REZULTAT PRETRAGE

Za uslov grupa : Odeća, obuća, pokrivala; sprave i tehnike izrade * Svega reči: 161


Br

Vlaški


Rumunski


Srpski


Gnezdo reči


Mesto (selo)1  ață   aţă   конац   ață (mn. ață) [akc. ață] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
2  ațîșuară   aţișoară   кончић   ațîșuară (mn. ațîșuarе) [akc. ațîșuară] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
3  ațuoń   aţoni   кончина   ațuoń (mn. ațuańe) [akc. ațuoń] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
4  ațuos   aţos   жиличаст   ațuos (ațuasă) (mn. ațuoș, ațuasă) [akc. ațuos] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
5  aćeĭa   aceea   облачити (се)   aćeĭa (ĭuo ma aćeĭ, ĭel sa aćeĭe) [akc. aćeĭa] (gl. p. ref.) Leskovo [Vidi]
6  aćeĭat   ateiat   обучен   Rudna Glava [Vidi]
7  aćiĭat   ateiat   обучен   aćiĭat (aćiĭată) (mn. aćiĭaț, aćiĭaće) [akc. aćiĭat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
8  aćiĭatură   ateiaturi   одело   aćiĭatură (mn. aćiĭaturĭ) [akc. aćiĭatură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
9  aĭnă   haină   хаљетак   aĭnă (mn. aĭńe) [akc. aĭnă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
10  arńiğ   arnici   конац   arńiğ (mn. arńiğe) [akc. arńiğ] (i. s.) Samarinovac [Vidi]
11  arńiś   arnici   памучни конац   arńiś (mn. arńiśurĭ) [akc. arńiś] (i. m.) Osnić [Vidi]
12  arńiź   arnici   вез   arńiź (mn. arńiźe) [akc. arńiź] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
13  astragană   astrahan   астрагана   astragană (mn. astragańе) [akc. astragană] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
14  baćală   băteală   потка   baćală (mn. baćelurĭ) [akc. baćală] (i. ž.) Osnić [Vidi]
15  bată   bată   трака   bată (mn. biaće) [akc. bată] (i. ž.) Sige [Vidi]
16  bibarak   baibarac   прслук   Krivelj [Vidi]
17  bîćikuos   aspru   крут   bîćikuos (bîćikuasă) (mn. bîćikuoș, bîćikuasă) [akc. bîćikuos] (prid.) Osnić [Vidi]
18  bîĭbarak   baibarac   прслук   bîĭbarak (mn. bîĭbaraśe) [akc. bîĭbarak] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
19  bîrnaș   bârnaș   гајтан   bîrnaș (mn. bîrnașă) [akc. bîrnaș] (i. s.) Sige [Vidi]
20  braḑ   brăduţi   вез   braḑ (mn. braḑurĭ) [akc. braḑ] (i. m.) Sige [Vidi]
21  braśiră   brăcire   чипка   braśiră (mn. braśirĭ) [akc. braśiră] (i. s.) Sige [Vidi]
22  brăśinar   brăcinar   учкур   brăśinar (mn. brăśinarĭ) [akc. brăśinar] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
23  brîglarĭ   brîglar   обрамичица   brîglarĭ (mn. brîglarĭe) [akc. brîglarĭ] (i. m.) Rudna GLava [Vidi]
24  brîu   brâu   појас   brîu (mn. brîurĭ) [akc. brîu] (i. m.) Osnić [Vidi]
25  buarfă   boarfă   дроњак   buarfă (mn. buarfе) [akc. buarfă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
26  bumbak   bumbac   памук   bumbak (mn. bumbakurĭ) [akc. bumbak] (i. m.) Tanda [Vidi]
27  bundă   bundă   бунда   bundă (mn. bunḑ) [akc. bundă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
28  burkă   burcă   капут   burkă (mn. burś) [akc. burkă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
29  țasa   ţese   ткати   țasa (ĭuo țîăs, ĭel țîasă) [akc. țasa] (gl. p.) Osnić [Vidi]
30  țasîtură   ţesătură   тканина   țasîtură (mn. țasîturĭ) [akc. țasîtură] (i. ž.) Osnić [Vidi]
31  țasut   ţesut   ткање   țasut1 (mn. țasuturĭ) [akc. țasut] (i. m.) Osnić [Vidi]
32  țasut   ţesut2   ткан   țasut (țasută) (mn. țasuț, țasuće) [akc. țasut] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
33  țăsa   ţese   ткати   țăsa (ĭuo țîăs, ĭel țîăsă) [akc. țăsa] (gl. p.) Tanda [Vidi]
34  țîpĭel   papuc   ципела   țîpĭel (mn. țîpĭeļ) [akc. țîpĭel] (i. s.) Doljašnica [Vidi]
35  țîsatuor   ţesător   ткалац   țîsatuor (mn. țîsatuorĭ) [akc. țîsatuor] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
36  țîsatură   ţesătură   тканина   țîsatură (mn. țîsaturĭ) [akc. țîsatură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
37  țoļiță   ţoliţă   оделце   țoļiță (mn. țoļiță) [akc. țoļiță] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
38  țuală   ţoală   одело   țuală (mn. țuaļе) [akc. țuală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
39  țurfură   zdreanţă   дроњак   țurfură (mn. țurfurĭ) [akc. țurfură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
40  țurfuruos   zdrenţăros   дроњав   țurfuruos (țurfuruasă) (mn. țurfuruoș, țurfuruasă) [akc. țurfuruos] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
41  ćivit   tivit   порубљен   ćivit1 (ćivită) (mn. ćiviț, ćiviće) [akc. ćivit] (prid.) Osnić [Vidi]
42  darak   darac   гребен   darak1 (mn. daraśe) [akc. darak] (i. m.) Osnić [Vidi]
43  daraśi   dărăci   гребенати   daraśi (ĭuo daraśesk, ĭel daraśașće) [akc. daraśi] (gl. p.) Osnić [Vidi]
44  daraśit   dărăcire   гребенање   daraśit (mn. daraśiturĭ) [akc. daraśit] (i. m.) Osnić [Vidi]
45  daraśituorĭ   dărăcitor   гребенар   daraśituorĭ (mn. daraśituorĭ) [akc. daraśituorĭ] (i. м.) Osnić [Vidi]
46  dăspălurat   desfălurát   распасан   dăspălurat (dăspălurată) (mn. dăspăluraț, dăspăluraće) [akc. dăspălurat] (prid.) Sige [Vidi]
47  dîraśi   dărăci   гребенати   dîraśi (ĭuo dîraśesk, ĭel dîraśașće) [akc. dîraśi] (gl. p.) Rudna Glava [Vidi]
48  dîrză   dârză   одећа   dîrză [akc. dîrză] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
49  drîgla   drâgla   гребенати   drîgla (ĭuo drîgļeḑ, ĭel drîgļaḑă) [akc. drîgla] (gl. nesvrš.) Osnić [Vidi]
50  drîsman   drâsman ?   дроњак   drîsman (mn. drîsmańe) [akc. drîsman] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
51  drîzman   drâsman ?   дроњак   Tanda [Vidi]
52  đesfirat   desfirat   расукан   đesfirat (đesfirată) (mn. đesfiraț, đesfiraće) [akc. đesfirat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
53  đezļinat   dezlânat   лабав   đezļinat (đezļinată) (mn. đezļinaț, đezļinaće) [akc. đezļinat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
54  điemper   pulover   џемпер   điemper (mn. điempere) [akc. điemper] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
55  đisfășurat   desfășurat   одмотан   đisfășurat (đisfășurată) (mn. đisfășuraț, đisfășuraće) [akc. đisfășurat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
56  điskataramat   descătărămat   раскопчан   điskataramat (điskataramată) (mn. điskataramaț, điskataramaće) [akc. điskataramat] (prid.) Lubnica [Vidi]
57  điskulț   desculţ   бос   điskulț (điskulță) (mn. điskulț, điskulće) [akc. điskulț] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
58  đispodobi   despodobi   растронтати се   đispodobi (ĭuo ma đispodobĭesk, ĭel sa đispodobĭașće) [akc. đispodobi] (gl. p. ref.) Tanda [Vidi]
59  đispodobit   despodobit   растронтан   đispodobit (đispodobită) (mn. đispodobiț, đispodobiće) [akc. đispodobit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
60  đistrama   destrăma   распарати   đistrama (ĭuo đistrîăm, ĭel đistramă) [akc. đistrama] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
61  đistramat   destrămat   распаран   đistramat (đistramată) (mn. đistramaț, đistramaće) [akc. đistramat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
62  đistruka   destruca   открити   đistruka (ĭuo đistruk, ĭel đistrukă) [akc. đistruka] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
63  đistrukat   descoperit   откривен   đistrukat (đistrukată) (mn. đistrukaț, đistrukaće) [akc. đistrukat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
64  đișkiptora   deschiotora   раскопчати   đișkiptora (ĭuo đișkĭeptur, ĭel đișkĭeptură) [akc. đișkiptora] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
65  đișkiptorat   deschiotorat   раскопчан   đișkiptorat (đișkiptorată) (mn. đișkiptoraț, đișkiptoraće) [akc. đișkiptorat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
66  fir   fir   нит   fir (mn. firĭe) (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
67  fĭes   fes   фес   fĭes (mn. fĭesurĭ) [akc. fĭes] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
68  frîmbĭe   frâmbie   упртач   frîmbĭe (mn. frîmbĭ) [akc. frîmbĭe] (i. ž.) Manastirica, Mlava [Vidi]
69  fuĭuor   fuior   повесмо   fuĭuor (mn. fuĭuară) [akc. fuĭuor] (i. s.) Tanda [Vidi]
70  furkă đituors   Furcă de tors   преслица   furkă đi tuors (mn. furś đi tuors) [akc. furkă đi tuors] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
71  gibură   ghibur   гребенац   gibură (mn. giburĭ) [akc. gibură] (i. ž.) Manastirica, Mlava [Vidi]
72  gîrlă   gîrlă   огрлица   gîrlă (mn. gîrļe) [akc. gîrlă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
73  gĭanță   geantă   копча   gĭanță (mn. gĭanț) [akc. gĭanță] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
74  gĭem   ghem   клубе   gĭem (mn. gĭame) [akc. gĭem] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
75  gĭemuit   ghemuit   склупчан   gĭemuit (gĭemuită) (mn. gĭemuiț, gĭemuiće) [akc. gĭemuit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
76  guļir   guler   колир   guļir (mn. guļire) [akc. guļir] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
77  gurguoĭ   gurgoi   шиљак   gurguoĭ (mn. gurguaĭe) [akc. gurguoĭ] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
78  iț   iţ   нит   1 (mn. iță, îțurĭ) (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
79  iță   iţă   нити   iță (mn. iță) [akc. iță] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
80  izmĭană   izmană   гаће   izmĭană (mn. izmĭańe) [akc. izmĭană] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
81  înćingatuare   încingătoare   опасивач   înćingatuare (mn. înćingatuorĭ) [akc. înćingatuare] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
82  înkalța   încălţa   обувати   înkalța (ĭuo înkalț, ĭel înkalță) [akc. înkalța] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
83  înkalțat   încălţat   обувен   înkalțat (înkalțață) (mn. înkalțaț, înkalțaće) [akc. înkalțaț] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
84  înkîlțamînt   încălțămînt   обућа   înkîlțamînt (mn. înkîlțamînće) [akc. înkîlțamînt] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
85  înkrețî   încreţi   наборати   înkrețî (ĭuo înkrețîăsk, ĭel înkrețîașće) [akc. înkrețî] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
86  înkrețît   încreţit   наборан   înkrețît (înkrețîtă) (mn. înkrețîț, înkrețîće) [akc. înkrețît] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
87  înkrețîtură   încreţitură   набор   înkrețîtură (mn. înkrețîturĭ) [akc. înkrețîtură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
88  înśins   încins   опасан   înśins (înśinsă) (mn. înśinș, înśinsă) [akc. înśins] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
89  înśinźe   încinge   опасати   înśinźe (ĭuo ma înśing, ĭel sa înśinźe) [akc. înśinźe] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
90  învăļituare   învălitoare   сноваљка   învăļituare (mn. învăļituorĭ) [akc. învăļituare] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
91  kair   caier   кудељка   kair (mn. kaire) [akc. kair] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
92  kalțuoń   colţun   калчина   kalțuoń (mn. kalțuańe) [akc. kalțuoń] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
93  kaluoń   război   разбој   Laznica [Vidi]
94  kamănak   comănac   каламанак   kamănak (mn. kamănaťe) [akc. kamănak] (i. s.) Prahovo [Vidi]
95  kaśulă   căciulă   шубара   kaśulă (mn. kaśuļ) [akc. kaśulă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
96  kimĭașă   cămașă   кошуља   kimĭașă (mn. kimĭeș) [akc. kimĭașă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
97  kiptuare   cheotoare   копча   kiptuare (mn. kiptuorĭ) [akc. kiptuare] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
98  kîlț   câlţi   кучина   kîlț (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
99  kîlțan   câlţan ?   клцан   kîlțan (mn. kîlțańe) [akc. kîlțan] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
100  krețan   creţan   крецан   krețan (mn. krețańe) [akc. krețan] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
101  krieț   creţ   бора   krieț (mn. krĭețurĭ) [akc. krieț] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
102  kurauă   curea   каиш   kurauă (mn. kurîaļe) [akc. kurauă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
103  kuśmă   cușmă   поњава   kuśmă (mn. kuśmĭ) [akc. kuśmă] (i. ž.) Manastirica, Mlava [Vidi]
104  ļetkă   letcă   летка   ļetkă (mn. ļetke) [akc. ļetkă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
105  ļikitău   șorţ   кецеља   ļikitău (mn. ļikităļe) [akc. ļikitău] (i. s.) Rečica, Požarevac [Vidi]
106  matasă   matasă   свила   matasă (mn. matăsurĭ) [akc. matasă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
107  muotkă   motcă   канура   muotkă (mn. muotke) [akc. muotkă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
108  mura   mura   натапати   mura (ĭuo murĭeḑ, ĭel murĭaḑă) [akc. mura] (gl. p.) Rudna Glava [Vidi]
109  nadraź   nădrag   панталоне   nadraź (mn. nadraź) [akc. nadraź] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
110  natră   natră   натра   natră (mn. natre) [akc. natră] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
111  nuod   nod   чвор   nuod (mn. nuodurĭ) [akc. nuod] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
112  oprieg   opreg   опрег   oprieg (mn. oprieźe) [akc. oprieg] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
113  partaļe   părtali   прње   partaļe (mn.) [akc. partaļe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
114  pazdărĭ   puzdere   поздер   pazdărĭ (mn. pazdărĭe) [akc. pazdărĭ] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
115  pećaĭkă   piceaică   шлиц   pećaĭkă (mn. pećeĭś) [akc. pećaĭkă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
116  poduabă   podoabă   дроњак   poduabă (poduabe) [akc. poduabă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
117  poklad   pocladă   подседлица   poklad (mn. poklađe) [akc. poklad] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
118  pokrouț   pocrovăț   покровац   pokrouț (mn. pokrouțurĭ) [akc. pokrouț] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
119  pomńată   pomneată   крпа   pomńată (mn. pomńaće) [akc. pomńată] (i. ž.) Dobro Polje [Vidi]
120  pristaĭkă   pestelcă   кецеља   pristaĭkă (mn. pristaĭś) [akc. pristaĭkă] (i. ž.) Sige [Vidi]
121  prokovăț   procovăţ   покровац   prokovăț (mn. prokovăće) [akc. prokovăț] (i. s.) Tanda [Vidi]
122  razbuoĭ   război   разбој   razbuoĭ (mn. razbuaĭe) [akc. razbuoĭ] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
123  răsuk   răsuc   пресук   răsuk (mn. răsukurĭ) [akc. răsuk] (i. s.) Tanda [Vidi]
124  rășkituorĭ   rășchitor   рашак   Rudna Glava [Vidi]
125  rîșkiĭa   rășchia   намотавати   rîșkiĭa (ĭuo rîșkiĭ, ĭel rîșkiĭe) [akc. rîșkiĭa] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
126  rîșkituorĭ   rășchitor   рашак   rîșkituorĭ (mn. rîșkituare) [akc. rîșkituorĭ] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
127  sfîrluagă   sfârloagă   штраља   sfîrluagă (mn. sfîrluoź) [akc. sfîrluagă] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
128  sfîrśiel   sfîrcel   штапић   sfîrśiel (mn. sfîrśiaļe) [akc. sfîrśiel] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
129  sovĭaĭkă   suveică   чунак   sovĭaĭkă (mn. sovĭeĭś) [akc. sovĭaĭkă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
130  sovuon   sovon   вео   sovuon (mn. sovuańe) [akc. sovuon] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
131  spaț   spaţ   одељак   spaț (mn. spațurĭ) [akc. spaț] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
132  spată   spată   брдо   spată (mn. spĭaće) [akc. spată] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
133  spećaḑă   speteaze   лопатица   spećaḑă (mn. spećaḑe) [akc. spećaḑă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
134  stragană   astrahan   астрагана   Rudna Glava [Vidi]
135  strîmatură   strămătură   обојени прамен   strîmatură (mn. strtrîmaturĭ) [akc. strîmatură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
136  stupă   stupă   смотуљак повесма   stupă (mn. stupĭe) [akc. stupă] (i. ž.) Tanda [Vidi]
137  sukală   sucală   цевљаник   sukală (mn. sukaļe) [akc. sukală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
138  sul   sul   вратило   sul (mn. sulurĭ) (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
139  șpilkă   spilcă   зихерица   șpilkă (mn. șpilś) [akc. șpilkă] (i. ž.) Plamna [Vidi]
140  ștrimf   ștrimf   чарапа   ștrimf (mn. ștrimfĭ) [akc. ștrimf] (i. m.) Majdanpek [Vidi]
141  śapsă   ceapsă   чепац   śapsă (mn. śepsurĭ) [akc. śapsă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
142  śerśel   cercel   минђуша   śerśel (mn. śerśiĭ) [akc. śerśel] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
143  śiștuare   șiștoare   тканица   śiștuare (mn. śiștuorĭ) [akc. śiștuare] (i. ž.) Tanda [Vidi]
144  śuarik   cioareci   сукно   śuarik (mn. śuariś) [akc. śuarik] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
145  śuariś   cioareci   чакшире   śuariś (mn.) [akc. śuariś] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
146  śukur   ciucur   кићанка   śukur (mn. śukurĭ) [akc. śukur] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
147  śupag   ciupag   чупаг   śupag (mn. śupaźe) [akc. śupag] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
148  tagîrță   tăgîrţă   пртљаг   tagîrță (mn. tagîrț) [akc. tagîrță] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
149  talpiță   tălpiţă   подношка   talpiță (mn. talpiț) [akc. talpiță] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
150  topilă   topilă   топило   topilă (mn. topiļe) [akc. topilă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
151  tramă   stramă   дроњчић   tramă (mn. trame) [akc. tramă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
152  urḑală   urzeală   основа   urḑală (mn. urḑîaļe) [akc. urḑală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
153  urḑî   urzi   сновати   urḑî (ĭuo urḑîăsk, ĭel urḑîașće) [akc. urḑî] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
154  vig   vig   труба   vig (mn. vigurĭ) (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
155  vîrćańiță   vîrtelniță   витао   vîrćańiță (mn. vîrćeńiț) [akc. vîrćańiță] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
156  vrîșćină   bandă ?   врпца   vrîșćină (mn. vrîșćiń) [akc. vrîșćină] (i. ž.) Tanda [Vidi]
157  zatkă   zatcă   повраћача   zatkă (mn. zătke) [akc. zatkă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
158  zavĭelkă   zăvelcă   кецеља   zavĭelkă (mn. zavĭelś) [akc. zavĭelkă] (i. ž.) Sige [Vidi]
159  zdrĭențuruos   zdrenţăros   дроњав   Rudna Glava [Vidi]
160  zgribĭenț   zgrebenţ   загребенци   zgribĭenț (mn. zgribĭențurĭ) [akc. zgribĭenț] (i. m.) Ranovac [Vidi]
161  zmuaćik   smoatic   смотуљак   zmuaćik (mn. zmuaćiśe) [akc. zmuaćik] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]