REZULTAT PRETRAGE

Za uslov grupa : Društvene organizacije, ustanove i politika * Svega reči: 16


Br

Vlaški


Rumunski


Srpski


Gnezdo reči


Mesto (selo)1  aļes   alies   избор   aļes1 (mn. aļesurĭ) [akc. aļes] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
2  amparațîĭe   împărăţie   царство   amparațîĭe (mn. amparațîĭ) [akc. amparațîĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
3  apatĭekă   apotecă   апотека   apatĭekă (mn. apatĭeś) [akc. apatĭekă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
4  birou   birău   биров   birou (mn. biruoi) (i. m.) [akc. birou] Rudna Glava [Vidi]
5  bundușală   bundușeală ?   подбуњивање   bundușală (mn. bundușîălurĭ) [akc. bundușală] (i. ž.) Osnić [Vidi]
6  bundușî   bunduși ?   подбунити   bundușî (ĭuo bundușîăsk, ĭel bundușîașće) [akc. bundușî] (gl. p.) Osnić [Vidi]
7  țară   ţară   држава   țară1 (mn. țîărĭ) [akc. țară] (i. ž.) Osnić [Vidi]
8  čată   ceată   чета   čată (mn. čeťe) [akc. čată] (i. ž.) Samarinovac [Vidi]
9  flokan   flocan   четник   flokan (mn. flokań) [akc. flokan] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
10  kińežîĭe   cnezie   кнежина   kińežîĭe (mn. kińežîĭ) [akc. kińežîĭe] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
11  kotun   cotun   заселак   kotun (mn. kotuńe) [akc. kotun] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
12  Ńemțîĭe   Nemţie   Немачка   Ńemțîĭe (mn. Ńemțîĭ) [akc. Ńemțîĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
13  sat   sat   село   sat (mn. saće) (i. s.) Mosna [Vidi]
14  satuļeț   sătuleţ   сеоце   satuļeț (mn. satuļețurĭ) [akc. satuļeț] (i. s.) Golubinje [Vidi]
15  șkuală   școală   школа   șkuală (mn. șkuoļ) [akc. șkuală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
16  zbăg   refugiu   збег   zbăg (mn. zbăgurĭ) [akc. zbăg] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]