (mn. tălpĭ) [akc. talpă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
159  tîmplă   tâmplă   слепоочница   tîmplă (mn. tîmpļe) [akc. tîmplă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
160  tîrban   târban   желудац   tîrban (mn. tîrbań) [akc. tîrban] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
161  uokĭ   ochi   око   uokĭ (mn. uoki) [akc. uokĭ] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
162  uorb   orb   слеп   uorb (uarbă) (mn. uorbĭ, uarbĭe) [akc. uorb] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
163  uorbi   orbi   ослепити   uorbi (ĭuo uorbĭesk, ĭel uorbĭașće) [akc. uorbi] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
164  urĭake   ureche   уво   urĭake (mn. urĭekĭ) [akc. urĭake] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
165  ustańi   ostani   уморити се   ustańi (ĭuo ustańiesk, ĭel ustańiașće) [akc. ustańi] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
166  ustańială   ostenială   умор   ustańială (mn. ustańiaļe) [akc. ustańială] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
167  ustańit   ostenit   уморан   ustańit (ustańită) (mn. ustańiț, ustańiće) [akc. ustańit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
168  vîrtuće   vârtute   снага   vîrtuće (mn. vîrtuće) [akc. vîrtuće] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
169  zatuor   zător   затор   zatuor (mn. zatuară) [akc. zatuor] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
170  zîmbră   zâmbre   зазубица   zîmbră (mn. zîmbre) [akc. zîmbră] (i. ž.) Tanda [Vidi]
171  zuĭtatură   zăuitatură   заборавко   zuĭtatură (mn. zuĭtatuorĭ) [akc. zuĭtatură] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
172  źană   geană   трепавица   źană (mn. źeńe) [akc. źană] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
173  źeĭśt   deget   прст   źeĭśt (mn. źeĭśće) [akc. źeĭśt] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
174  źeźețăl   degeţel   прстић   źeźețăl (mn. źeźețîaļe) [akc. źeźețăl] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
175  źinźiĭe   gingie   десни   źinźiĭe (mn. źinźiĭ) [akc. źinźiĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]