REZULTAT PRETRAGE

Za uslov grupa : Kuća, pokućstvo, okućn. * Svega reči: 287


Br

Vlaški


Rumunski


Srpski


Gnezdo reči


Mesto (selo)1  ațîța   aţâţa   потпалити   ațîța (ĭo ațîț, ĭel ațîță) [akc. ațîța] (gl.) Samarinovac [Vidi]
2  ațîțîĭat   aţâţat   потпаљен   ațîțîĭat (ațîțîĭată) (mn. ațîțîĭaț, ațîțîĭaće) [akc. ațîțîĭat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
3  adapatuare   adăpătoare   појило   adapatuare (mn. adapatuorĭ) [akc. adapatuare] (i. ž.) Osnić [Vidi]
4  adîpatuare   adăpătoare   појило   Rudna Glava [Vidi]
5  afuma   afuma   димити   afuma (ĭuo afum, ĭel afumă) [akc. afuma] (gl.) Osnić [Vidi]
6  afumat   afumat   димљен   afumat (afumată) (mn. afumaț, afumaće) [akc. afumat] (prid.) Osnić [Vidi]
7  ak   ac   игла   ak (mn. aśе) (i. m.) Osnić [Vidi]
8  albĭe   albie   корито   albĭe (mn. albĭe) [akc. albĭe] (i. ž.) Jasikovo [Vidi]
9  alkauă   halcaua   алка   alkauă (mn. alkăurĭ) [akc. alkauă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
10  alkă   halcă   алка   alkă (mn. ălś) [akc. alkă] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
11  alkuță   hălcuţe   алкица   alkuță (mn. alkuț) [akc. alkuță] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
12  altui   altoi   калемити   altui (ĭo altuĭesc, ĭel altuĭeșťe) [akc. altui] (gl. p.) Samarinovac [Vidi]
13  aļergatuare   alergătoare   мотовило   aļergatuare (mn. aļergatuorĭ) [akc. aļergatuare] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
14  ambarĭ   hambar   амбар   ambarĭ (mn. ambarĭe) [akc. ambarĭ] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
15  amnarĭ   amnar   оцило   amnarĭ (mn. amnarĭе) [akc. amnarĭ] (i. s.) Osnić [Vidi]
16  andarmală   andarmale   андрамоља   andarmală (mn. andarmaļe) [akc. andarmală] (i. ž.) Tanda [Vidi]
17  andîrmuańe   andârmoane   андрамоље   andîrmuańe (mn. andîrmuańe) [akc. andîrmuańe] (i. ž.) Kobilje [Vidi]
18  andrĭeauă   andrea   велика игла   andrĭeauă (mn. andrĭeaļе) [akc. andrĭeauă] (i. ž.) Krivelj [Vidi]
19  aprinsură   aprinsură   паљевина   aprinsură (mn. aprinsurĭ) [akc. aprinsură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
20  arańit   hrănit   нахрањен   arańit (arańită) (mn. arańiț, arańiće) [akc. arańit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
21  ardou   hârdău   ардов   ardou (mn. arduave) [akc. ardou] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
22  arđauă   argeao ?   камен   arđauă (mn. arđiaļe) [akc. arđauă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
23  arźa   argea   разбој   arźa (mn. arźaļe) [akc. arźa] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
24  arźauă   argea   ложиште   arźauă (mn. arźaļе) [akc. arźauă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
25  astal   astal   астал   astal (mn. astaļe) [akc. astal] (i. m.) Mali Izvor [Vidi]
26  astaluoń   astaloni   столац   astaluoń [akc. astaluoń] (augm.) Rudna Glava [Vidi]
27  astupuș   astupuș   запушач   astupuș (mn. astupușurĭ) [akc. astupuș] (i. s.) Samarinovac [Vidi]
28  așćernut   așternut   лежај   așćernut1 (mn. așćernuturĭ) [akc. așćernut] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
29  avļiĭe   avlie   авлија   avļiĭe (mn. avļiĭ) [akc. avļiĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
30  badîĭ   budăi   бућка   Crnajka [Vidi]
31  badîń   budăi   бућка   badîń (mn. badîńе) [akc. badîń] (i. m.) Osnić [Vidi]
32  baglamă   balama   шарка   baglamă (mn. baglamĭe) [akc. baglamă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
33  baĭbuok   ?   бајбок   baĭbuok (mn. baĭbuokurĭ) [akc. baĭbuok] (i. m.) Osnić [Vidi]
34  baĭer   baieră   ручица   baĭer (mn. bairĭe) [akc. baĭer] (i. m.) Osnić [Vidi]
35  bandierĭ   bandier   бандера   bandierĭ (mn. bandierĭ) [akc. bandierĭ] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
36  bankĭet   ?   камара   bankĭet (mn. bankĭeț) [akc. bankĭet] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
37  bardak   bardac   бардак   bardak (mn. bardaśе) [akc. bardak] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
38  baskiĭe   ulucă   баскија   baskiĭe (mn. baskiĭ) [akc. baskiĭe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
39  bașćauă   grădină   башта   bașćauă (mn. bașćiaļe) [akc. bașćauă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
40  bașťa   grădină   башта   bașťa (mn. bașťeļe) [akc. bașťa] (i. ž.) Samarinovac [Vidi]
41  baśauă   grădină   башта   baśauă (mn. baśaļе) [akc. baśauă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
42  baśelarĭ   grădinar   баштован   baśelarĭ (mn. baśelarĭ) [akc. baśelarĭ] (i. m.) Osnić [Vidi]
43  baśivă   butoi   бачва   baśivă (mn. bîăśivĭ) [akc. baśivă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
44  bautură   băutură   пиће   bautură (mn. bauturĭ) [akc. bautură] (i. ž.) Osnić [Vidi]
45  belśug   belciug   алка   belśug (mn. belśuźe) [akc. belśug] (i. m.) Osnić [Vidi]
46  berekĭet   berechet   берићет   berekĭet (mn. berekĭeturĭ) [akc. berekĭet] (i. m.) Osnić [Vidi]
47  bilă   bilă   пламен   bilă (mn. biļe) [akc. bilă] (i. ž.) Tanda [Vidi]
48  birekĭet   berechet   берићет   Rudna Glava [Vidi]
49  bisag   bisagă   бисага   bisag (mn. bisaź) [akc. bisag] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
50  bizărĭ   bizer   крпара   bizărĭ (mn. bizăre) [akc. bizărĭ] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
51  bîrḑauș   bârzeuș   убрзање   bîrḑauș (mn. bîrḑaușă) [akc. bîrḑauș] (i. m.) Jasikovo [Vidi]
52  bîrnarĭață   bârnăreaţă   брвнара   bîrnarĭață (mn. bîrnarĭațurĭ) [akc. bîrnarĭață] (i. ž.) Osnić [Vidi]
53  bîrnă   bârnă   греда   bîrnă (mn. bîrńe) [akc. bîrnă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
54  bîrśag   briceag   бритва   bîrșag (mn. bîrșaźe) [akc. bîrșag] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
55  bîsamak   basamac   степеница   bîsamak (mn. bîsamaśе) [akc. bîsamak] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
56  bîtatură   bătătură   набој   bîtatură (mn. bîtaturĭ) [akc. bîtatură] (i. ž.) Sige [Vidi]
57  bĭare   bere   пиће   bĭare (mn. bĭerĭ) [akc. bĭare] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
58  bĭek   bec   бренер   bĭek (mn. bĭekurĭ) [akc. bĭek] (i. s.) Tanda [Vidi]
59  blană   blană   даска   blană (mn. blăń) [akc. blană] (i. ž.) Sige [Vidi]
60  bļid   blid   бљуда   bļid (mn. bļiđe) [akc. bļid] (i. m.) Sige [Vidi]
61  bobik   limba clopotului   клатно   bobik (mn. bobiś) [akc. bobik] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
62  borđeĭ   bordei   земуница   borđeĭ (mn. borđaĭe) [akc. borđeĭ] (i. s.) Mali Izvor [Vidi]
63  borkan   borcan   ћуп   borkan (mn. borkań) [akc. borkan] Prahovo [Vidi]
64  bosîndak   bosândac   јатаган   bosîndak (mn. bosîndakurĭ) [akc. bosîndak] (i. s.) Manastirica, Mlava [Vidi]
65  boșćină   boștină   воштина   boșćină (mn. boșćiń) [akc. boșćină] (i. ž.) Lubnica [Vidi]
66  bradoaĭe   brădoaie   качица   bradoaĭe (mn. bradoaĭe) [akc. bradoaĭe] (i. ž.) Šipikovo [Vidi]
67  brańișće   braniște   забран   brańișće (mn. brăńișć) [akc. brańișće] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
68  bren   brener   бренер   bren (mn. brenurĭ) [akc. bren] (i. s.) Crnajka [Vidi]
69  brîglă   brâglă   брдило   brîglă (mn. brîgļe) [akc. brîglă] (i. ž.) Rudna GLava [Vidi]
70  brîśag   briceag   бритва   Rudna Glava [Vidi]
71  brukă   brucă   шиљак   brukă (mn. bruś) [akc. brukă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
72  buduruoĭ   buduroĭ   бадањ   buduruoĭ (mn. buduruaĭe) [akc. buduruoĭ] (i. s.) Tanda [Vidi]
73  buduruoń   buduroi   посуда   buduruoń (mn. buduruańe) [akc. buduruoń] (i. m.) Osnić [Vidi]
74  buļandră   buleandră   крпа   buļandră (mn. buļendre) [akc. buļandră] (i. ž.) Samarinovac [Vidi]
75  bumb   bumb   дугме   bumb (mn. bumbi) [akc. bumb] (i. m.) Sige [Vidi]
76  bunarĭ   bunar   бунар   bunar (mn. bunarĭe) [akc. bunarĭ] (i. m.) Osnić [Vidi]
77  bunduk   bunduc   стуб   bunduk (mn. bunduśe) [akc. bunduk] (i. m.) Tanda [Vidi]
78  burdukală   burducală ?   прња   burdukală (mn. burdukaļе) [akc. burdukală] (i. ž.) Osnić [Vidi]
79  buriu   buriu   бурило   buriu (mn. buriе) [akc. buriu] (i. s.) Debeli Lug [Vidi]
80  bușćoruagă   boșorog   страћара   bușćoruagă (mn. bușćoruaźe) [akc. bușćoruagă] (i. ž.) Tanda [Vidi]
81  butoĭ   butoi   буре   Samarinovac [Vidi]
82  butuoń   butoi   буре   butuoń (mn. butuańe) [akc. butuoń] (i. m.) Osnić [Vidi]
83  butura   butura   мутити   butura (ĭuo butur, ĭel butură) [akc. butura] (gl. p. ref.) Tanda [Vidi]
84  țaklă   sticlă   стакло   țaklă (mn. țîăkļi) [akc. țaklă] (i. ž.) Subotica [Vidi]
85  țapańiță   așchie   цепаница   țapańiță (mn. țapîăńiț) [akc. țapańiță] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
86  țapļigă   ţăpligă   цепаница   țapļigă (mn. țapļiź) [akc. țapļigă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
87  țîańik   ţănic   столњак   țîańik (mn. țîańikurĭ) [akc. țîańik] (i. m.) Osnić [Vidi]
88  țîăst   ţest   вршник   țîăst (mn. țîăsturĭ) [akc. țîăst] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
89  țîțînă   ţâţână   шарка   țîțînă (mn. țîțîń) [akc. țîțînă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
90  țîmĭentă   ţiment   цимента   țîmĭentă (mn. țîmĭenće) [akc. țîmĭentă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
91  țîmpur   ţâmpor   шибица   țîmpur (mn. țîmpurĭe) [akc. țîmpur] (i. s.) Majdanpek [Vidi]
92  țrĭep   ţâglă   цреп   țrĭep (mn. țrĭepĭ) [akc. țrĭep] (i. m.) Osnić [Vidi]
93  țuțur   ţuţur   точур   țuțur (mn. țuțurĭe) [akc. țuțur] (i. s.) (prid.) Topolnica [Vidi]
94  ćakă   teakă   ножница   ćakă (mn. ćake) [akc. ćakă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
95  ćakmă   jgheab   жљеб   ćakmă (mn. ćakme) [akc. ćakmă] (i. z.) Osnić [Vidi]
96  ćask   teasc   притискивач   ćask (mn. ćaskurĭ) [akc. ćask] (i. s.) Tanda [Vidi]
97  ćașkă   ceașcă   шоља   ćașkă (mn. ćașke) [akc. ćașkă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
98  ćeșîlă   teșilă   торбица   ćeșîlă (mn. ćeșîļ) [akc. ćeșîlă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
99  ćigańe   tigaie   тигањ   ćigańe (mn. ćigîăń) [akc. ćigańe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
100  ćindă   tindă   трем   ćindă (mn. ćinḑ) [akc. ćindă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
101  ćipsîĭe   tipsie   тепсија   ćipsîĭe (mn. ćipsîĭ) [akc. ćipsîĭe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
102  ćivigare   civigare   пречаница   ćivigare (mn. ćivigîărĭ) [akc. ćivigare] (i. ž.) Osnić [Vidi]
103  ćoksoĭ   pungă ?   кеса   ćoksoĭ (mn. ćoksoaĭe) [akc. ćoksoĭ] (i. s.) Kobišnica [Vidi]
104  ćuakă   coacă   штап   ćuakă (mn. ćuoś) [akc. ćuakă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
105  ćuankă   coacă   штап   Ranovac [Vidi]
106  ćunk   tub   чунак   ćunk (mn. ćunkurĭ) [akc. ćunk] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
107  dalap   dulap   долап   dalap (mn. dalapurĭ) [akc. dalap] (i. m.) Lubnica [Vidi]
108  darak   toc   шток   darak2 (mn. daraś) [akc. darak] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
109  dauagă   doagă   дуга   dauagă (mn. dauoź) [akc. dauagă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
110  dîmîzluk   tamazlâc   домазлук   dîmîzluk (mn. dîmîzluś) [akc. dîmîzluk] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
111  domîzluk   tamazlâc   домазлук   Rudna Glava [Vidi]
112  domńiĭe   domnie   посед   domńiĭe (mn. domńiĭ) [akc. domńiĭe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
113  dorîngă   dorângă   мотка   dorîngă (mn. dorînź) [akc. dorîngă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
114  drînd   drând ?   дрндало   drînd2 (mn. drîndurĭ) [akc. drînd] (i. m.) Osnić [Vidi]
115  drugă   drugă   реза   drugă2 (mn. druź) [akc. drugă] (i. ž.) Tanda [Vidi]
116  ḑalarĭ   zalari   верижњача   ḑalarĭ (mn. ḑalare) [akc. ḑalarĭ] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
117  ḑală   za   алка   ḑală (mn. ḑaļe) [akc. ḑală] (i. ž.) Osnić [Vidi]
118  ḑîaļe   zale   вериге   ḑîaļe (mn. ḑîaļe) [akc. ḑîaļe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
119  đibruomńik   făraș   ђубровник   đibruomńik (mn. đibruomńiśe) [akc. đibruomńik] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
120  điezmă   ibric   џезва   điezmă (mn. điezme) [akc. điezmă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
121  đisag   desag   бисага   đisag (mn. đisaź) [akc. đisag] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
122  fakļiĭe   făclie   бакља   fakļiĭe (mn. fakļiĭ) [akc. fakļiĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
123  fașîĭe   fâșie   трака   fașîĭe (mn. fașîĭ) [akc. fașîĭe] (i. ž.) Tanda [Vidi]
124  fărbui   fărbui   фарбати (се)   fărbui (ĭuo ma fărbuĭ, ĭel sa fărbuĭe) [akc. fărbui] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
125  fărbuitu   fărbuire   фарбање   fărbuitu (mn. fărbuiturĭ) [akc. fărbuitu] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
126  ferĭastă   ferastră   прозор   ferĭastă (mn. ferĭeșć) [akc. ferĭastă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
127  feruaĭkă   ceaun   котлић   feruaĭkă (mn. feruoĭś) [akc. feruaĭkă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
128  feruankă   firang   завеса   feruankă (mn. feruanke) [akc. feruankă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
129  fiļińierĭ   felinar   фењер   fiļińierĭ (mn. fiļińiarĭe) [akc. fiļińierĭ] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
130  firiśiel   firicel   кончић   firiśiel (mn. firiśiaļe) [akc. firiśiel] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
131  firoćină   fierotină   гвожђурина   firoćină (mn. firoćiń) [akc. firoćină] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
132  firoĭkă   firoică   врпца   firoĭkă (mn. firoĭke) [akc. firoĭkă] (i. ž.) Manastirica, Mlava [Vidi]
133  firuț   firuţ   кончић   firuț (mn. firuță) [akc. firuț] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
134  fișîk   fișag   фишек   fișîk (mn. fișîkurĭ) [akc. fișîk] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
135  fînariĭe   fânărie   сениште   fînariĭe (mn. fînariĭ) [akc. fînariĭe] (i. ž.) Tanda [Vidi]
136  fîntînă   fântână   извор   fîntînă (mn. fîntîń) [akc. fîntînă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
137  fîntîńuară   fîntînioară   изворчић   fîntîńuară (mn. fîntîńuare) [akc. fîntîńuară] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
138  fîrdamĭez   briceag ?   федермесер   fîrdamĭez (mn. fîrdamĭază) [akc. fîrdamĭez] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
139  fĭară   capcană   клопка   fĭară (mn. fĭară) [akc. fĭară] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
140  fĭerastîĭe   pirostrie   саџак   fĭerastîĭe (mn. fĭerastîĭ) [akc. fĭerastîĭe] (i. ž.) Crnajka [Vidi]
141  fokuļeț   foculeţ   ватрица   fokuļeț (mn. fokuļeță) [akc. fokuļeț] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
142  frengiĭe   frenghie   вренгија   frengiĭe (mn. frengiĭ) [akc. frengiĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
143  frigare   frigare   ражањ   frigare (mn. frigîărĭ) [akc. frigare] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
144  frînțuańe   frontoane   забат   frînțuańe (mn. frînțuoń) [akc. frînțuańe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
145  fuaļe   foale   мешина   fuaļe (mn. fuoĭ) [akc. fuaļe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
146  fuarfikă   foarfecă   маказе   fuarfikă (mn. fuarfiś) [akc. fuarfikă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
147  fundamĭent   fundament   темељ   fundamĭent (mn. fundamĭeńćе) [akc. fundamĭent] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
148  fuńe   funie   штранга   fuńe (mn. fuńi) [akc. fuńe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
149  fuńiźină   funingine   чађ   fuńiźină (mn. fuńiźiń) [akc. fuńiźină] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
150  fuńiźinuos   funinginos   чађав   fuńiźinuos (fuńiźinuasă) (mn. fuńiźinuoș, fuńiźinuasă) [akc. fuńiźinuos] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
151  fuok   foc   ватра   fuok (mn. fuokurĭ) [akc. fuok] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
152  furkă   furcă   рачва   furkă (mn. furś) [akc. furkă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
153  furkuļiță   furculiţă   виљушка   furkuļiță (mn. furkuļiț) [akc. furkuļiță] Rudna Glava [Vidi]
154  furună   forună   пећ   furună (mn. furuń) [akc. furună] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
155  fus   fus   вретено   fus (mn. fusă) (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
156  fusulan   fusulan   вретенчина   fusulan (mn. fusulań) [akc. fusulan] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
157  fusuļieț   fusuleţ   вретенце   fusuļieț (mn. fusuļieț) [akc. fusuļieț] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
158  fusuļik   fusulic   вретенаст   fusuļik (fusuļikă) (mn. fusuļiț, fusuļiće) [akc. fusuļik] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
159  fusuļiuluĭ   fusuliului   вретенасто   fusuļiuluĭ [akc. fusuļiuluĭ] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
160  fuśiĭe   fucie   фучија   fuśiĭe (mn. fuśiĭ) [akc. fuśiĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
161  gaļiată   găleată   ведро   gaļiată (mn. gaļieț) [akc. gaļiată] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
162  gard   gard   ограда   gard (mn. gardurĭ) [akc. gard] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
163  gavană   găvan   гаванка   gavană (mn. gavień) [akc. gavană] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
164  gimotuok   ghemotoc   клупче   gimotuok (mn. gimotuaśe) [akc. gimotuok] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
165  gîf   gâf   коританце   gîf (mn. gîfurĭ) (i. s.) Jasikovo [Vidi]
166  gîrļiu   gârliciu   обор   gîrļiu (mn. gîrļiĭe) [akc. gîrļiu] (i. s.) Tanda [Vidi]
167  gîzdariĭe   găzdășag   газдинство   gîzdariĭe (mn. gîzdariĭ) [akc. gîzdariĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
168  gogńaz   goglează   смеће   gogńaz (mn. gogńază) [akc. gogńaz] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
169  građină   grădină   башта   građină (mn. građiń) [akc. građină] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
170  grindă   grindă   греда   grindă (mn. grinḑ) [akc. grindă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
171  gužbă   gujbă   гужва   gužbă (mn. gužbĭe) [akc. gužbă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
172  îngrađit   îngrădit   ограђен   îngrađit (îngrađită) (mn. îngrađiţ, îngrađiće) [akc. îngrađit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
173  îngropat   îngropat   закопан   îngropat1 (îngropată) (mn. îngropaț, îngropaće) [akc. îngropat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
174  înkeĭa   încheia   спојити   înkeĭa (ĭuo înkeĭ, ĭel înkeĭe) [akc. înkeĭa] (gl. p.) Rudna Glava [Vidi]
175  înkeĭat   încheiat   спајање   înkeĭat1 (mn. înkeĭaturĭ) [akc. înkeĭat] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
176  kadă   cadă   каца   kadă (mn. kăḑ) [akc. kadă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
177  kakațîșńiță   latrină   клозет   kakațîșńiță (mn. kakațîșńiț) [akc. kakațîșńiță] (i. ž.) Tanda [Vidi]
178  karbuńe   cărbune   жар   karbuńe (mn. karbuń) [akc. karbuńe] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
179  kasar   căsar   чуваркућа   kasar (mn. kasarĭ) [akc. kasarĭ] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
180  kasă   casă   кућа   kasă (mn. kîăș) [akc. kasă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
181  kăkașćoar   latrină   клозет   kăkașćoar (mn. kăkașćoare) [akc. kăkașćoar] (i. s.) Mokranje [Vidi]
182  kîramidă   cărămidă   ћерамида   kîramidă (mn. kîramiḑ) [akc. kîramidă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
183  kîtaramă   cataramă   копча   kîtaramă (mn. kîtaramĭе) [akc. kîtaramă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
184  kĭaĭe   cheie   кључ   kĭaĭe (mn. kĭeĭ) [akc. kĭaĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
185  klop   crop   кроп   Češljeva Bara [Vidi]
186  kļanță   clanţă   запорањ   kļanță (mn. kļanțurĭ) [akc. kļanță] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
187  kļet   clet   шпајз   kļet (mn. kļeturĭ) (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
188  kobîrļeu   cobârlău   легало   kobîrļeu (mn. kobîrļeĭ) [akc. kobîrļeu] (i. m.) Rečica, Požarevac [Vidi]
189  koćeț   coteţ   котац   koćeț (mn. koćață) [akc. koćeț] (i. m.) Jasikovo [Vidi]
190  koļibă   colibă   колиба   koļibă1 (mn. koļibĭ) [akc. koļibă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
191  konđeĭ   condei   писаљка   konđeĭ (mn. konđaĭe) [akc. konđeĭ] (i. m.) Osnić [Vidi]
192  kopaĭe   copaie   корито   kopaĭe (mn. kopăĭ) [akc. kopaĭe] (i. ž.) Brodica [Vidi]
193  koptuorĭ   cuptor   хлебна пећ   koptuorĭ1 (mn. koptuorĭ) [akc. koptuorĭ] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
194  koraś   capră   ногаре   koraś (mn. koraśe) [akc. koraś] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
195  kośină   cocină   свињац   kośină (mn. kośiń) [akc. kośină] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
196  kośomandă   cociomeagă   потлеуша   kośomandă (mn. kośomĭenḑ) [akc. kośomandă] (i. ž.) Tanda [Vidi]
197  kośuabă   cocioabă   кућерак   kośuabă (mn. kośuabe) [akc. kośuabă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
198  kovată   covată   ковата   kovată (mn. kovĭeț) [akc. kovată] (i. ž.) Tanda [Vidi]
199  kovîlśir   coviltir   покривка   kovîlśir (mn. kovîlśirĭ) [akc. kovîlśir] (i. m.) Tanda [Vidi]
200  krompirișće   crompiriște   кромпириште   krompirișće (mn. krompirișć) [akc. krompirișće] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
201  krop   crop   кроп   krop (mn. kropurĭ) [akc. krop] (i. s.) Jasikovo [Vidi]
202  kropîĭa   cropia ?   испирати   kropîĭa (ĭuo kropîĭ, ĭel kropîĭe) [akc. kropîĭa] (gl. p. ref.) Jasikovo [Vidi]
203  kuaśe   coace   пећи   kuaśe (ĭuo kuok, ĭel kuaśa) [akc. kuaśe] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
204  kuțît   cuțât   нож   kuțît (mn. kuțîće) [akc. kuțît] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
205  kuće   cute   брус   kuće (mn. kuț) [akc. kuće] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
206  kuĭerĭ   cuier   чивилук   kuĭerĭ (mn. kuĭerĭe) [akc. kuĭerĭ] (i. s.) Samarinovac [Vidi]
207  kuļeșărĭ   coleșer   качамало   kuļeșărĭ (mn. kuļeșăre) [akc. kuļeșărĭ] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
208  kurĭańik   curelnic   кокошарник   kurĭańik (mn. kurĭańiś) [akc. kurĭańik] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
209  kustură   custură   кустура   kustură (mn. kusturĭ) [akc. kustură] (i. s.) Topla [Vidi]
210  kușćug   coșciug   штенара   kușćug (mn. kușćuźe) [akc. kușćug] (i. s.) Tanda [Vidi]
211  kutariță   cotăriţă   котарица   kutariță (mn. kutariț) [akc. kutariță] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
212  ladă   ladă   сандук   ladă (mn. lăḑ) [akc. ladă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
213  lavur   lavoar   лавор   lavur (mn. lavurĭ) [akc. lavur] (i. m.) (mobil.) Rudna Glava [Vidi]
214  ļegin   lighean   лавор   ļegin (mn. ļegiń) [akc. ļegin] (i. m.) Zlot [Vidi]
215  ļеșîĭе   leșie   цеђ   ļеșîĭе (mn. ļеșîĭ) [akc. ļеșîĭе] (i. ž.) Jasikovo [Vidi]
216  mătkă   mătcă   чуркало   mătkă (mn. mătke) [akc. mătkă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
217  mîță   cursă   мишоловка   mîță2 (mn. mîț) [akc. mîță] (i. ž.) Topla [Vidi]
218  muară   moară   воденица   muară (mn. muorĭ) [akc. muară] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
219  mustafĭeļńik   mostofâlcă   чапкало   mustafĭeļńik (mn. mustafĭeļńiś) [akc. mustafĭeļńik] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
220  nuĭa   nuia   прут   Rudna Glava [Vidi]
221  obrańe   obrame   упртача   obrańe (mn. obrîăń) [akc. obrańe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
222  ogļindă   oglindă   огледало   ogļindă (mn. ogļinḑ) [akc. ogļindă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
223  oltańi   altoi   калемити   oltańi (ĭuo oltańesk, ĭel oltańiașće) [akc. oltańi] (gl. p) Rudna Glava [Vidi]
224  parazol   parasolar   кишобран   parazol, (mn. parazoļe), [akc. parazol] (i. m.) Majdanpek [Vidi]
225  pivă   pivă   аван   pivă1 (mn. pivĭ) [akc. pivă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
226  pîrvaļiĭe   curte   двориште   pîrvaļiĭe (mn. pîrvaļiĭ) [akc. pîrvaļiĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
227  pîržuol   pârjol   пожар   pîržuol (mn. pîržuaļe) [akc. pîržuol] (i. s.) Tanda [Vidi]
228  pĭenđiră   fereastră   прозор   pĭenđiră (mn. pĭenđirĭ) [akc. pĭenđiră] (i. ž.) Osnić [Vidi]
229  pođală   podeală   шинда   pođală (mn. pođaļe) [akc. pođală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
230  popik   popic ?   обртушка ?   popik (mn. popiś) [akc. popik] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
231  porkarĭață   porcăreaţă   свињац   porkarĭață (mn. porkarĭeț) [akc. porkarĭață] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
232  prag   prag   праг   prag (mn. pragurĭ) [akc. prag] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
233  pragarĭ   prăgar   надвратник   pragarĭ (mn. pragare) [akc. pragarĭ] (i. m.) Topolnica [Vidi]
234  pribuoĭ   priboi2   пробојац   pribuoĭ2 (mn. pribuaĭe) [akc. pribuoĭ] (i. s.) Laznica [Vidi]
235  prokît   latrină   клозет   prokît (mn. prokîće) [akc. prokît] (i. s.) Crnajka [Vidi]
236  pućińiu   budăi   бућка   pućińiu (mn. pućińie) [akc. pućińiu] (i. s.) Šipikovo [Vidi]
237  rostîĭe   rostire   сређивање   rostîĭe (mn. rostîĭ) [akc. rostîĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
238  rugožînă   rogojină   рогозина   rugožînă (mn. rugožîn) [akc. rugožînă] (i. ž.) Tanda [Vidi]
239  sak   sac   џак   sak (mn. saś) (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
240  sanźir   singir   синџир   sanźir (mn. sanźire) [akc. sanźir] (i. s.) Mali Izvor [Vidi]
241  sărśińerĭ   sărciner   бркља   sărśińerĭ (mn. sărśińere) [akc. sărśińerĭ] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
242  săś   seci   живица   săś (mn. săśuri) (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
243  sîmśauă   sîmcea   бритва   sîmśauă (mn. sîmśaļe) [akc. sîmśauă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
244  skamn   scamn   хоклица   skamn (mn. skamńe) [akc. skamn] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
245  skară   scară   мердевине   skară (mn. skărĭ) [akc. skară] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
246  skobituare   scobitoare   чачкалица   skobituare (mn. skobituorĭ) [akc. skobituare] (i. ž.) Jasikovo [Vidi]
247  skućik   scutec   пелена   skućik (mn. skućiśe) [akc. skućik] (i. s.) Tanda [Vidi]
248  slamńak   saltea cu paie   сламарица   slamńak (mn. slamńaśe) [akc. slamńak] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
249  soļńiță   solniţă   сланик   soļńiță (mn. soļńiț) [akc. soļńiță] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
250  spuḑă   spuză   жар   spuḑă [akc. spuḑă] (i. ž.) Tanda [Vidi]
251  stîmpara   stîmpăra   хладити   stîmpara (ĭuo stîmpîr, ĭel stîmpîră) [akc. stîmpara] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
252  stobuor   stobor   стубац   stobuor (mn. stobuorĭ) [akc. stobuor] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
253  strań   strani   губер   strań (mn. strańe, străń) [akc. strań] (i. m.) Busur [Vidi]
254  străkuratuare   strecurătoare   цедиљка   Rudna Glava [Vidi]
255  streșînă   streașină   стреха   streșînă (mn. streșîń) [akc. streșînă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
256  sukuļaće   sucăleață   оклагија   sukuļaće (mn. sukuļeț) [akc. sukuļaće] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
257  șarpĭel   tigaie   тигањ   șarpĭel (mn. șarpĭeļe) [akc. șarpĭel] (i. s.) Brestovac [Vidi]
258  śas   ceas   сат, час   śas (mn. śasurĭ) (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
259  śob   ciob   саксија   śob (mn. śoburĭ) (i. s.) Podgorac [Vidi]
260  śubăr   ciubăr   чабар   śubăr (mn. śubĭară) [akc. śubăr] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
261  śubuk   ciubuc   чибук   śubuk (mn. śubuśe) [akc. śubuk] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
262  śur   ciur   решето   śur (mn. śururĭ) [akc. śur] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
263  śuśur   cĭucĭur   точур   śuśur (mn. śuśurĭe) [akc. śuśur] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
264  śuvań   copaie   наћве   śuvań (mn. śuvańe) [akc. śuvań] (i. s.) Rečica, Požarevac [Vidi]
265  tragulă   trăgulă   натега   tragulă (mn. traguļe) [akc. tragulă] (i. ž.) Topla [Vidi]
266  trastă   traistă   торба   trastă (mn. trășć) [akc. trastă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
267  trĭap   treap   валов   trĭap (mn. trĭapurĭ) [akc. trĭap] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
268  trĭaptă   treaptă   степеник   trĭaptă (mn. trĭapće) [akc. trĭaptă] (i. ž.) Voluja [Vidi]
269  truakă   troacă   тиква   truakă (mn. truoś) [akc. truakă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
270  truok   troc   врг   truok (mn. truoś) [akc. truok] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
271  truș   ciot   пањ   truș (mn. trușă) [akc. truș] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
272  umbrĭel   umbrelă   кишобран   umbrĭel (mn. umbrĭelurĭ) [akc. umbrĭel] (i. m.) Topolnica [Vidi]
273  ungĭaće   ungheț   рогаљ   ungĭaće (mn. ungĭeț) (i. m.) [akc. ungĭaće] Rudna Glava [Vidi]
274  urđinatuare   urdiniș   лето   Rudna Glava [Vidi]
275  urđińiș   urdiniș   лето   urđińiș1 (mn. urđińișurĭ) [akc. urđińiș] (i. s.) Tanda [Vidi]
276  vapaĭță   văpaiţă   луч   vapaĭță (mn. vapăĭțurĭ) [akc. vapaĭță] (i. ž.) Tanda [Vidi]
277  vîrḑariĭe   vărzărie   купусиште   vîrḑariĭe (mn. vîrḑariĭ) [akc. vîrḑariĭe] Rudna Glava [Vidi]
278  vrakńiță   vraniţă   вратница   vrakńiță (mn. vrakńiț) [akc. vrakńiță] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
279  vurgină   vîrghină   греда   vurgină (mn. vurgiń) [akc. vurgină] (i. ž.) Jasikovo [Vidi]
280  zgură   zgură   згура   zgură (mn. zgurĭ) [akc. zgură] (i. ž.) Sige [Vidi]
281  zîdańiță   baniţă   зиданица ?   zîdańiță (mn. zîdańiț) [akc. zîdańiță] (i. ž.) Tanda [Vidi]
282  žńiap   jneap   крњак   žńiap (mn. žńiepĭ) [akc. žńiap] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
283  žuardă   joardă   прут   žuardă (mn. žuorḑ) [akc. žuardă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
284  žug   jug   јарам   žug (mn. žugurĭ) (i. s.) Tanda [Vidi]
285  źam   geam   рам   źam (mn. źamurĭ) [akc. źam] (i. m.) Tanda [Vidi]
286  źuban   butoi   жбан   źuban (mn. źubańe) [akc. źuban] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
287  źug   jug   јарам   źug (mn. źugurĭ) (i. s.) Rudna Glava [Vidi]