REZULTAT PRETRAGE

Za uslov grupa : Religija, magija i praznoverice * Svega reči: 67


Br

Vlaški


Rumunski


Srpski


Gnezdo reči


Mesto (selo)1  afurisî   afurisi   проклињати   afurisî (ĭuo afurisîăsk, ĭel afurisîașće) [akc. afurisî] (gl. p.) Rudna Glava [Vidi]
2  al-zburatuorĭ   zburător   змај   al-zburatuorĭ (mn. aĭ-zburatuorĭ) [akc. al-zburatuorĭ] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
3  altar   altar   олтар   altar (mn. altarе) [akc. altar] (i. s.) Samarinovac [Vidi]
4  aluna voĭńiśaskă   ?   војнички лешник   aluna voĭńiśaskă (mn. aluńе voĭńiśĭeșć) [akc. aluna voĭńiśaskă] Rudna Glava [Vidi]
5  aļi-lunź   alea lungi   оне дуге (змије)   aļi-lunź [akc. aļi-lunź] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
6  amin   amin   амин   amin (mn. amińе, aminurĭ) [akc. amin]   Rudna Glava [Vidi]
7  apastuol   apostol   апостол   apastuol (mn. apastuoļ) [akc. apastuol] (i. m.) Crnajka [Vidi]
8  apă înpușkată   apă-înpușcată   упуцана вода   apă înpușkată (mn. apĭe înpușkaće) [akc. apă înpușkată] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
9  apă întuarsă   apă întoarsă   повраћена вода   apă întuarsă [akc. apă întuarsă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
10  apă ńinśepută   apă neincepută   неначета вода   apă ńinśepută [akc. apă ńinśepută] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
11  apukatură   apucatură   бајалица против грипа   apukatură2 (mn. apukaturĭ) [akc. apukatură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
12  aram   haram   клетва   aram (mn. aramе) [akc. aram] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
13  Aranźel   arhanghel   Аранђел   Aranźel (mn. aranźeļ) [akc. Aranźel] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
14  ažun   ajun   пост   Rudna Glava [Vidi]
15  aźun   ajun   пост   aźun (mn. aźunurĭ) [akc. aźun] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
16  aźuna   ajuna   постити   aźuna (ĭuo aźuńеḑ, ĭel aźună) [akc. aźuna] (gl. p.) Rudna Glava [Vidi]
17  babușńiță   babușniţă   бабушница   babușńiță (mn. babușńiț) [akc. babușńiță] Voluja [Vidi]
18  bisăriśiesk   bisericesc   црквено   bisăriśiesk (bisăriśiaskă) (mn. bisăriśieșć) [akc. bisăriśiesk] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
19  bisîarikă   biserică   црква   bisîarikă (mn. bisîăriś) [akc. bisîărikă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
20  blastîma   blestema   проклињати   blastîma (ĭuo blastîm, ĭel blastîmă) [akc. blastîma] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
21  blăstăm   blestem   клетва   blăstăm (mn. blăstămĭе) [akc. blăstăm] (i. s.) Samarinovac [Vidi]
22  blîgoslovi   blagoslovi   благословити   blîgoslovi (ĭuo blîgoslovĭesk, ĭel blîgoslovĭașće) [akc. blîgoslovi] (gl. p.) Rudna Glava [Vidi]
23  blîgoslovit   blagoslovit   благословен   blîgoslovit (blîgoslovită) (mn. blîgosloviț, blîgosloviće) [akc. blîgoslovit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
24  blîstamat   blestemat   проклет   blîstamat (blîstamată) (mn. blîstamaț, blîstamaće) [akc. blîstamat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
25  blîstamatură   blestemătură   проклињање   blîstamatură (mn. blîstamaturĭ) [akc. blîstamatură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
26  boćeḑ   botez   крштење   boćeḑ (mn. boćeḑurĭ) [akc. boćeḑ] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
27  bođaprost   bogdaproste   богдапрост   Aleksandrovac [Vidi]
28  bogdapruost   bogdaproste   богдапрост   bogdapruost [akc. bogdapruost] (uzv.) Rudna Glava [Vidi]
29  boskomĭeļńiță   boscomelniţǎ   бускомелница   Rudna Glava [Vidi]
30  bućeḑa   boteza   крстити (се)   bućeḑa (ĭuo boćeḑ, ĭel boćaḑă) [akc. bućeḑa] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
31  bućeḑat   botezat   крштен   bućeḑat (bućeḑată) (mn. bućeḑaț, bućeḑaće) [akc. bućeḑat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
32  buskomĭeļńiță   boscomelniţǎ   бускомелница   buskomĭeļńiță (mn. buskomĭeļńiśe) [akc. buskomĭeļńiță] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
33  drakui   drăcui   ђаволисати   drakui (ĭuo drakuĭ, ĭel drakuĭe) [akc. drakui] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
34  dumńeḑîu   dumnezeu   бог   dumńeḑîu (mn. dumńeḑîĭ) [akc. dumńeḑîu] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
35  ḑîvaćik   ziuatic   једноданац   ḑîvaćik (ḑîvaćikă) (mn. ḑîvaćiś, ḑîvaćiśe) [akc. ḑîvaćik] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
36  đeskînćik   descântec   бајалица   đeskînćik (mn. đeskînćiśе) [akc. đeskînćik] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
37  đeskînta   descânta   бајати   đeskînta (ĭuo đeskînt, ĭel đeskîntă) [akc. đeskînta] (gl. p.) Rudna Glava [Vidi]
38  đeskîntat   descântat   уврачан   đeskîntat (đeskîntată) (mn. đeskîntaț, đeskîntaće) [akc. đeskîntat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
39  đeskîntatuorĭ   descântător   врач   đeskîntatuorĭ (mn. đeskîntatuorĭ) [akc. đeskîntatuorĭ] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
40  điokĭ   deochi   урок   điokĭ (mn. điokĭurĭ) [akc. điokĭ] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
41  điokĭa   deochea   урећи   điokĭa (ĭuo điokĭeḑ, ĭel điokĭaḑă) [akc. điokĭa] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
42  điokĭat   deocheat   урекнут   điokĭat (điokĭată) (mn. điokĭaț, điokĭaće) [akc. điokĭat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
43  điokĭatură   deochetură   урочица   điokĭatură (mn. điokĭaturĭ) [akc. điokĭatură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
44  điolak   ghiolac   ђаволаст   điolak (điolakă) (mn. điolaț, điolaće) [akc. điolak] (prid.) Klokočevac [Vidi]
45  evangeļe   evangelie   јеванђеље   evangeļe (mn. evangeļe) [akc. evangeļe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
46  farmikă   farmec   враџбина   farmikă (mn. farmiśe) [akc. farmikă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
47  farńikă   farmică   врачара   farńikă (mn. farńiśe) [akc. farńikă] (i. ž.) Tanda [Vidi]
48  farńiśiĭe   farniciie   врачање   farńiśiĭe (mn. farńiśiĭ) [akc. farńiśiĭe] (i. ž.) Tanda [Vidi]
49  fîkatură   făcătură   чини   fîkatură (mn. fîkaturĭ) [akc. fîkatură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
50  giśi   ghici   одгонетати   giśi (ĭuo giśesk, ĭel giśașće) [akc. giśi] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
51  înkina   închina   метанисати   înkina (ĭuo înkin, ĭel înkină) [akc. înkina] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
52  înkinatură   închinătură   метанисање   înkinatură (mn. înkinaturĭ) [akc. înkinatură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
53  kalauză   călăuză   калауза   kalauză (mn. kalauzurĭ) [akc. kalauză] (i. ž.) Tanda [Vidi]
54  kobi   cobi   призивати   kobi (ĭuo kobĭesk, ĭel kobĭașće) [akc. kobi] (gl. n.) Rudna Glava [Vidi]
55  osîndă   osândă   малер   osîndă (mn. osînđe) [akc. osîndă] (i. ž.) Žitkovica [Vidi]
56  pașćauă   pască   ускршња причест   pașćauă (mn. pașćiaļe) [akc. pașćauă] (i. ž.) Jasikovo [Vidi]
57  patruḑăśiļi   patruzecili   четрдесетница   patruḑăśiļi [akc. patruḑăśiļi] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
58  pîngańi   spurca   опоганити   pîngańi (ĭuo pîngańesk, ĭel pîngańașće) [akc. pîngańi] (gl. p. ref.) Leskovo [Vidi]
59  pîrdańik   pârdalnic   проклет   pîrdańik (pîrdańikă) (mn. pîrdańiś, pîrdańiśe) [akc. pîrdańik] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
60  raĭ   rai   рај   raĭ (mn. raĭurĭ) (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
61  skrisă   scrisă   судбина   skrisă1 (mn. skrisă) [akc. skrisă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
62  spoveđeńe   spovedanie   исповедање   spoveđeńe (mn. spoveđeń) [akc. spoveđeńe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
63  spoveđi   spovedi   исповедати   spoveđi (ĭuo ma spoveđesk, ĭel sa spoveđiașće) [akc. spoveđi] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
64  spoveđit   spovedit   исповеђен   spoveđit (spoveđită) (mn. spoveđiț, spoveđiće) [akc. spoveđit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
65  spurka   spurca   опоганити   spurka (ĭuo spurk, ĭel spurkă) [akc. spurka] Rudna Glava [Vidi]
66  spurkaśuńe   spurcăciune   поганштина   spurkaśuńe (mn. spurkaśuń) [akc. spurkaśuńe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
67  spurkat   spurcat   поган   spurkat (spurkată) (mn. spurkaţ, spurkaće) [akc. spurkat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]