REZULTAT PRETRAGE

Za uslov grupa : Osećanje, mišljenje, narav, osobine i fiziologija čoveka * Svega reči: 313


Br

Vlaški


Rumunski


Srpski


Gnezdo reči


Mesto (selo)1  adaverĭe   adevăr   истина   Rudna Glava [Vidi]
2  adavĭeră   adevăr   истина   adavĭeră (mn. adavĭerurĭ) [akc. adavĭeră] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
3  adăvarat   adevărat   истинит   adăvarat (adăvarată) (mn. adăvaraț) [akc. adăvarat] (prid.) Osnić [Vidi]
4  adăvărat   adevărat   истинит   Rudna Glava [Vidi]
5  adîvarat   adevărat   истинит   Tanda [Vidi]
6  adrakuluĭ   al drac   враголаст   Rudna Glava [Vidi]
7  adurmi   adormi   заспати   adurmi (ĭuo aduorm, ĭel aduarme) [akc. adurmi] (gl. p. ref.) Osnić [Vidi]
8  adurmit   adormit   успаван   adurmit (adurmită) (mn. adurmiț, adurmiće) [akc. adurmit] (prid.) Osnić [Vidi]
9  adurmĭală   adormeală ?   поспаност   adurmĭală (mn. adurmĭaļе, adurmĭelurĭ) [akc. adurmĭală] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
10  afurisît   afurisit   лукав   afurisît (afurisîtă) (mn. afurisîț, afurisîće) [akc. afurisît] (prid.) Osnić [Vidi]
11  aĭdańit   nătărău   шашав   aĭdańit (aĭdańită) (mn. aĭdańiț, aĭdańiće) [akc. aĭdańit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
12  aĭtukă   aitucă   скитница   aĭtukă (mn. aĭtuśe) [akc. aĭtukă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
13  aĭurļa   aiurea   глупост   aĭurļa [akc. aĭurļa] (prid.) Sige [Vidi]
14  alaman   alaman   алаветина   alaman (alamană) (mn. alamań) [akc. alaman] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
15  aldrak   al drac   враголаст   aldrak (aldrakă) (mn. aldraś, aldraśе) [akc. aldrak] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
16  amșîță   amșâţă   курва   amșîță (mn. amșîț) [akc. amșîță] (i. ž.) Manastirica, Mlava [Vidi]
17  apaș   apaș   битанга   apaș (mn. apaș) [akc. apaș] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
18  apt   apt   насилан   apt (aptă) (mn. apț, аpće) (prid.) Tanda [Vidi]
19  apta   apta   силити   apta (ĭuo apt, ĭel aptîĭe) [akc. apta] (gl.) Tanda [Vidi]
20  aptaș   aptaș ?   насилник   aptaș (mn. aptaș) [akc. aptaș] (i. m.) Tanda [Vidi]
21  aptă   apt   насиље   aptă (mn. îăpț) [akc. aptă] (i. ž.) Tanda [Vidi]
22  apuanka   poancă   наопако   apuanka [akc. apuanka] (pril.) Tanda [Vidi]
23  aratuos   arătos   угледан   aratuos (aratuasă) (mn. aratuoș, aratuasă) [akc. aratuos] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
24  arńik   harnic   вредан   arńik (arńikă) (mn. arńiś, arńiśе) [akc. arńik] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
25  bagabuont   bagabont   протува   bagabuont (mn. bagabuonḑ) [akc. bagabuont] (i. m.) Tanda [Vidi]
26  barabă   ?   бараба   barabă (mn. barăbĭ) [akc. barabă] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
27  bataĭuos   bătăios   насилан   bataĭuos, bataĭuasă (mn. bataĭuoș, bataĭuasă) [akc. bataĭuos] (prid.) Osnić [Vidi]
28  batatarńik   abătător   вредан   batatarńik, batatarńikă (mn. batatarńiś, batatarńiśe) [akc. batatarńik] (prid.) Osnić [Vidi]
29  bau   bau   бау   bau [akc. bau] (uzv.) Tanda [Vidi]
30  bautuorĭ   băutor   пијанац   bautuorĭ (bautuarĭe) (mn. bautuorĭ, bautuarĭe) [akc. bautuorĭ] (prid.) Osnić [Vidi]
31  bazakuană   prostie ?   бесмислица   bazakuană (mn. bazakuańe) ) [akc. bazakuană] (i. ž.) Osnić [Vidi]
32  bažukuruos   batjocoros   шаљив   bažukuruos, (bažukuruasă) (mn. bažukuruoș, bažukuruasă) [akc. bažukuruos] (prid.) Osnić [Vidi]
33  bețîĭuos   beţiv   пијаница   bețîĭuos (mn. bețîĭuoș) [akc. bețîĭuos] (i. m.) Osnić [Vidi]
34  bîțai   bâţâi   махати   bîțai (ĭuo bîțîĭ, ĭel bîțîĭe) [akc. bîțai] (gl. p. ref.) Osnić [Vidi]
35  bîzîĭtură   bârfă ?   трач   bîzîĭtură (mn. bîzîĭturĭ) [akc. bîzîĭtură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
36  blažîn   blajin   блажен   blažîn (blažînă) (mn. blažîń, blažîńe) [akc. blažîn] (prid.) Osnić [Vidi]
37  blînd   blând   питом   blînd (blîndă) (mn. blînḑ, blînđe) [akc. blînd] (prid.) Osnić [Vidi]
38  blînḑîĭe   blândeţă   питомост   blînḑîĭe (mn. blînḑîĭ) [akc. blînḑîĭe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
39  blînđață   blândeţă   милина   blînđață (mn. blînđețurĭ) [akc. blînđață] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
40  bļezńi   bleojdi   бленути   bļezńi (ĭuo bļezńesk, ĭel bļezńașće) [akc. bļezńi] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
41  bļezńit   bleojdit   забленут   bļezńit (bļezńită) (mn. bļezńiț, bļezńiće) [akc. bļezńit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
42  bolboĭa   bolboia   разрогачити   bolboĭa (ĭuo bolboĭeḑ, ĭel bolboĭaḑă) [akc. bolboĭa] (gl. p.) Rudna Glava [Vidi]
43  boldăńi   boldânea   буљити   boldăńi (ĭuo boldańesk, ĭel boldаńеаșće) [akc. boldăńi] (gl. p.) Rudna Glava [Vidi]
44  bolđiș   boldiș   шиљаст   bolđiș (bolđișă) (mn. bolđișă) [akc. bolđiș] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
45  borî   borî   ејакулирати   borî (ĭuo borîăsk, ĭel borîașće) [akc. borî] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
46  borîșkai   borâscăi   претурати   borîșkai (ĭuo borîșkîĭ, ĭel borîșkîĭe) [akc. borîșkai] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
47  borîtură   borâtură   сперма   Osnić [Vidi]
48  brașuаvă   brașoavă   смицалица   brașuаvă (mn. brașuаvе) [akc. brașuаvă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
49  brățîșuară   brăţișoare   загрљајче   brățîșuară (mn. brățîșuarĭе) [akc. brățîșuară] (i. ž.) Topolnica [Vidi]
50  brînḑuĭkă   brînzică   сирко   brînḑuĭkă (mn. brînḑuĭś) [akc. brînḑuĭkă] (i. ž.) (hip.) (pej.) Rudna Glava [Vidi]
51  broșoavă   brașoavă   кревељење   Tanda [Vidi]
52  brusnat   brusnat   надурен   brusnat (brusnată) (mn. brusnaț, brusnaće) [akc. brusnat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
53  budală   budală   будала   budală (mn. budaļе) [akc. budală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
54  budaluos   budalos   будаласт   budaluos (budaluasă) (mn. budaluoș, budaluasă) [akc. budaluos] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
55  bufana   îmbufna   дурити се   Tanda [Vidi]
56  bufanat   îmbufnat   надурен   Tanda [Vidi]
57  bufńit   bufnet   хукање   bufńit (mn. bufńiće) [akc. bufńit] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
58  bukura   bucura   радовати се   bukura (ĭuo ma bukur, ĭel sa bukură) [akc. bukura] (gl. p. ref.) Osnić [Vidi]
59  bukuriĭe   bucurie   радост   bukuriĭe (mn. bukuriĭ) [akc. bukuriĭe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
60  bukuruos   bucuros   радостан   bukuruos (bukuruasă) (mn. bukuruoș, bukuruasă) [akc. bukuruos] (prid.) Osnić [Vidi]
61  buldańi   boldânea   буљити   Rudna Glava [Vidi]
62  buńață   buneaţă   доброта   buńață (mn. buńețurĭ) [akc. buńață] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
63  buratură   borâtură   сперма   buratură (mn. buraturĭ) [akc. buratură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
64  buzduakă   bâzdoacă   тупан   buzduakă (mn. buzduoś) [akc. buzduakă] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
65  buzmeńit   buzumenit   збуњен   buzmeńit (buzmeńită) (mn. buzmeńiț, buzmeńiće) [akc. buzmeńit] (prid.) Sige [Vidi]
66  buzumfla   bosumfla   дурити се   buzumfla (ĭuo ma buzumflu, ĭel sa buzumflă) [akc. buzumfla] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
67  buzumflat   bosumflat   надурен   buzumflat (buzumflată) (mn. buzumflaț, buzumflaće) [akc. buzumflat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
68  țîțai   țîțîí   скакутати   țîțai (ĭuo țĭțîĭ, ĭel țîțîĭe) [akc. țîțai] (gl.) Osnić [Vidi]
69  țîfnuos   ţâfnos   пргав   țîfnuos (țîfnuasă) (mn. țîfnuoș, țîfnuasă) [akc. țîfnuos] (prid.) Osnić [Vidi]
70  țîfńală   ţâfneală   прзничавост   țîfńală (mn. țîfńaļe) [akc. țîfńală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
71  țîfńitură   ţâfnutire   прзница   țîfńitură (mn. țîfńiturĭ) [akc. țîfńitură] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
72  țîļiļiu   ţâliliu   цмиздрење   țîļiļiu [akc. țîļiļiu] (uzv.) Rudna Glava [Vidi]
73  țîmboĭat   ?   љутит   țîmboĭat (țîmboĭată) (mn. țîmboĭaț, țîmboĭaće) [akc. țîmboĭat] (prid.) Topolnica [Vidi]
74  țoapă   ţoapă   глупан   țoapă (mn. țoape) [akc. țoapă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
75  țukat   ţucat   љубљење   țukat (mn. țukaturĭ) [akc. țukat] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
76  ćamă   teamă   страх   ćamă (mn. ćamă) [akc. ćamă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
77  ćemĭa   teme   страховати   ćemĭa (ĭuo ma ćem, ĭel sî ćamĭe) [akc. ćemĭa] (gl. p. ref.) Osnić [Vidi]
78  ćerlam   amăreală   чемер   ćerlam (mn. ćerlame) [akc. ćerlam] (i. s.) Vrbnica [Vidi]
79  ćiknă   ticnă   мир   ćiknă [akc. ćiknă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
80  ćikńală   tihneală   пријатност   ćikńală (mn. ćikńeļ, var. ćikńaļe, ćikńeļe) [akc. ćikńală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
81  ćikńi   tihni   пријати   ćikńi (ĭuo ćikńesk, ĭel ćikńașće ) [akc. ćikńi] (gl. p.) (nesvrš.) Rudna Glava [Vidi]
82  ćoraļiĭa   cioralia ?   маштарија   ćoraļiĭa (mn. ćoraļiĭ) [akc. ćoraļiĭa] (i. ž.) Leskovo [Vidi]
83  dangubă   ?   дангуба   dangubă (mn. dangubĭe) [akc. dangubă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
84  daravĭelă   daravelă   чудак   daravĭelă (mn. daravĭerĭ) [akc. daravĭelă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
85  darńik   darnic   дарежљив   darńik (darńikă) (mn. darńiś, darńiśe) [akc. darńik] (prid.) Osnić [Vidi]
86  darńiśiĭe   dărnicie   дарежљивост   darńiśiĭe (mn. darńiśiĭ) [akc. darńiśiĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
87  dîrkă   dârcă   идиот   dîrkă (mn. dîrś) [akc. dîrkă] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
88  dîrkĭelă   dârchelă   дртина   dîrkĭelă (mn. dîrkĭeļe) [akc. dîrkĭelă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
89  dîrpeļi   dârpeli   дрпити   dîrpeļi (ĭuo dîrpeļiesk, ĭel dîrpeļiașće) [akc. dîrpeļi] (gl. p.) Rudna Glava [Vidi]
90  dîrpĭelă   dârpelă   дрипац   dîrpĭelă (mn. dîrpĭeļ) [akc. dîrpĭelă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
91  dîrž   dârz   дрзак   dîrž (dîržă) (mn. dîrž, dîržă) [akc. dîrž] (prid.) Osnić [Vidi]
92  dodat   dedat   навикнут   dodat (dodată) (mn. dodaț, dodaće) [akc. dodat] (prid.) Osnić [Vidi]
93  dori   dori   желети   dori (ĭuo dorĭesk, ĭel dorĭașće) [akc. dori] (gl. p.) Rudna Glava [Vidi]
94  doriț   doruţ   жељица   Rudna Glava [Vidi]
95  dorință   dorinţă   жеља   dorință (mn. dorinț) [akc. dorință] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
96  dorit   dorit   жељен   dorit (dorită) (mn. doriț, doriće) [akc. dorit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
97  doruț   doruţ   жељица   doruț (mn. doruțurĭ) [akc. doruț] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
98  dosadă   dosadă   досада   dosadă (mn. dosađe) [akc. dosadă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
99  dosadńik   ?   досадник   dosadńik (mn. dosadńiś) [akc. dosadńik] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
100  dosađi   dosădi   досадити   dosađi (ĭuo dosađiesk, ĭel dosađiașće) [akc. dosađi] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
101  dosađieļńik   ?   досадан   dosađieļńik (dosađieļńikă) (mn. dosađieļńiś, dosađieļńiśе) [akc. dosađieļńik] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
102  dosađiĭe   dosadă   досада   Tanda [Vidi]
103  dosîș   dosiș ?   наопако   dosîș [akc. dosîș] (pril.) Osnić [Vidi]
104  drag   drag   љубав   drag (mn. dragurĭ) [akc. drag] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
105  dragalaș   drăgălaș   љубак   dragalaș (dragalașă) (mn. dragalaș, dragalașă) [akc. dragalaș] (prid.) Gamzigrad [Vidi]
106  draguț   drăguţ   мио   draguț (draguță) (mn. draguț, draguță) [akc. draguț] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
107  dragustă   dragoste   љубав   dragustă [akc. dragustă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
108  dragustuos   drăgăstos   заљубљив   dragustuos (dragustuasă) (mn. dragustuoș, dragustuasă) [akc. dragustuos] (prid.) Osnić [Vidi]
109  drakovină   drăcovină ?   ђаволија   drakovină (mn. drakoviń) [akc. drakovină] (i. ž.) Osnić [Vidi]
110  drakuos   drăcos   враголаст   drakuos (drakuasă) (mn. drakuoș, drakuasă) [akc. drakuos] (prid.) Osnić [Vidi]
111  draśașće   drăcește   ђаволски   draśașće [akc. draśașće] (pril.) Osnić [Vidi]
112  draśină   dracină ?   ђаволија   draśină (mn. draśiń) [akc. draśină] (i. m.) Leskovo [Vidi]
113  drazńik   dârz   дрзак   Rudna Glava [Vidi]
114  drîgalaș   drăgălaș   драг   drîgalaș (drîgalașă) (mn.) [akc. drîgalaș] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
115  drîgastuos   drăgăstos   заљубљив   Rudna Glava [Vidi]
116  duor   dor   жеља   duor (mn. duorurĭ) [akc. duor] (i. s.) Osnić [Vidi]
117  duorńik   dornic   жељан   duorńik (duorńikă) (mn. duorńiś, duorńiśe) [akc. duorńik] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
118  durmit   dormit   спавање   durmit (mn. durmiturĭ) [akc. durmit] (i. m.) Osnić [Vidi]
119  dușman   dușman   душман   dușman (dușmană) (mn. dușmań, dușmańe) [akc. dușman] (prid.) Osnić [Vidi]
120  dușmanuos   dușmănos   душмански   dușmanuos (dușmanuasă) (mn. dușmanuoș, dușmanuasă) [akc. dușmanuos] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
121  dușmańașće   dușmănește   душмански   dușmańașće [akc. dușmańașće] (pril.) Osnić [Vidi]
122  dușmańesk   dușmănesc   душманинов   dușmańesk (dușmańaskă) (mn. dușmańeșć) [akc. dușmańesk] (prid.) Osnić [Vidi]
123  dușmańiĭe   dușmănie   душманлук   dușmańiĭe (mn. dușmańiĭ) [akc. dușmańiĭe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
124  dușmańiuluĭ   dușmănește   душмански   Osnić [Vidi]
125  đeda   deda   навикнути се   Rudna Glava [Vidi]
126  đedat   dedat   навикнут   Rudna Glava [Vidi]
127  điđikă   mândrie ?   дика   điđikă (mn. điđiś) (i. ž.) [akc. điđikă] Rudna Glava [Vidi]
128  đisfațat   desfăţat   отворен   đisfațat (đisfațată) (mn. đisfațaț, đisfațaće) [akc. đisfațat] (prid.) Osnić [Vidi]
129  đisfrîna   desfrâna   разуздати   đisfrîna (ĭuo ma đisfrîńeḑ, ĭel sa đisfrîńaḑă) [akc. đisfrîna] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
130  đisfrînat   desfrânat   разуздан   đisfrînat (đisfrînată) (mn. đisfrînaț, đisfrînaće) [akc. đisfrînat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
131  đișćeptat   deșteptat   разборит   đișćeptat (đišćeptată) (mn. đișćeptaț, đișćeptaće) [akc. đișćeptat] (prid.) Osnić [Vidi]
132  đizdori   dezdori   ражалити   đizdori (ĭuo ma đizdorĭesk, ĭel sa đizdorĭașće) [akc. đizdori] (gl. p. ref.) Gornjane [Vidi]
133  đizmîńiĭat   dezmâniat   одљућен   đizmîńiĭat (đizmîńiĭată) (mn. đizmîńiĭaț, đizmîńiĭaće) [akc. đizmîńiĭat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
134  đizmĭaćik   dezmetic   настран   đizmĭaćik (đizmĭaćikă) (mn. đizmĭaćiś, đizmĭaćiśe) [akc. đizmĭaćik] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
135  đizmĭaćiśiuluĭ   dezmeticiului   настрано   đizmĭaćiśiuluĭ [akc. đizmĭaćiśiuluĭ] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
136  đizmĭerda   dezmierda   размазити   đizmĭerda (ĭuo đizmĭerd, ĭel đizmĭardă) [akc. đizmîerda] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
137  đizmĭerdat   dezmierdat   размажен   đizmĭerdat (đizmĭerdată) (mn. đizmĭerdaț, đizmĭerdaće) [akc. đizmĭerdat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
138  faĭn   fain   добро   faĭn [akc. faĭn] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
139  feriku   ferice   срећа   feriku (mn. ferikurĭ) [akc. feriku] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
140  feriśi   ferici   усрећити (се)   feriśi (ĭuo feriśiesk, ĭel feriśiașće) [akc. feriśi] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
141  feriśiĭe   fericie   срећа   feriśiĭe (mn. feriśiĭ) [akc. feriśiĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
142  feriśit   fericit   срећан   feriśit (feriśită) (mn. feriśiț, feriśiće) [akc. feriśit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
143  fikă   fică   намигуша   fikă1 (mn. fikĭe) [akc. fikă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
144  fiuorĭ   fior   језа   fiuorĭ (mn.) [akc. fiuorĭ] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
145  fîrțai   fârţăi   врцкати   fîrțai (ĭuo fîrțîĭ, ĭel fîrțîĭе) [akc. fîrțai] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
146  fîrțaĭală   fâţăială   врцкање   fîrțaĭală (mn. fîrțaĭelurĭ) [akc. fîrțaĭală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
147  fîrță   fârţă   вртигуз   fîrță (mn. fîrțe) [akc. fîrță] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
148  fîrfuoșńiță   fârfoșniţă   торокуша   fîrfuoșńiță (mn. fîrfuoșńiț) [akc. fîrfuoșńiță] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
149  fîrfută   fârfută   превртљивац   fîrfută (mn. fîrfuț) [akc. fîrfută] (i. s.) Topla [Vidi]
150  fļintă   flintă   дроца   fļintă (mn. fļinće) [akc. fļintă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
151  fļuarță   fleoarţă   курвештија   fļuarță (mn. fļuorț) [akc. fļuarță] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
152  fofikă   fofică   хистеруша   fofikă (mn. fofiś) [akc. fofikă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
153  frikă   frică   страх   frikă (mn. friś) [akc. frikă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
154  frikuos   fricos   страшан   frikuos (frikuasă) (mn. frikuoș, frikuasă) [akc. frikuos] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
155  frumuos   frumos   леп   frumuos (frumuasă) (mn. frumuoș, frumuasă) [akc. frumuos] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
156  fuće   fute   јебати   fuće (ĭuo fut, ĭel fuće) [akc. fuće] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
157  fućelkă   futelcă   јебуља   fućelkă (mn. fućeļke) [akc. fućelkă] (i. ž.) Leskovo [Vidi]
158  fućevînt   futevânt   јебиветар   fućevînt (mn. fućevînț) [akc. fućevînt] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
159  fufă   fufă   фуфица   fufă (mn. fufĭe) [akc. fufă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
160  fugarńiță   fugarniţă ?   побегуља   fugarńiță (mn. fugarńiśe) [akc. fugarńiță] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
161  fura   fura   красти   fura (ĭuo fur, ĭel fură) [akc. fura] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
162  furatuor   furător   крадљивац   furatuor (furatuare) (mn. furatuorĭ, furatuarĭe) [akc. furatuor] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
163  furatură   furătură   крађа   furatură (mn. furaturĭ) [akc. furatură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
164  furgasî   furgăsi   крађомнаћи   furgasî (ĭuo furgasĭăsk, ĭel furgasîașće) [akc. furgasî] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
165  furgasît   furgăsit   крађомнађен   furgasît (furgasîtă) (mn. furgasîț, furgasîće) [akc. furgasît] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
166  furiș   furiș   крадом   furiș [akc. furiș] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
167  futaĭ   futai   јебање   futaĭ (mn. futaĭe, futaĭurĭ) [akc. futaĭ] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
168  futaĭuos   futaios   јебежљив   futaĭuos (futaĭuasă) (mn. futaĭuoș, futaĭuasă) [akc. futaĭuos] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
169  futaluk   futăluc   јебачина   futaluk (mn. futalukurĭ) [akc. futaluk] (i. m.) Tanda [Vidi]
170  futanźiu   futangiu   јебежљивко   futanźiu (mn. futanźiĭ) [akc. futanźiu] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
171  futaș   futaș   јебач   futaș (mn. futaș) [akc. futaș] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
172  futașîță   futașâţă   јебачица   futașîță (mn. futașîț) [akc. futașîță] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
173  gagauz   găgăuzi   незнанац   gagauz (mn. gagauž) [akc. gagauz] (i. m.) Tanda [Vidi]
174  ginđi   gândi   мислити   ginđi (ĭuo ginđesk, ĭel ginđașće) [akc. ginđi] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
175  ginđit   gândit   промишљен   ginđit (ginđită) (mn. ginđiț, ginđiće) [akc. ginđit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
176  ginđituorĭ   gânditor   мислилац   ginđituorĭ (mn. ginđituorĭ) [akc. ginđituorĭ] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
177  ginđitură   gândire   размишљање   ginđitură (mn. ginđiturĭ) [akc. ginđitură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
178  gîlśauă   gâlceavă   свађа   gîlśauă (mn. gîlśevĭ) [akc. gîlśauă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
179  gîlśavi   gâlcevi   свађати   gîlśavi (ĭuo gîlśavîesk, ĭel gîlśavĭașće) [akc. gîlśavi] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
180  gîlśaviĭe   gâlcevire   свађање   gîlśaviĭe (mn. gîlśaviĭ) [akc. gîlśaviĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
181  gîlśaviśuos   gâlcevicios   свађалачки   gîlśaviśuos [akc. gîlśaviśuos] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
182  gîlśavituare   gâlceavitoare ?   свадљивица   gîlśavituare (mn. gîlśavituorĭ) [akc. gîlśavituare] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
183  gîlśavituorĭ   gâlcevitor   свађалица   gîlśavituorĭ (mn. gîlśavituorĭ) [akc. gîlśavituorĭ] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
184  gîlśavitură   gâlcevitură ?   свадљивац   gîlśavitură (mn. gîlśaviturĭ) [akc. gîlśavitură] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
185  gîlśavuos   gâlcevos   свађалички   gîlśavuos (gîlśavuasă) (mn. gîlśavuoș, gîlśavuasă) [akc. gîlśavuos] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
186  gînd   gând   мисао   gînd (mn. gîndurĭ) [akc. gînd] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
187  gogoman   gogoman   сељак   gogoman (mn. gogomań) [akc. gogoman] (i. m.) Majdanpek [Vidi]
188  graśin   păcătos   грешан   graśin (graśină) (mn. graśiń, graśińe) [akc. graśin] (prid.) Tanda [Vidi]
189  graśina   grăcina   грешити   graśina (ĭuo graśin, ĭel graśină) [akc. graśina] (gl.) Tanda [Vidi]
190  greșăļńik   greșelnic   грешник   greșăļńik (mn. greșăļńiś) [akc. greșăļńik] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
191  greșî   greși   грешити   greșî (ĭuo greșăsk, ĭel greșîașće) [akc. greșî] (gl. n.) Rudna Glava [Vidi]
192  grozau   grozav   грозан   grozau (grozauă) (mn. grozavĭ, grozave) [akc. grozau] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
193  gruază   groază   мучнина   gruază [akc. gruază] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
194  gruzavi   grozăvi   згадити   gruzavi (ĭuo gruzavĭesk, ĭel gruzavĭașće) [akc. gruzavi] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
195  gruzaviĭe   grozăvie   грозота   gruzaviĭe (mn. gruzaviĭ) [akc. gruzaviĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
196  gust   gust   укус   gust (mn. gusturĭ) [akc. gust] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
197  ikļan   viclean   мудар   ikļan (ikļană) (mn. ikļeń, ikļańe) [akc. ikļan] (prid.) Leskovo [Vidi]
198  înbufna   îmbufna   дурити се   înbufna (ĭuo ma înbufńeḑ, ĭel sa înbufńaḑă) [akc. înbufna] Rudna Glava [Vidi]
199  înbufnat   îmbufnat   надурен   înbufnat (înbufnată) (mn. înbufnaț, înbufnaće) [akc. înbufnat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
200  înbuĭba   îmbuiba   кркати   înbuĭba (ĭuo înbuĭbĭeḑ, ĭel înbuĭbĭaḑă) [akc. înbuĭba] (gl. p. ref.) Jasikovo [Vidi]
201  înđemna   îndemna   нагонити   înđemna (ĭuo înđemn, ĭel înđamnă) [akc. înđemna] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
202  înfrikoșa   înfricoșa   плашити   înfrikoșa (ĭuo înfrikoșîăḑ, ĭel înfrikoșîaḑă) [akc. înfrikoșa] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
203  înfrikoșat   înfricoșat   уплашен   înfrikoșat (înfrikoșată) (mn. înfrikoșaț, înfrikoșaće) [akc. înfrikoșat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
204  înfrunta   înfrunta   увредити   înfrunta (ĭuo ma înfrunt, ĭel sa înfruntă) [akc. înfrunta] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
205  înfruntaśuńe   înfruntăciune   увреда   înfruntaśuńe (mn. înfruntaśuń) [akc. înfruntaśuńe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
206  înfruntat   înfruntat   увређен   înfruntat (înfruntată) (mn. înfruntaț, înfruntaće) [akc. înfruntat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
207  îngrozî   îngrozi   згрозити   îngrozî (ĭuo îngrozăsk, ĭel îngrozîașće) [akc. îngrozî] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
208  însîtoșa   însetoșa   жеднети   însîtoșa (ĭuo însîtoșăḑ, ĭel însîtoșaḑă) [akc. însîtoșa] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
209  kadîr   cădar   способан   kadîr (kadîră) (mn. kadîrĭ, kadîrĭe) [akc. kadîr] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
210  kișnat   chisnovat   занет   kișnat (kișnată) (mn. kișnaț, kișnaće) [akc. kișnat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
211  koțuabă   coţoabă   женскарош   koțuabă (mn. koțuabе) [akc. koțuabă] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
212  kuminće   cuminte   миран   kuminće (kuminće) (mn. kuminț, kuminće) [akc. kuminće] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
213  kunoșća   cunoaște   познавати   kunoșća (ĭuo kunuosk, ĭel kunoașće) [akc. kunoșća] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
214  lăbdatuorĭ   lăudator   хвалисавац   lăbdatuorĭ (mn. lăbdatuorĭ) [akc. lăbdatuorĭ] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
215  lozî   lozi   глупавити   lozî (ĭuo lozăsk, ĭel lozîașće) [akc. lozî] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
216  lozît   lozât   глупав   lozît (lozîtă) (mn. lozîț, lozîće) [akc. lozît] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
217  luază   loază   глупост   luază (mn. luază) [akc. luază] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
218  ļifuri   laf   лапрдати   ļifuri (ĭuo ļifur, ĭel ļifură) [akc. ļifuri] (gl.) Osnić [Vidi]
219  ļingău   lingău   изјелица   ļingău (mn. ļingăĭ) [akc. ļingău] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
220  mari   păsa   марити   mari (ĭuo marĭesk, ĭel marĭașće) [akc. mari] (gl. n.) Rudna Glava [Vidi]
221  mințî   minţi   лагати   mințî (ĭuo mint, ĭel minće) [akc. mințî] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
222  minće   minte   разум   minće (mn. minț) [akc. minće] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
223  minśinuos   mincinos   лажов   minśinuos (minśinuasă) (mn. minśinuoș, minśinuasă) [akc. minśinuos] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
224  minśună   minciună   лаж   minśună (mn. minśuń) [akc. minśună] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
225  mîndră   mândră   драга   mîndră (mn. mîndre) [akc. mîndră] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
226  mînka   mânca   јести   mînka (ĭuo manînk, ĭel manînkă) [akc. mînka] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
227  mîrză   ură   мржња   mîrză (mn. mîrză) [akc. mîrză] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
228  mîrzî   urî   мрзети   mîrzî (ĭuo mîrzăsk, ĭel mîrzîașće) [akc. mîrzî] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
229  muĭerĭeļńik   muierelnic   женскаст   muĭerĭeļńik (muĭerĭeļńikă) (mn. muĭerĭeļńiś, muĭerĭeļńiśe) [akc. muĭerĭeļńik] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
230  nakaz   năcaz   мука   nakaz (mn. nakazurĭ) [akc. nakaz] Rudna Glava [Vidi]
231  nîkažală   necăjală   мучење   nîkažală (mn. nîkažălurĭ) [akc. nîkažală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
232  nîkažî   necăji   мучити   nîkažî (ĭuo nîkažăsk, ĭel nîkažîașće) [akc. nîkažî] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
233  nîkažît   necăjit   намучен   nîkažît (nîkažîtă) (mn. nîkažîț, nîkažîće) [akc. nîkažît] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
234  nîsarîmbă   năsărâmbă   смицалица   nîsarîmbă (mn. nîsarîmbĭe) [akc. nîsarîmbă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
235  ńemțîașće   nemţește   немачки   ńemțîașće [akc. ńemțîașće] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
236  ogoi   ogoi   завршити   ogoi (ĭuo ogoĭ, ĭel ogoaĭe) [akc. ogoi] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
237  ogoĭ   ogoi   мир   ogoĭ (mn. ogoĭe) [akc. ogoĭ] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
238  omeńi   omeni   уљудити   omeńi (ĭuo ma omeńiesk, ĭel sa omeńiașće) [akc. omeńi] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
239  omeńiĭe   omenie   људскост   omeńiĭe (mn. omeńiĭ) [akc. omeńiĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
240  omeńit   omenit   човечан   omeńit (omeńită) (mn. omeńiț, omeńiće) [akc. omeńit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
241  orbiuluĭ   orbiului   слепачки   orbiuluĭ [akc. orbiuluĭ] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
242  parĭa   părea   чинити се   parĭa (?) [akc. parĭa] (gl.) Leskovo [Vidi]
243  parĭare   părere   пажња   parĭare (mn. parărĭ) [akc. parĭare] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
244  piroći   piroti   куњати   piroći (ĭuo piroćiesk, ĭel piroćiașće) [akc. piroći] (gl. n.) Rudna Glava [Vidi]
245  piroćit   pirotit   поспан   piroćit (piroćită) (mn. piroćiț, piroćiće) [akc. piroćit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
246  pirośit   pirotit   поспан   Rudna Glava [Vidi]
247  pișmańi   răzgândi   пишманити се   pișmańi (ĭuo ma pișmańesk, ĭel sa pișmańiașće) [akc. pișmańi] (gl. ref.) Rudna Glava [Vidi]
248  pîraulă   paraulă   курва   pîraulă (mn. pîrauļ) [akc. pîraulă] (i. ž.) (pej.) Rudna Glava [Vidi]
249  porkariĭe   porcărie   свињарија   porkariĭe (mn. porkariĭ) [akc. porkariĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
250  prafira   prefira   одмеравати   prafira (ĭuo prafir, ĭel prafiră) [akc. prafira] (gl. p.) Rudna Glava [Vidi]
251  priseći   priseci   пристати   priseći (ĭuo ma prisećiesk, ĭel sa prisećiașće) [akc. priseći] (gl. ref.) Rudna Glava [Vidi]
252  prostavĭelă   prostăvala ?   простачина   prostavĭelă (mn. prostavĭeļe) [akc. prostavĭelă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
253  prostîĭe   prostie   простота   prostîĭe (mn. prostîĭ) [akc. prostîĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
254  prostovan   prostovan   простак   prostovan (prostovană) (mn. prostovań, prostovańe) [akc. prostovan] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
255  pruost   prost   наиван   pruost (pruastă) (mn. pruoșć, pruașće) [akc. pruost] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
256  pumeńală   pomenire   буђење   pumeńală (mn. pumeńelurĭ) [akc. pumeńală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
257  pumeńi   pomeni   будити   pumeńi (ĭuo pumeńesk, ĭel pumeńașće) [akc. pumeńi] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
258  pumeńire   pomenire   буђење   Rudna Glava [Vidi]
259  pumeńit   pomenit   будан   pumeńit1(pumeńită) (mn. pumeńiț, pumeńiće) [akc. pumeńit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
260  pumeńit   pomenire   буђење   Rudna Glava [Vidi]
261  rabĭelă   rebel   бунџија   rabĭelă (mn. rabĭeļe) [akc. rabĭelă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
262  rîskańa   răscrăcăna   раскречити   rîskańa (ĭuo rîskańeḑ, ĭel rîskańiaḑă) [akc. rîskańa] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
263  rușîna   rușina   стидети се   rușîna (ĭuo ma rușîńeḑ, ĭel sa rușîńaḑă) [akc. rușîna] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
264  rușînat   rușinat   постиђен   rușînat (rușînată) (mn. rușînaț, rușînaće) [akc. rușînat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
265  rușînuos   rușinos   срамежљив   rușînuos (rușînuasă) (mn. rușîńuoș, rușîńuasă) [akc. rușînuos] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
266  sanćim   ?   тобоже   sanćim [akc. sanćim] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
267  satuos   setos   жедан   satuos (satuasă) (mn. satuoș, satuasă) [akc. satuos] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
268  sik   sâc   чик   sik! (uzv.) Rudna Glava [Vidi]
269  sîkaĭală   sâcîială   чикање   sîkaĭală (mn. sîkaĭelurĭ) [akc. sîkaĭală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
270  sîrńik   sârnic   уредан   sîrńik (sîrńikă) (mn. sîrńiś, sîrńiśe) [akc. sîrńik] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
271  sîtoșală   însetoșare   жеђање   sîtoșală (mn. sîtoșălurĭ) [akc. sîtoșală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
272  skapńik   zgârcit   тврдица   skapńik (skapńikă) (mn. skapńiś, skapńiśe) [akc. skapńik] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
273  skulat   sculat   будан   skulat1 (skulată) (mn. skulaţ, skulaće) [akc. skulat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
274  skulat   sculat   буђење   skulat2 (mn. skulaturĭ) [akc. skulat] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
275  sumĭarńik   sumernic   смеран   sumĭarńik (sumĭarńikă) (mn. sumĭarńiś, sumĭarńiśe) [akc. sumĭarńik] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
276  suspin   suspin   уздах   suspin (mn. suspińe) [akc. suspin] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
277  suspina   suspina   уздисати   suspina (ĭuo suspin, ĭel suspină) [akc. suspina] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
278  suspinare   suspinare   уздисање   suspinare (mn. suspinărĭ) [akc. suspinare] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
279  șușńi   șușni   уздисати   șușńi (ĭuo șușńesk, ĭel șușńașće) [akc. șușńi] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
280  śerka   încerka   покушати   śerka (ĭuo śerk, ĭel śarkă) [akc. śerka] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
281  tînžî   tânji   венути   tînžî (ĭuo tînžîăsk, ĭel tînžîașće) [akc. tînžî] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
282  trăbui   trebuie   требати   trăbui (ĭuo trĭabe, ĭel trĭabe) [akc. trăbui] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
283  trĭabă   treabă   посао   trĭabă (mn. trĭeburĭ) [akc. trĭabă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
284  tuont   tont   глуп   tuont (tuantă) (mn. tuonț, tuanće) [akc. tuont] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
285  uĭta   uita   заборавити   Samarinovac [Vidi]
286  urî   urî   омрзнути   urî (ĭuo urăsk, ĭel urîașće) [akc. urî] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
287  urîśuńe   urîciune   мржња   urîśuńe (mn. urîśuń) [akc. urîśuńe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
288  ustura   ustura   пецкати   ustura (ma ustură, ăl ustură) [akc. ustura] (gl. p. ref.) Tanda [Vidi]
289  usturatură   usturătură   жарење   usturatură (mn. usturaturĭ) [akc. usturatură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
290  usturime   usturime   жарење   Rudna Glava [Vidi]
291  ușńer   ușernic   просјак   ușńer (mn. ușńerĭ) [akc. ușńer] (i. m.) Manastirica [Vidi]
292  ușńerkă   ușernică   уличарка   ușńerkă (mn. ușńerś) [akc. ușńerkă] (i. ž.) Manastirica [Vidi]
293  ușta   ușta   уздисати   ușta (ĭuo ușćeḑ, ĭel ușćaḑă) [akc. ușta] (gl.) Tanda [Vidi]
294  uśuĭa   liniști ?   смирити   uśuĭa (ĭuo ma uśuĭ, ĭel sa uśuĭe) [akc. uśuĭa] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
295  vaĭta   văita   кукати   vaĭta (ĭuo ma vaĭt, ĭel sa vaĭtă) [akc. vaĭta] (gl. ref.) Rudna Glava [Vidi]
296  văĭera   văiera   јаукати   văĭera (ĭuo ma văĭer, ĭel sa văĭeră) [akc. văĭera] (gl. ref.) Rudna Glava [Vidi]
297  văĭkara   văicăra   вајкати се   văĭkara (ĭuo ma văĭkarĭeḑ, ĭel sa văĭkarĭaḑă) [akc. văĭkara] (gl. ref.) Rudna Glava [Vidi]
298  voma   voma   повраћати   voma (ĭuo voamîĭ, ĭel voamîĭe) [akc. voma] (gl. p.) Rudna Glava [Vidi]
299  vomatură   vomătură   повраћање   vomatură (mn. vomaturĭ) [akc. vomatură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
300  zburda   zburda   лудирати се   zburda (ĭuo ma zburđieḑ, ĭel sa zburđiaḑă) [akc. zburda] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
301  zburdațîĭe   zburdatură   лудирање   zburdațîĭe (mn. zburdațîĭ) [akc. zburdațîĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
302  zburdaļńik   zburdalnic   разметљивац   zburdaļńik (zburdaļńikă) (mn. zburdaļńiś, zburdaļńiśe) [akc. zburdaļńik] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
303  zburdat   zburdat   разуздан   zburdat (zburdată) (mn. zburdaț, zburdaće) [akc. zburdat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
304  zgîĭe   zgâie   зијавко   zgîĭe (mn. zgîĭ) [akc. zgîĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
305  zgîrśitură   zgârcitură   тврдица   zgîrśitură (mn. zgîrśiturĭ) [akc. zgîrśitură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
306  znobiu   zlobiu   злобан   znobiu (znobiuă) (mn. znobiț, znobiće) [akc. znobiu] (prid.) Manastirica, Mlava [Vidi]
307  znobiuluĭ   zlobiu   злобнички   znobiuluĭ [akc. znobiuluĭ] (pril.) Manastirica, Mlava [Vidi]
308  znuabă   zloabă   злоба   znuabă (mn. znuabe) [akc. znuabă] (i. ž.) Manastirica, Mlava [Vidi]
309  zuĭta   zăuita   заборавити   zuĭta (ĭuo zauĭt, ĭel zauĭtă) [akc. zuĭta] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
310  zuĭtare   zăuitare   заборав   zuĭtare (mn. zuĭtărĭ) [akc. zuĭtare] (i. ž.) Metovnica [Vidi]
311  zuĭtat   zăuitat   заборављен   zuĭtat (zuĭtată) (mn. zuĭtaț, zuĭtaće) [akc. zuĭtat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
312  žăļ   jale   жалост   žăļ (mn. žăļe) [akc. žăļ] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
313  žîguare   jigoare   џукела   žîguare (mn. žîguorĭ) [akc. žîguare] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]