REZULTAT PRETRAGE

Za uslov grupa : Telesne i duhovne bolesti ljudi i životinja, i lečenje * Svega reči: 128


Br

Vlaški


Rumunski


Srpski


Gnezdo reči


Mesto (selo)1  apukatu   apucătură   грип   ****
Rudna Glava [Vidi]
2  apukatură   apucătură   грип   apukatură1 (mn. apukatuĭ) ****[akc. apukatu
apukatură1 (mn. apukatuĭ) [akc. apukatură] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
3  arțag   arţag   зловољност   arțag (mn. arțagurĭ) ****
arțag (mn. arțagurĭ) [akc. arțag] (i. s.)
Rudna Glava [Vidi]
4  astupat   astupat   зачепљен   astupat (astupată) (mn. astupaț, astupaće) ****[akc. astupat] (prid.)
astupat (astupată) (mn. astupaț, astupaće) [akc. astupat] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
5  bat   beat   пијан   ****b
bat (bată) (mn. bĭeț, bĭaće) (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
6  bićeșug   beteșug   болештина   bićeșug (mn. bićeșugurĭ) ****[akc. b
bićeșug (mn. bićeșugurĭ) [akc. bićeșug] (i. s.)
Rudna Glava [Vidi]
7  blîndă   blândă   копривњача   blîndă (mn. blînđe) ****
blîndă (mn. blînđe) [akc. blîndă] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
8  blontirit   cangrenat   гангренозан   blontirit (blontirită) (mn. blontiriț, blontiriće) ****[akc.
blontirit (blontirită) (mn. blontiriț, blontiriće) [akc. blontirit] (prid.)
Krivelj [Vidi]
9  bluont   cangrenă   гангрена   bluont (mn. bluonturĭ) ****[
bluont (mn. bluonturĭ) [akc. bluont] (i. s.)
Rudna Glava [Vidi]
10  bluož   purpură   осип   bluož (mn. bluožurĭ) ****
bluož (mn. bluožurĭ) [akc. bluož] (i. s.)
Rudna Glava [Vidi]
11  bolnau   bolnav   болестан   bolnau (bolnauă) (mn. bolnauvĭ, bolnavĭe) ****
bolnau (bolnauă) (mn. bolnauvĭ, bolnavĭe) [akc. bolnau] (prid.)
Osnić [Vidi]
12  brînkă   brâncă   црвени ветар   brînkă1 (mn. brînś) ****
brînkă1 (mn. brînś) [akc. brînkă] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
13  bruont   cangrenă   гангрена   bruont (mn. bruonturĭ) ****[
bruont (mn. bruonturĭ) [akc. bruont] (i. s.)
Rudna Glava [Vidi]
14  buala-rîa   boală-rea   падавица   buala-rîa (mn. buaļe-rîaļe) ****
buala-rîa (mn. buaļe-rîaļe) [akc. buala-rîa] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
15  buală   boală   болест   buală (mn. buaļe) ****
buală (mn. buaļe) [akc. buală] (i. m.)
Osnić [Vidi]
16  bubat   bubos   бубуљичав   ****
Tanda [Vidi]
17  bubă   bubă   бубуљица   bubă (mn. bube) ****
bubă (mn. bube) [akc. bubă] (i. ž.)
Sige [Vidi]
18  bubuoń   buboi   чир   bubuoń (mn. bubuańe) ****
bubuoń (mn. bubuańe) [akc. bubuoń] (i. ž.)
Sige [Vidi]
19  bubuos   bubos   бубуљичав   bubuos (bubuasă) (mn. bubuoș, bubuasă) ****
bubuos (bubuasă) (mn. bubuoș, bubuasă) [akc. bubuos] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
20  bungur   bulbuc   мехур   bungur (mn. bungurĭ) ****
bungur (mn. bungurĭ) [akc. bungur] (i. m.)
Osnić [Vidi]
21  țîońa   ţiui   цијукати   țîońa (ĭuo țîuon, ĭel țîuańe) ****
țîońa (ĭuo țîuon, ĭel țîuańe) [akc. țîońa] (gl. n.)
Osnić [Vidi]
22  dîrdaĭală   dârdâială   дрхтање   dîrdaĭală (mn. dîrdaĭaļe) ****
dîrdaĭală (mn. dîrdaĭaļe) [akc. dîrdaĭală] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
23  dundă   îndesată   здепаста   dundă (mn. dunđe) ****
dundă (mn. dunđe) [akc. dundă] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
24  đesfălorat   desfălurat   распојасан   đesfălorat (đesfălorată) (mn. đesfăloraţ, đesfăloraće) ****[akc. đesfăl
đesfălorat (đesfălorată) (mn. đesfăloraţ, đesfăloraće) [akc. đesfălorat] (prid.)
Tanda [Vidi]
25  fîrîmatură   fărîmătură   озледа   fîrîmatură (mn. fîrîmaturĭ) ****[akc. fîrîmatură] (i. ž.)
fîrîmatură (mn. fîrîmaturĭ) [akc. fîrîmatură] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
26  futaĭkă   futaică   редаљка   futaĭkă (mn. futîăĭś) ****[
futaĭkă (mn. futîăĭś) [akc. futaĭkă] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
27  gîržab   gârjob   грбав   gîržab (gîržabă) (mn. gîržabĭ, gîržabe) ****[akc. gî
gîržab (gîržabă) (mn. gîržabĭ, gîržabe) [akc. gîržab] (prid.)
Jasikovo [Vidi]
28  greotaće   greutate   тешкоћа   greotaće (mn. greotăț) ****
greotaće (mn. greotăț) [akc. greotaće] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
29  înbaloșa   îmbăloșa   балавити   înbaloșa (ĭuo înbaloșîăḑ, ĭel sa înbaloșîaḑă) ****[akc.
înbaloșa (ĭuo înbaloșîăḑ, ĭel sa înbaloșîaḑă) [akc. înbaloșa] (gl.)
Tanda [Vidi]
30  îngļimpa   înghimpa   пробадати   îngļimpa (ĭuo îngļimp, ĭel îngļimpă) ****
îngļimpa (ĭuo îngļimp, ĭel îngļimpă) [akc. îngļimpa] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
31  înpuļi   silui   силовати   înpuļi (ĭuo înpuļesk, ĭel înpuļașće) ****[akc. înpuļi] (gl. p. ref.)
înpuļi (ĭuo înpuļesk, ĭel înpuļașće) [akc. înpuļi] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
32  kalbeźuos   gălbegios   метиљав   kalbeźuos (kalbeźoasă) (mn. kalbeźuoș, kalbeźoasă) ****[akc. kalbe
kalbeźuos (kalbeźoasă) (mn. kalbeźuoș, kalbeźoasă) [akc. kalbeźuos] (prid.)
Duboka [Vidi]
33  kalbĭaḑă   gălbează   метиљ   kalbĭaḑă (mn. kalbĭeḑ) ****
kalbĭaḑă (mn. kalbĭeḑ) [akc. kalbĭaḑă] (i. ž.)
Tanda [Vidi]
34  kăkăuș   urdinare   пролив   kăkăuș (mn. kăkăușurĭ) ****[
kăkăuș (mn. kăkăușurĭ) [akc. kăkăuș] (i. s.)
Ranovac [Vidi]
35  kăpiĭa   căpia   брљавити   kăpiĭa (ĭuo ma kăpiĭeḑ, ĭel sa kăpiĭaḑă) ****[akc. kăp
kăpiĭa (ĭuo ma kăpiĭeḑ, ĭel sa kăpiĭaḑă) [akc. kăpiĭa] (gl. p. ref.)
Jasikovo [Vidi]
36  kăpiĭală   căpială   брљ   kăpiĭală (mn. kăpiĭeļ) ****
kăpiĭală (mn. kăpiĭeļ) [akc. kăpiĭală] (i. ž.)
Jasikovo [Vidi]
37  kăpiĭat   căpiat   ошамућен   kăpiĭat (kăpiĭată) (mn. kăpiĭaț, kăpiĭaće) ****[akc. kăpiĭat] (prid.)
kăpiĭat (kăpiĭată) (mn. kăpiĭaț, kăpiĭaće) [akc. kăpiĭat] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
38  kotorĭanță   cotoroanţă   рага   kotorĭanță (mn. kotorĭenț) ****
kotorĭanță (mn. kotorĭenț) [akc. kotorĭanță] (i. ž.)
Ranovac [Vidi]
39  krunt   crunt   крвав   krunt (kruntă) (mn. krunț, krunće) ****[akc. krunt] (prid.)
krunt (kruntă) (mn. krunț, krunće) [akc. krunt] (prid.)
Gornjane [Vidi]
40  kufuri   cufuri   сраћкати   kufuri (ĭuo kufurĭesk, ĭel kufurĭașće) ****
kufuri (ĭuo kufurĭesk, ĭel kufurĭașće) [akc. kufuri] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
41  kufurĭală   cufureală   сраћкавица   kufurĭală (mn. kufurĭelurĭ) ****
kufurĭală (mn. kufurĭelurĭ) [akc. kufurĭală] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
42  kukuoĭ   cucui   чворуга   kukuoĭ (mn. kukuaĭe) ****
kukuoĭ (mn. kukuaĭe) [akc. kukuoĭ] (i. s.)
Rudna Glava [Vidi]
43  kurfutńik   homosexual   педер   kurfutńik (mn. kurfutńiś) ****
kurfutńik (mn. kurfutńiś) [akc. kurfutńik] (i. m.)
Ranovac [Vidi]
44  kurimanuos   curimănos   гузат   kurimanuos (kurimanuasă) (mn. kurimanuoș, kurimanuasă) ****
kurimanuos (kurimanuasă) (mn. kurimanuoș, kurimanuasă) [akc. kurimanuos] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
45  kurt   curt   кус   kurt (kurtă) (mn. kurț, kurće) ****
kurt (kurtă) (mn. kurț, kurće) [akc. kurt] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
46  labduruos   lăudăros   хвалисав   labduruos (labduruasă) (mn. labduruoș, labduruasă) ****[akc. labd
labduruos (labduruasă) (mn. labduruoș, labduruasă) [akc. labduruos] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
47  ļeșîna   leșina   онесвестити   ļeșîna (ĭuo ļeșîn, ĭel ļeșînă) ****
ļeșîna (ĭuo ļeșîn, ĭel ļeșînă) [akc. ļeșîna] (gl. n.)
Rudna Glava [Vidi]
48  ļeșînat   leșinat   онесвешћен   ļeșînat (ļeșînată) (mn. ļeșînaţ, ļeșînaće) ****[akc.
ļeșînat (ļeșînată) (mn. ļeșînaţ, ļeșînaće) [akc. ļeșînat] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
49  ļeșînatură   leșinătură   мрцина   ļeșînatură (mn. ļeșînaturĭ) ****[akc. ļeșînatură] (i. ž.)
ļeșînatură (mn. ļeșînaturĭ) [akc. ļeșînatură] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
50  ļeșînă   leșin   несвестица   ļeșînă (mn. ļeșîń) ****[a
ļeșînă (mn. ļeșîń) [akc. ļeșînă] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
51  ļimbrik   limbric   дечја глиста   ļimbrik (mn. ļimbriś) ****[
ļimbrik (mn. ļimbriś) [akc. ļimbrik] (i. m.)
Rudna Glava [Vidi]
52  mînkarime   mâncărime   сврабеж   mînkarime (mn. mînkarimĭ) ****
mînkarime (mn. mînkarimĭ) [akc. mînkarime] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
53  mînkat   mâncat   изуједан   mînkat (mînkată) (mn. mînkaț, mînkaće) ****
mînkat (mînkată) (mn. mînkaț, mînkaće) [akc. mînkat] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
54  naluśi   năluci   привиђати се   naluśi (ĭuo naluśesk, ĭel naluśiașće) ****
naluśi (ĭuo naluśesk, ĭel naluśiașće) [akc. naluśi] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
55  naroduos   nerodoi   будаласт   naroduos (naroduasă) (mn. naroduoș, naroduasă) ****
naroduos (naroduasă) (mn. naroduoș, naroduasă) [akc. naroduos] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
56  naruod   nărod   луд   naruod (naruodă) (mn. naruoḑ, naruađe) ****
naruod (naruodă) (mn. naruoḑ, naruađe) [akc. naruod] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
57  noroḑî   nerozi ?   лудети   noroḑî (ĭuo noroḑăsk, ĭel noroḑîașće) ****
noroḑî (ĭuo noroḑăsk, ĭel noroḑîașće) [akc. noroḑî] (gl.)
Rudna Glava [Vidi]
58  noroḑîașće   nerozește ?   лудачки   noroḑîașće ****
noroḑîașće [akc. noroḑîașće] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
59  noroḑîĭe   nărozie   лудило   noroḑîĭe (mn. noroḑîĭ) ****
noroḑîĭe (mn. noroḑîĭ) [akc. noroḑîĭe] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
60  ńibun   nebun   зао   ńibun (ńibună) (mn. ńibuń, ńibuńe) ****[akc. ńibun] (prid.)
ńibun (ńibună) (mn. ńibuń, ńibuńe) [akc. ńibun] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
61  obosală   oboseală   умор   obosală (mn. obosălurĭ) ****
obosală (mn. obosălurĭ) [akc. obosală] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
62  obosî   obosi   уморити се   obosî (ĭuo ma obosîăsk, ĭel sa obosîașće) ****
obosî (ĭuo ma obosîăsk, ĭel sa obosîașće) [akc. obosî] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
63  obosît   obosit   уморан   obosît (obosîtă) (mn. obosîț, obosîće) ****
obosît (obosîtă) (mn. obosîț, obosîće) [akc. obosît] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
64  oļigńi   oligni   уганути   oļigńi (ĭuo oļigńesk, ĭel oļigńeșće) ****[akc. oļigńi] (gl. p. ref.)
oļigńi (ĭuo oļigńesk, ĭel oļigńeșće) [akc. oļigńi] (gl. p. ref.)
Mali Jasenovac [Vidi]
65  oļigńit   olignit   уганут   oļigńit (oļigńită) (mn. oļigńiț, oļigńiće) ****[akc. oļigńit] (prid.)
oļigńit (oļigńită) (mn. oļigńiț, oļigńiće) [akc. oļigńit] (prid.)
Mali Jasenovac [Vidi]
66  pădukĭuos   păduchios   вашљив   pădukĭuos (pădukĭuasă) (mn. pădukĭuoș, pădukĭuasă) ****[akc. păduk
pădukĭuos (pădukĭuasă) (mn. pădukĭuoș, pădukĭuasă) [akc. pădukĭuos] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
67  peļag   peleag   ћелав   peļag (peļagă) (mn. peļaź, peļaźe) ****[akc. peļag] (prid.)
peļag (peļagă) (mn. peļaź, peļaźe) [akc. peļag] (prid.)
Crnajka [Vidi]
68  pipirćuok   pipiric   кепец   pipirćuok (mn. pipirćuoś) ****
pipirćuok (mn. pipirćuoś) [akc. pipirćuok] (i. m.)
Ranovac [Vidi]
69  pîrpur   purpură   осип   pîrpur (mn. pîrpure) ****
pîrpur (mn. pîrpure) [akc. pîrpur] (i. s.)
Rudna Glava [Vidi]
70  pođiđi   podidi   процурити   pođiđi (ĭuo pođiđesk, ĭel pođiđiașće) ****
pođiđi (ĭuo pođiđesk, ĭel pođiđiașće) [akc. pođiđi] (gl. p. ref.)
Brodica [Vidi]
71  rău   rău   лош   rău1 (rîa) (mn. răĭ, rîaļe) ****[akc. rău] (prid.)
rău1 (rîa) (mn. răĭ, rîaļe) [akc. rău] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
72  rău   rău   зло   rău2 (mn. rîaļe) ****
rău2 (mn. rîaļe) [akc. rău] (i. s.)
Rudna Glava [Vidi]
73  rîńe   râie   шуга   rîńe (mn. rîńe) ****
rîńe (mn. rîńe) [akc. rîńe] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
74  rîńuos   râios   шугав   rîńuos (rîńuasă) (mn. rîńuoș, rîńuosă) ****
rîńuos (rîńuasă) (mn. rîńuoș, rîńuosă) [akc. rîńuos] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
75  săk   olog   сакат   ****
săk2 (săkă) (mn. sakaţ, sakaće) (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
76  sîaće   sete   жеђ   sîaće ****[akc. sîaće] (i. ž.)
sîaće [akc. sîaće] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
77  sîkatură   stângaci   шепртља   sîkatură (mn. sîkaturĭ) ****
sîkatură (mn. sîkaturĭ) [akc. sîkatură] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
78  sîrbaćik   sălbatic   дивљи   sîrbaćik (sîrbaćikă) (mn. sîrbaćiś, sîrbaćiśe) ****
sîrbaćik (sîrbaćikă) (mn. sîrbaćiś, sîrbaćiśe) [akc. sîrbaćik] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
79  sîrbaśi   sălbătici   подивљати   sîrbaśi (ĭuo sîrbaśesk, ĭel sîrbaśașće) ****[akc. s
sîrbaśi (ĭuo sîrbaśesk, ĭel sîrbaśașće) [akc. sîrbaśi] (gl. p. ref.)
Tanda [Vidi]
80  slući   sluti   унаказити   slući (ĭuo slućesk, ĭel slućașće) ****
slući (ĭuo slućesk, ĭel slućașće) [akc. slući] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
81  slućit   sluţit   унакажен   slućit (slućită) (mn. slućiț, slućiće) ****
slućit (slućită) (mn. slućiț, slućiće) [akc. slućit] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
82  slućitură   sluţitură   наказа   slućitură (mn. slućiturĭ) ****
slućitură (mn. slućiturĭ) [akc. slućitură] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
83  slut   slut   унакажен   ****
slut (slută) (mn. sluț, sluće) (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
84  slutavĭelă   sluţitură   наказа   ****
Rudna Glava [Vidi]
85  somsău   ?   самсов   somsău (mn. somsăĭ) ****
somsău (mn. somsăĭ) [akc. somsău] (i. m.)
Rudna Glava [Vidi]
86  starpi   stârpi   јаловити   starpi (ĭuo starpĭeḑ, ĭel starpĭaḑă) ****[akc. starpi] (gl. p. ref.)
starpi (ĭuo starpĭeḑ, ĭel starpĭaḑă) [akc. starpi] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
87  stărp   sterp   јалов   stărp (starpă) (mn. stărpĭ, stîarpe) ****[akc. stărp] (prid.)
stărp (starpă) (mn. stărpĭ, stîarpe) [akc. stărp] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
88  stărpitură   sterpătură   јаловица   stărpitură (mn. stărpiturĭ) ****[akc. stărpitură] (i. ž.)
stărpitură (mn. stărpiturĭ) [akc. stărpitură] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
89  stîrkomĭaće   stârcomete   штркља   stîrkomĭaće (mn. stîrkomĭeț) ****[akc. stî
stîrkomĭaće (mn. stîrkomĭeț) [akc. stîrkomĭaće] (i. m.)
Rudna Glava [Vidi]
90  stîrļuoz   uitat   излапео   stîrļuoz (stîrļuază) (mn. stîrļuož, stîrļuažă) ****
stîrļuoz (stîrļuază) (mn. stîrļuož, stîrļuažă) [akc. stîrļuoz] (prid.)
Brnjica [Vidi]
91  strîkaśuńe   stricăciune   квареж   ****
Rudna Glava [Vidi]
92  șćiră   știr   неплодна   șćiră (mn. șćirĭe) ****[akc. șćiră] (prid.) (samo u ž
șćiră (mn. șćirĭe) [akc. șćiră] (prid.) (samo u ž.r.)
Tanda [Vidi]
93  șkroflă   scrofulă   скрофула   șkroflă (mn. șkrofļe) ****[
șkroflă (mn. șkrofļe) [akc. șkroflă] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
94  șovîrnuog   șovârnog   богаљ   șovîrnuog (șovîrnuagă) (mn. șovîrnuoź, șovîrnuaźe) ****[akc.
șovîrnuog (șovîrnuagă) (mn. șovîrnuoź, șovîrnuaźe) [akc. șovîrnuog] (prid.)
Tanda [Vidi]
95  șukĭat   șucheat   блесав   șukĭat (șukĭată) (mn. șukĭaț, șukĭaće) ****
șukĭat (șukĭată) (mn. șukĭaț, șukĭaće) [akc. șukĭat] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
96  șukĭatură   șucheatură   блесавко   șukĭatură (mn. șukĭaturĭ) ****
șukĭatură (mn. șukĭaturĭ) [akc. șukĭatură] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
97  șuop   nătang ?   глуп   șuop (șuapă) (mn. șuopĭ, șuape) ****
șuop (șuapă) (mn. șuopĭ, șuape) [akc. șuop] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
98  śulau   ciulă   чулав   śulau (śulaoă) (mn. śuļeț, śuļaće) ****[akc. śulau] (prid.)
śulau (śulaoă) (mn. śuļeț, śuļaće) [akc. śulau] (prid.)
Tanda [Vidi]
99  śut   ciut   шут   ****
śut (śută) (mn. śuț, śuće) (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
100  talalînkă   talangă ?   дугајлија   talalînkă (mn. talalînś) ****
talalînkă (mn. talalînś) [akc. talalînkă] (i. s.)
Majdanpek [Vidi]
101  tontalău   tontălâu   будалетина   tontalău (tontalăuă) (mn. tontalăĭ, tontalăĭe) ****
tontalău (tontalăuă) (mn. tontalăĭ, tontalăĭe) [akc. tontalău] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
102  trasńit   trăsnit   згромљен   trasńit (trasńită) (mn. trasńiț, trasńiće) ****[akc. trasńit] (prid.)
trasńit (trasńită) (mn. trasńiț, trasńiće) [akc. trasńit] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
103  turugă   turugă   покварењак   turugă (mn. turuź) ****
turugă (mn. turuź) [akc. turugă] (i. s.)
Vrbnica [Vidi]
104  turuguos   turugos   кваран   turuguos (turuguasă) (mn. turuguoș, turuguașă) ****
turuguos (turuguasă) (mn. turuguoș, turuguașă) [akc. turuguos] (prid.)
Vrbnica [Vidi]
105  ukaș   rocoș   прек   ukaș (ukașă) (mn. ukaș, ukașă) ****
ukaș (ukașă) (mn. ukaș, ukașă) [akc. ukaș] (prid.)
Manastirica, Mlava [Vidi]
106  ukașĭeļńik   rocoșelnic   пргав   ukașĭeļńik (ukașĭeļńikă) (mn. ukașĭeļńiś, ukașĭeļńiśe) ****
ukașĭeļńik (ukașĭeļńikă) (mn. ukașĭeļńiś, ukașĭeļńiśe) [akc. ukașĭeļńik] (prid.)
Manastirica, Mlava [Vidi]
107  uļikńi   alicni   уганути   uļikńi (ĭuo uļikńesk, ĭel uļikńașće) ****
uļikńi (ĭuo uļikńesk, ĭel uļikńașće) [akc. uļikńi] (gl. p.)
Rudna Glava [Vidi]
108  urdoruos   urdoros   крмељив   urdoruos (urdoruasă) (mn. urdoruoș, urdoruasă) ****
urdoruos (urdoruasă) (mn. urdoruoș, urdoruasă) [akc. urdoruos] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
109  urduare   urdoare   крмељ   urduare (mn. urduorĭ) ****[
urduare (mn. urduorĭ) [akc. urduare] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
110  urđina   urdina   одлазити   urđina (ĭuo urđin, ĭel urđină) ****[akc. urđina
urđina (ĭuo urđin, ĭel urđină) [akc. urđina] (gl.)
Rudna Glava [Vidi]
111  urđinatură   urdinare   пролив   urđinatură (mn. urđinaturĭ) ****[akc. urđinatură] (i. ž.)
urđinatură (mn. urđinaturĭ) [akc. urđinatură] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
112  urđińiș   urdinare   пролив   ****
Osnić [Vidi]
113  urît   urât   ружно   urît (urîtă) (mn. urîț, urîće) ****
urît (urîtă) (mn. urîț, urîće) [akc. urît] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
114  uskatură   uscătură   суварак   uskatură (mn. uskaturĭ) ****
uskatură (mn. uskaturĭ) [akc. uskatură] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
115  vaĭ   vai   авај   ****
vaĭ (uzv.)
Rudna Glava [Vidi]
116  vîtama   vătăma   озледити   vîtama (ĭuo vatîm, ĭel vatîmă:vîtamĭaḑă) ****[akc. v
vîtama (ĭuo vatîm, ĭel vatîmă:vîtamĭaḑă) [akc. vîtama] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
117  vîtamat   vătămat   озлеђен   vîtamat (vîtamată) (mn. vîtamaţ, vîtamaće) ****[akc. vîtamat] (prid.)
vîtamat (vîtamată) (mn. vîtamaţ, vîtamaće) [akc. vîtamat] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
118  vîtamatură   vătămătură   озледа   vîtamatură (mn. vîtamaturĭ) ****[akc. vîtamatură] (i. ž.)
vîtamatură (mn. vîtamaturĭ) [akc. vîtamatură] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
119  zbîrśi   zbârci   збрчкати се   zbîrśi (ĭuo ma zbîrśesk, ĭel sa zbîrśașće) ****[akc. zbîrśi] (gl. p. ref.)
zbîrśi (ĭuo ma zbîrśesk, ĭel sa zbîrśașće) [akc. zbîrśi] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
120  zbîrśit   zbârcit   наборан   zbîrśit (zbîrśită) (mn. zbîrśiț, zbîrśiće) ****[akc. zbîrśit] (prid.)
zbîrśit (zbîrśită) (mn. zbîrśiț, zbîrśiće) [akc. zbîrśit] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
121  zbîrśitură   zbârcitură   бора   zbîrśitură (mn. zbîrśiturĭ) ****[akc. zbîrśitură]
zbîrśitură (mn. zbîrśiturĭ) [akc. zbîrśitură]
Rudna Glava [Vidi]
122  zgaĭbă   zgaibă   краста   zgaĭbă (mn. zgaĭbe) ****
zgaĭbă (mn. zgaĭbe) [akc. zgaĭbă] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
123  zgîi   zgâi   зијати   zgîi (ĭuo ma zgîĭesk, ĭel sa zgîĭașće) ****[ak
zgîi (ĭuo ma zgîĭesk, ĭel sa zgîĭașće) [akc. zgîi] (gl. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
124  zgîmboĭa   zgâmboia   церити се   zgîmboĭa (ĭuo ma zgîmbuoĭ, ĭel sa zgîmbuaĭe) ****
zgîmboĭa (ĭuo ma zgîmbuoĭ, ĭel sa zgîmbuaĭe) [akc. zgîmboĭa] (gl. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
125  zgîrś   cârcel   грч   zgîrś (mn. zgîrśurĭ) ****
zgîrś (mn. zgîrśurĭ) [akc. zgîrś] (i. s.)
Rudna Glava [Vidi]
126  zgîrśi   zgârci   згрчити   zgîrśi (ĭuo ma zgîrśesk, ĭel sa zgîrśașće) ****[akc. zgîrśi] (gl. p. ref.)
zgîrśi (ĭuo ma zgîrśesk, ĭel sa zgîrśașće) [akc. zgîrśi] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
127  zîrță   zarțale   наочаре   zîrță ****[akc. zîrță] (i. ž.)
zîrță [akc. zîrță] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
128  stîrļezî   uita   заборављати   stîrļezî (ĭuo stîrļezăsk, ĭel stîrļezîașće) ****
stîrļezî (ĭuo stîrļezăsk, ĭel stîrļezîașće) [akc. stîrļezî] (gl.)
Brnjica [Vidi]

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
șș
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź