REZULTAT PRETRAGE

Za uslov grupa : Društveni odnosi, status, običaji, pravo, pravda, sud, moral * Svega reči: 125


Br

Vlaški


Rumunski


Srpski


Gnezdo reči


Mesto (selo)1  adîngat   jeguit   жигосан   adîngat (adîngată) (mn. adîngaț, adîngaće) [akc. adîngat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
2  adînźi   jegui   жигосати   adînźi (ĭuo adîngĭеḑ, ĭel adîngĭaḑă) [akc. adînźi] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
3  adîvereḑală   adaverezeală ?   сервилност   adîvereḑală (mn. adîvereḑîaļе, adîvereḑălurĭ) [akc. adîvereḑală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
4  adunatură   adunătură   скуп   adunatură, (mn. adunaturĭ) [akc. adunatură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
5  ađet   adet   обичај   ađet (mn. ađeturĭ) [akc. ađet] (i. m.) Osnić [Vidi]
6  aĭduk   haiduc   хајдук   aĭduk (mn. aĭduś) [akc. aĭduk] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
7  aĭduśiĭe   haiducie   хајдучија   aĭduśiĭe (mn. aĭduśiĭ) [akc. aĭduśiĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
8  aĭduśĭesk   haiducesc   хајдучки   aĭduśĭesk (aĭduśĭaskă) (mn. aĭduśĭeșć) [akc. aĭduśĭesk] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
9  aĭman   haimana   ајман   aĭman (aĭmană) (mn. aĭmań, aĭmańе) [akc. aĭman] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
10  akșiță   pregătitoare   спремачица   akșiță (mn. akșiț) [akc. akșiță] (i. ž.) Dvorište [Vidi]
11  aļes   ales   изабран   aļes2 (mn. aļeș, aļasă) [akc. aļes] (prid.) Osnić [Vidi]
12  amparat   împărat   владар   amparat (mn. amparaț) [akc. amparat] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
13  antaļira   interna   интернирати   antaļira (ĭuo antaļirĭeḑ, ĭel antaļirĭaḑă) [akc. antaļira] (gl. p.) Rudna Glava [Vidi]
14  antaļirit   internat   интерниран   antaļirit (antaļirită) (mn. antaļiriț, antaļiriće) [akc. antaļirit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
15  apaurî   paurî   опљачкати   Rudna Glava [Vidi]
16  apsană   pușcărie   апсана   apsană (mn. apsăń) [akc. apsană] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
17  apsanźiu   apsangiu   апсанџија   apsanźiu (mn. apsanźiĭ) [akc. apsanźiu] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
18  apsă   pușcărie   затвор   apsă [akc. apsă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
19  aramaș   rămaș   опклада   aramaș (mn. aramașă) [akc. aramaș] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
20  aramașî   rămăși   кладити се   aramașî (ĭuo aramașîăsk, ĭel aramașîașće) [akc. aramașî] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
21  arambaș   harambașă   харамбаша   arambaș (mn. arambașă) [akc. arambaș] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
22  ažuns   ajuns   досегнут   Rudna Glava [Vidi]
23  bakșîș   bacșiș   бакшиш   bakșîș (mn. bakșîșă) [akc. bakșîș] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
24  bańeće   bănet   парајлија   bańeće [akc. bańeće] (i. m.) Duboka [Vidi]
25  bažukuri   batjocori   исмејавати   bažukuri (ĭuo bažukurĭesk, ĭel bažukurĭașće) [akc. bažukuri] (gl.) Osnić [Vidi]
26  bășkașală   despărţire   одвајање   bășkașală (mn. bășkașîălurĭ) [akc. bășkașală] (i. m.) Osnić [Vidi]
27  beļa   belea   белај   beļa [akc. beļa] (i. ž.) Prahovo [Vidi]
28  beļauă   belea   белај   beļauă (mn. beļeurĭ) [akc. beļauă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
29  bińe   bine   добро   bińe [akc. bińe] (prid.) (i. n.) Rudna Glava [Vidi]
30  bińeveńit   binevenit   добродошао   bińeveńit (bińeveńită) (mn. bińeveńiț, bińeveńiće) [akc. bińeveńit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
31  bîlś   bâlci   вашар   bîlś (mn. bîlśurĭ) [akc. bîlś] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
32  bîrbarit   nivelat   изједначен   bîrbarit (bîrbarită) (mn. bîrbariț, bîrbariće) [akc. bîrbarit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
33  bĭet   biet   бедан   bĭet (bĭată) (mn. bĭețî, bĭaće) [akc. bĭet] (prid.) Osnić [Vidi]
34  boĭarĭ   boier   бољар   boĭarĭ (mn. boĭari) [akc. boĭarĭ] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
35  boĭarĭesk   boieresc   бољарски   boĭarĭesk (boĭarĭaskă) (mn. boĭarĭeșć) [akc. boĭarĭesk] (prid.) Osnić [Vidi]
36  bukĭartă   buchiartă   униформисано лице   bukĭartă (mn. bukĭarță) [akc. bukĭartă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
37  țamtaļe   ţămtale   поздрав   țamtaļe [akc. țamtaļe] (uzv.) Rudna Glava [Vidi]
38  ćigorit   tigorit   оскудан   ćigorit (ćigorită) (mn. ćigoriț, ćigoriće) [akc. ćigorit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
39  daćină   datină   обичај   daćină (mn. dîăćiń) [akc. daćină] (i. ž.) Osnić [Vidi]
40  dîravĭelă   daraveră   скандал   dîravĭelă (mn. dîravĭeļe, dîravĭelurĭ) [akc. dîravĭelă] (i. ž.) Tanda [Vidi]
41  dîrluagă   dârlugă   сиромах   Ranovac [Vidi]
42  dîrlugă   dârlugă   сиромах   dîrlugă (mn. dîrluź) [akc. dîrlugă] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
43  duamnă   doamnă   госпођа   duamnă (mn. duamńе) [akc. duamnă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
44  dumitaļe   dumitale   господине (у изр.)   dumitaļe [akc. dumitaļe] (zam.) Osnić [Vidi]
45  đeșfațare   desfătare   углед   đeșfațare (mn. đeșfațărĭ) [akc. đeșfațare] (i. ž.) Tanda [Vidi]
46  đeșfațat   desfătat   угледан   đeșfațat (đeșfațată) (mn. đeșfațaț, đeșfațaće) [akc. đeșfațat] (prid.) Tanda [Vidi]
47  emț   acord   јемство   Tanda [Vidi]
48  făduļiĭe   fudulie   хвалисање   făduļiĭe (mn. făduļiĭ) [akc. făduļiĭe] (i. ž.) Tanda [Vidi]
49  fućeriĭe   futerie   јебачина   fućeriĭe (mn. fućeriĭ) [akc. fućeriĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
50  furaluk   furăluc   лоповлук   furaluk (mn. furalukurĭ) [akc. furaluk] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
51  golan   golan   гоља   golan (mn. golań) [akc. golan] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
52  goļișman   sărăcan   гоља   goļișman (goļișmană) (mn. goļișmań, goļișmańe) [akc. goļișman] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
53  gostuoń   ?   изјелица   gostuoń [akc. gostuoń] (i. m.) Jasikovo [Vidi]
54  guost   gost   гост   guost (mn. guoșć) [akc. guost] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
55  insă   ins   особа   insă (mn. inș) [akc. insă] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
56  iskaļi   iscăli   потписати   iskaļi (ĭuo ma iskaļiesk, ĭel sa iskaļiașće) [akc. iskaļi] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
57  iskaļitură   iscălitură   потпис   iskaļitură (mn. iskaļiturĭ) [akc. iskaļitură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
58  înpreunare   împreunare   уједињење   înpreunare (mn. înpreunărĭ) [akc. înpreunare] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
59  întaļirit   internat   интерниран   Rudna Glava [Vidi]
60  ĭemț   acord   јемство   ĭemț (mn. ĭemță) [akc. ĭemț] (i. s.) Tanda [Vidi]
61  ĭerta   ierta   опростити   ĭerta (ĭuo ĭert, ĭel ĭartă) [akc. ĭerta] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
62  ĭertare   iertare   опроштај   ĭertare (mn. ĭertărĭ) [akc. ĭertare] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
63  kalumĭa   ca lumea   добро   kalumĭa [akc. kalumĭa] (prid.) (pril.) Rudna Glava [Vidi]
64  keltui   cheltui   трошити   keltui (ĭuo keltuĭesk, ĭel keltuĭașće) [akc. keltui] Rudna Glava [Vidi]
65  keltuĭală   cheltuială   трошење   keltuĭală (mn. keltuĭaļe) [akc. keltuĭală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
66  kińez   cneaz   кнез   kińez (mn. kińež) [akc. kińez] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
67  kińežîță   cneaghină   кнегиња   kińežîță (mn. kińežîț) [akc. kińežîță] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
68  kunoskut   cunoscut   познат   kunoskut1 (kunoskută) (mn. kunoskuț, kunoskuće) [akc. kunoskut] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
69  kunoskut   cunoscut   познаник   kunoskut2 (mn. kunoskuț) [akc. kunoskut] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
70  kunoșćință   cunoștinţă   познаница   kunoșćință (mn. kunoșćință) [akc. kunoșćință] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
71  kunuașćire   cunoaștere   познанство   kunuașćire (mn. kunuașćirĭ) [akc. kunuașćire] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
72  labda   lăuda   хвалити   labda (ĭuo labd, ĭel labdă) [akc. labda] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
73  labdat   lăudat   похваљен   labdat (labdată) (mn. labdaț, labdaće) [akc. labdat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
74  labdă   laudă   похвала   labdă (mn. lăbḑ) [akc. labdă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
75  maruos   măros   поносан   maruos (maruasă) (mn. maruoș, maruasă) [akc. maruos] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
76  meselnik   meselnic   гост   meselnik (mn. meselnič) [akc. meselnik] (i. m.) Prahovo [Vidi]
77  motîrșală   motroșeală   петљавина   motîrșală (mn. motîrșăļe) [akc. motîrșală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
78  motîrśi   mătrăși   трошити   motîrśi (ĭuo motîrśesk, ĭel motîrśașće) [akc. motîrśi] (gl. p. ref.) Tanda [Vidi]
79  motîrśiĭe   cheltueală   трошење   motîrśiĭe (mn. motîrśiĭ) [akc. motîrśiĭe] (i. ž.) Tanda [Vidi]
80  motîrśit   cheltuit   потрошен   motîrśit (motîrśită) (mn. motîrśiţ, motîrśiće) [akc. motîrśit] (prid.) Tanda [Vidi]
81  naluagă   năloagă   навалица   naluagă (mn. naluaźe) [akc. naluagă] (i. ž.) Tanda [Vidi]
82  napastă   năpastă   клевета   napastă (mn. napașće) [akc. napastă] (i. ž.) Tanda [Vidi]
83  navrap   năvrap   препад   navrap (mn. navrapi) [akc. navrap] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
84  năpăstui   năpăstui   клеветати   năpăstui (ĭuo năpăstuĭesk, ĭel napăstuĭe) [akc. năpăstui] (gl. p. ref.) Tanda [Vidi]
85  năpăstuit   năpastăuit   оклеветан   năpăstuit (năpăstuită) (mn. năpăstuiț, năpăstuiće) [akc. năpăstuit] (prid.) Tanda [Vidi]
86  ńiśkotrĭabă   inutil   непотребно   ńiśkotrĭabă [akc. ńiśkotrĭabă] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
87  paurî   paurî   опљачкати   paurî (ĭuo paurăsk, ĭel paurîașće) [akc. paurî] (gl. p.) Rudna Glava [Vidi]
88  păĭtaș   păitaș   друг   păĭtaș (mn. păĭtaș) [akc. păĭtaș] (i. m.) Brnjica [Vidi]
89  păĭtașî   păitași   удружити се   păĭtașî (ĭuo ma păĭtașăsk, ĭel sa păĭtașîașće) [akc. păĭtașî] (gl. p. ref.) Brnjica [Vidi]
90  păĭtașîță   păitașiţe   другарица   păĭtașîță (mn. păĭtașîț) [akc. păĭtașîță] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
91  plokuon   plocon   поклон   plokuon (mn. plokuańe) [akc. plokuon] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
92  prioćasă   preuteasă   попадија   prioćasă (mn. prioćes) [akc. prioćasă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
93  pripaș   pripas   печеница   pripaș (mn. pripașurĭ) [akc. pripaș] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
94  prostî   prosti   опростити   prostî (ĭuo prostăsk, ĭel prostîașće) [akc. prostî] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
95  rîndaș   rândaș   помељар   rîndaș (mn. rîndaș) [akc. rîndaș] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
96  ruabă   roabă   робиња   ruabă2 (mn. ruabe) [akc. ruabă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
97  ruob   rob   роб   ruob (mn. ruobĭ) [akc. ruob] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
98  rușîńe   rușine   срамота   rușîńe (mn. rușîń) [akc. rușîńe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
99  saćan   sătan   сељак   saćan (mn. saćeń) [akc. saćan] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
100  saćană   săteană   сељанка   saćană (mn. saćańe) [akc. saćană] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
101  saćesk   sătesc   сеоски   saćesk (saćeaskă) (mn. saćeșć, saćeașće) [akc. saćesk] (prid.) Kobilje [Vidi]
102  saļișće   săliște   селиште   saļișće (mn. saļișć) [akc. saļișće] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
103  săruta   săruta   целивати   săruta (ĭuo sarut, ĭel sarută) [akc. săruta] (gl. p. ref.) Tanda [Vidi]
104  sigurațiĭe   siguranţie   сигурација   sigurațiĭe (mn. sigurățîĭ) [akc. sigurațiĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
105  sikai   sâcâi   чикати   sikai (ĭuo sîkîĭ, ĭel sîkîĭe) [akc. sikai] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
106  sîrman   sârman   сирома   sîrman (sîrmană) (mn. sîrmań, sîrmańe) [akc. sîrman] (prid.) Topolnica [Vidi]
107  slobođeńe   slobodzenie   ослобођење   slobođeńe (mn. slobođeń) [akc. slobođeńe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
108  slubaḑî   slobozî   пустити   slubaḑî (ĭuo slubuod, ĭel slubuađe) [akc. slubaḑî] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
109  slubaḑît   slobozit   пуштен   slubaḑît (slubaḑîtă) (mn. slubaḑîţ, slubaḑîće) [akc. slubaḑît] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
110  sluobîd   slobod   слободан   sluobîd1 (sluobîdă) (mn. sluobîḑ, sluobîđe) [akc. sluobîd] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
111  sluobîd   slobod   слободно   sluobîd2 [akc. sluobîd] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
112  spuorĭ   spor   напредак   spuorĭ (mn. spuorurĭ) [akc. spuorĭ] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
113  stapîn   stăpîn   домаћин   stapîn (mn. stapîń) [akc. stapîn] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
114  stapîńasă   stăpâneasă   домаћица   stapîńasă (mn. stapîńasă) [akc. stapîńasă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
115  șćetă   ștetă   штета   șćetă (mn. șćeturĭ) [akc. șćetă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
116  șćetui   ștetui   штетити   șćetui (ĭuo șćetuĭ, ĭel șćetuĭe) [akc. șćetui] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
117  șćetuit   ștetuit   оштећен   șćetuit (șćetuită) (mn. șćetuiț, șćetuiće) [akc. șćetuit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
118  śińe   cine   неко   śińe [akc. śińe] (zam.) Rudna Glava [Vidi]
119  śińiva   cineva   неко   śińiva [akc. śińiva] (predl.) Rudna Glava [Vidi]
120  veńit   venit   дошљак   veńit (mn. veńiț) [akc. veńit] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
121  vereśińe   vericine   нико   vereśińe [akc. vereśińe] (zam.) Rudna Glava [Vidi]
122  vinoćik   persoană care vine   дођош   vinoćik (mn. vinoćiś) [akc. vinoćik] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
123  vinoćikă   persoană care vine   дошљакиња   vinoćikă (mn. vinoćiśe) [akc. vinoćikă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
124  vrunu   vrunul   неко   vrunu (mn. vruńi) (m.r.), vruna (mn. vruńiļi) [akc. vrunu] (ž.r) (zam.) Rudna Glava [Vidi]
125  znam   znamă   споменик   znam (mn. zname) [akc. znam] (i. s.) Krivača [Vidi]