REZULTAT PRETRAGE

Za uslov grupa : Zanati, alati, tehnika, oružje, mere, brojevi * Svega reči: 288


Br

Vlaški


Rumunski


Srpski


Gnezdo reči


Mesto (selo)1  ațui   aţui ?   обележити концем   ațui (ĭuo ațuĭesk, ĭel ațuĭașće) [akc. ațui] (gl.) Osnić [Vidi]
2  ațuit   aţuit   окончавање   ațuit (mn. ațuiturĭ) [akc. ațuit] (i. m., prid.) Osnić [Vidi]
3  adaorat   adăurat   други   Rudna Glava [Vidi]
4  adauară   adăoară   поново   adauară [akc. adauară] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
5  adauorļa   adăoară   поново   Rudna Glava [Vidi]
6  adăorat   adăurat   други   Rudna Glava [Vidi]
7  adăurat   adăurat   други   adăurat [akc. adăurat] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
8  adînk   adânc   дубок   adînk (adînkă) (mn. adînś, adînśе) [akc. adînk] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
9  adînkat   adâncit   продубљен   adînkat (adînkată) (mn. adînkaț, adînkaće) [akc. adînkat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
10  adînkatură   adâncitură   удубљење   Rudna Glava [Vidi]
11  adînśi   adînci   дубити   adînśi (ĭuo adînk, ĭel adînkă) [akc. adînśi] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
12  adînśime   adâncime   дубина   adînśime (mn. adînśimĭ) [akc. adînśime] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
13  adînśitură   adâncitură   удубљење   adînśitură (mn. adînśiturĭ) [akc. adînśitură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
14  afana   afâna   лабавити   afana (ĭuo afîńeḑ, ĭel afańaḑă) [akc. afana] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
15  afanat   afânat   лабав   afanat (afanată) (mn. afanaț, afanaće) [akc. afanat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
16  afînat   afânat   лабав   Rudna Glava [Vidi]
17  afîńeḑa   afâna   лабавити   Rudna Glava [Vidi]
18  aĭlalt   alalt   друго   Rudna Glava [Vidi]
19  alalalt   alălalt   друго   alalalt (alalaltă) (mn. alalalț/aĭlalalț, alalalće/aĭlalalće) [akc. alalalt] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
20  alalt   alalt   друго   alalt (alaltă) (mn. alalț, alalće) [akc. alalt] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
21  aldamak   haidamac   тојага   aldamak (mn. aldamaśе) [akc. aldamak] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
22  alt   alt   други   alt (altă) (mn. alț, alće) [akc. alt] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
23  amînduoĭ   amândoi   обојица   amînduoĭ (ž.r. amîndoă) [akc. amînduoĭ] (br.) Rudna Glava [Vidi]
24  amnari   amnari   оштрити   amnari (ĭuo amnarĭesk, ĭel amnarĭașće) [akc. amnari] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
25  ar   ar1   ар   ar1 (mn. arĭ) [akc. ar] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
26  arag   hărag   рабош   arag (mn. araź) [akc. arag] (i. s.) Jasikovo [Vidi]
27  arami   arămi   лемити бакром   arami (ĭuo aramĭesk, ĭel aramĭașće) [akc. arami] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
28  aramit   arămit   побакрен   aramit (aramită) (mn. aramiț, aramiće) [akc. aramit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
29  aramitură   strat de aramă   бакарни лем   aramitură (mn. aramiturĭ) [akc. aramitură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
30  argasî   argăsi   штавити   argasî (ĭuo argasîăsk, ĭel argasîașće) [akc. argasî] (gl. p.) Rudna Glava [Vidi]
31  argasîĭe   argăseală   штављење   Rudna Glava [Vidi]
32  ark   arc   лук   ark (mn. arkurĭ) (i. m.) Osnić [Vidi]
33  arkaș   arcaș   стрелац   arkaș (mn. arkașî) [akc. arkaș] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
34  arma   arma   оружати   arma (ĭuo armĭeḑ, ĭel armĭaḑă) [akc. arma] (gl. nesvrš.) Rudna Glava [Vidi]
35  armat   armat   наоружан   armat (armată) (mn. armaț, armaće) [akc. armat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
36  armă   armă   оружје   armă (mn. arme) [akc. armă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
37  arșuou   așău   ашов   Rudna Glava [Vidi]
38  askuțîtuorĭ   ascuţitor   оштрач   askuțîtuorĭ (askuțîtuarĭe) (mn. askuțîtuorĭ, askuțîtuarĭe) [akc. askuțîtuorĭ] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
39  așkie   așchie   ивер   așkie (mn. așkiĭ) [akc. așkie] (i. ž.) Samarinovac [Vidi]
40  așuou   așău   ашов   așuou (mn. așuave) [akc. așuou] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
41  atîtușka   atâtușca   толицно   Tanda [Vidi]
42  aurar   aurar   златар   aurar (mn. aurarĭ) [akc. aurar] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
43  auri   auri   позлатити   auri (ĭuo aurĭesk, ĭel aurĭașće) [akc. auri] (gl. p.) Rudna Glava [Vidi]
44  ășke   așchie   ивер   ășke (mn. ășki) [akc. ășke] (i. ž.) Šipikovo [Vidi]
45  barabar   bărăbar   барабар   Osnić [Vidi]
46  bardă   bardă   брадва   bardă (mn. bărḑ) [akc. bardă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
47  beskĭakeră   beschecheră ?   сокоћало   beskĭakeră (mn. beskĭakerе) [akc. beskĭakeră] (i. ž.) Osnić [Vidi]
48  bežuĭkă   sulă   шило   bežuĭkă (mn. bežuĭś) [akc. bežuĭkă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
49  biś   bici   бич   biś (mn. biśurĭ) (i. m.) Osnić [Vidi]
50  bîrabar   bărăbar   барабар   bîrabar [akc. bîrabar] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
51  blanat   blănit   раван   blanat (blanată) (blanaț, blanaće) [akc. blanat] (prid.) Mali Izvor [Vidi]
52  boboloșa   boboloșa ?   заоблити се   boboloșa (ĭuo ma boboloșîăḑ, ĭel sa boboloșîaḑă) [akc. boboloșa] (gl. p. ref.) Tanda [Vidi]
53  bokșă   bocșă   ћумурана   bokșă (mn. bokșe) [akc. bokșă] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
54  boruos   baros   маљ   boruos (mn. boruasă) [akc. boruos] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
55  boșćinar   boștinar   воштинар   boșćinar (mn. boșćinarĭ) [akc. boșćinar] (i. m.) Osnić [Vidi]
56  botur   butur   дебљи крај   botur (mn. botururĭ) [akc. botur] (i. m.) Osnić [Vidi]
57  boznakît   boznacât ?   богзнаколки   boznakît (boznakîtă) (mn. boznakîț, boznakîće) [akc. boznakît] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
58  brațarĭe   brăţare   гривна   brațarĭe (mn. brațîărĭ) [akc. brațarĭe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
59  brțarĭ   bârsă   спона   brțarĭ (mn. brțarĭe) [akc. brțarĭ] (i. ž.) Osnić [Vidi]
60  briptă   briptă   бритва   briptă (mn. bripće) [akc. briptă] (i. ž.) Sige [Vidi]
61  briś   brici   бријач   briś (mn. briśurĭ) [akc. briś] (i. m.) Osnić [Vidi]
62  brśag   briceag   бритва   brśag (mn. brśaźe) [akc. brśag] (i. m.) Osnić [Vidi]
63  brśegarĭ   cuţitar   бритвар   brśegarĭ (mn. brśegari) [akc. brśegarĭ] (i. m.) Osnić [Vidi]
64  brus   brus   брус   brus (mn. bruș) [akc. brus] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
65  buată   botă   мочуга   buată (mn. buoț) [akc. buată] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
66  burduf   burduf   мех   Majdanpek [Vidi]
67  burduș   burduf   мех   burduș (mn. burdușurĭ) [akc. burduș] (i. m.) Osnić [Vidi]
68  burgiĭe   burghiu   бургија   burgiĭe (mn. burgiĭ) [akc. burgiĭe] (i. ž.) Sige [Vidi]
69  buśauă   bucea   наглавак   buśauă (mn. buśĭaļe) [akc. buśauă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
70  buśim   bucium   главчина   buśim (mn. buśimĭе) [akc. buśim] (i. m.) Majdanpek [Vidi]
71  buzdugan   buzdugan   буздован   buzdugan (mn. buzdugańe) [akc. buzdugan] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
72  țakaĭală   ţăcăială   цактање   țakaĭală (mn. țakaĭaļe) [akc. țakaĭală] (i. ž.) Leskovo [Vidi]
73  țankuș   ţăncușă   клин   țankuș (mn. țankușurĭ) [akc. țankuș] (i. m.) Osnić [Vidi]
74  țapare   ţepar ?   ам   țapare (mn. țapărĭ) [akc. țapare] (i. s.) Brnjica [Vidi]
75  țapin   ţapină   цепин   țapin (mn. țapińe) [akc. țapin] (i. s.) Leskovo [Vidi]
76  țauă   ţeavă   цев   țauă (mn. țîăvĭ) [akc. țauă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
77  țîkai   tăcăi   чукати   țîkai (ĭuo țăkîĭ, ĭel țăkîĭe) [akc. țîkai] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
78  țîndîră   ţandără   ивер   țîndîră (mn. țîndîrĭе) [akc. țîndîră] (i. ž.) Osnić [Vidi]
79  țrepană   ?   црепана   țrepană (mn. țrepăń) [akc. țrepană] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
80  țreparĭ   ?   црепар   țreparĭ (mn. țreparĭ) [akc. țreparĭ] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
81  ćesală   cesală   чешагија   ćesală (mn. ćesîăļ) [akc. ćesală] (i. ž.) Osnić [Vidi]
82  ćokîrlan   ciocârlan   трнокоп   ćokîrlan (mn. ćokîrlan) [akc. ćokîrlan] (i. m.) Lubnica [Vidi]
83  ćuok   ciuc   копица ?   ćuok4 (mn. ćuokurĭ) [akc. ćuok] (i. m.) Leskovo [Vidi]
84  daltă   daltă   длето   daltă (mn. dîălț) [akc. daltă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
85  dangă   danga   данга   dangă (mn. dănź) [akc. dangă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
86  darap   darab   комад   darap (mn. darapurĭ) [akc. darap] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
87  darapîn   darab   парче   darapîn (mn. darapîń) [akc. darapîn] (i. m.) Osnić [Vidi]
88  dîraśit   dărăcit   огребан   dîraśit (dîraśită) (mn. dîraśiț, dîraśiće) [akc. dîraśit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
89  doaḑăś   douăzeci   двадесет   doaḑăś [akc. doaḑăś] (br.) Rudna Glava [Vidi]
90  dobļenguos   grosolan ?   груб   dobļenguos (dobļenguasă) (mn. dobļenguoș, dobļenguașă) [akc. dobļenguos] (prid.) Tanda [Vidi]
91  dogarĭ   dogar   качар   dogarĭ (mn. dogarĭ) [akc. dogarĭ] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
92  dramiĭe   alic   драмлија   dramiĭe (mn. dramiĭ) [akc. dramiĭe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
93  drîgļiaće   drâglu   гребен   drîgļiaće (mn. drîgļieț) [akc. drîgļiaće] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
94  drîndai   ?   дрндати   drîndai (ĭuo drîndîĭ, ĭel drîndîĭe) [akc. drîndai] (gl. p.) Osnić [Vidi]
95  drîndarĭ   ?   дрндар   drîndarĭ (mn. drîndarĭ) [akc. drîndarĭ] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
96  drĭam   dram   драм   drĭam (mn. drĭamurĭ) [akc. drĭam] (i. s.) Klokočevac [Vidi]
97  duduļiu   duduliu ?   цеваст   duduļiu (duduļiе) (mn. duduļiĭ, duduļiе) [akc. duduļiu] (prid.) Tanda [Vidi]
98  dukĭan   dugheană   дућан   dukĭan (mn. dukĭanurĭ) [akc. dukĭan] (i. m.) Osnić [Vidi]
99  dukĭanźiu   dughengiu   дућанџија   dukĭanźiu (mn. dukĭanźiĭ) [akc. dukĭanźiu] (i. m.) Osnić [Vidi]
100  duorn   dorn   пробојац   duorn (mn. duornurĭ) [akc. duorn] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
101  ḑîaśe   zece   десет   ḑîaśe [akc. ḑîaśe] (br.) Osnić [Vidi]
102  đafĭeća   d'afetea   бадава   đafĭeća [akc. đafĭeća] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
103  đinainće   dinainte   спреда   đinainće [akc. đinainće] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
104  đireźe   drege   поправити   đireźe (ĭuo đirĭeg, ĭel đirĭaźe) [akc. đireźe] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
105  đirĭept   drept   прав   đirĭept (đirĭaptă) (mn. đirĭepț, đirĭapće) [akc. đirĭept] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
106  đisfunda   desfunda   отчепити   đisfunda (ĭuo đisfund, ĭel đisfundă) [akc. đisfunda] (gl. p.) Rudna Glava [Vidi]
107  đizļipi   dezlipi   одлепити   đizļipi (ĭuo đizļipĭesk, ĭel đizļipĭașće) [akc. đizļipi] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
108  farbarĭ   farbari   фарбар   farbarĭ (mn. farbarĭ) [akc. farbarĭ] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
109  ferkeđeu   ferchedeu   ждрепчаник   ferkeđeu (mn. ferkeđiaļe) [akc. ferkeđeu] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
110  firiz   firiz   тестера   firiz (mn. firiză) [akc. firiz] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
111  firizană   firizană   стругара   firizană (mn. firizăń) [akc. firizană] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
112  fișîkļiĭe   fișeclie   фишеклија   fișîkļiĭe (mn. fișîkļiĭ) [akc. fișîkļiĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
113  fiulare   fiulare   полица ?   fiulare (mn. fiulîărĭ) [akc. fiulare] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
114  fîmeļaz   slujitor   послужитељ   fîmeļaz (mn. fîmeļaž) [akc. fîmeļaz] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
115  fîntînar   fântânar   бунарџија   fîntînar (mn. fîntînarĭ) [akc. fîntînar] (i. m.) Ranovac [Vidi]
116  fĭerariĭe   fierărie   гвожђурија   fĭerariĭe (mn. fĭerariĭ) [akc. fĭerariĭe] (i. ž.) (zb.) Rudna Glava [Vidi]
117  fĭerarĭ   fierar   гвожђар   fĭerarĭ (mn. fĭerarĭ) [akc. fĭerarĭ] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
118  fofĭaḑă   fofeze   крило   fofĭaḑă (mn. fofĭeḑ) [akc. fofĭaḑă] (i. ž.) Tanda [Vidi]
119  forfikariță   foarfecăriţă   фризерка   forfikariță (mn. forfikariț) [akc. forfikariță] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
120  frekatuor   frecător   трљач   frekatuor (mn. frekatuorĭ) [akc. frekatuor] (i. m.) Jasikovo [Vidi]
121  frîu   frâu   узда   frîu (mn. frîńe) [akc. frîu] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
122  furčerĭ   furcoi   рогуље   Dupljane [Vidi]
123  furkuoń   furcoi   рогуље   furkuoń (mn. furkuańe) [akc. furkuoń] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
124  gaļețuĭkă   găleţușă   ципун   gaļețuĭkă (mn. gaļețuĭś) [akc. gaļețuĭkă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
125  garđin   gardin   жљеб   garđin (mn. garđin) [akc. garđin] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
126  garđinarĭ   gardinar   подуторањ   garđinarĭ (mn. garđinari) [akc. garđinarĭ] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
127  gigiļik   gîgîlice   мали   gigiļik (gigiļikă) (mn. gigiļiś, gigiļiśe) [akc. gigiļik] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
128  gin   ghin   длето   gin (mn. ginurĭ) (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
129  glađe   cute   гладило   glađe (mn. glîăḑ) [akc. glađe] (i. ž.) Tanda [Vidi]
130  gļuonț   glonţ   куршум   gļuonț (mn. gļuanță) [akc. gļuonț] (i. s.) Ranovac [Vidi]
131  grĭeu   greu   тежак   grĭeu (grĭă) (mn. grĭeĭ, grĭeaļe) [akc. grĭeu] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
132  gruos   gros   дебео   gruos1 (gruasă) (mn. gruoș, gruașă) [akc. gruos] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
133  izbiś   bici   бич   Rudna Glava [Vidi]
134  împuțîna   împuţina   умањити   împuțîna (ĭuo împuțîńeḑ, ĭel împuțîńaḑă) [akc. împuțîna] (gl. p.) Rudna Glava [Vidi]
135  împuțînat   împuţinat   умањен   împuțînat (împuțînată) (mn. împuțînaț, împuțînaće) [akc. împuțînat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
136  înfireka   fereca   оковати (се)   înfireka (ĭuo ma înfĭarik, ĭel sa înfĭarikă) [akc. înfireka] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
137  înga   încă   још   Rudna Glava [Vidi]
138  îngrađi   îngrădi   оградити   îngrađi (ĭuo îngrađesk, ĭel îngrađiașće) [akc. îngrađi] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
139  înkă   încă   још   Tanda [Vidi]
140  înkeĭat   încheiat   спојен   înkeĭat2 (înkeĭată) (mn. înkeĭaț, înkeĭaće) [akc. înkeĭat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
141  înpuțînat   împuţinat   умањен   Rudna Glava [Vidi]
142  întămpina   întâmpina   саставити   întămpina (ĭuo întămpin, ĭel întămpină) [akc. întămpina] (gl. p. ref.) Kobilje [Vidi]
143  întămpinare   întâmpinare   састав   întămpinare (mn. întămpinărĭ) [akc. întămpinare] (i. ž.) Kobilje [Vidi]
144  întămpinat   întâmpinat   састављен   întămpinat (întămpinată) (mn. întămpinaț, întămpinaće) [akc. întămpinat] (prid.) Kobilje [Vidi]
145  ĭașkĭe   așchie   ивер   ĭașkĭe (mn. ĭeșkĭ) [akc. ĭașkĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
146  kalapuod   calapod   калуп   kalapuod (mn. kalapuađe) [akc. kalapuod] (i. s.) Crnajka [Vidi]
147  karabă   carabă   гајде   karabă (mn. karăbĭ) [akc. karabă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
148  kăśular   căciular   капаџија   kăśular (mn. kăśularĭ) [akc. kăśular] (i. m.) Jasikovo [Vidi]
149  kîrîmidariĭe   cărămidărie   ћерамидарница   kîrîmidariĭe (mn. kîrîmidariĭ) [akc. kîrîmidariĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
150  kîrîmidarĭ   cărămidari   ћерамидар   kîrîmidarĭ (mn. kîrîmidarĭ) [akc. kîrîmidarĭ] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
151  kît   cât   колико   kît, kîtă (pril.) (predl.) (zam.) Rudna Glava [Vidi]
152  klanfă   clemă   кланфа   klanfă (mn. klanfe) [akc. klanfă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
153  kuasă   coasă   коса   kuasă (mn. kuasă) [akc. kuasă] (i. ž.) Tanda [Vidi]
154  kuń   cui   клин   kuń (mn. kuńe) (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
155  kurđisală   curdisală   курблање   kurđisală (mn. kurđisălurĭ) [akc. kurđisală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
156  kurđisî   curdisi   курблати   kurđisî (ĭuo kurđisăsk, ĭel kurđisîașće) [akc. kurđisî] (gl. p.) Tanda [Vidi]
157  kurđisît   curdisit   навијен   kurđisît (kurđisîtă) (mn. kurđisîț, kurđisîće) [akc. kurđisît] (prid.) Tanda [Vidi]
158  kuzńiță   fierărie   ковачница   kuzńiță (mn. kuzńiț) [akc. kuzńiță] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
159  larg   larg   широк   larg (largă) (mn. larź, larźe) [akc. larg] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
160  larźi   lărgi   ширити   larźi (ĭuo larźiesk, ĭel larźiașće) [akc. larźi] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
161  larźime   lărgime   ширина   larźime (mn. larźimĭ) [akc. larźime] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
162  larźit   lărgit   раширен   larźit (larźită) (mn. larźiț, larźiće) [akc. larźit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
163  lat   lat   широк   lat (lată) (mn. laț, laće) (prid.) Rudna Glava [Vidi]
164  lung   lung   дуг   lung (lungă) (mn. lunź, lunźe) [akc. lung] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
165  lungu   lungu   издалека   lungu [akc. lungu] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
166  lunguț   lunguţ   дугуљаст   lunguț (lunguță) (mn. lunguț, lunguță) [akc. lunguț] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
167  lunguĭat   lunguieţ   издужен   lunguĭat (lunguĭată) (mn. lunguĭaț, lunguĭaće) [akc. lunguĭat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
168  lunguļiaće   lungulete   дугајлија   lunguļiaće (mn. lunguļieț) [akc. lunguļiaće] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
169  lunguļieț   lunguleţ   подужи   lunguļieț (lunguļiață) (mn. lunguļieț, lunguļiaće) [akc. lunguļieț] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
170  lunźi   lungi   издужити   lunźi (ĭuo lunźiesk, ĭel lunźiașće) [akc. lunźi] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
171  lunźime   lungime   дужина   lunźime (mn. lunźimĭ) [akc. lunźime] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
172  lunźit   lungit   продужен   lunźit (lunźită) (mn. lunźiț, lunźiće) [akc. lunźit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
173  ļesńe   lesne   лако   ļesńe [akc. ļesńe] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
174  ļigatură   ligatură   веза   ļigatură (mn. ļigaturĭ) [akc. ļigatură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
175  ļipi   lipi   лепити   ļipi (ĭuo ļipĭesk, ĭel ļipĭașće) [akc. ļipi] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
176  ļipit   lipit   лепљен   ļipit (ļipită) (mn. ļipiț, ļipiće) [akc. ļipit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
177  ļipitură   lipitură   лепило   ļipitură (mn. ļipiturĭ) [akc. ļipitură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
178  mare   mare   велики   mare (mn. marĭ) [akc. mare] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
179  marime   mărime   величина   marime (mn. marimĭ) [akc. marime] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
180  maruț   măruţ   невелик   maruț (maruță) (mn. maruț, maruță) [akc. maruț] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
181  marunțî   mărunţî   ситнити   marunțî (ĭuo marunțîăsk, ĭel marunțîașće) [akc. marunțî] (gl. p.) Rudna Glava [Vidi]
182  marunțîme   mărunţime   ситнина   marunțîme (mn. marunțîmĭ) [akc. marunțîme] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
183  marunțîș   mărunţiș   ситниш   marunțîș (mn. marunțîșă) [akc. marunțîș] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
184  marunt   mărunt   ситан   marunt (maruntă) (mn. marunț, marunće) [akc. marunt] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
185  masură   măsură   мера   masură (mn. masurĭ) [akc. masură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
186  matană   unealtă   алат   matană (mn. matańe) [akc. matană] (i. ž.) Tanda [Vidi]
187  mazarat   măzărat   крупнозрнаст   mazarat (mazarată) (mn. mazaraț, mazaraće) [akc. mazarat] (prid.) Tanda [Vidi]
188  măsura   măsura   мерити   măsura (ĭuo masur, ĭel masură) [akc. măsura] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
189  mezdri   mezdri   дељати   mezdri (ĭuo mezdrĭesk, ĭel mezdrĭașće) [akc. mezdri] (gl. p.) Tanda [Vidi]
190  mezdrĭală   mezdreală   макља   mezdrĭală (mn. mezdrĭaļe) [akc. mezdrĭală] (i. m.) Debeli Lug [Vidi]
191  mik   mic   мали   mik (mikă) (mn. miś) (prid.) Rudna Glava [Vidi]
192  mîkarauă   macara   направа   mîkarauă (mn. mîkarîaļe) [akc. mîkarauă] (i. ž.) Tanda [Vidi]
193  mînkatură   mâncătură   оједина   mînkatură (mn. mînkaturĭ) [akc. mînkatură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
194  mîsurat   măsurat   мерење   mîsurat1 (mn. mîsuraturĭ) [akc. mîsurat] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
195  mîsurat   măsurat   мерен   mîsurat2 (mîsurată) (mn. mîsuraț, mîsuraće) [akc. mîsurat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
196  mîtańală   reparare   мајсторисање   mîtańală (mn. mîtańelurĭ) [akc. mîtańală] (i. ž.) Tanda [Vidi]
197  mîtańi   repara   мајсторисати   mîtańi (ĭuo mîtańesk, ĭel mîtańașće) [akc. mîtańi] (gl.) Tanda [Vidi]
198  mĭenge   menghină   менгеле   mĭenge (mn. mĭengiļe, mĭenź) [akc. mĭenge] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
199  motîrșî   motroși   петљати   motîrșî (ĭuo motîrșăsk, ĭel motîrșiașće) [akc. motîrșî] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
200  mukĭe   muche   ушице ?   mukĭe (mn. mukĭ) [akc. mukĭe ] (i. ž.) Tanda [Vidi]
201  nalțîme   nalţime   висина   nalțîme (mn. nalțîmĭ) [akc. nalțîme] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
202  nalt   nalt   висок   nalt (naltă) (mn. nalț, nalće) [akc. nalt] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
203  naltuț   năltuţ   повисок   naltuț (naltuță) (mn. naltuț, naltuă) [akc. naltuț] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
204  nînkă   încă   још   Aljudovo [Vidi]
205  numara   număra   бројати   numara (ĭuo numîr, ĭel numîră) [akc. numara] (gl. p. ref.) Mosna [Vidi]
206  numarat   numărat   избројан   numarat (numarată) (mn. numaraț, numaraće) [akc. numarat] (prid.) Mosna [Vidi]
207  numaratură   numărătură   бројалица   numaratură (mn. numaraturĭ) [akc. numaratură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
208  numîr   număr   број   numîr (mn. numire) [akc. numîr] (i. s.) Mosna [Vidi]
209  nut   nut   спој   nut (mn. nuturĭ) (i. m.) Topla [Vidi]
210  ńam   neam   нимало   ńam2 (pril.) Rudna Glava [Vidi]
211  ńikovală   nicovală   наковањ   ńikovală (mn. ńikovaļe) [akc. ńikovală] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
212  ńima   nima   нико   ńima [akc. ńima] (zam.) Rudna Glava [Vidi]
213  ńiśunu   niciunul   ниједан   ńiśunu [akc. ńiśunu] (zam.) Rudna Glava [Vidi]
214  oćig   otic   отикач   oćig (mn. oćiźe) [akc. oćig] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
215  okituare   ochitoare   осматрачница   okituare (mn. okituorĭ) [akc. okituare] (i. ž.) Ranovac [Vidi]
216  patrîme   pătrime   четвртина   patrîme (mn. patrîmĭ) [akc. patrîme] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
217  patruḑăś   patruzeci   четрдесет   patruḑăś [akc. patruḑăś] (br.) Rudna Glava [Vidi]
218  păpuk dă kar   păpuc de car ?   лочка   păpuk dă kar (mn. păpuś dă kară) [akc. păpuk dă kar] (i. m.) Ranovac [Vidi]
219  pișļagă   pișleag   чеп   pișļagă (mn. pișļaźe) [akc. pișļagă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
220  pivă   piuă2   лочка   pivă2 (mn. pivĭ) [akc. pivă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
221  pîrporiță   pârpăriţă   паприца   pîrporiță (mn. pîrporiț) [akc. pîrporiță] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
222  pĭađikă   piedică   кочница   pĭađikă (mn. pĭađiś) [akc. pĭađikă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
223  plotuog   potlog   уложак   Tanda [Vidi]
224  plumb   plumb   метак   plumb2 (mn. plumbĭ) [akc. plumb] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
225  potluog   potlog   уложак   potluog (mn. potluaźe) [akc. potluog] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
226  primeḑat   îngrădit   преграђен   primeḑat (primeḑată) (mn. primeḑaţ, primeḑaće) [akc. primeḑat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
227  primeḑî   îngrădi   преградити   primeḑî (ĭuo primeḑăsk, ĭel primeḑașće) [akc. primeḑî] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
228  proćilă   procilă   прочило   proćilă (mn. proćiļe) [akc. proćilă] (i. ž.) Manastirica [Vidi]
229  puțîn   puţin   мало   puțîn (puțînă) (mn. puțîń, puțîńe) [akc. puțîn] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
230  rudă   rudă   руда   rudă2 (mn. ruđe) [akc. rudă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
231  sakurĭe   secure   секира   sakurĭe (mn. sakurĭ) [akc. sakurĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
232  sapă   sapă   мотика   sapă (mn. săpĭ) [akc. sapă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
233  saźată   săgeată   стрела   saźată (mn. saźeț) [akc. saźată] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
234  săčerar   săcerar ?   српарник   săčerar (mn. săčerarĭ) [akc. săčerar] (i. m.) Šipikovo [Vidi]
235  sfrĭađir   sfredel   сврдло   sfrĭađir (mn. sfrĭađirĭ) [akc. sfrĭađir] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
236  sîpaļigă   săpăligă   мотичица   sîpaļigă (mn. sîpaļiź) [akc. sîpaļigă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
237  sîpatuorĭ   săpător   копач   sîpatuorĭ (sîpatuаorе) (mn. sîpatuorĭ) [akc. sîpatuorĭ] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
238  skrivală   scrivală   усек   skrivală (mn. skrivĭaļe) [akc. skrivală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
239  skund   scund   плитак   skund (skundă) (mn. skunḑ, skunđe) [akc. skund] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
240  skurțîme   scurtime   краткоћа   skurțîme (mn. skurțîmĭ) [akc. skurțîme] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
241  skurt   scurt   кратак   skurt (skurtă) (mn. skurț, skurće) [akc. skurt] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
242  skurtak   scurtac   кратеж   skurtak (mn. skurtaś) [akc. skurtak] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
243  skurtat   scurtat   скраћен   skurtat (skurtată) (mn. skurtaț, skurtaće) [akc. skurtat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
244  skurtatură   scurtătură   ократак   skurtatură (mn. skurtaturĭ) [akc. skurtatură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
245  skurtuț   scurtuţ   краћи   skurtuț (skurtuță) (mn. skurtuț, skurtuće) [akc. skurtuț] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
246  spatar   spătar   брдар   spatar (mn. spatarĭ) [akc. spatar] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
247  stîns   stins   угашен   stîns (stînsă) (mn. stînș, stînsă) [akc. stîns] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
248  stînźa   stinge   гасити   stînźa (ĭuo stîng, ĭel stînźe) [akc. stînźa] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
249  stražăr   steajăr   стожер   stražăr (mn. stražărĭ) [akc. stražăr] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
250  stružńiță   strujniţă   стругара   stružńiță (mn. stružńiț) [akc. stružńiță] (i. ž.) Jasikovo [Vidi]
251  sufļika   sufleca ?   замазати   sufļika (ĭuo sufļik, ĭel sufļikă) [akc. sufļika] Tanda [Vidi]
252  sufļikat   suflecat   замазан   sufļikat (sufļikată) (mn. sufļikaț, sufļikaće) [akc. sufļikat] (prid.) Tanda [Vidi]
253  sumĭat   sumet ?   подврнут   sumĭat (sumĭată) (mn. sumĭaț, sumĭaće) [akc. sumĭat] (prid.) Tanda [Vidi]
254  sumĭeta   sumete   завртати   sumĭeta (ĭuo sumĭet, ĭel sumĭată) [akc. sumĭeta] (gl. p. ref.) Tanda [Vidi]
255  supțîĭa   subţia   тањити   supțîĭa (ĭuo supțîĭ, ĭel supțîĭe) [akc. supțîĭa] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
256  supțîĭat   subţiat   истањен   supțîĭat (supțîĭată) (mn. supțîĭaț, supțîĭaće) [akc. supțîĭat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
257  supțîrik   subţirel   танушан   supțîrik (supțîrikă) (mn. supțîriś, supțîriśe) [akc. supțîrik] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
258  supțîrĭel   subţirel   танушан   Rudna Glava [Vidi]
259  śerk   cerc   обруч   śerk (mn. śerkurĭ) [akc. śerk] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
260  śerkatură   încercare   покушавање   śerkatură (mn. śerkaturĭ) [akc. śerkatură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
261  śerui   cerui   увоштити   śerui (ĭuo śeruĭ, ĭel śeruĭașće) [akc. śerui] (gl. p.) Jasikovo [Vidi]
262  śokîrdar   călău   џелат   śokîrdar (mn. śokîrdarĭ) [akc. śokîrdar] (i. m.) Manastirica, Mlava [Vidi]
263  śukîrći   ciocîrti   сецкати   śukîrći (ĭuo śukîrćiesk, ĭel śukîrćiașće) [akc. śukîrći] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
264  śukîrćit   ciocîrtit   исецкан   śukîrćit (śukîrćită) (mn. śukîrćiț, śukîrćiće) [akc. śukîrćit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
265  tîvaļiș   tâvaliș   вучни трап   tîvaļiș (mn. tîvaļișă) [akc. tîvaļiș] (i. m.) Crnajka [Vidi]
266  topărîșťe   toporâște   секириште   topărîșťe (mn. topărîșť) [akc. topărîșťe] (i. ž.) Prahovo [Vidi]
267  topuor   topor   секирче   topuor (mn. topuară) [akc. topuor] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
268  tot   tot   све   tot1 (pril.) Rudna Glava [Vidi]
269  tot   tot   сваки   tot2 (toată) (mn. toț, toaće) (zam.) Rudna Glava [Vidi]
270  totuna   totuna   свеједно   totuna [akc. totuna] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
271  triĭ   trei   три   triĭ (br.) Rudna Glava [Vidi]
272  triĭsuće   trei sute   триста   triĭsuće [akc. triĭsuće] (br.) Rudna Glava [Vidi]
273  uară   oară   пута   uară2 (mn. uorĭ) [akc. uară] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
274  uța-puța   uţa-uţa   офрље   uța-puța [akc. uța-puța] (uzv.) Rudna Glava [Vidi]
275  unu   unu   један   unu (ž.r. una) [akc. unu] (br.) Rudna Glava [Vidi]
276  ușuor   ușor   лак   ușuor (ușuară) (mn. ușuorĭ, ușuare) [akc. ușuor] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
277  ușura   ușura   олакшати   ușura (ĭuo ușurĭeḑ, ĭel ușurĭaḑă) [akc. ușura] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
278  ușurat   ușurat   олакшан   ușurat (ușurată) (mn. ușuraț, ușuraće) [akc. ușurat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
279  ușurĭel   ușurel   лаган   ușurĭel (ușurikă) (mn. ușuriś, ușuriśe) [akc. ușurĭel] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
280  uzgin   dizghin   кајас   uzgin (mn. uzgiń) [akc. uzgin] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
281  vargă   vargă   трака   vargă (mn. vărź) [akc. vargă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
282  vižlă   vijlă ?   ћоштере   vižlă (mn. vižļe) [akc. vižlă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
283  vîrńaĭe   vârtelniţă   вртешка   vîrńaĭe (mn. vîrńeĭe) [akc. vîrńaĭe] (i. ž.) Voluja [Vidi]
284  vîrzuabă   vârzob   крпља   vîrzuabă (mn. vîrzuabe) [akc. vîrzuabă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
285  zabală   zabală   жвала   zabală (mn. zabaļe) [akc. zabală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
286  zîaśe   zece   десет   Savinac [Vidi]
287  žagă   joagăr   жага   žagă (mn. žage) [akc. žagă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
288  źeźetar   degetar   напрстак   źeźetar (mn. źeźetarĭ) [akc. źeźetar] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]