REZULTAT PRETRAGE

Za uslov grupa : Prostor, odnosi u prostoru, položaj, orijentacija i kretanje * Svega reči: 173


Br

Vlaški


Rumunski


Srpski


Gnezdo reči


Mesto (selo)1  abaćarĭe   abаtere   скретање   abaćarĭe (mn. abaćerĭ) [akc. abaćarĭe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
2  abaće   abate   скретати   abaće (ĭuo abat, ĭel abaće) [akc. abaće] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
3  abatut   abătut   скренут   abatut (abatută) (mn. abatuț, abatuće) [akc. abatut] (prid.) Osnić [Vidi]
4  abatutu   abatere   скретање   Osnić [Vidi]
5  abușļa   a bușilea   потрбушке   abușļa [akc. abușļa] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
6  aćins   atins   додирнут   aćins (aćinsă) (mn. aćinș, aćinsă) [akc. aćins] (prid.) Osnić [Vidi]
7  aćinźa   atinge   додиривати   aćinźa (ĭuo aćing, ĭel aćinźe) [akc. aćinźa] (gl. p.) Osnić [Vidi]
8  aduśa   aduce   доносити   aduśa (ĭuo aduk, ĭel aduśe) [akc. aduśa] (gl.) Osnić [Vidi]
9  afară   afară   напољу   afară [akc. afară] (pril.) Osnić [Vidi]
10  aič   aici   овде   Samarinovac [Vidi]
11  aiś   aici   овде   aiś [akc. aiś] (pril.) Osnić [Vidi]
12  aiśa   aici   овде   Rudna Glava [Vidi]
13  akolo   acolo   тамо   Rudna Glava [Vidi]
14  akoluo   acolo   тамо   akoluo [akc. akoluo] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
15  akoļa   acolea   онде   аkоļа [akc. аkоļа] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
16  alîăturĭ   alături   уз   alîăturĭ [akc. alîăturĭ] (pril.) Osnić [Vidi]
17  altînkоtruo   alt-încotro   безизлаз   altînkоtruo [akc. altînoktruo] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
18  altunđe   altundeva   другде   altunđe [akc. altunđe] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
19  aluńeka   aluneca   клизати (се)   aluńeka (ĭo aluńek, ĭel aluńekă) [akc. aluńeka] (gl. p.) Samarinovac [Vidi]
20  aļerga   alerga   трчати   aļerga (ĭuo aļеrg, ĭel aļiargă) [akc. aļerga] (gl. p.) Rudna Glava [Vidi]
21  aļergatuorĭ   alergător   тркач   aļergatuorĭ (mn. aļergatuorĭ) [akc. aļergatuorĭ] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
22  aļergatură   alergătură   трчање   aļergatură (mn. aļergaturĭ) [akc. aļergatură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
23  aļin   alene   полако   aļin (aļină) (mn. aļiń, aļińe) [akc. aļin] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
24  aļina   anina   качити   aļina2 (ĭuo aļin, ĭel aļină) [akc. aļina] (gl. p. ref.) Ždrelo [Vidi]
25  amînatarĭe   amînare   кашњење   amînatarĭe (mn. amînatărĭ) [akc. amînatarĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
26  anđeļiaće   îndelete   лагано   anđeļiaće [akc. anđeļiaće] (pril.) Topla [Vidi]
27  apļeka   apleca   сагињати (се)   apļeka (ĭuo apļek, ĭel apļiakă) [akc. apļeka] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
28  apļekare   aplecare   сагињање   apļekare (mn. apļekărĭ) [akc. apļekare] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
29  apropiĭa   apropia   приближити   apropiĭa (ĭuo ma apruapiĭ, ĭel sa aproapiĭе) [akc. apropiĭa] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
30  apropiĭat   apropiat   близак   apropiĭat (apropiĭată) (mn. apropiĭaț, apropiĭaće) [akc. apropiĭat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
31  apruape   aproape   близу   apruape [akc. apruape] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
32  apus   apus   запад   apus [akc. apus] (i. m.) Brza Palanka [Vidi]
33  aranga   aranga   поребарке   aranga [akc. aranga] (pril.) Krivelj [Vidi]
34  arit   ariet   околина   arit (mn. ariće) [akc. arit] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
35  astrîns   astrâns   скупљен   astrîns1 (astrînsă) (mn. astrînș, astrînsă) [akc. astrîns] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
36  astrîns   astrâns   сакупљање   astrîns2 (mn. astrînsurĭ) [akc. astrîns] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
37  astrînźa   astrânge   сакупљати   astrînźa (ĭuo astrîng, ĭel astrînźe) [akc. astrînźa] (gl. p.) Rudna Glava [Vidi]
38  așaḑa   așeza   притискати   așaḑa (ĭuo аșîăḑ, ĭel așaḑă) [akc. așaḑa] (gl. p. ref.) Osnić [Vidi]
39  așaḑat   așezat   притиснут   așaḑat (mn. așaḑaț, așaḑaće) [akc. așaḑat] (prid.) Osnić [Vidi]
40  așăzarĭe   așezare   притисак   Valakonje [Vidi]
41  așăzat   așezat   притиснут   Savinac [Vidi]
42  așćepta   aștepta   чекати   Rudna Glava [Vidi]
43  așćeta   aștepta   чекати   așćeta (ĭuo așćet, ĭel așćată) [akc. așćeta] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
44  aśi   aci   ту   aśi [akc. aśi] (pril.) Osnić [Vidi]
45  ažunğa   ajunge   стићи   Samarinovac [Vidi]
46  ažunźa   ajunge   стићи   Rudna Glava [Vidi]
47  aźunźa   ajunge   стићи   aźunźa (ĭuo aźung, ĭel aźunźe) [akc. aźunźe] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
48  ăla   ăla   онај   ăla (mn. ăĭa) [akc. ăla] (zam.) Leskovo [Vidi]
49  ăntrăuna   întruna   једнако   Tanda [Vidi]
50  ăntulćișat   curmeziș ?   унакрст   ăntulćișat (ăntulćișată) (mn. ăntulćișaț, ăntulćișaće) [akc. ăntulćișat] (prid.) Kobilje [Vidi]
51  bîlbańi   vâlvâi   батргати се   Rudna Glava [Vidi]
52  bîskîkarat   băscăcărat   раскречен   bîskîkarat (bîskîkarată) (mn. bîskîkaraț, bîskîkaraće) [akc. bîskîkarat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
53  bîșńi   bușni   шикнути   bîșńi (ĭuo bîșńesk, ĭel bîșńiașće) [akc. bîșńi] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
54  brođit   brodit   нађен   brođit (brođită) (mn. brođiț, brođiće) [akc. brođit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
55  țînut   ţinut   област   țînut (mn. țînuturĭ) [akc. țînut] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
56  dăĭnuĭa   dăina   љуљати   dăĭnuĭa (ĭuo ma dăĭnăĭ, ĭel sa dăĭnăĭe) [akc. dăĭnuĭa] (gl. p. ref.) Tanda [Vidi]
57  dăĭnuĭală   dăinuire   љуљање   dăĭnuĭală (mn. dăĭnuĭaļe) [akc. dăĭnuĭală] (i. ž.) Tanda [Vidi]
58  dim   din   из   dim (predl.) Šipikovo [Vidi]
59  dobarî   doborâ   скинути   dobarî (ĭuo dobuor, ĭel dobuară) [akc. dobarî] (gl. p.) Osnić [Vidi]
60  ḑaśa   zăcea   лежати   ḑaśa (ĭuo ḑak, ĭel ḑaśe) [akc. ḑaśa] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
61  ḑaśială   zaceală   лежање   ḑaśială (mn. ḑaśiaļe) [akc. ḑaśială] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
62  đin   din   из   đin (predl.) Osnić [Vidi]
63  đinluntru   dinlăuntru   изнутра   Osnić [Vidi]
64  đinuntru   dinăuntru   изнутра   đinuntru [akc. đinuntru] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
65  điparće   departe   далеко   điparće [akc. điparće] (pril.) Osnić [Vidi]
66  điskobeļi   decebăli   искобељати се   điskobeļi (ĭuo ma điskobeļesk, ĭel sa điskobeļiașće) [akc. điskobeļi] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
67  điskroșńat   descroșnat   растоварен   điskroșńat (điskroșńată) (mn. điskroșńaț, điskroșńaće) [akc. điskroșńat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
68  đispre   despre   наспрам   đispre [akc. đispre] (predl.) Rudna Glava [Vidi]
69  đisupra   desupra   изнад   đisupra [akc. đisupra] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
70  đizļegat   dezlegat   одвезан   đizļegat (đizļegată) (mn. đizļegaț, đizļegaće) [akc. đizļegat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
71  đizvîrḑîtură   dezverziture   распетљанција   đizvîrḑîtură (mn. đizvîrḑîturĭ) [akc. đizvîrḑîtură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
72  fugă   fugă   бег   fugă (mn. fuźiĭ) [akc. fugă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
73  fuĭuagă   fuioagă   вијугаво   fuĭuagă [akc. fuĭuagă] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
74  goļi   goli   празнити   goļi (ĭuo goļesk, ĭel goļașće) [akc. goļi] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
75  gońi   goni   гонити   gońi (ĭuo gońesk, ĭel gońașće) [akc. gońi] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
76  gońit   gonit   гоњен   gońit (gońită) (mn. gońiţ, gońiće) [akc. gońit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
77  grab   grabă   журба   grab ([akc. grab] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
78  grabi   grăbi   журити   grabi (ĭuo grabĭesk, ĭel grabĭașće) [akc. grabi] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
79  grabiuluĭ   grăbiului ?   ужурбано   grabiuluĭ [akc. grabiuluĭ] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
80  gramńik   gramnic   брз   gramńik (gramńikă) (mn. gramńiś, gramńiśe) [akc. gramńik] (prid.) Jasikovo [Vidi]
81  guană   goană   гоњење   guană (mn. guańe) [akc. guană] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
82  iț   iţ   цуг   (mn. ițurĭ) (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
83  iś   aici   овде   Majdanpek [Vidi]
84  înainće   înainte   напред   înainće [akc. înainće] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
85  înapoĭșa   înapoia   унатрашке   înapoĭșa [akc. înapoĭșa] (pril.) Manastirica, Mlava [Vidi]
86  înapuoĭ   înapoi   уназад   înapuoĭ [akc. înapuoĭ] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
87  îndamînă   îndemână   доступно   îndamînă [akc. îndamînă] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
88  înkućinat   cătinel   успорен   înkućinat (înkućinată) (mn. înkućinaț, înkućinaće) [akc. înkućinat] (prid.) Vrbnica [Vidi]
89  înluntru   înluntru   унутра   Osnić [Vidi]
90  înpreuna   împreuna   саставити   înpreuna (ĭuo înpreun, ĭel înpreună) [akc. înpreuna] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
91  înpreuna   împreună   заједно   înpreuna [akc. înpreuna] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
92  înpreunat   împreunat   спојен   înpreunat (înpreunată) (mn. înpreunaț, înpreunaće) [akc. înpreunat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
93  înpunźe   împunge   бости   înpunźe (ĭuo înpung, ĭel înpunźe) [akc. înpunźe] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
94  întîńală   întâlniire   сусрет   întîńală (mn. întîńelurĭ) [akc. întîńală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
95  întîńi   întâlni   сретати   întîńi (ĭuo întîńesk, ĭel întîńașće) [akc. întîńi] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
96  întruna   întruna   једнако   Rudna Glava [Vidi]
97  întruuna   întruna   једнако   întruuna [akc. întruuna] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
98  întuarśe   întoarce   враћати   întuarśe (ĭuo întuork, ĭel întuarśe) [akc. întuarśe] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
99  înuntru   înuntru   унутра   înuntru [akc. înuntru] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
100  klăćina   clătina   клатити   klăćina (ĭuo klaćin, ĭel klaćină) [akc. klăćina] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
101  klăćinat   clătinat   клаћење   klăćinat (mn. klăćinare) [akc. klăćinat] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
102  koļa   colea   онде   koļa [akc. koļa] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
103  koļa-koļa   colea/colea   овде-онде   koļa-koļa [akc. koļa-koļa] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
104  kućińel   cătinel   тихо   kućińel [akc. kućińel] (pril.) Topolovnik [Vidi]
105  kurmeḑîș   curmeziș   попречно   kurmeḑîș [akc. kurmeḑîș] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
106  lume   lume   свет   lume (mn. lume) [akc. lume] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
107  luok   loc   место   luok2 (mn. luokurĭ) [akc. luokurĭ] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
108  ļega   lega   везати   ļega (ĭuo ļeg, ĭel ļagă) [akc. ļega] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
109  merĭeu   mereu   полако   merĭeu [akc. merĭeu] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
110  miriuor   mereor   полагано   miriuor [akc. miriuor] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
111  nainće   nainte   некад   nainće [akc. nainće] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
112  nota   înota   пливати   nota (ĭuo nuot, ĭel nuată) [akc. nota] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
113  nuntru   nuntru   унутра   Rudna Glava [Vidi]
114  ńe   ne   ено   ńe2 (zam.) Mustapić [Vidi]
115  ńiśunđe   niciunde   нигде   ńiśunđe [akc. ńiśunđe] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
116  obîrka   aburca   пентрати се   obîrka (ĭuo ma obîrk, ĭel sa obîrkîĭe) [akc. obîrka] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
117  obîrkat   aburcat   успентран   obîrkat (obîrkată) (mn. obîrkaț, obîrkaće) [akc. obîrkat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
118  oćeșî   oteși   отићи   oćeșî (ĭuo oćeșăsk, ĭel oćeșîașće) [akc. oćeșî] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
119  pinga   pingă   поред   pinga [akc. pinga] (predl.) Leskovo [Vidi]
120  pîlpîi   pâlpâi   лепетати   pîlpîi (ĭuo pîlpîĭ, ĭel pîlpîĭе) [akc. pîlpîi] (gl. p.) Rudna Glava [Vidi]
121  promă   pe urmă   после   promă [akc. promă] (predl.) Bigrenica [Vidi]
122  pustîń   pustiu   пуст   pustîń (pustîńe) (mn. pustîń, pustîńe) [akc. pustîń] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
123  putrîvit   potrivit   погодан   putrîvit (putrîvită) (mn. putrîviț, putrîviće) [akc. putrîvit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
124  razna   razna   обашка   razna [akc. razna] (pril.) Tanda [Vidi]
125  razńi   răzni   одвојити   razńi (ĭuo razńesk, ĭel razńașće) [akc. razńi] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
126  razńit   răznit   одвојен   razńit (razńită) (mn. razńiț, razńiće) [akc. razńit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
127  răsuśi   răsuci   упрести   răsuśi (ĭuo răsuśesk, ĭel răsuśașće) [akc. răsuśi] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
128  rîapiđe   repede   брзо   rîapiđe [akc. rîapiđe] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
129  rînd   rând   ред   rînd (mn. rîndurĭ) [akc. rînd] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
130  rîndui   rândui   уређивати   rîndui (ĭuo rînduĭ, ĭel rînduĭe) [akc. rîndui] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
131  rînduit   rânduit   уређен   rînduit (rînduită) (mn. rînduiț, rînduiće) [akc. rînduit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
132  rînduĭală   rânduială   уређивање   rînduĭală (mn. rînduĭelurĭ) [akc. rînduĭală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
133  rînđi   rândi   ређати   rînđi (ĭuo rînđesk, ĭel rînđașće) [akc. rînđi] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
134  rîpeḑî   repezi   пожурити   rîpeḑî (ĭuo ma rapĭed, ĭel sa rapĭađe) [akc. rîpeḑî] (gl. ref.) Rudna Glava [Vidi]
135  rostî   rosti   уредити   rostî (ĭuo rostăsk, ĭel rostîașće) [akc. rostî] (gl. p.) Rudna Glava [Vidi]
136  rostît   rostit   уређен   rostît (rostîtă) (mn. rostîţ, rostîće) [akc. rostît] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
137  ruost   rost   ред   ruost (mn. ruosturĭ) [akc. ruost] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
138  sfîrșî   sfârși   свршити   sfîrșî (ĭuo sfîrșăsk, ĭel sfîrșașće) [akc. sfîrșî] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
139  sfîrșît   sfârșit   завршен   sfîrșît (sfîrșîtă) (mn. sfîrșîţ, sfîrșîće) [akc. sfîrșît] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
140  sigurat   sigurat   сигуран   sigurat2 (sigurată) (mn. siguraț, siguraće) [akc. sigurat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
141  sigurat   sigurat   сигурно   sigurat1 [akc. sigurat] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
142  sîrui   ?   уредити   sîrui (ĭuo sîruĭ, ĭel sîruĭe) [akc. sîrui] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
143  sîruit   ?   уређен   sîruit (sîruită) (mn. sîruiţ, sîruiće) [akc. sîruit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
144  skapa   scăpa   утећи   skapa (ĭuo skăp, ĭel skapă) [akc. skapa] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
145  skapît   scapăt   видик   skapît (mn. skapîće) [akc. skapît] (i. s.) Tanda [Vidi]
146  skăpatat   scăpătat   залазак   skăpatat (mn. skăpataťe) [akc. skăpatat] (i. s.) Dupljane [Vidi]
147  skoborî   scoborî   силазити   skoborî (ĭuo skobuor, ĭel skoboară) [akc. skoborî] (gl. p. ref.) Rečica, Požarevac [Vidi]
148  skula   scula   устати   skula (ĭuo skuol, ĭel skuală) [akc. skula] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
149  spre   spre   према   spre [akc. spre] (predl.) Rudna Glava [Vidi]
150  stîrśi   stârci   чучати   stîrśi (ĭuo ma stîrśesk, ĭel sa stîrśiașće) [akc. stîrśi] Rudna Glava [Vidi]
151  stîrśit   stârcit   чучећки   stîrśit (stîrśită) (mn. stîrśiț, stîrśiće) [akc. stîrśit] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
152  stokńi   stucni   стукнути   stokńi (ĭuo stokńesk, ĭel stokńașće) [akc. stokńi] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
153  strîmćală   strâmteală   тесноћа   strîmćală (mn. strîmćelurĭ) [akc. strîmćală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
154  strîmt   strâmt   узан   strîmt (strîmtă) (mn. strîmţ, strîmće) [akc. strîmt] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
155  strîmta   strâmta   сужавати   strîmta (ĭuo strîmćeḑ, ĭel strîmćaḑă) [akc. strîmta] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
156  strîmtat   strâmtat   сужен   strîmtat (strîmtată) (mn. strîmtaţ, strîmtaće) [akc. strîmtat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
157  strîns   strâns   стегнут   strîns (strînsă) (mn. strînș, strînsă) [akc. strîns] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
158  strînsuare   strânsoare   тескоба   strînsuare (mn. strînsuorĭ) [akc. strînsuare] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
159  strînsură   strânsură   стезање   strînsură (mn. strînsurĭ) [akc. strînsură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
160  strînźa   strânge   стезати   strînźa (ĭuo strîng, ĭel strînźe) [akc. strînźa] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
161  totîrļiuluĭ   rotund   кружно   totîrļiuluĭ [akc. totîrļiuluĭ] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
162  totodată   totodată   истовремено   totodată [akc. totodată] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
163  trînćală   trânteală   обарање   trînćală (mn. trînćeļe) [akc. trînćală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
164  trînći   trânti   оборити   trînći (ĭuo trînćesk, ĭel trînćașće) [akc. trînći] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
165  trînćit   trântit   оборен   trînćit (trînćită) (mn. trînćiț, trînćiće) [akc. trînćit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
166  tuoĭu   toi   усред   tuoĭu [akc. tuoĭu] (predl.) Tanda [Vidi]
167  ura-vura   tura-vura   наврат-нанос   ura-vura [akc. ura-vura] (izr.) Rudna Glava [Vidi]
168  urmă   urmă   траг   urmă (mn. urmĭe) [akc. urmă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
169  veńi   veni   доћи   veńi (ĭuo vin, ĭel vińe) [akc. veńi] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
170  vurai   alunga ?   терати   vurai (ĭuo vurîĭ, ĭel vurîĭe) [akc. vurai] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
171  vuraĭală   alungare ?   јурњава   vuraĭală (mn. vuraĭelurĭ) [akc. vuraĭală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
172  zmîkńi   smâcni   тргнути   zmîkńi (ĭuo zmîkńesk, ĭel zmîkńașće) [akc. zmîkńi] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
173  zuort   zor   журба   zuort (mn. zuorturĭ) [akc. zuort] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]