REZULTAT PRETRAGE

Za uslov grupa : Prostor, odnosi u prostoru, položaj, orijentacija i kretanje * Svega reči: 185


Br

Vlaški

Rumunski

Srpski

Gnezdo reči

Mesto (selo)

1  abaćarĭe  abаtere  скретање  abaćarĭe (mn. abaćerĭ) [akc. abaćarĭe] (i. ž.) Osnić[Vidi]

2  abaće  abate  скретати  abaće (ĭuo abat, ĭel abaće) [akc. abaće] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

3  abatut  abătut  скренут  abatut (abatută) (mn. abatuț, abatuće) [akc. abatut] (prid.) Osnić[Vidi]

4  abatutu  abatere  скретање  Osnić[Vidi]

5  abușļa  a bușilea  потрбушке  abușļa [akc. abușļa] (pril.) Rudna Glava[Vidi]

6  aćins  atins  додирнут  aćins (aćinsă) (mn. aćinș, aćinsă) [akc. aćins] (prid.) Osnić[Vidi]

7  aćinźa  atinge  додиривати  aćinźa (ĭuo aćing, ĭel aćinźe) [akc. aćinźa] (gl. p.) Osnić[Vidi]

8  aduśa  aduce  доносити  aduśa (ĭuo aduk, ĭel aduśe) [akc. aduśa] (gl.) Osnić[Vidi]

9  afară  afară  напољу  afară [akc. afară] (pril.) Osnić[Vidi]

10  aftaĭ!  aftai!  шибај!  aftaĭ! [akc. aftaĭ!] (uzv.) Rudna Glava[Vidi]

11  aič  aici  овде  Samarinovac[Vidi]

12  aiś  aici  овде  aiś [akc. aiś] (pril.) Osnić[Vidi]

13  aiśa  aici  овде  Rudna Glava[Vidi]

14  akolo  acolo  тамо  Rudna Glava[Vidi]

15  akoluo  acolo  тамо  akoluo [akc. akoluo] (pril.) Rudna Glava[Vidi]

16  akoļa  acolea  онде  аkоļа [akc. аkоļа] (pril.) Rudna Glava[Vidi]

17  alîăturĭ  alături  уз  alîăturĭ [akc. alîăturĭ] (pril.) Osnić[Vidi]

18  altînkоtruo  alt-încotro  безизлаз  altînkоtruo [akc. altînoktruo] (pril.) Rudna Glava[Vidi]

19  altunđe  altundeva  другде  altunđe [akc. altunđe] (pril.) Rudna Glava[Vidi]

20  aluńeka  aluneca  клизати (се)  aluńeka (ĭo aluńek, ĭel aluńekă) [akc. aluńeka] (gl. p.) Samarinovac[Vidi]

21  aļerga  alerga  трчати  aļerga (ĭuo aļеrg, ĭel aļiargă) [akc. aļerga] (gl. p.) Rudna Glava[Vidi]

22  aļergatuorĭ  alergător  тркач  aļergatuorĭ (mn. aļergatuorĭ) [akc. aļergatuorĭ] (i. m.) Rudna Glava[Vidi]

23  aļergatură  alergătură  трчање  aļergatură (mn. aļergaturĭ) [akc. aļergatură] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

24  aļin  alene  полако  aļin (aļină) (mn. aļiń, aļińe) [akc. aļin] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

25  aļina  anina  качити  aļina2 (ĭuo aļin, ĭel aļină) [akc. aļina] (gl. p. ref.) Ždrelo[Vidi]

26  amînatarĭe  amînare  кашњење  amînatarĭe (mn. amînatărĭ) [akc. amînatarĭe] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

27  anđeļiaće  îndelete  лагано  anđeļiaće [akc. anđeļiaće] (pril.) Topla[Vidi]

28  apļeka  apleca  сагињати (се)  apļeka (ĭuo apļek, ĭel apļiakă) [akc. apļeka] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

29  apļekare  aplecare  сагињање  apļekare (mn. apļekărĭ) [akc. apļekare] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

30  apropiĭa  apropia  приближити  apropiĭa (ĭuo ma apruapiĭ, ĭel sa aproapiĭе) [akc. apropiĭa] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

31  apropiĭat  apropiat  близак  apropiĭat (apropiĭată) (mn. apropiĭaț, apropiĭaće) [akc. apropiĭat] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

32  apruape  aproape  близу  apruape [akc. apruape] (pril.) Rudna Glava[Vidi]

33  apus  apus  запад  apus [akc. apus] (i. m.) Brza Palanka[Vidi]

34  aranga  aranga  поребарке  aranga [akc. aranga] (pril.) Krivelj[Vidi]

35  arit  ariet  околина  arit (mn. ariće) [akc. arit] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

36  astrîns  astrâns  скупљен  astrîns1 (astrînsă) (mn. astrînș, astrînsă) [akc. astrîns] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

37  astrîns  astrâns  сакупљање  astrîns2 (mn. astrînsurĭ) [akc. astrîns] (i. s.) Rudna Glava[Vidi]

38  astrînźa  astrânge  сакупљати  astrînźa (ĭuo astrîng, ĭel astrînźe) [akc. astrînźa] (gl. p.) Rudna Glava[Vidi]

39  așaḑa  așeza  притискати  așaḑa (ĭuo аșîăḑ, ĭel așaḑă) [akc. așaḑa] (gl. p. ref.) Osnić[Vidi]

40  așaḑat  așezat  притиснут  așaḑat (mn. așaḑaț, așaḑaće) [akc. așaḑat] (prid.) Osnić[Vidi]

41  așăzarĭe  așezare  притисак  Valakonje[Vidi]

42  așăzat  așezat  притиснут  Savinac[Vidi]

43  așćepta  aștepta  чекати  Rudna Glava[Vidi]

44  așćeta  aștepta  чекати  așćeta (ĭuo așćet, ĭel așćată) [akc. așćeta] (gl.) Rudna Glava[Vidi]

45  aśi  aci  ту  aśi [akc. aśi] (pril.) Osnić[Vidi]

46  ažunğa  ajunge  стићи  Samarinovac[Vidi]

47  ažunźa  ajunge  стићи  Rudna Glava[Vidi]

48  aźunźa  ajunge  стићи  aźunźa (ĭuo aźung, ĭel aźunźe) [akc. aźunźe] (gl.) Rudna Glava[Vidi]

49  ăla  ăla  онај  ăla (mn. ăĭa) [akc. ăla] (zam.) Leskovo[Vidi]

50  ăntrăuna  întruna  једнако  Tanda[Vidi]

51  ăntulćișat  curmeziș ?  унакрст  ăntulćișat (ăntulćișată) (mn. ăntulćișaț, ăntulćișaće) [akc. ăntulćișat] (prid.) Kobilje[Vidi]

52  bîlbańi  vâlvâi  батргати се  Rudna Glava[Vidi]

53  bîskîkarat  băscăcărat  раскречен  bîskîkarat (bîskîkarată) (mn. bîskîkaraț, bîskîkaraće) [akc. bîskîkarat] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

54  bîșńi  bușni  шикнути  bîșńi (ĭuo bîșńesk, ĭel bîșńiașće) [akc. bîșńi] (gl.) Rudna Glava[Vidi]

55  brođit  brodit  нађен  brođit (brođită) (mn. brođiț, brođiće) [akc. brođit] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

56  țînut  ţinut  област  țînut (mn. țînuturĭ) [akc. țînut] (i. s.) Rudna Glava[Vidi]

57  dăĭnuĭa  dăina  љуљати  dăĭnuĭa (ĭuo ma dăĭnăĭ, ĭel sa dăĭnăĭe) [akc. dăĭnuĭa] (gl. p. ref.) Tanda[Vidi]

58  dăĭnuĭală  dăinuire  љуљање  dăĭnuĭală (mn. dăĭnuĭaļe) [akc. dăĭnuĭală] (i. ž.) Tanda[Vidi]

59  dim  din  из  dim (predl.) Šipikovo[Vidi]

60  dobarî  doborâ  скинути  dobarî (ĭuo dobuor, ĭel dobuară) [akc. dobarî] (gl. p.) Osnić[Vidi]

61  ḑaśa  zăcea  лежати  ḑaśa (ĭuo ḑak, ĭel ḑaśe) [akc. ḑaśa] (gl.) Rudna Glava[Vidi]

62  ḑaśială  zaceală  лежање  ḑaśială (mn. ḑaśiaļe) [akc. ḑaśială] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

63  đin  din  из  đin (predl.) Osnić[Vidi]

64  đinluntru  dinlăuntru  изнутра  Osnić[Vidi]

65  đinuntru  dinăuntru  изнутра  đinuntru [akc. đinuntru] (pril.) Rudna Glava[Vidi]

66  điparće  departe  далеко  điparće [akc. điparće] (pril.) Osnić[Vidi]

67  điskobeļi  decebăli  искобељати се  điskobeļi (ĭuo ma điskobeļesk, ĭel sa điskobeļiașće) [akc. điskobeļi] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

68  điskroșńat  descroșnat  растоварен  điskroșńat (điskroșńată) (mn. điskroșńaț, điskroșńaće) [akc. điskroșńat] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

69  đispre  despre  наспрам  đispre [akc. đispre] (predl.) Rudna Glava[Vidi]

70  đisupra  desupra  изнад  đisupra [akc. đisupra] (pril.) Rudna Glava[Vidi]

71  đizļegat  dezlegat  одвезан  đizļegat (đizļegată) (mn. đizļegaț, đizļegaće) [akc. đizļegat] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

72  đizvîrḑîtură  dezverziture  распетљанција  đizvîrḑîtură (mn. đizvîrḑîturĭ) [akc. đizvîrḑîtură] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

73  ďinaďins  dinadins  намерно  ďinaďins [akc. ďinaďins] (pril.) Samarinovac[Vidi]

74  fugă  fugă  бег  fugă (mn. fuźiĭ) [akc. fugă] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

75  fuĭuagă  fuioagă  вијугаво  fuĭuagă [akc. fuĭuagă] (pril.) Rudna Glava[Vidi]

76  goļi  goli  празнити  goļi (ĭuo goļesk, ĭel goļașće) [akc. goļi] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

77  gońi  goni  гонити  gońi (ĭuo gońesk, ĭel gońașće) [akc. gońi] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

78  gońit  gonit  гоњен  gońit (gońită) (mn. gońiţ, gońiće) [akc. gońit] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

79  grab  grabă  журба  grab ([akc. grab] (i. m.) Rudna Glava[Vidi]

80  grabi  grăbi  журити  grabi (ĭuo grabĭesk, ĭel grabĭașće) [akc. grabi] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

81  grabiuluĭ  grăbiului ?  ужурбано  grabiuluĭ [akc. grabiuluĭ] (pril.) Rudna Glava[Vidi]

82  gramńik  gramnic  брз  gramńik (gramńikă) (mn. gramńiś, gramńiśe) [akc. gramńik] (prid.) Jasikovo[Vidi]

83  guană  goană  гоњење  guană (mn. guańe) [akc. guană] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

84  iț  iţ  цуг   (mn. ițurĭ) (i. s.) Rudna Glava[Vidi]

85  iś  aici  овде  Majdanpek[Vidi]

86  înainće  înainte  напред  înainće [akc. înainće] (pril.) Rudna Glava[Vidi]

87  înapoĭșa  înapoia  унатрашке  înapoĭșa [akc. înapoĭșa] (pril.) Manastirica, Mlava[Vidi]

88  înapuoĭ  înapoi  уназад  înapuoĭ [akc. înapuoĭ] (pril.) Rudna Glava[Vidi]

89  îndamînă  îndemână  доступно  îndamînă [akc. îndamînă] (pril.) Rudna Glava[Vidi]

90  înkućinat  cătinel  успорен  înkućinat (înkućinată) (mn. înkućinaț, înkućinaće) [akc. înkućinat] (prid.) Vrbnica[Vidi]

91  înluntru  înluntru  унутра  Osnić[Vidi]

92  înpreuna  împreuna  саставити  înpreuna (ĭuo înpreun, ĭel înpreună) [akc. înpreuna] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

93  înpreuna  împreună  заједно  înpreuna [akc. înpreuna] (pril.) Rudna Glava[Vidi]

94  înpreunat  împreunat  спојен  înpreunat (înpreunată) (mn. înpreunaț, înpreunaće) [akc. înpreunat] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

95  înpunźe  împunge  бости  înpunźe (ĭuo înpung, ĭel înpunźe) [akc. înpunźe] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

96  întîńală  întâlniire  сусрет  întîńală (mn. întîńelurĭ) [akc. întîńală] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

97  întîńi  întâlni  сретати  întîńi (ĭuo întîńesk, ĭel întîńașće) [akc. întîńi] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

98  întruna  întruna  једнако  Rudna Glava[Vidi]

99  întruuna  întruna  једнако  întruuna [akc. întruuna] (pril.) Rudna Glava[Vidi]

100  întuarśe  întoarce  враћати  întuarśe (ĭuo întuork, ĭel întuarśe) [akc. întuarśe] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

101  înuntru  înuntru  унутра  înuntru [akc. înuntru] (pril.) Rudna Glava[Vidi]

102  klăćina  clătina  клатити  klăćina (ĭuo klaćin, ĭel klaćină) [akc. klăćina] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

103  klăćinat  clătinat  клаћење  klăćinat (mn. klăćinare) [akc. klăćinat] (i. s.) Rudna Glava[Vidi]

104  koļa  colea  онде  koļa [akc. koļa] (pril.) Rudna Glava[Vidi]

105  koļa-koļa  colea/colea  овде-онде   koļa-koļa [akc. koļa-koļa] (pril.) Rudna Glava[Vidi]

106  kućińel  cătinel  тихо  kućińel [akc. kućińel] (pril.) Topolovnik[Vidi]

107  kurmeḑîș  curmeziș  попречно  kurmeḑîș [akc. kurmeḑîș] (pril.) Rudna Glava[Vidi]

108  lume  lume  свет  lume (mn. lume) [akc. lume] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

109  luok  loc  место  luok2 (mn. luokurĭ) [akc. luokurĭ] (i. s.) Rudna Glava[Vidi]

110  ļega  lega  везати  ļega (ĭuo ļeg, ĭel ļagă) [akc. ļega] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

111  merĭeu  mereu  полако  merĭeu [akc. merĭeu] (pril.) Rudna Glava[Vidi]

112  miriuor  mereor  полагано  miriuor [akc. miriuor] (pril.) Rudna Glava[Vidi]

113  nainće  nainte  некад  nainće [akc. nainće] (pril.) Rudna Glava[Vidi]

114  nota  înota  пливати  nota (ĭuo nuot, ĭel nuată) [akc. nota] (gl.) Rudna Glava[Vidi]

115  nuntru  nuntru  унутра  Rudna Glava[Vidi]

116  ńe  ne  ено  ńe2 (zam.) Mustapić[Vidi]

117  ńiśunđe  niciunde  нигде  ńiśunđe [akc. ńiśunđe] (pril.) Rudna Glava[Vidi]

118  obîrka  aburca  пентрати се  obîrka (ĭuo ma obîrk, ĭel sa obîrkîĭe) [akc. obîrka] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

119  obîrkat  aburcat  успентран  obîrkat (obîrkată) (mn. obîrkaț, obîrkaće) [akc. obîrkat] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

120  oćeșî  oteși  отићи  oćeșî (ĭuo oćeșăsk, ĭel oćeșîașće) [akc. oćeșî] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

121  pinga  pingă  поред  pinga [akc. pinga] (predl.) Leskovo[Vidi]

122  pîlpîi  pâlpâi  лепетати  pîlpîi (ĭuo pîlpîĭ, ĭel pîlpîĭе) [akc. pîlpîi] (gl. p.) Rudna Glava[Vidi]

123  promă  pe urmă  после  promă [akc. promă] (predl.) Bigrenica[Vidi]

124  pustîń  pustiu  пуст  pustîń (pustîńe) (mn. pustîń, pustîńe) [akc. pustîń] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

125  putrîvit  potrivit  погодан  putrîvit (putrîvită) (mn. putrîviț, putrîviće) [akc. putrîvit] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

126  razbi  răzbi  савладати  razbi (ĭuo razbĭesk, ĭel razbĭașće) [akc. razbi] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

127  razna  razna  обашка  razna [akc. razna] (pril.) Tanda[Vidi]

128  razńi  răzni  одвојити  razńi (ĭuo razńesk, ĭel razńașće) [akc. razńi] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

129  razńit  răznit  одвојен  razńit (razńită) (mn. razńiț, razńiće) [akc. razńit] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

130  răsuśi  răsuci  упрести  răsuśi (ĭuo răsuśesk, ĭel răsuśașće) [akc. răsuśi] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

131  rîapiđe  repede  брзо  rîapiđe [akc. rîapiđe] (pril.) Rudna Glava[Vidi]

132  rînd  rând  ред  rînd (mn. rîndurĭ) [akc. rînd] (i. s.) Rudna Glava[Vidi]

133  rîndui  rândui  уређивати  rîndui (ĭuo rînduĭ, ĭel rînduĭe) [akc. rîndui] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

134  rînduit  rânduit  уређен  rînduit (rînduită) (mn. rînduiț, rînduiće) [akc. rînduit] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

135  rînduĭală  rânduială  уређивање  rînduĭală (mn. rînduĭelurĭ) [akc. rînduĭală] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

136  rînđi  rândi  ређати  rînđi (ĭuo rînđesk, ĭel rînđașće) [akc. rînđi] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

137  rîpeḑî  repezi  пожурити  rîpeḑî (ĭuo ma rapĭed, ĭel sa rapĭađe) [akc. rîpeḑî] (gl. ref.) Rudna Glava[Vidi]

138  rostî  rosti  уредити  rostî (ĭuo rostăsk, ĭel rostîașće) [akc. rostî] (gl. p.) Rudna Glava[Vidi]

139  rostît  rostit  уређен  rostît (rostîtă) (mn. rostîţ, rostîće) [akc. rostît] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

140  ruost  rost  ред  ruost (mn. ruosturĭ) [akc. ruost] (i. s.) Rudna Glava[Vidi]

141  sfîrșî  sfârși  свршити  sfîrșî (ĭuo sfîrșăsk, ĭel sfîrșașće) [akc. sfîrșî] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

142  sfîrșît  sfârșit  завршен  sfîrșît (sfîrșîtă) (mn. sfîrșîţ, sfîrșîće) [akc. sfîrșît] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

143  sigura  sigura  осигурати  sigura (ĭuo sigurîeḑ, ĭel sigurĭaḑă) [akc. sigura] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

144  sigurat  sigurat  сигуран  sigurat2 (sigurată) (mn. siguraț, siguraće) [akc. sigurat] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

145  sigurat  sigurat  сигурно  sigurat1 [akc. sigurat] (pril.) Rudna Glava[Vidi]

146  sîgo  iuta  brzo  sîgo [akc. sîgo] (uzv.) Rudna Glava[Vidi]

147  sîrui  ?  уредити  sîrui (ĭuo sîruĭ, ĭel sîruĭe) [akc. sîrui] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

148  sîruit  ?  уређен  sîruit (sîruită) (mn. sîruiţ, sîruiće) [akc. sîruit] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

149  skapa  scăpa  утећи  skapa (ĭuo skăp, ĭel skapă) [akc. skapa] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

150  skapît  scapăt  видик  skapît (mn. skapîće) [akc. skapît] (i. s.) Tanda[Vidi]

151  skăpatat  scăpătat  залазак  skăpatat (mn. skăpataťe) [akc. skăpatat] (i. s.) Dupljane[Vidi]

152  skoborî  scoborî  силазити  skoborî (ĭuo skobuor, ĭel skoboară) [akc. skoborî] (gl. p. ref.) Rečica, Požarevac[Vidi]

153  spre  spre  према  spre [akc. spre] (predl.) Rudna Glava[Vidi]

154  sta  sta  стати  sta (ĭuo stau, ĭel stă) [akc. sta] (gl.) Rudna Glava[Vidi]

155  stare  stare  стајање  stare (mn. stărĭ) [akc. stare] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

156  stîrśi  stârci  чучати  stîrśi (ĭuo ma stîrśesk, ĭel sa stîrśiașće) [akc. stîrśi] Rudna Glava[Vidi]

157  stîrśit  stârcit  чучећки  stîrśit (stîrśită) (mn. stîrśiț, stîrśiće) [akc. stîrśit] (pril.) Rudna Glava[Vidi]

158  stokńi  stucni  стукнути  stokńi (ĭuo stokńesk, ĭel stokńașće) [akc. stokńi] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

159  strîmćală  strâmteală  тесноћа  strîmćală (mn. strîmćelurĭ) [akc. strîmćală] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

160  strîmt  strâmt  узан  strîmt (strîmtă) (mn. strîmţ, strîmće) [akc. strîmt] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

161  strîmta  strâmta  сужавати  strîmta (ĭuo strîmćeḑ, ĭel strîmćaḑă) [akc. strîmta] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

162  strîmtat  strâmtat  сужен  strîmtat (strîmtată) (mn. strîmtaţ, strîmtaće) [akc. strîmtat] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

163  strîns  strâns  стегнут  strîns (strînsă) (mn. strînș, strînsă) [akc. strîns] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

164  strînsuare  strânsoare  тескоба  strînsuare (mn. strînsuorĭ) [akc. strînsuare] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

165  strînsură  strânsură  стезање  strînsură (mn. strînsurĭ) [akc. strînsură] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

166  strînźa  strânge  стезати  strînźa (ĭuo strîng, ĭel strînźe) [akc. strînźa] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

167  sus  sus  горе  sus (pril.) Rudna Glava[Vidi]

168  tîrkoļi  tîrcoli  кружити  tîrkoļi (ĭuo tîrkoļesk, ĭel tîrkoļașće) [akc. tîrkuoļi] (gl.) Rudna Glava[Vidi]

169  tîrkuol  târcol  кружење  tîrkuol (mn. tîrkuaļe) [akc. tîrkuol] (i. s.) Rudna Glava[Vidi]

170  totîrļiuluĭ  rotund  кружно  totîrļiuluĭ [akc. totîrļiuluĭ] (pril.) Rudna Glava[Vidi]

171  totodată  totodată  истовремено  totodată [akc. totodată] (pril.) Rudna Glava[Vidi]

172  trînćală  trânteală  обарање  trînćală (mn. trînćeļe) [akc. trînćală] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

173  trînći  trânti  оборити  trînći (ĭuo trînćesk, ĭel trînćașće) [akc. trînći] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

174  trînćit  trântit  оборен  trînćit (trînćită) (mn. trînćiț, trînćiće) [akc. trînćit] (prid.) Rudna Glava[Vidi]

175  tuoĭu  toi  усред  tuoĭu [akc. tuoĭu] (predl.) Tanda[Vidi]

176  ura-vura  tura-vura  наврат-нанос  ura-vura [akc. ura-vura] (izr.) Rudna Glava[Vidi]

177  urmă  urmă  траг  urmă (mn. urmĭe) [akc. urmă] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

178  veńi  veni  доћи  veńi (ĭuo vin, ĭel vińe) [akc. veńi] (gl.) Rudna Glava[Vidi]

179  vrunđeva  undeva  негде  Rudna Glava[Vidi]

180  vrunđiva  undeva  негде  vrunđiva [akc. vrunđiva] (pril.) Rudna Glava[Vidi]

181  vurai  alunga ?  терати  vurai (ĭuo vurîĭ, ĭel vurîĭe) [akc. vurai] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

182  vuraĭală  alungare ?  јурњава  vuraĭală (mn. vuraĭelurĭ) [akc. vuraĭală] (i. ž.) Rudna Glava[Vidi]

183  zmîkńi  smâcni  тргнути  zmîkńi (ĭuo zmîkńesk, ĭel zmîkńașće) [akc. zmîkńi] (gl. p. ref.) Rudna Glava[Vidi]

184  zuort  zor  журба  zuort (mn. zuorturĭ) [akc. zuort] (i. s.) Rudna Glava[Vidi]

185  unđiva  undeva  негде  Rudna Glava[Vidi]

aa
  
ăă
  
bb
  
ţţ
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź