REZULTAT PRETRAGE

Za uslov grupa : Osećanje, mišljenje, narav, osobine i fiziologija čoveka * Svega reči: 322


Br

Vlaški

Rumunski

Srpski

Gnezdo reči

Mesto (selo)

1  adaverĭe  adevăr  истина  Rudna Glava[Vidi]

2  adavĭeră  adevăr  истина  adavĭeră (mn. adavĭerurĭ) [akc. adavĭeră] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

3  adăvarat  adevărat  истинит  adăvarat (adăvarată) (mn. adăvaraț) [akc. adăvarat] (prid.) Osnić[Vidi]

4  adăvărat  adevărat  истинит  Rudna Glava[Vidi]

5  adîvarat  adevărat  истинит  Tanda[Vidi]

6  adrakuluĭ  al drac  враголаст  Rudna Glava[Vidi]

7  adurmi  adormi  заспати  adurmi (ĭuo aduorm, ĭel aduarme) [akc. adurmi] (gl. p. ref.) Osnić[Vidi]

8  adurmit  adormit  успаван  adurmit (adurmită) (mn. adurmiț, adurmiće) [akc. adurmit] (prid.) Osnić[Vidi]

9  adurmĭală  adormeală ?  поспаност  adurmĭală (mn. adurmĭaļе, adurmĭelurĭ) [akc. adurmĭală] (i. s.) Rudna Glava[Vidi]

10  afurisît  afurisit  лукав  afurisît (afurisîtă) (mn. afurisîț, afurisîće) [akc. afurisît] (prid.) Osnić[Vidi]

11  aĭdańit  nătărău  шашав  aĭdańit (aĭdańită) (mn. aĭdańiț, aĭdańiće) [akc. aĭdańit] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

12  aĭtukă  aitucă  скитница  aĭtukă (mn. aĭtuśe) [akc. aĭtukă] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

13  aĭurļa  aiurea  глупост  aĭurļa [akc. aĭurļa] (prid.) Sige[Vidi]

14  alaman  alaman  алаветина  alaman (alamană) (mn. alamań) [akc. alaman] (i. m.) Rudna Glava[Vidi]

15  aldrak  al drac  враголаст  aldrak (aldrakă) (mn. aldraś, aldraśе) [akc. aldrak] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

16  amșîță  amșâţă  курва  amșîță (mn. amșîț) [akc. amșîță] (i. ž.) Manastirica, Mlava[Vidi]

17  apaș  apaș  битанга  apaș (mn. apaș) [akc. apaș] (i. m.) Rudna Glava[Vidi]

18  apt  apt  насилан  apt (aptă) (mn. apț, аpće) (prid.) Tanda[Vidi]

19  apta  apta  силити  apta (ĭuo apt, ĭel aptîĭe) [akc. apta] (gl.) Tanda[Vidi]

20  aptaș  aptaș ?  насилник  aptaș (mn. aptaș) [akc. aptaș] (i. m.) Tanda[Vidi]

21  aptă  apt  насиље  aptă (mn. îăpț) [akc. aptă] (i. ž.) Tanda[Vidi]

22  apuanka  poancă  наопако  apuanka [akc. apuanka] (pril.) Tanda[Vidi]

23  aratuos  arătos  угледан  aratuos (aratuasă) (mn. aratuoș, aratuasă) [akc. aratuos] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

24  arńik  harnic  вредан  arńik (arńikă) (mn. arńiś, arńiśе) [akc. arńik] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

25  bagabuont  bagabont  протува  bagabuont (mn. bagabuonḑ) [akc. bagabuont] (i. m.) Tanda[Vidi]

26  barabă  ?  бараба  barabă (mn. barăbĭ) [akc. barabă] (i. s.) Rudna Glava[Vidi]

27  bataĭuos  bătăios  насилан  bataĭuos, bataĭuasă (mn. bataĭuoș, bataĭuasă) [akc. bataĭuos] (prid.) Osnić[Vidi]

28  batatarńik  abătător  вредан  batatarńik, batatarńikă (mn. batatarńiś, batatarńiśe) [akc. batatarńik] (prid.) Osnić[Vidi]

29  bau  bau  бау  bau [akc. bau] (uzv.) Tanda[Vidi]

30  bautuorĭ  băutor  пијанац  bautuorĭ (bautuarĭe) (mn. bautuorĭ, bautuarĭe) [akc. bautuorĭ] (prid.) Osnić[Vidi]

31  bazakuană  prostie ?  бесмислица  bazakuană (mn. bazakuańe) ) [akc. bazakuană] (i. ž.) Osnić[Vidi]

32  bažukuruos  batjocoros  шаљив  bažukuruos, (bažukuruasă) (mn. bažukuruoș, bažukuruasă) [akc. bažukuruos] (prid.) Osnić[Vidi]

33  bețîĭuos  beţiv  пијаница  bețîĭuos (mn. bețîĭuoș) [akc. bețîĭuos] (i. m.) Osnić[Vidi]

34  bîțai  bâţâi  махати  bîțai (ĭuo bîțîĭ, ĭel bîțîĭe) [akc. bîțai] (gl. p. ref.) Osnić[Vidi]

35  bîzîĭtură  bârfă ?  трач  bîzîĭtură (mn. bîzîĭturĭ) [akc. bîzîĭtură] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

36  blažîn  blajin  блажен  blažîn (blažînă) (mn. blažîń, blažîńe) [akc. blažîn] (prid.) Osnić[Vidi]

37  blînd  blând  питом  blînd (blîndă) (mn. blînḑ, blînđe) [akc. blînd] (prid.) Osnić[Vidi]

38  blînḑîĭe  blândeţă  питомост  blînḑîĭe (mn. blînḑîĭ) [akc. blînḑîĭe] (i. ž.) Osnić[Vidi]

39  blînđață  blândeţă  милина  blînđață (mn. blînđețurĭ) [akc. blînđață] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

40  bļezńi  bleojdi  бленути  bļezńi (ĭuo bļezńesk, ĭel bļezńașće) [akc. bļezńi] (gl.) Rudna Glava[Vidi]

41  bļezńit  bleojdit  забленут  bļezńit (bļezńită) (mn. bļezńiț, bļezńiće) [akc. bļezńit] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

42  bolboĭa  bolboia  разрогачити  bolboĭa (ĭuo bolboĭeḑ, ĭel bolboĭaḑă) [akc. bolboĭa] (gl. p.) Rudna Glava[Vidi]

43  boldăńi  boldânea  буљити  boldăńi (ĭuo boldańesk, ĭel boldаńеаșće) [akc. boldăńi] (gl. p.) Rudna Glava[Vidi]

44  bolđiș  boldiș  шиљаст  bolđiș (bolđișă) (mn. bolđișă) [akc. bolđiș] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

45  borî  borî  ејакулирати  borî (ĭuo borîăsk, ĭel borîașće) [akc. borî] (gl.) Rudna Glava[Vidi]

46  borîșkai  borâscăi  претурати  borîșkai (ĭuo borîșkîĭ, ĭel borîșkîĭe) [akc. borîșkai] (gl.) Rudna Glava[Vidi]

47  borîtură  borâtură  сперма  Osnić[Vidi]

48  brașuаvă  brașoavă  смицалица  brașuаvă (mn. brașuаvе) [akc. brașuаvă] (i. ž.) Osnić[Vidi]

49  brățîșuară  brăţișoare  загрљајче  brățîșuară (mn. brățîșuarĭе) [akc. brățîșuară] (i. ž.) Topolnica[Vidi]

50  brînḑuĭkă  brînzică  сирко  brînḑuĭkă (mn. brînḑuĭś) [akc. brînḑuĭkă] (i. ž.) (hip.) (pej.) Rudna Glava[Vidi]

51  broșoavă  brașoavă  кревељење  Tanda[Vidi]

52  brusnat  brusnat  надурен  brusnat (brusnată) (mn. brusnaț, brusnaće) [akc. brusnat] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

53  budală  budală  будала  budală (mn. budaļе) [akc. budală] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

54  budaluos  budalos  будаласт  budaluos (budaluasă) (mn. budaluoș, budaluasă) [akc. budaluos] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

55  bufana  îmbufna  дурити се  Tanda[Vidi]

56  bufanat  îmbufnat  надурен  Tanda[Vidi]

57  bufńit  bufnet  хукање  bufńit (mn. bufńiće) [akc. bufńit] (i. s.) Rudna Glava[Vidi]

58  bukura  bucura  радовати се  bukura (ĭuo ma bukur, ĭel sa bukură) [akc. bukura] (gl. p. ref.) Osnić[Vidi]

59  bukuriĭe  bucurie  радост  bukuriĭe (mn. bukuriĭ) [akc. bukuriĭe] (i. ž.) Osnić[Vidi]

60  bukuruos  bucuros  радостан  bukuruos (bukuruasă) (mn. bukuruoș, bukuruasă) [akc. bukuruos] (prid.) Osnić[Vidi]

61  buldańi  boldânea  буљити  Rudna Glava[Vidi]

62  buńață  buneaţă  доброта  buńață (mn. buńețurĭ) [akc. buńață] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

63  buratură  borâtură  сперма  buratură (mn. buraturĭ) [akc. buratură] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

64  buzduakă  bâzdoacă  тупан  buzduakă (mn. buzduoś) [akc. buzduakă] (i. s.) Rudna Glava[Vidi]

65  buzmeńit  buzumenit  збуњен  buzmeńit (buzmeńită) (mn. buzmeńiț, buzmeńiće) [akc. buzmeńit] (prid.) Sige[Vidi]

66  buzumfla  bosumfla  дурити се  buzumfla (ĭuo ma buzumflu, ĭel sa buzumflă) [akc. buzumfla] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

67  buzumflat  bosumflat  надурен  buzumflat (buzumflată) (mn. buzumflaț, buzumflaće) [akc. buzumflat] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

68  țîțai  țîțîí  скакутати  țîțai (ĭuo țĭțîĭ, ĭel țîțîĭe) [akc. țîțai] (gl.) Osnić[Vidi]

69  țîfnuos  ţâfnos  пргав  țîfnuos (țîfnuasă) (mn. țîfnuoș, țîfnuasă) [akc. țîfnuos] (prid.) Osnić[Vidi]

70  țîfńală  ţâfneală  прзничавост  țîfńală (mn. țîfńaļe) [akc. țîfńală] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

71  țîfńitură  ţâfnutire  прзница  țîfńitură (mn. țîfńiturĭ) [akc. țîfńitură] (i. s.) Rudna Glava[Vidi]

72  țîļiļiu  ţâliliu  цмиздрење  țîļiļiu [akc. țîļiļiu] (uzv.) Rudna Glava[Vidi]

73  țîmboĭat  ?  љутит  țîmboĭat (țîmboĭată) (mn. țîmboĭaț, țîmboĭaće) [akc. țîmboĭat] (prid.) Topolnica[Vidi]

74  țoapă  ţoapă  глупан  țoapă (mn. țoape) [akc. țoapă] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

75  țukat  ţucat  љубљење  țukat (mn. țukaturĭ) [akc. țukat] (i. s.) Rudna Glava[Vidi]

76  ćamă  teamă  страх  ćamă (mn. ćamă) [akc. ćamă] (i. ž.) Osnić[Vidi]

77  ćemĭa  teme  страховати  ćemĭa (ĭuo ma ćem, ĭel sî ćamĭe) [akc. ćemĭa] (gl. p. ref.) Osnić[Vidi]

78  ćerlam  amăreală  чемер  ćerlam (mn. ćerlame) [akc. ćerlam] (i. s.) Vrbnica[Vidi]

79  ćiknă  ticnă  мир  ćiknă [akc. ćiknă] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

80  ćikńală  tihneală  пријатност  ćikńală (mn. ćikńeļ, var. ćikńaļe, ćikńeļe) [akc. ćikńală] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

81  ćikńi  tihni  пријати  ćikńi (ĭuo ćikńesk, ĭel ćikńașće ) [akc. ćikńi] (gl. p.) (nesvrš.) Rudna Glava[Vidi]

82  ćoraļiĭa  cioralia ?  маштарија  ćoraļiĭa (mn. ćoraļiĭ) [akc. ćoraļiĭa] (i. ž.) Leskovo[Vidi]

83  dangubă  ?  дангуба  dangubă (mn. dangubĭe) [akc. dangubă] (i. ž.) Osnić[Vidi]

84  daravĭelă  daravelă  чудак  daravĭelă (mn. daravĭerĭ) [akc. daravĭelă] (i. ž.) Osnić[Vidi]

85  darńik  darnic  дарежљив  darńik (darńikă) (mn. darńiś, darńiśe) [akc. darńik] (prid.) Osnić[Vidi]

86  darńiśiĭe  dărnicie  дарежљивост  darńiśiĭe (mn. darńiśiĭ) [akc. darńiśiĭe] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

87  dîrkă  dârcă  идиот  dîrkă (mn. dîrś) [akc. dîrkă] (i. m.) Rudna Glava[Vidi]

88  dîrkĭelă  dârchelă  дртина  dîrkĭelă (mn. dîrkĭeļe) [akc. dîrkĭelă] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

89  dîrpeļi  dârpeli  дрпити  dîrpeļi (ĭuo dîrpeļiesk, ĭel dîrpeļiașće) [akc. dîrpeļi] (gl. p.) Rudna Glava[Vidi]

90  dîrpĭelă  dârpelă  дрипац  dîrpĭelă (mn. dîrpĭeļ) [akc. dîrpĭelă] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

91  dîrž  dârz  дрзак  dîrž (dîržă) (mn. dîrž, dîržă) [akc. dîrž] (prid.) Osnić[Vidi]

92  dodat  dedat  навикнут  dodat (dodată) (mn. dodaț, dodaće) [akc. dodat] (prid.) Osnić[Vidi]

93  dori  dori  желети  dori (ĭuo dorĭesk, ĭel dorĭașće) [akc. dori] (gl. p.) Rudna Glava[Vidi]

94  doriț  doruţ  жељица  Rudna Glava[Vidi]

95  dorință  dorinţă  жеља  dorință (mn. dorinț) [akc. dorință] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

96  dorit  dorit  жељен  dorit (dorită) (mn. doriț, doriće) [akc. dorit] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

97  doruț  doruţ  жељица  doruț (mn. doruțurĭ) [akc. doruț] (i. s.) Rudna Glava[Vidi]

98  dosadă  dosadă  досада  dosadă (mn. dosađe) [akc. dosadă] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

99  dosadńik  ?  досадник  dosadńik (mn. dosadńiś) [akc. dosadńik] (i. m.) Rudna Glava[Vidi]

100  dosađi  dosădi  досадити  dosađi (ĭuo dosađiesk, ĭel dosađiașće) [akc. dosađi] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

101  dosađieļńik  ?  досадан  dosađieļńik (dosađieļńikă) (mn. dosađieļńiś, dosađieļńiśе) [akc. dosađieļńik] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

102  dosađiĭe  dosadă  досада  Tanda[Vidi]

103  dosîș  dosiș ?  наопако  dosîș [akc. dosîș] (pril.) Osnić[Vidi]

104  drag  drag  љубав  drag (mn. dragurĭ) [akc. drag] (i. s.) Rudna Glava[Vidi]

105  dragalaș  drăgălaș  љубак  dragalaș (dragalașă) (mn. dragalaș, dragalașă) [akc. dragalaș] (prid.) Gamzigrad[Vidi]

106  draguț  drăguţ  мио  draguț (draguță) (mn. draguț, draguță) [akc. draguț] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

107  dragustă  dragoste  љубав  dragustă [akc. dragustă] (i. ž.) Osnić[Vidi]

108  dragustuos  drăgăstos  заљубљив  dragustuos (dragustuasă) (mn. dragustuoș, dragustuasă) [akc. dragustuos] (prid.) Osnić[Vidi]

109  drakovină  drăcovină ?  ђаволија  drakovină (mn. drakoviń) [akc. drakovină] (i. ž.) Osnić[Vidi]

110  drakuos  drăcos  враголаст  drakuos (drakuasă) (mn. drakuoș, drakuasă) [akc. drakuos] (prid.) Osnić[Vidi]

111  draśașće  drăcește  ђаволски  draśașće [akc. draśașće] (pril.) Osnić[Vidi]

112  draśină  dracină ?  ђаволија  draśină (mn. draśiń) [akc. draśină] (i. m.) Leskovo[Vidi]

113  drazńik  dârz  дрзак  Rudna Glava[Vidi]

114  drîgalaș  drăgălaș  драг  drîgalaș (drîgalașă) (mn.) [akc. drîgalaș] (i. m.) Rudna Glava[Vidi]

115  drîgastuos  drăgăstos  заљубљив  Rudna Glava[Vidi]

116  duor  dor  жеља  duor (mn. duorurĭ) [akc. duor] (i. s.) Osnić[Vidi]

117  duorńik  dornic  жељан  duorńik (duorńikă) (mn. duorńiś, duorńiśe) [akc. duorńik] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

118  durmit  dormit  спавање  durmit (mn. durmiturĭ) [akc. durmit] (i. m.) Osnić[Vidi]

119  dușman  dușman  душман  dușman (dușmană) (mn. dușmań, dușmańe) [akc. dușman] (prid.) Osnić[Vidi]

120  dușmanuos  dușmănos  душмански  dușmanuos (dușmanuasă) (mn. dușmanuoș, dușmanuasă) [akc. dușmanuos] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

121  dușmańașće  dușmănește  душмански  dușmańașće [akc. dușmańașće] (pril.) Osnić[Vidi]

122  dușmańesk  dușmănesc  душманинов  dușmańesk (dușmańaskă) (mn. dușmańeșć) [akc. dușmańesk] (prid.) Osnić[Vidi]

123  dușmańiĭe  dușmănie  душманлук  dușmańiĭe (mn. dușmańiĭ) [akc. dușmańiĭe] (i. ž.) Osnić[Vidi]

124  dușmańiuluĭ  dușmănește  душмански  Osnić[Vidi]

125  đeda  deda  навикнути се  Rudna Glava[Vidi]

126  đedat  dedat  навикнут  Rudna Glava[Vidi]

127  điđikă  mândrie ?  дика  điđikă (mn. điđiś) (i. ž.) [akc. điđikă] Rudna Glava[Vidi]

128  đisfațat  desfăţat  отворен  đisfațat (đisfațată) (mn. đisfațaț, đisfațaće) [akc. đisfațat] (prid.) Osnić[Vidi]

129  đisfrîna  desfrâna  разуздати  đisfrîna (ĭuo ma đisfrîńeḑ, ĭel sa đisfrîńaḑă) [akc. đisfrîna] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

130  đisfrînat  desfrânat  разуздан  đisfrînat (đisfrînată) (mn. đisfrînaț, đisfrînaće) [akc. đisfrînat] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

131  đișćeptat  deșteptat  разборит  đișćeptat (đišćeptată) (mn. đișćeptaț, đișćeptaće) [akc. đișćeptat] (prid.) Osnić[Vidi]

132  đizdori  dezdori  ражалити  đizdori (ĭuo ma đizdorĭesk, ĭel sa đizdorĭașće) [akc. đizdori] (gl. p. ref.) Gornjane[Vidi]

133  đizmîńiĭat  dezmâniat  одљућен  đizmîńiĭat (đizmîńiĭată) (mn. đizmîńiĭaț, đizmîńiĭaće) [akc. đizmîńiĭat] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

134  đizmĭaćik  dezmetic  настран  đizmĭaćik (đizmĭaćikă) (mn. đizmĭaćiś, đizmĭaćiśe) [akc. đizmĭaćik] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

135  đizmĭaćiśiuluĭ  dezmeticiului  настрано  đizmĭaćiśiuluĭ [akc. đizmĭaćiśiuluĭ] (pril.) Rudna Glava[Vidi]

136  đizmĭerda  dezmierda  размазити  đizmĭerda (ĭuo đizmĭerd, ĭel đizmĭardă) [akc. đizmîerda] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

137  đizmĭerdat  dezmierdat  размажен  đizmĭerdat (đizmĭerdată) (mn. đizmĭerdaț, đizmĭerdaće) [akc. đizmĭerdat] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

138  faĭn  fain  добро  faĭn [akc. faĭn] (pril.) Rudna Glava[Vidi]

139  feriku  ferice  срећа  feriku (mn. ferikurĭ) [akc. feriku] (i. s.) Rudna Glava[Vidi]

140  feriśi  ferici  усрећити (се)  feriśi (ĭuo feriśiesk, ĭel feriśiașće) [akc. feriśi] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

141  feriśiĭe  fericie  срећа  feriśiĭe (mn. feriśiĭ) [akc. feriśiĭe] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

142  feriśit  fericit  срећан  feriśit (feriśită) (mn. feriśiț, feriśiće) [akc. feriśit] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

143  fikă  fică  намигуша  fikă1 (mn. fikĭe) [akc. fikă] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

144  fiuorĭ  fior  језа  fiuorĭ (mn.) [akc. fiuorĭ] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

145  fîrțai  fârţăi  врцкати  fîrțai (ĭuo fîrțîĭ, ĭel fîrțîĭе) [akc. fîrțai] (gl.) Rudna Glava[Vidi]

146  fîrțaĭală  fâţăială  врцкање  fîrțaĭală (mn. fîrțaĭelurĭ) [akc. fîrțaĭală] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

147  fîrță  fârţă  вртигуз  fîrță (mn. fîrțe) [akc. fîrță] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

148  fîrfuoșńiță  fârfoșniţă  торокуша  fîrfuoșńiță (mn. fîrfuoșńiț) [akc. fîrfuoșńiță] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

149  fîrfută  fârfută  превртљивац  fîrfută (mn. fîrfuț) [akc. fîrfută] (i. s.) Topla[Vidi]

150  fļintă  flintă  дроца  fļintă (mn. fļinće) [akc. fļintă] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

151  fļuarță  fleoarţă  курвештија  fļuarță (mn. fļuorț) [akc. fļuarță] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

152  fofikă  fofică  хистеруша  fofikă (mn. fofiś) [akc. fofikă] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

153  frikă  frică  страх  frikă (mn. friś) [akc. frikă] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

154  frikuos  fricos  страшан  frikuos (frikuasă) (mn. frikuoș, frikuasă) [akc. frikuos] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

155  frumuos  frumos  леп  frumuos (frumuasă) (mn. frumuoș, frumuasă) [akc. frumuos] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

156  fuće  fute  јебати  fuće (ĭuo fut, ĭel fuće) [akc. fuće] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

157  fućelkă  futelcă  јебуља  fućelkă (mn. fućeļke) [akc. fućelkă] (i. ž.) Leskovo[Vidi]

158  fućevînt  futevânt  јебиветар  fućevînt (mn. fućevînț) [akc. fućevînt] (i. m.) Rudna Glava[Vidi]

159  fufă  fufă  фуфица  fufă (mn. fufĭe) [akc. fufă] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

160  fugarńiță  fugarniţă ?  побегуља  fugarńiță (mn. fugarńiśe) [akc. fugarńiță] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

161  fura  fura  красти  fura (ĭuo fur, ĭel fură) [akc. fura] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

162  furatuor  furător  крадљивац  furatuor (furatuare) (mn. furatuorĭ, furatuarĭe) [akc. furatuor] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

163  furatură  furătură  крађа  furatură (mn. furaturĭ) [akc. furatură] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

164  furgasî  furgăsi  крађомнаћи  furgasî (ĭuo furgasĭăsk, ĭel furgasîașće) [akc. furgasî] (gl.) Rudna Glava[Vidi]

165  furgasît  furgăsit  крађомнађен  furgasît (furgasîtă) (mn. furgasîț, furgasîće) [akc. furgasît] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

166  furiș  furiș  крадом  furiș [akc. furiș] (pril.) Rudna Glava[Vidi]

167  futaĭ  futai  јебање  futaĭ (mn. futaĭe, futaĭurĭ) [akc. futaĭ] (i. s.) Rudna Glava[Vidi]

168  futaĭuos  futaios  јебежљив  futaĭuos (futaĭuasă) (mn. futaĭuoș, futaĭuasă) [akc. futaĭuos] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

169  futaluk  futăluc  јебачина  futaluk (mn. futalukurĭ) [akc. futaluk] (i. m.) Tanda[Vidi]

170  futanźiu  futangiu  јебежљивко  futanźiu (mn. futanźiĭ) [akc. futanźiu] (i. m.) Rudna Glava[Vidi]

171  futaș  futaș  јебач  futaș (mn. futaș) [akc. futaș] (i. m.) Rudna Glava[Vidi]

172  futașîță  futașâţă  јебачица  futașîță (mn. futașîț) [akc. futașîță] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

173  gagauz  găgăuzi  незнанац  gagauz (mn. gagauž) [akc. gagauz] (i. m.) Tanda[Vidi]

174  ginđi  gândi  мислити  ginđi (ĭuo ginđesk, ĭel ginđașće) [akc. ginđi] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

175  ginđit  gândit  промишљен  ginđit (ginđită) (mn. ginđiț, ginđiće) [akc. ginđit] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

176  ginđituorĭ  gânditor  мислилац  ginđituorĭ (mn. ginđituorĭ) [akc. ginđituorĭ] (i. m.) Rudna Glava[Vidi]

177  ginđitură  gândire  размишљање  ginđitură (mn. ginđiturĭ) [akc. ginđitură] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

178  gîlśauă  gâlceavă  свађа  gîlśauă (mn. gîlśevĭ) [akc. gîlśauă] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

179  gîlśavi  gâlcevi  свађати  gîlśavi (ĭuo gîlśavîesk, ĭel gîlśavĭașće) [akc. gîlśavi] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

180  gîlśaviĭe  gâlcevire  свађање  gîlśaviĭe (mn. gîlśaviĭ) [akc. gîlśaviĭe] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

181  gîlśaviśuos  gâlcevicios  свађалачки  gîlśaviśuos [akc. gîlśaviśuos] (pril.) Rudna Glava[Vidi]

182  gîlśavituare  gâlceavitoare ?  свадљивица  gîlśavituare (mn. gîlśavituorĭ) [akc. gîlśavituare] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

183  gîlśavituorĭ  gâlcevitor  свађалица  gîlśavituorĭ (mn. gîlśavituorĭ) [akc. gîlśavituorĭ] (i. m.) Rudna Glava[Vidi]

184  gîlśavitură  gâlcevitură ?  свадљивац  gîlśavitură (mn. gîlśaviturĭ) [akc. gîlśavitură] (i. m.) Rudna Glava[Vidi]

185  gîlśavuos  gâlcevos  свађалички  gîlśavuos (gîlśavuasă) (mn. gîlśavuoș, gîlśavuasă) [akc. gîlśavuos] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

186  gînd  gând  мисао  gînd (mn. gîndurĭ) [akc. gînd] (i. s.) Rudna Glava[Vidi]

187  gogoman  gogoman  сељак  gogoman (mn. gogomań) [akc. gogoman] (i. m.) Majdanpek[Vidi]

188  graśin  păcătos  грешан  graśin (graśină) (mn. graśiń, graśińe) [akc. graśin] (prid.) Tanda[Vidi]

189  graśina  grăcina  грешити  graśina (ĭuo graśin, ĭel graśină) [akc. graśina] (gl.) Tanda[Vidi]

190  greșăļńik  greșelnic  грешник  greșăļńik (mn. greșăļńiś) [akc. greșăļńik] (i. m.) Rudna Glava[Vidi]

191  greșî  greși  грешити  greșî (ĭuo greșăsk, ĭel greșîașće) [akc. greșî] (gl. n.) Rudna Glava[Vidi]

192  grozau  grozav  грозан  grozau (grozauă) (mn. grozavĭ, grozave) [akc. grozau] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

193  gruază  groază  мучнина  gruază [akc. gruază] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

194  gruzavi  grozăvi  згадити  gruzavi (ĭuo gruzavĭesk, ĭel gruzavĭașće) [akc. gruzavi] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

195  gruzaviĭe  grozăvie  грозота  gruzaviĭe (mn. gruzaviĭ) [akc. gruzaviĭe] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

196  gust  gust  укус  gust (mn. gusturĭ) [akc. gust] (i. s.) Rudna Glava[Vidi]

197  ikļan  viclean  мудар  ikļan (ikļană) (mn. ikļeń, ikļańe) [akc. ikļan] (prid.) Leskovo[Vidi]

198  înbufna  îmbufna  дурити се  înbufna (ĭuo ma înbufńeḑ, ĭel sa înbufńaḑă) [akc. înbufna] Rudna Glava[Vidi]

199  înbufnat  îmbufnat  надурен  înbufnat (înbufnată) (mn. înbufnaț, înbufnaće) [akc. înbufnat] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

200  înbuĭba  îmbuiba  кркати  înbuĭba (ĭuo înbuĭbĭeḑ, ĭel înbuĭbĭaḑă) [akc. înbuĭba] (gl. p. ref.) Jasikovo[Vidi]

201  înđemna  îndemna  нагонити  înđemna (ĭuo înđemn, ĭel înđamnă) [akc. înđemna] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

202  înfrikoșa  înfricoșa  плашити  înfrikoșa (ĭuo înfrikoșîăḑ, ĭel înfrikoșîaḑă) [akc. înfrikoșa] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

203  înfrikoșat  înfricoșat  уплашен  înfrikoșat (înfrikoșată) (mn. înfrikoșaț, înfrikoșaće) [akc. înfrikoșat] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

204  înfrunta  înfrunta  увредити  înfrunta (ĭuo ma înfrunt, ĭel sa înfruntă) [akc. înfrunta] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

205  înfruntaśuńe  înfruntăciune  увреда  înfruntaśuńe (mn. înfruntaśuń) [akc. înfruntaśuńe] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

206  înfruntat  înfruntat  увређен  înfruntat (înfruntată) (mn. înfruntaț, înfruntaće) [akc. înfruntat] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

207  îngrozî  îngrozi  згрозити  îngrozî (ĭuo îngrozăsk, ĭel îngrozîașće) [akc. îngrozî] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

208  însîtoșa  însetoșa  жеднети  însîtoșa (ĭuo însîtoșăḑ, ĭel însîtoșaḑă) [akc. însîtoșa] (gl.) Rudna Glava[Vidi]

209  înśudat  înciudat  љутит  înśudat (înśudată) (mn. înśudaţ, înśudaće) [akc. înśudat] (prid.) Šarbanovac[Vidi]

210  kadîr  cădar  способан  kadîr (kadîră) (mn. kadîrĭ, kadîrĭe) [akc. kadîr] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

211  kișnat  chisnovat  занет  kișnat (kișnată) (mn. kișnaț, kișnaće) [akc. kișnat] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

212  koțuabă  coţoabă  женскарош  koțuabă (mn. koțuabе) [akc. koțuabă] (i. s.) Rudna Glava[Vidi]

213  kuminće  cuminte  миран  kuminće (kuminće) (mn. kuminț, kuminće) [akc. kuminće] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

214  kunoșća  cunoaște  познавати  kunoșća (ĭuo kunuosk, ĭel kunoașće) [akc. kunoșća] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

215  lăbdatuorĭ  lăudator  хвалисавац  lăbdatuorĭ (mn. lăbdatuorĭ) [akc. lăbdatuorĭ] (i. m.) Rudna Glava[Vidi]

216  lozî  lozi  глупавити  lozî (ĭuo lozăsk, ĭel lozîașće) [akc. lozî] (gl.) Rudna Glava[Vidi]

217  lozît  lozât  глупав  lozît (lozîtă) (mn. lozîț, lozîće) [akc. lozît] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

218  luază  loază  глупост  luază (mn. luază) [akc. luază] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

219  ļifuri  laf  лапрдати  ļifuri (ĭuo ļifur, ĭel ļifură) [akc. ļifuri] (gl.) Osnić[Vidi]

220  ļingău  lingău  изјелица  ļingău (mn. ļingăĭ) [akc. ļingău] (i. m.) Rudna Glava[Vidi]

221  mari  păsa  марити  mari (ĭuo marĭesk, ĭel marĭașće) [akc. mari] (gl. n.) Rudna Glava[Vidi]

222  mințî  minţi  лагати  mințî (ĭuo mint, ĭel minće) [akc. mințî] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

223  minće  minte  разум  minće (mn. minț) [akc. minće] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

224  minśinuos  mincinos  лажов  minśinuos (minśinuasă) (mn. minśinuoș, minśinuasă) [akc. minśinuos] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

225  minśună  minciună  лаж  minśună (mn. minśuń) [akc. minśună] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

226  mîndră  mândră  драга  mîndră (mn. mîndre) [akc. mîndră] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

227  mînka  mânca  јести  mînka (ĭuo manînk, ĭel manînkă) [akc. mînka] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

228  mîrză  ură  мржња  mîrză (mn. mîrză) [akc. mîrză] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

229  mîrzî  urî  мрзети  mîrzî (ĭuo mîrzăsk, ĭel mîrzîașće) [akc. mîrzî] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

230  muĭerĭeļńik  muierelnic  женскаст  muĭerĭeļńik (muĭerĭeļńikă) (mn. muĭerĭeļńiś, muĭerĭeļńiśe) [akc. muĭerĭeļńik] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

231  nakaz  năcaz  мука  nakaz (mn. nakazurĭ) [akc. nakaz] Rudna Glava[Vidi]

232  nîkažală  necăjală  мучење  nîkažală (mn. nîkažălurĭ) [akc. nîkažală] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

233  nîkažî  necăji  мучити  nîkažî (ĭuo nîkažăsk, ĭel nîkažîașće) [akc. nîkažî] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

234  nîkažît  necăjit  намучен  nîkažît (nîkažîtă) (mn. nîkažîț, nîkažîće) [akc. nîkažît] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

235  nîsarîmbă  năsărâmbă  смицалица  nîsarîmbă (mn. nîsarîmbĭe) [akc. nîsarîmbă] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

236  ńemțîașće  nemţește  немачки  ńemțîașće [akc. ńemțîașće] (pril.) Rudna Glava[Vidi]

237  ogoi  ogoi  завршити  ogoi (ĭuo ogoĭ, ĭel ogoaĭe) [akc. ogoi] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

238  ogoĭ  ogoi  мир  ogoĭ (mn. ogoĭe) [akc. ogoĭ] (i. s.) Rudna Glava[Vidi]

239  omeńi  omeni  уљудити  omeńi (ĭuo ma omeńiesk, ĭel sa omeńiașće) [akc. omeńi] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

240  omeńiĭe  omenie  људскост  omeńiĭe (mn. omeńiĭ) [akc. omeńiĭe] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

241  omeńit  omenit  човечан  omeńit (omeńită) (mn. omeńiț, omeńiće) [akc. omeńit] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

242  orbiuluĭ  orbiului  слепачки  orbiuluĭ [akc. orbiuluĭ] (pril.) Rudna Glava[Vidi]

243  parĭa  părea  чинити се  parĭa (?) [akc. parĭa] (gl.) Leskovo[Vidi]

244  parĭare  părere  пажња  parĭare (mn. parărĭ) [akc. parĭare] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

245  piroći  piroti  куњати  piroći (ĭuo piroćiesk, ĭel piroćiașće) [akc. piroći] (gl. n.) Rudna Glava[Vidi]

246  piroćit  pirotit  поспан  piroćit (piroćită) (mn. piroćiț, piroćiće) [akc. piroćit] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

247  pirośit  pirotit  поспан  Rudna Glava[Vidi]

248  pișmańi  răzgândi  пишманити се  pișmańi (ĭuo ma pișmańesk, ĭel sa pișmańiașće) [akc. pișmańi] (gl. ref.) Rudna Glava[Vidi]

249  pîraulă  paraulă  курва  pîraulă (mn. pîrauļ) [akc. pîraulă] (i. ž.) (pej.) Rudna Glava[Vidi]

250  porkariĭe  porcărie  свињарија  porkariĭe (mn. porkariĭ) [akc. porkariĭe] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

251  prafira  prefira  одмеравати  prafira (ĭuo prafir, ĭel prafiră) [akc. prafira] (gl. p.) Rudna Glava[Vidi]

252  priseći  priseci  пристати  priseći (ĭuo ma prisećiesk, ĭel sa prisećiașće) [akc. priseći] (gl. ref.) Rudna Glava[Vidi]

253  prostavĭelă  prostăvala ?  простачина  prostavĭelă (mn. prostavĭeļe) [akc. prostavĭelă] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

254  prostîĭe  prostie  простота  prostîĭe (mn. prostîĭ) [akc. prostîĭe] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

255  prostovan  prostovan  простак  prostovan (prostovană) (mn. prostovań, prostovańe) [akc. prostovan] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

256  pruost  prost  наиван  pruost (pruastă) (mn. pruoșć, pruașće) [akc. pruost] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

257  pumeńală  pomenire  буђење  pumeńală (mn. pumeńelurĭ) [akc. pumeńală] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

258  pumeńi  pomeni  будити  pumeńi (ĭuo pumeńesk, ĭel pumeńașće) [akc. pumeńi] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

259  pumeńire  pomenire  буђење  Rudna Glava[Vidi]

260  pumeńit  pomenit  будан  pumeńit1(pumeńită) (mn. pumeńiț, pumeńiće) [akc. pumeńit] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

261  pumeńit  pomenire  буђење  Rudna Glava[Vidi]

262  rabĭelă  rebel  бунџија  rabĭelă (mn. rabĭeļe) [akc. rabĭelă] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

263  rîsfațat  răsfăţat  насмејан  rîsfațat (rîsfațată) (mn. rîsfațaț, rîsfațaće) [akc. rîsfațat] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

264  rîskańa  răscrăcăna  раскречити  rîskańa (ĭuo rîskańeḑ, ĭel rîskańiaḑă) [akc. rîskańa] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

265  rușîna  rușina  стидети се  rușîna (ĭuo ma rușîńeḑ, ĭel sa rușîńaḑă) [akc. rușîna] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

266  rușînat  rușinat  постиђен  rușînat (rușînată) (mn. rușînaț, rușînaće) [akc. rușînat] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

267  rușînuos  rușinos  срамежљив  rușînuos (rușînuasă) (mn. rușîńuoș, rușîńuasă) [akc. rușînuos] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

268  sanćim  ?  тобоже  sanćim [akc. sanćim] (pril.) Rudna Glava[Vidi]

269  satuos  setos  жедан  satuos (satuasă) (mn. satuoș, satuasă) [akc. satuos] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

270  sik  sâc  чик  sik! (uzv.) Rudna Glava[Vidi]

271  sîkaĭală  sâcîială  чикање  sîkaĭală (mn. sîkaĭelurĭ) [akc. sîkaĭală] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

272  sîmțî  simți  осећати  sîmțî (ĭuo sîmt, ĭel sîmće) [akc. sîmțî] (gl.) Rudna Glava[Vidi]

273  sîmțîĭe  simțire  осећање  sîmțîĭe (mn. sîmțîĭ) [akc. sîmțîĭe] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

274  sîrńik  sârnic  уредан  sîrńik (sîrńikă) (mn. sîrńiś, sîrńiśe) [akc. sîrńik] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

275  sîtoșală  însetoșare  жеђање  sîtoșală (mn. sîtoșălurĭ) [akc. sîtoșală] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

276  skapńik  zgârcit  тврдица  skapńik (skapńikă) (mn. skapńiś, skapńiśe) [akc. skapńik] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

277  somsou  somsou  самсов  somsou (mn. somsuoĭ) [akc. somsou] (i. m.) Rudna Glava[Vidi]

278  sufla  sufla  дисати  sufla (ĭuo suflu, ĭel suflă) [akc. sufla] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

279  sufļețăl  suflețel  душица  sufļețăl (mn. sufļețăļe) [akc. sufļețăl](i. s.) Rudna Glava[Vidi]

280  sufļit  suflet  душа  sufļit (mn. sufļiće) [akc. sufļit] (i. s.) Rudna Glava[Vidi]

281  sugița  sughța  штуцати  sugița (ĭuo sugiț, ĭel sugiță) [akc. sugița] (gl.) Rudna Glava[Vidi]

282  sugițat  sughițat  штуцање  sugițat (mn. sugițaturĭ) [akc. sugițat] (i. s.) Rudna Glava[Vidi]

283  sugițît  sughiț  штуцавица  sugițît (mn. sugițurĭ) [akc. sugiț] (i. s.) Rudna Glava[Vidi]

284  sumĭarńik  sumernic  смеран  sumĭarńik (sumĭarńikă) (mn. sumĭarńiś, sumĭarńiśe) [akc. sumĭarńik] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

285  suspin  suspin  уздах  suspin (mn. suspińe) [akc. suspin] (i. s.) Rudna Glava[Vidi]

286  suspina  suspina  уздисати  suspina (ĭuo suspin, ĭel suspină) [akc. suspina] (gl.) Rudna Glava[Vidi]

287  suspinare  suspinare  уздисање  suspinare (mn. suspinărĭ) [akc. suspinare] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

288  șușńi  șușni  уздисати  șușńi (ĭuo șușńesk, ĭel șușńașće) [akc. șușńi] (gl.) Rudna Glava[Vidi]

289  śerka  încerka  покушати  śerka (ĭuo śerk, ĭel śarkă) [akc. śerka] (gl.) Rudna Glava[Vidi]

290  tînžî  tânji  венути  tînžî (ĭuo tînžîăsk, ĭel tînžîașće) [akc. tînžî] (gl.) Rudna Glava[Vidi]

291  trăbui  trebuie  требати  trăbui (ĭuo trĭabe, ĭel trĭabe) [akc. trăbui] (gl.) Rudna Glava[Vidi]

292  trĭabă  treabă  посао  trĭabă (mn. trĭeburĭ) [akc. trĭabă] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

293  tuont  tont  глуп  tuont (tuantă) (mn. tuonț, tuanće) [akc. tuont] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

294  uĭta  uita  заборавити  Samarinovac[Vidi]

295  urî  urî  омрзнути  urî (ĭuo urăsk, ĭel urîașće) [akc. urî] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

296  urîśuńe  urîciune  мржња  urîśuńe (mn. urîśuń) [akc. urîśuńe] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

297  ustura  ustura  пецкати  ustura (ma ustură, ăl ustură) [akc. ustura] (gl. p. ref.) Tanda[Vidi]

298  usturatură  usturătură  жарење  usturatură (mn. usturaturĭ) [akc. usturatură] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

299  usturime  usturime  жарење  Rudna Glava[Vidi]

300  ușńer  ușernic  просјак  ușńer (mn. ușńerĭ) [akc. ușńer] (i. m.) Manastirica[Vidi]

301  ușńerkă  ușernică  уличарка  ușńerkă (mn. ușńerś) [akc. ușńerkă] (i. ž.) Manastirica[Vidi]

302  ușta  ușta  уздисати  ușta (ĭuo ușćeḑ, ĭel ușćaḑă) [akc. ușta] (gl.) Tanda[Vidi]

303  uśuĭa  liniști ?  смирити  uśuĭa (ĭuo ma uśuĭ, ĭel sa uśuĭe) [akc. uśuĭa] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

304  vaĭta  văita  кукати  vaĭta (ĭuo ma vaĭt, ĭel sa vaĭtă) [akc. vaĭta] (gl. ref.) Rudna Glava[Vidi]

305  văĭera  văiera  јаукати  văĭera (ĭuo ma văĭer, ĭel sa văĭeră) [akc. văĭera] (gl. ref.) Rudna Glava[Vidi]

306  văĭkara  văicăra  вајкати се  văĭkara (ĭuo ma văĭkarĭeḑ, ĭel sa văĭkarĭaḑă) [akc. văĭkara] (gl. ref.) Rudna Glava[Vidi]

307  voma  voma  повраћати  voma (ĭuo voamîĭ, ĭel voamîĭe) [akc. voma] (gl. p.) Rudna Glava[Vidi]

308  vomatură  vomătură  повраћање  vomatură (mn. vomaturĭ) [akc. vomatură] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

309  zburda  zburda  лудирати се  zburda (ĭuo ma zburđieḑ, ĭel sa zburđiaḑă) [akc. zburda] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

310  zburdațîĭe  zburdatură  лудирање  zburdațîĭe (mn. zburdațîĭ) [akc. zburdațîĭe] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

311  zburdaļńik  zburdalnic  разметљивац  zburdaļńik (zburdaļńikă) (mn. zburdaļńiś, zburdaļńiśe) [akc. zburdaļńik] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

312  zburdat  zburdat  разуздан  zburdat (zburdată) (mn. zburdaț, zburdaće) [akc. zburdat] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

313  zgîĭe  zgâie  зијавко  zgîĭe (mn. zgîĭ) [akc. zgîĭe] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

314  zgîrśitură  zgârcitură  тврдица  zgîrśitură (mn. zgîrśiturĭ) [akc. zgîrśitură] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

315  znobiu  zlobiu  злобан  znobiu (znobiuă) (mn. znobiț, znobiće) [akc. znobiu] (prid.) Manastirica, Mlava[Vidi]

316  znobiuluĭ  zlobiu  злобнички  znobiuluĭ [akc. znobiuluĭ] (pril.) Manastirica, Mlava[Vidi]

317  znuabă  zloabă  злоба  znuabă (mn. znuabe) [akc. znuabă] (i. ž.) Manastirica, Mlava[Vidi]

318  zuĭta  zăuita  заборавити  zuĭta (ĭuo zauĭt, ĭel zauĭtă) [akc. zuĭta] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

319  zuĭtare  zăuitare  заборав  zuĭtare (mn. zuĭtărĭ) [akc. zuĭtare] (i. ž.) Metovnica[Vidi]

320  zuĭtat  zăuitat  заборављен  zuĭtat (zuĭtată) (mn. zuĭtaț, zuĭtaće) [akc. zuĭtat] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

321  žăļ  jale  жалост  žăļ (mn. žăļe) [akc. žăļ] (i. s.) Rudna Glava[Vidi]

322  žîguare  jigoare  џукела  žîguare (mn. žîguorĭ) [akc. žîguare] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]


aa
  
ăă
  
bb
  
ţţ
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź