REZULTAT PRETRAGE

Za uslov grupa : Ishrana, jela, pića * Svega reči: 123


Br

Vlaški


Rumunski


Srpski


Gnezdo reči


Mesto (selo)1  adapat   adăpat   појење   adapat (mn. adapaturĭ) [akc. adapat] (i. s.) Osnić [Vidi]
2  aḑîmă   azimă   пресно   aḑîmă (mn. aḑîmе) [akc. aḑîmă] (prid.) Osnić [Vidi]
3  akri   acri   киселити (се)   akri (ĭuo akrĭesk, ĭel akrĭașće) [akc. akri] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
4  akriśuńe   acriturură   кисело јело   Rudna Glava [Vidi]
5  akrit   acrit   прокисао   akrit (akrită) (mn. akriț, akriće) [akc. akrit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
6  akritură   acritură   кисело јело   akritură (mn. akriturĭ) [akc. akritură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
7  akrĭală   acreală   киселост   akrĭală (mn. akrĭaļe, akrĭelurĭ) [akc. akrĭală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
8  akru   acru   кисео   akru (akră) (mn. akri, akre) [akc. akru] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
9  albuș   albuș   беланце   albuș (mn. albușurĭ) [akc. albuș] (i. m.) Osnić [Vidi]
10  almiș-balmiș   ţalmeș-balmeș   бућкуриш   almiș-balmiș [akc. almiș-balmiș] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
11  aloat   aluat   тесто   aloat (mn. aloaturĭ) [akc. aloat] (i. s.) Samarinovac [Vidi]
12  aluvat   aluat   тесто   aluvat (mn. aluvaturĭ) [akc. aluvat] (i. m.) Osnić [Vidi]
13  amńaḑîța   prînzi   ручати   amńaḑîța (ĭuo amńaḑîț, ĭel amńaḑîță) [akc. amńaḑîța] (gl.) Tanda [Vidi]
14  arańi   hrăni   хранити   arańi (ĭuo arańesk, ĭel arańiașće) [akc. arańi] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
15  arșiță   arșiţă   пекарка   arșiță (mn. arșiț) [akc. arșiță] (i. ž.) Lješnica [Vidi]
16  azîmă   azimă   пресно   Valakonje [Vidi]
17  babiță   babiţă ?   бабица   babiță (mn. babiț) [akc. babiță] (i. ž.) Majdanpek [Vidi]
18  balmiș   balmoș   белмуж   balmiș (mn. balmișurĭ) [akc. balmiș] (i. m.) Osnić [Vidi]
19  balmuș   balmuș   белмуж   balmuș (mn. balmușurĭ) [akc. balmuș] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
20  bĭa   bea   пити   bĭa (ĭuo bĭeu, ĭel bĭa) [akc. bĭa] (gl.) Osnić [Vidi]
21  boboluoș   boboloș   куглица   boboluoș (mn. boboluașă) [akc. boboluoș] (i. m.) Sige [Vidi]
22  bolobuok   inspid ?   бљутав   bolobuok (bolobuokă) (mn. bolobuoś, bolobuaśe) [akc. bolobuok] (prid.) Sige [Vidi]
23  borîndău   borândău   бориндеу   borîndău (mn. borîndăĭe) [akc. borîndîău] (i. s.) Osnić [Vidi]
24  brînḑă   brânză   сир   brînḑă [akc. brînḑă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
25  buaskă   boască   комина   buaskă [akc. buaskă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
26  buĭba   îmbuiba   кркати   Jasikovo [Vidi]
27  bukată   bucată   плод   bukată (mn. bukaće) [akc. bukată] (i. ž.) Osnić [Vidi]
28  bukatură   bucătură   парче   bukatură (mn. bukaturĭ) [akc. bukatură] (i. ž.) Sige [Vidi]
29  bulumak   bulamac   булумач   bulumak (mn. bulumakurĭ) [akc. bulumak] (i. m.) Osnić [Vidi]
30  bulumanźe   bulumac   булуманџа   bulumanźe (mn. bulumănź) [akc. bulumanźe] (i. ž.) Ranovac [Vidi]
31  buonț   bulz   шароње   buonț (mn. buonțurĭ) [akc. buonț] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
32  buorś   borș   боршч   buorś (mn. buorśurĭ) [akc. buorś] (i. s.) Tanda [Vidi]
33  burundău   borândău   бориндео   Rudna Glava [Vidi]
34  buș   floricele   кокице   buș1 (mn. bușî) (i. m.) Sige [Vidi]
35  buturit   buturit   мутан   buturit (buturită) (mn. buturiț, buturiće) [akc. buturit] (prid.) Tanda [Vidi]
36  țîrțarĭ   ţârţar   грах   țîrțarĭ2 (mn. țîrțarĭe) [akc. țîrțarĭ] (i. m.) Osnić [Vidi]
37  țuĭkă   ţuică   ракија   țuĭkă (mn. țuĭś) [akc. țuĭkă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
38  ćaĭ   ceai   чај   ćaĭ (mn. ćaĭurĭ) (i. m.) Osnić [Vidi]
39  ćuș   clătită   палачинка   ćuș2 (mn. ćușurĭ, akc. ćușurĭ) (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
40  dulśață   dulceaţă   сласт   dulśață (mn. dulśețurĭ) [akc. dulśață] (i. ž.) Osnić [Vidi]
41  ḑamă   zeamă   чорба   ḑamă (mn. ḑămurĭ) [akc. ḑamă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
42  ḑamuĭkă   zeamuică   чорбица   ḑamuĭkă (mn. ḑamuĭś) [akc. ḑamuĭkă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
43  ḑamuos   zămos   чорбаст   ḑamuos (ḑamuasă) (mn. ḑamuoș, ḑamuosă) [akc. ḑamuos] (prid.) Osnić [Vidi]
44  ḑară   zară   јогурт   ḑară (mn. ḑărurĭ) [akc. ḑară] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
45  ḑămuriĭe   zămurcâ   чорбуљага   ḑămuriĭe (mn. ḑămuriĭ) [akc. ḑămuriĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
46  ḑămuruos   zemuros   чорбаст   ḑămuruos (ḑămuruasă) (mn. ḑămuruoș, ḑămuruasă) [akc. ḑămuruos] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
47  ḑăr   zer   сурутка   ḑăr (mn. ḑărurĭ) (i. m.) Osnić [Vidi]
48  đimika   dumică   дробити   đimika (ĭuo đimik, ĭel đimikă) [akc. đimika] (gl. p.) Rudna Glava [Vidi]
49  đimikat   dumicat   удробљен   đimikat (đimikată) (mn. đimikaț, đimikaće) [akc. đimikat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
50  fagur   fagur   саће   fagur (mn. fagurĭ) [akc. fagur] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
51  ferfeļiță   ferfeliţa   ферфелица   ferfeļiță (mn. ferfeļiț) [akc. ferfeļiță] (i. ž.) Manastirica, Mlava [Vidi]
52  fĭert   fiert   куван   fĭert (fĭartă) (mn. fĭerț, fĭarće) [akc. fĭert] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
53  flomînd   flămând   гладан   flomînd (flomîndă) (mn. flomînḑ, flomînđe) [akc. flomînd] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
54  flomînḑî   flămânzi   гладовати   flomînḑî (ĭuo flomînḑăsk, ĭel flomînḑîașće) [akc. flomînḑî] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
55  flomînḑîĭe   flămânzie   гладовање   flomînḑîĭe (mn. flomînḑîĭ) [akc. flomînḑîĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
56  flomînźuos   flămânjuos   гладница   flomînźuos (mn. flomînźuoș) [akc. flomînźuos] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
57  foameluk   foameluc   гладна година   foameluk (mn. foamelukurĭ) [akc. foameluk] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
58  fomĭa   foma   гладовати   fomĭa (ĭuo fomĭeḑ, ĭel fomĭaḑă) [akc. fomĭa] (gl.) Jasikovo [Vidi]
59  friptură   friptură   печење   friptură (mn. fripturĭ) [akc. friptură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
60  fuame   foame   глад   fuame (mn. fuomĭ) [akc. fuame] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
61  gaćală   găteală   готовљење   gaćală (mn. gaćelurĭ) [akc. gaćală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
62  gaći   găti   готовити   gaći (ĭuo gaćesk, ĭel gaćiașće) [akc. gaći] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
63  galbinuș   gălbinuș   жуманце   galbinuș (mn. galbinușă) [akc. galbinuș] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
64  găćituare   gătătoare   куварица   găćituare (mn. găćituorĭ) [akc. găćituare] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
65  giora   gheura   љуштити   giora (ĭuo gĭeur, ĭel gĭaură) [akc. giora] (gl. p.) Rudna Glava [Vidi]
66  giorat   gheorat   љушћење   giorat (mn. gioraturĭ) [akc. giorat] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
67  gogoș   gogoașă   лепиња   gogoș (mn. gogoașă) [akc. gogoș] (i. s.) Manastirica, Mlava [Vidi]
68  grăunťe   grăunte   грумен   grăunťe (mn. grăunț) [akc. grăunťe] (i. m.) Prahovo [Vidi]
69  groșală   grosoală   густа каша   groșală (mn. groșălurĭ) [akc. groșală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
70  grunđin   grunz   грумен   grunđin (mn. grunđiń) [akc. grunđin] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
71  guguńață   gogoașă   крофна   guguńață (mn. guguńeț) [akc. guguńață] (i. m.) Jasikovo [Vidi]
72  gusta   gusta   пробати   gusta (ĭuo gust, ĭel gustă) [akc. gusta] (gl. p.) Rudna Glava [Vidi]
73  împalma   împelma   смешати   împalma (ĭuo împălmĭеḑ, ĭel împalmĭаḑă) [akc. împalma] (gl.) Tanda [Vidi]
74  înbuĭbat   îmbuibat   пресит   înbuĭbat (înbuĭbată) (mn. înbuĭbaț, înbuĭbaće) [akc. înbuĭbat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
75  kļisă   clisă   сланина   kļisă (mn. kļisă) [akc. kļisă] (i. ž.) Majdanpek [Vidi]
76  kodrit   codrit   комадан   kodrit (kodrită) (mn. kodriț, kodriće) [akc. kodrit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
77  kokaĭe   cocaie   кокаја   kokaĭe (mn. kokăĭ) [akc. kokaĭe] (i. ž.) Jasikovo [Vidi]
78  kokîrță   cocârţă   кокрца   kokîrță (mn. kokîrță) [akc. kokîrță] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
79  kokodań   floricele   кокице   Velika Kamenica [Vidi]
80  kokolan   cocolan   комадина   kokolan (mn. kokolań) [akc. kokolan] (i. m.) Tanda [Vidi]
81  kokuoș   floricele   кокице   Rudna Glava [Vidi]
82  koļașă   coleașă   качамак   koļașă (mn. koļieș) [akc. koļașă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
83  koļibă   colivă   кољиво   koļibă2 [akc. koļibă] (i. ž.) Dupljane [Vidi]
84  krumpĭel   crumpănă   кромпир   krumpĭel (mn. krumpiĭ) [akc. krumpĭel] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
85  kuopt   copt   печен   kuopt (kuaptă) (mn. kuopț, kuapće) [akc. kuopt] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
86  lapće   lapte   млеко   lapće (mn.) [akc. lapće] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
87  ļins   lins   олизан   ļins (ļinsă) (mn. ļinș, ļinsă) [akc. ļins] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
88  ļinsuare   linsare   лизање   ļinsuare (mn. ļinsuorĭ) [akc. ļinsuare] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
89  ļinźa   linge   лизати   ļinźa (ĭuo ļing, ĭel ļinźe) [akc. ļinźa] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
90  mamaļigă   mămăligă   качамак   mamaļigă (mn. mamaļiź) [akc. mamaļigă] (i. ž.) Prahovo [Vidi]
91  mătkăi   mătcăi ?   чуркати   mătkăi (ĭuo mătkîĭ, ĭel mătkîĭe) [akc. mătkui] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
92  mătkuit   mătcuit   чуркан   mătkuit (mătkuită) (mn. mătkuiț, mătkuiće) [akc. mătkuit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
93  miriśikă   miericică   шећер   miriśikă (mn. miriśikă) [akc. miriśikă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
94  mînkare   mâncare   јело   mînkare (mn. mînkărĭ) [akc. mînkare] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
95  mînkatuorĭ   mâncător   јешан   mînkatuorĭ (mînkatuare) (mn. mînkatuorĭ, mînkatuarĭe) [akc. mînkatuorĭ] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
96  morugă   morugă   преслан   morugă [akc. morugă] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
97  možđi   mojdi   мождити   možđi (ĭuo možđiesk, ĭel možđiașće) [akc. možđi] (gl. p.) Tanda [Vidi]
98  ńisarat   nesărat   неслан   ńisarat (ńisarată) (mn. ńisaraţ, ńisaraće) [akc. ńisarat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
99  pakută   patoca ?   патока   pakută (mn. pakuț) [akc. pakută] (i. ž.) Tanda [Vidi]
100  pastramă   pastramă   пастрма   pastramă (mn. pastrame) [akc. pastramă] (i. ž.) Šipikovo [Vidi]
101  pirișoară   perișoară   сарма   pirișoară (mn. pirișoarе) [akc. pirișoară] (i. ž.) Samarinovac [Vidi]
102  pîrśuakă   poșircă   брља   pîrśuakă (mn. pîrśuoś) [akc. pîrśuakă] (i. ž.) Tanda [Vidi]
103  pîrviță   frunte   првенац   pîrviță (mn. pîrviță) [akc. pîrviță] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
104  pîśuakă   poșircă   брља   Rudna Glava [Vidi]
105  pĭelmeḑa   pĭelmez   смешати   Rudna Glava [Vidi]
106  plaśintă   plăcintă   плачинта   plaśintă (mn. plaśinț) [akc. plaśintă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
107  profakută   profăcută   препеченица   profakută (mn. profakuće) [akc. profakută] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
108  rakiu   rachiu   ракија   rakiu (mn. rakiĭe) [akc. rakiu] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
109  salamură   salamură   расол   salamură (mn. salamurĭ) [akc. salamură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
110  sara   săra   солити   sara (ĭuo sarĭeḑ, ĭel sarĭaḑă) [akc. sara] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
111  sarat   sărat   слан   sarat (sarată) (mn. saraţ, saraće) [akc. sarat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
112  sarbîd   searbăd   некисело   sarbîd (sarbîdă) (mn. sarbîḑ, sarbîđe) [akc. sarbîd] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
113  sare   sare   со   sare (mn. sărurĭ) [akc. sare] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
114  skovĭardă   scovardă   палачинка   skovĭardă (mn. skovĭerḑ) [akc. skovĭardă] (i. ž.) Majdanpek [Vidi]
115  sorbiḑamă   sorbe-zeamă   чорбосркало   sorbiḑamă (mn. sorbiḑîămĭ) [akc. sorbiḑamă] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
116  stragĭață   străgheaţă   подливено млеко   stragĭață (mn. stragĭeț) [akc. stragĭață] (i. ž.) Jasikovo [Vidi]
117  śernut   cernut   просејан   śernut (śernută) (mn. śernuț, śernuće) [akc. śernut] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
118  śiarńe   cerne   просејати   śiarńe (ĭuo śiern, ĭel śiarńe) [akc. śiarńe] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
119  śinstă   cinste   част   śinstă (mn. śinsturĭ) [akc. śinstă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
120  śinstî   cinsti   частити   śinstî (ĭuo śinstîăsk, ĭel śinstîașće) [akc. śinstî] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
121  śir   cir   каша   śir (prid.) (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
122  śubenśi   floricele   кокице   Malajnica [Vidi]
123  zămărlău   umplutură   надев   zămărlău (mn. zămărluaĭe) [akc. zămărlău] (i. s.) Tanda [Vidi]