REZULTAT PRETRAGE

Za uslov oblast : 06 Munćani (Crnorečani) * Svega reči: 667


Br

Vlaški


Rumunski


Srpski


Gnezdo reči


Mesto (selo)1  abaćarĭe   abаtere   скретање   abaćarĭe (mn. abaćerĭ) [akc. abaćarĭe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
2  abatut   abătut   скренут   abatut (abatută) (mn. abatuț, abatuće) [akc. abatut] (prid.) Osnić [Vidi]
3  abatutu   abatere   скретање   Osnić [Vidi]
4  ațui   aţui ?   обележити концем   ațui (ĭuo ațuĭesk, ĭel ațuĭașće) [akc. ațui] (gl.) Osnić [Vidi]
5  ațuit   aţuit   окончавање   ațuit (mn. ațuiturĭ) [akc. ațuit] (i. m., prid.) Osnić [Vidi]
6  aćins   atins   додирнут   aćins (aćinsă) (mn. aćinș, aćinsă) [akc. aćins] (prid.) Osnić [Vidi]
7  aćinźa   atinge   додиривати   aćinźa (ĭuo aćing, ĭel aćinźe) [akc. aćinźa] (gl. p.) Osnić [Vidi]
8  Adam   Adam   Адам   Adam [akc. Adam] (i. m.) Rudna GLava [Vidi]
9  Adamuońi   Adamoiu   Адамовићи   Adamuońi [akc. Adamuońi] (i. m.) Osnić [Vidi]
10  adapat   adăpat   појење   adapat (mn. adapaturĭ) [akc. adapat] (i. s.) Osnić [Vidi]
11  adapatuare   adăpătoare   појило   adapatuare (mn. adapatuorĭ) [akc. adapatuare] (i. ž.) Osnić [Vidi]
12  adăvarat   adevărat   истинит   adăvarat (adăvarată) (mn. adăvaraț) [akc. adăvarat] (prid.) Osnić [Vidi]
13  adrakuluĭ   al drac   враголаст   Rudna Glava [Vidi]
14  aduna   aduna   скупљати   aduna (ĭuo adun, ĭel adună) [akc. aduna] (gl. p. ref.) Osnić [Vidi]
15  adurmi   adormi   заспати   adurmi (ĭuo aduorm, ĭel aduarme) [akc. adurmi] (gl. p. ref.) Osnić [Vidi]
16  adurmit   adormit   успаван   adurmit (adurmită) (mn. adurmiț, adurmiće) [akc. adurmit] (prid.) Osnić [Vidi]
17  adus   adus   донет   adus (adusă) (mn. aduș, adusă) [akc. adus] (prid.) Osnić [Vidi]
18  adusatură   adusatură ?   нанос   adusatură (mn. adusaturĭ) [akc. adusatură] (i. ž.) Osnić [Vidi]
19  aduśa   aduce   доносити   aduśa (ĭuo aduk, ĭel aduśe) [akc. aduśa] (gl.) Osnić [Vidi]
20  aḑîmă   azimă   пресно   aḑîmă (mn. aḑîmе) [akc. aḑîmă] (prid.) Osnić [Vidi]
21  ađet   adet   обичај   ađet (mn. ađeturĭ) [akc. ađet] (i. m.) Osnić [Vidi]
22  afară   afară   напољу   afară [akc. afară] (pril.) Osnić [Vidi]
23  afla   afla   налазити   afla (ĭuo aflu, ĭel află) [akc. afla] (gl.) Osnić [Vidi]
24  aflarĭe   aflare   налаз   aflarĭe (mn. aflîărĭ) [akc. aflarĭe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
25  afuma   afuma   димити   afuma (ĭuo afum, ĭel afumă) [akc. afuma] (gl.) Osnić [Vidi]
26  afumat   afumat   димљен   afumat (afumată) (mn. afumaț, afumaće) [akc. afumat] (prid.) Osnić [Vidi]
27  afurisît   afurisit   лукав   afurisît (afurisîtă) (mn. afurisîț, afurisîće) [akc. afurisît] (prid.) Osnić [Vidi]
28  aiś   aici   овде   aiś [akc. aiś] (pril.) Osnić [Vidi]
29  aĭa   aia   та   aĭa [akc. aĭa] (zam.) Osnić [Vidi]
30  aĭnă   haină   хаљетак   aĭnă (mn. aĭńe) [akc. aĭnă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
31  aĭuș   aiuș   дивљи лук   aĭuș (mn. aĭușă) [akc. aĭuș] (i. m.) Osnić [Vidi]
32  ak   ac   игла   ak (mn. aśе) (i. m.) Osnić [Vidi]
33  akupa   ocupa   заокупљати (се)   akupa (ĭuo ma akup, ĭel sa akupe) [akc. akupa] (gl. p. ref.) Osnić [Vidi]
34  akupit   ocupat   заокупљен   akupit (akupită) (mn. akupiț, akupiće) [akc. akupit] (prid.) Osnić [Vidi]
35  alaltăĭerĭ   alaltăieri   прекјуче   alaltăĭerĭ [akc. alaltăĭerĭ] (pril.) Osnić [Vidi]
36  alaltăsară   alaltăseară   прексиноћ   alaltăsară [akc. alaltăsară] (pril.) Osnić [Vidi]
37  alaviĭe   alavie ?   алушине   alaviĭe (mn.) [akc. alaviĭe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
38  albîăț   albul ochiului   беоњача   albîăț (mn. albîățî) [akc. albîăț] (i. m) Osnić [Vidi]
39  albĭaće   albeţ   бељика   albĭaće (mn. albĭеț) [akc. albĭaće] (i. m) Osnić [Vidi]
40  Albuļeșći   Albulești   Албуљешти   Albuļeșći [akc. Albuļeșći] (i. m.) Osnić [Vidi]
41  albuș   albuș   беланце   albuș (mn. albușurĭ) [akc. albuș] (i. m.) Osnić [Vidi]
42  aldan   aldan   летња конопља   aldan (mn. aldań) [akc. aldan] (i. m.) Osnić [Vidi]
43  alîăturĭ   alături   уз   alîăturĭ [akc. alîăturĭ] (pril.) Osnić [Vidi]
44  altfĭaļ   altfel   другачије   Osnić [Vidi]
45  altkum   altkum   другачије   altkum (mn. altkum) [akc. altkum] (pril.) Osnić [Vidi]
46  aluńiș   aluniș   лескар   aluńiș (mn. aluńișurĭ) [akc. aluńiș] (i. m.) Osnić [Vidi]
47  aluvat   aluat   тесто   aluvat (mn. aluvaturĭ) [akc. aluvat] (i. m.) Osnić [Vidi]
48  aļes   ales   изабран   aļes2 (mn. aļeș, aļasă) [akc. aļes] (prid.) Osnić [Vidi]
49  aļeźa   alega   бирати   aļeźa (ĭuo aļeg, ĭel aļiaźe) [akc. aļeźa] (gl.) Osnić [Vidi]
50  aļeźarĭe   alegere   избор   aļeźarĭe (mn. aļeźеrĭ) [akc. aļeźarĭe] (i. ž) Osnić [Vidi]
51  Aļifuońi   Alifoni   Алифони   Aļifuońi [akc. Aļifuońi] (i. m.) Valakonje [Vidi]
52  aļin   roșu   црвен   aļin2 (aļină) (mn. aļiń, aļińe) [akc. aļin] (prid.) Osnić [Vidi]
53  ama   ama   ама   ama [akc. ama] (vez.) Osnić [Vidi]
54  amar   amar   горчина   amar (mn. amarurĭ) [akc. amar] (i. m.) Osnić [Vidi]
55  amarît   amărât   горак   amarît (amarîtă) (mn. amarîț, amarîće) [akc. amarît] (prid.) Osnić [Vidi]
56  amețală   ameţeală   вртоглавица   amețală (mn. amețîălurĭ) [akc. amețală] (i. ž.) Osnić [Vidi]
57  amețît   ameţit   ошамућен   amețît (mn. amețîț) [akc. amețît] (prid.) Osnić [Vidi]
58  amnarĭ   amnar   оцило   amnarĭ (mn. amnarĭе) [akc. amnarĭ] (i. s.) Osnić [Vidi]
59  amurțală   amorţire   утрнуће   amurțală (mn. amurțîălurĭ) [akc. amurțală] (i. ž.) Osnić [Vidi]
60  amurțî   amorţi   утрнути   amurțî (ĭuo amurt, ĭel amurće) [akc. amurțî] (gl.) Osnić [Vidi]
61  amurțît   amorţit   утрнут   amurțît, amurțîtă (mn. amurțîț, amurțîće) [akc. amurțît] (prid.) Osnić [Vidi]
62  andîra   întărâtă   задиркивати   andîra (ĭuo ma andîr, ĭel sa andîră) [akc. andîra] (gl. p. ref.) Lubnica [Vidi]
63  Andriĭuońi   Andreianu   Андрејевци   Andriĭuońi [akc. Andriĭuońi] (i. m.) Osnić [Vidi]
64  andrĭeauă   andrea   велика игла   andrĭeauă (mn. andrĭeaļе) [akc. andrĭeauă] (i. ž.) Krivelj [Vidi]
65  Androbĭeșći   Androbești   Андробићи   Androbĭeșći [akc. Androbĭeșći] (i. m.) Osnić [Vidi]
66  Anđeluońi   Angelovici   Анђеловићи   Anđeluońi [akc. Anđeluońi] (i. m.) Osnić [Vidi]
67  anđeļiaće   îndelete   лагано   anđeļiaće [akc. anđeļiaće] (pril.) Topla [Vidi]
68  Anđeļiĭuońi   Angelioni   Анђелијини   Anđeļiĭuońi [akc. Anđeļiĭuońi] (prid.) Osnić [Vidi]
69  Angeluońi   Angheloiu   Ангеловци   Angeluońi [akc. Angeluońi] (i. m.) Osnić [Vidi]
70  Antońeșći   Antonești   Антонијевци   Antońeșći [akc. Antońeșći] (i. m.) Podgorac [Vidi]
71  apara   apăra   бранити   apara (ĭuo apîr, ĭel apîră) [akc. apara] (gl.) Osnić [Vidi]
72  apatuos   apătos   водњикав   apatuos (apatuasă) (mn. apatuoș, apatuasă) [akc. apatuos] (prid.) Osnić [Vidi]
73  aranga   aranga   поребарке   aranga [akc. aranga] (pril.) Krivelj [Vidi]
74  arat   аrаt   изоран   arat (arată) (mn. araț, araće) [akc. arat] (prid.) Osnić [Vidi]
75  aratură   arătură   орање   aratură (mn. araturĭ) [akc. aratură] (i. ž.) Osnić [Vidi]
76  arbiu   arbiu   набијач   arbiu (mn. arbiĭe) [akc. arbiu] (i. m.) Osnić [Vidi]
77  arț   arţ   мрс   arț (mn. arțurĭ) (i. m.) Osnić [Vidi]
78  arîăț   erete   кобац   arîăț (mn. arîățî) [akc. arîăț] (i. m.) Osnić [Vidi]
79  arĭaće   arete   приплодно грло   arĭaće (mn. arĭеț) [akc. arĭaće] (i. m.) Osnić [Vidi]
80  ark   arc   лук   ark (mn. arkurĭ) (i. m.) Osnić [Vidi]
81  armasarĭ   armăsar   пастув   armasarĭ (mn. armasari) [akc. armasarĭ] (i. m.) Osnić [Vidi]
82  Arnaut   Arnăut   Арнаут   Arnaut (mn. Arnauț) [akc. Arnaut] (i.m.) Osnić [Vidi]
83  Arnauta   Arnăută   Арнаута   Arnauta [akc. Arnauta] (i. ž.) Osnić [Vidi]
84  arńiś   arnici   памучни конац   arńiś (mn. arńiśurĭ) [akc. arńiś] (i. m.) Osnić [Vidi]
85  arpiuară   aripioară   крилашце   arpiuară (mn. arpiuorĭ) [akc. arpiuară] (i. ž.) Slatina, Bor [Vidi]
86  Arsenuońi   Arsenovici   Арсенијевци   Arsenuońi [akc. Arsenuońi] (i. m.) Podgorac [Vidi]
87  Arseńiĭe   Arsenie   Арсеније   Arseńiĭe [akc. Arseńiĭe] (i. m.) Podgorac [Vidi]
88  arșîță   arșiță   пржина   arșîță (mn. arșîț) [akc. arșîță] (i. ž.) Osnić [Vidi]
89  Artan   Artan   Ртањ   Artan [akc. Artan] (i. m.) Osnić [Vidi]
90  aspru   aspru   храпав   aspru (aspră) (mn. aspri, aspre) [akc. aspru] (prid.) Osnić [Vidi]
91  asta   asta   овај   asta (mn. așća) [akc. asta] (zam.) Osnić [Vidi]
92  astal   astal   астал   astal (mn. astaļe) [akc. astal] (i. m.) Mali Izvor [Vidi]
93  astară   astară   вечерас   astară [akc. astară] (pril.) Osnić [Vidi]
94  astruka   astruca   покривати   astruka (ĭuo astruk, ĭel astrukă) [akc. astruka] (gl. p. ref.) Osnić [Vidi]
95  astrukamînt   astrucământ   покривач   astrukamînt (mn. astrukamînturĭ) [akc. astrukamînt] (i. m.) Osnić [Vidi]
96  astrukat   astrucat   покривен   astrukat (astrukată) (mn. astrukaț, astrukaće) [akc. astrukat] (prid.) Osnić [Vidi]
97  așaḑa   așeza   притискати   așaḑa (ĭuo аșîăḑ, ĭel așaḑă) [akc. așaḑa] (gl. p. ref.) Osnić [Vidi]
98  așaḑarĭe   așezare   притисак   așaḑarĭe (mn. așaḑîărĭ) [akc. așaḑarĭe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
99  așaḑat   așezat   притиснут   așaḑat (mn. așaḑaț, așaḑaće) [akc. așaḑat] (prid.) Osnić [Vidi]
100  așăzarĭe   așezare   притисак   Valakonje [Vidi]
101  așăzat   așezat   притиснут   Savinac [Vidi]
102  așćamîta   așteamăt   узастопце   așćamîta [akc. așćamîta] (pril.) Osnić [Vidi]
103  așćarnut   аșternut   простирка   așćаrnut1 (mn. așćаrnuturĭ) [akc. așćarnut] (i. s.) Osnić [Vidi]
104  așćarńe   așterne   простирати   așćarńe (ĭuo așćern, ĭel ćarńe) [akc. așćarńе] (gl.) Osnić [Vidi]
105  aśi   aci   ту   aśi [akc. aśi] (pril.) Osnić [Vidi]
106  avĭeare   avere   имовина   Krivelj [Vidi]
107  Avrameluońi   Avrameloni   Аврамеловци   Avrameluońi [akc. Avrameluońi] (i. m.) Podgorac [Vidi]
108  Avramuońi   Avramoaie   Аврамовци   Avramuońi [akc. Avramuońi] (i. m.) Osnić [Vidi]
109  azîmă   azimă   пресно   Valakonje [Vidi]
110  azvrļića   de-a azvârlitul   фрљански   Osnić [Vidi]
111  ažuta   ajuta   помагати   ažuta (ĭuo ažut, ĭel ažută) [akc. ažuta] (gl.) Osnić [Vidi]
112  ažutuorĭ   ajutor   помоћник   ažutuorĭ (mn. ažutuorĭ) [akc. ažutuorĭ] (i. m.) Osnić [Vidi]
113  ažuturat   ajutora   испомагање   ažuturat (mn. ažuturaturĭ) [akc. ažuturat] (i. m.) Osnić [Vidi]
114  ažutură   ajutora   помоћ   ažutură (mn. ažuturĭ) [akc. ažutură] (i. ž) Osnić [Vidi]
115  ănćins   întins   прострт   ănćins (ănćinsă) (mn. ănćinș, ănćinsă) [akc. ănćins] (prid.) Šarbanovac [Vidi]
116  ba   ba   не   ba (part.) Osnić [Vidi]
117  Baba-Ĭuana   Baba-Iona   Баба-Јона   Baba-Ĭuana [akc. Baba-Ĭuana] (i. ž.) Osnić [Vidi]
118  baba-uarbă   baba-oarba   ћорава бака   baba-uarbă [akc. baba-uarbă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
119  babă   babă   баба   babă (mn. babĭe) [akc. babă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
120  babĭașće   băbește   бапски   babĭașće [akc. babĭașće] (pril.) Osnić [Vidi]
121  Babuońi   Băbeni   Бабини   Babuońi [akc. Babuońi] (antr.) Mali Izvor [Vidi]
122  baća   bate   бити (се)   baća (ĭuo bat, ĭel baće) [akc. baća] (gl. p. ref.) Osnić [Vidi]
123  baćală   băteală   потка   baćală (mn. baćelurĭ) [akc. baćală] (i. ž.) Osnić [Vidi]
124  badîń   budăi   бућка   badîń (mn. badîńе) [akc. badîń] (i. m.) Osnić [Vidi]
125  Badîrkuońi   Badircea   Бадркићи   Badîrkuońi [akc. Badîrkuońi] (i. m.) Gamzigrad [Vidi]
126  Bađikuońi   Bădiceanu   Баџикони   Bađikuońi [akc. Bađikuońi] (i. m.) Valakonje [Vidi]
127  baga   băga   увлачити   baga (ĭuo bag, ĭel bagă) [akc. baga] (gl. p. ref.) Osnić [Vidi]
128  Bagaĭuovîț   Bagaiovâţ   Багајовац   Bagaĭuovîț [akc. Bagaĭuovîț] (i. m.) Savinac [Vidi]
129  bagat   băgat   увучен   bagat (bagată) (mn. bagaț, bagaće) [akc. bagat] (prid.) Osnić [Vidi]
130  bagatuorĭ   băgător   хранилац   bagatuorĭ (mn. bagatuori) [akc.bagatuorĭ] (i. m.) Osnić [Vidi]
131  baglamă   balama   шарка   baglamă (mn. baglamĭe) [akc. baglamă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
132  bagram   salcâm   багрем   bagram (mn. bagramĭ) [akc. bagram] (i. m.) Osnić [Vidi]
133  bagramĭarĭ   ?   багремар   bagramĭarĭ (mn. bagramĭarĭe) [akc. bagramĭarĭ] (i. m.) Osnić [Vidi]
134  Baińeșći   Bainești   Баиновци   Baińeșći [akc. Baińeșći] (i. m.) Osnić [Vidi]
135  baĭațîăl   băițel   момчић   baĭațîăl (mn. baĭațîăĭ) [akc. baĭațîăl] (i. m.) Osnić [Vidi]
136  baĭbuok   ?   бајбок   baĭbuok (mn. baĭbuokurĭ) [akc. baĭbuok] (i. m.) Osnić [Vidi]
137  baĭe   baie   бања   baĭe (mn. bîăĭ) [akc. baĭe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
138  baĭer   baieră   ручица   baĭer (mn. bairĭe) [akc. baĭer] (i. m.) Osnić [Vidi]
139  balamžîtură   bălmăjală   баљезгање   Osnić [Vidi]
140  Balańeșći   Bălănești   Баланешти   Balańeșći [akc. Balańeșći] (i. m.) Osnić [Vidi]
141  balaur   balaur   смук   balaur (mn. balaurĭ) [akc. balaur] (i. m.) Osnić [Vidi]
142  balbańală   ?   батргање   balbańală (mn. balbańelurĭ) [akc. balbańală] (i. ž.) Osnić [Vidi]
143  balbańi   vâlvâi   батргати се   balbańi (ĭuo balbańesk, ĭel balbańașće) [akc. balbańi] (gl.) Osnić [Vidi]
144  balbataĭe   bâlbătaie   пламен   balbataĭe (mn. balbatîăĭ) [akc. balbataĭe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
145  balțuit   bălţat   лабав   balțuit (balțuită) (mn. balțuiț, balțuiće) [akc. balțuit] (prid.) Osnić [Vidi]
146  balćină   băltină   мочвара   balćină (mn. balćiń) [akc. balćină] (i. ž.) Osnić [Vidi]
147  balmažală   bălmăjală   баљезгање   balmažală (mn. balmažîălurĭ) [akc. balmažală] (i. ž.) Osnić [Vidi]
148  balmažî   bălmăji   баљезгати   balmažî (ĭuo balmažîăsk, ĭel balmažîașće) [akc. balmažî] (gl. p.) Osnić [Vidi]
149  balmiș   balmoș   белмуж   balmiș (mn. balmișurĭ) [akc. balmiș] (i. m.) Osnić [Vidi]
150  baltă   baltă   бара   baltă (mn. bîălț) [akc. baltă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
151  baltuos   băltos   мочваран   baltuos (baltuasă) (mn. baltuoș, baltuasă) [akc. baltuos] (prid.) Osnić [Vidi]
152  Baluțuońi   Băluţeanu   Балуцани   Baluțuońi [akc. Baluțuońi] (i. m.) Podgorac [Vidi]
153  baluos   bălos   балав   baluos, baluasă (mn. baluoș, baluasă) [akc. baluos] (prid.) Osnić [Vidi]
154  baļaguos   băligos   убалеган   baļaguos (baļaguasă) (mn. baļaguoș, baļaguasă) [akc. baļaguos] (prid.) Osnić [Vidi]
155  baļe   bale   бале   baļe [akc. baļe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
156  baļigă   baligă   балега   baļigă (mn. bîăļiź) [akc. baļigă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
157  ban   ban   новац   ban (mn. bań) (i. m.) Osnić [Vidi]
158  bandaș   trompetist   трубач   bandaș1 (mn. bandașî) [akc. bandaș] (i. m.) Osnić [Vidi]
159  bandă   bandă   труба   bandă (mn. bîănḑ) [akc. bandă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
160  banḑari   banzari ?   басирати   banḑari (ĭuo banḑarĭesk, ĭel banḑarĭașće) [akc. banḑari] (gl.) Osnić [Vidi]
161  banḑarit   ?   басирање   banḑarit (banḑariturĭ) [akc. banḑarit] (i. m.) Osnić [Vidi]
162  bańiuluĭ   pe bani   готовински   bańiuluĭ [akc. bańiuluĭ] (pril.) Osnić [Vidi]
163  barabar   bărăbar   барабар   Osnić [Vidi]
164  barbațîașće   bărbătește   мушкарачки   barbațîașće [akc. barbațîașće] (pril.) Osnić [Vidi]
165  barbațîăsk   bărbătesc   мушки   barbațîăsk (mn. barbațîăsć) [akc. barbațîăsk] (prid.) Osnić [Vidi]
166  barbațîĭe   bărbăţie   мушкост   barbațîĭe (mn. barbațîĭ) [akc. barbațîĭe] (i. ž.)   Osnić [Vidi]
167  barbari   bărăbari   изједначавати   Osnić [Vidi]
168  barbarĭ   bărbie   подбрадак   barbarĭ (mn. barbarĭe) [akc. barbarĭ] (i. m.) Osnić [Vidi]
169  barbat   bărbat   муж   barbat (mn. barbaț) [akc. barbat] (i. m.) Osnić [Vidi]
170  barbă   barbă   брада   barbă (mn. barbĭe) [akc. barbă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
171  barbiĭe   bărbie   подвољак   barbiĭe (mn. barbiĭ) [akc. barbiĭe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
172  Barbuļeșći   Bărbulești   Барбулешти   Barbuļeșći [akc. Barbuļeșći] (i. m.) Osnić [Vidi]
173  barbuos   bărbos   брадат   barbuos (mn. barbuoș) [akc. barbuos] (prid.) Osnić [Vidi]
174  barḑă   barză   рода   barḑă (mn. bĭerḑ) [akc. barḑă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
175  Basarabuońi   Basarabeanu   Басарабони   Basarabuońi [akc. Basarabuońi] (i. m.) Osnić [Vidi]
176  baskiĭe   ulucă   баскија   baskiĭe (mn. baskiĭ) [akc. baskiĭe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
177  Bastuońi   Basta   Бастони   Bastuońi [akc. Bastuońi] (antr.) Gamzigrad [Vidi]
178  baśauă   grădină   башта   baśauă (mn. baśaļе) [akc. baśauă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
179  baśelarĭ   grădinar   баштован   baśelarĭ (mn. baśelarĭ) [akc. baśelarĭ] (i. m.) Osnić [Vidi]
180  Baśevița   Baceviţa   Бачевица   Baśevița [akc. Baśevița] (i. ž.) Bačevica [Vidi]
181  Baśevĭan   Bacevean   Бачевичанин   Baśevĭan (Baśevĭană) (mn. Baśevĭeń, Baśevĭeńе) [akc. Baśevĭan] (i. m.) Bačevica [Vidi]
182  baśivă   butoi   бачва   baśivă (mn. bîăśivĭ) [akc. baśivă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
183  bataĭe   bătaie   туча   bataĭe (mn. batîăĭ) [akc. bataĭe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
184  bataĭuos   bătăios   насилан   bataĭuos, bataĭuasă (mn. bataĭuoș, bataĭuasă) [akc. bataĭuos] (prid.) Osnić [Vidi]
185  batatarńik   abătător   вредан   batatarńik, batatarńikă (mn. batatarńiś, batatarńiśe) [akc. batatarńik] (prid.) Osnić [Vidi]
186  batrîn   bătrân   стар   batrîn (batrînă) (mn. batrîń, batrîńe) [akc. batrîn] (prid.) Osnić [Vidi]
187  batrîna   bătrâna ?   батрна   batrîna (mn. batrîna) [akc. batrîna] (i. ž.) Osnić [Vidi]
188  batut   bătut   истучен   batut (batută) (mn. batuț, batuće) [akc. batut] (prid.) Osnić [Vidi]
189  batuta   bătută   батута   batuta (mn. batuće) [akc. batuta] (i. ž.) Halovo [Vidi]
190  bauțarĭ   teren stâncos   камењар   bauțarĭ (mn. bauțarĭе) [akc. bauțarĭ] (i. m.) Osnić [Vidi]
191  bauță   beuţă   белутак   bauță (mn. bauț) [akc. bauță] (i. ž.) Osnić [Vidi]
192  Bauță   Bauţă   Бауца   Bauță [akc. Bauță] (i. ž.) Podgorac [Vidi]
193  bautuorĭ   băutor   пијанац   bautuorĭ (bautuarĭe) (mn. bautuorĭ, bautuarĭe) [akc. bautuorĭ] (prid.) Osnić [Vidi]
194  bautură   băutură   пиће   bautură (mn. bauturĭ) [akc. bautură] (i. ž.) Osnić [Vidi]
195  bazakuană   prostie ?   бесмислица   bazakuană (mn. bazakuańe) ) [akc. bazakuană] (i. ž.) Osnić [Vidi]
196  bažukuri   batjocori   исмејавати   bažukuri (ĭuo bažukurĭesk, ĭel bažukurĭașće) [akc. bažukuri] (gl.) Osnić [Vidi]
197  bažukuruos   batjocoros   шаљив   bažukuruos, (bažukuruasă) (mn. bažukuruoș, bažukuruasă) [akc. bažukuruos] (prid.) Osnić [Vidi]
198  Băsatuońi   Basa   Басатоњи   Băsatuońi [akc. Băsatuońi] (antr.) Mali Izvor [Vidi]
199  Băstă   Basta   Баста   Băstă [akc. Băstă] (antr.) Mali Izvor [Vidi]
200  bășka   bașca   обашка   bășka [akc. bășka] (pril.) Osnić [Vidi]
201  bășkașală   despărţire   одвајање   bășkașală (mn. bășkașîălurĭ) [akc. bășkașală] (i. m.) Osnić [Vidi]
202  bășkașî   despărţi   одвојити   bășkașî (ĭuo ma bășkașîăsk, ĭel sa bășkașîașće) [akc. bășkașî] (gl. p. ref.) Osnić [Vidi]
203  bășkașît   despărţit   одељен   bășkașît (bășkașîtă) (mn. bășkașîț, bășkașîće) [akc. bășkașît] (prid.) Osnić [Vidi]
204  bețîĭuos   beţiv   пијаница   bețîĭuos (mn. bețîĭuoș) [akc. bețîĭuos] (i. m.) Osnić [Vidi]
205  bećag   beteag   болестан   bećag (bećagă) (mn. bećaź, bećaźe) [akc. bećag] (prid.) Osnić [Vidi]
206  bećažî   beteji   разболети се   bećažî (ĭuo bećažîăsk, ĭel bećažîașće) [akc. bećažî] (gl. p. ref.) Osnić [Vidi]
207  bećažîĭe   betegie   болест   bećažîĭe (mn. bećažîĭ) [akc. bećažîĭe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
208  belśug   belciug   алка   belśug (mn. belśuźe) [akc. belśug] (i. m.) Osnić [Vidi]
209  Beluońi   Bălu   Белани   Beluońi [akc. Beluońi] (i. m.) Mali Izvor [Vidi]
210  beļauă   belea   белај   beļauă (mn. beļeurĭ) [akc. beļauă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
211  beļit   belit   огуљен   beļit (beļită) (mn. beļiț, beļiće) [akc. beļit] (prid.) Osnić [Vidi]
212  beļitură   belitură   огуљетина   beļitură (mn. beļiturĭ) [akc. beļitură] (i. ž.) Osnić [Vidi]
213  berbeśiuluĭ   berbecește   овновски   berbeśiuluĭ [akc. berbeśiuluĭ] (pril.) Osnić [Vidi]
214  berekĭet   berechet   берићет   berekĭet (mn. berekĭeturĭ) [akc. berekĭet] (i. m.) Osnić [Vidi]
215  beskĭakeră   beschecheră ?   сокоћало   beskĭakeră (mn. beskĭakerе) [akc. beskĭakeră] (i. ž.) Osnić [Vidi]
216  beșikuță   bășicuţă   џенарика   beșikuță [akc. beșikuță] (i. ž.) Mali Izvor [Vidi]
217  bežînarĭ   băjenar   пребег   bežînarĭ (mn. bežînari) [akc. bežînarĭ] (i. m.) Osnić [Vidi]
218  bežuĭkă   sulă   шило   bežuĭkă (mn. bežuĭś) [akc. bežuĭkă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
219  bibarak   baibarac   прслук   Krivelj [Vidi]
220  biț   biţ   прамен   biț (mn. biță, bițurĭ) (i. s.) Osnić [Vidi]
221  biś   bici   бич   biś (mn. biśurĭ) (i. m.) Osnić [Vidi]
222  biul   bivol   биво   biul (mn. biuļ) [akc. biul] (i. m.) Osnić [Vidi]
223  bîțai   bâţâi   махати   bîțai (ĭuo bîțîĭ, ĭel bîțîĭe) [akc. bîțai] (gl. p. ref.) Osnić [Vidi]
224  bîćikuos   aspru   крут   bîćikuos (bîćikuasă) (mn. bîćikuoș, bîćikuasă) [akc. bîćikuos] (prid.) Osnić [Vidi]
225  bîksală   îmbîcseală   гужва   bîksală (mn. bîksălurĭ) [akc. bîksală] (i. ž.) Osnić [Vidi]
226  bîksî   bâcsi   збијати (се)   bîksî (ĭuo bîksîăsk, ĭel bîksîașće) [akc. bîksî] (gl. p. ref.) Osnić [Vidi]
227  bîksît   bâcsit   збијен   bîksît (bîksîtă) (mn. bîksîț, bîksîće) [akc. bîksît] (prid.) Osnić [Vidi]
228  bîlbîi   bâlbâi   буктети   bîlbîi (ĭuo bîlbîĭ, ĭel bîlbîĭe) [akc. bîlbîi] (gl. n.) Osnić [Vidi]
229  bîrbori   chinui (a)   мучити се   bîrbori (ĭuo ma bîrborĭesk, ĭel sî bîrborĭașće) [akc. bîrbori] (gl. p. ref.) Osnić [Vidi]
230  bîrborĭală   chin   мука   bîrborĭală (mn. bîrborĭelurĭ) [akc. bîrborĭală] (i. ž.) Osnić [Vidi]
231  Bîrțuońi   Bărţan   Брцани   Brțuońi [akc. Brțuońi] (i. m.) Šarbanovac [Vidi]
232  bîrluog   bârlog   брлог   bîrluog (mn. bîrluaźe, bîrluogurĭ) [akc. brluog] (i. m.) Osnić [Vidi]
233  bîrnarĭață   bârnăreaţă   брвнара   bîrnarĭață (mn. bîrnarĭațurĭ) [akc. bîrnarĭață] (i. ž.) Osnić [Vidi]
234  bîrnă   bârnă   греда   bîrnă (mn. bîrńe) [akc. bîrnă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
235  bît   băţ   штап   bît (mn. bîće) (i. m.) Osnić [Vidi]
236  bîzai   bâzâi   зујати   bîzai (ĭuo bîzîĭ, ĭel bîzîĭe) [akc. bîzai] (gl.) Osnić [Vidi]
237  bîză   bâză   мува   bîză (mn. bîză) [akc. bîză] (i. ž.) Osnić [Vidi]
238  bĭa   bea   пити   bĭa (ĭuo bĭeu, ĭel bĭa) [akc. bĭa] (gl.) Osnić [Vidi]
239  bĭerkă   bercă   плетеница   bĭerkă (mn. bĭerś) [akc. bĭerkă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
240  bĭet   biet   бедан   bĭet (bĭată) (mn. bĭețî, bĭaće) [akc. bĭet] (prid.) Osnić [Vidi]
241  Blaguĭuońi   Blagoi   Благојеви   Blaguĭuońi [akc. Blaguĭuońi] [akc. Blaguĭuońi] (i. m.) Lubnica [Vidi]
242  blanat   blănit   раван   blanat (blanată) (blanaț, blanaće) [akc. blanat] (prid.) Mali Izvor [Vidi]
243  blažîn   blajin   блажен   blažîn (blažînă) (mn. blažîń, blažîńe) [akc. blažîn] (prid.) Osnić [Vidi]
244  blînd   blând   питом   blînd (blîndă) (mn. blînḑ, blînđe) [akc. blînd] (prid.) Osnić [Vidi]
245  blînḑîĭe   blândeţă   питомост   blînḑîĭe (mn. blînḑîĭ) [akc. blînḑîĭe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
246  blontirit   cangrenat   гангренозан   blontirit (blontirită) (mn. blontiriț, blontiriće) [akc. blontirit] (prid.) Krivelj [Vidi]
247  bobat   bobat ?   зрнат   bobat (bobată) (mn. bobaț, bobaće) [akc. bobat] (prid.) Osnić [Vidi]
248  Bobońeșći   Bobonești   Бобонешти   Bobońeșći [akc. Bobońeșći] (i. m.) Lubnica [Vidi]
249  boboruonț   boboronţ ?   грудвица   boboruonț (mn. boboruanță) [akc. boboruonț] (i. m.) Osnić [Vidi]
250  boboșa   boboșa   пупити   boboșa (ĭuo ma boboșîăḑ, ĭel sa boboșaḑă) [akc. boboșa] (gl. p. ref.) Valakonje [Vidi]
251  boboșat   boboșat   заобљен   boboșat (boboșată) (mn. boboșaț, boboșaće) [akc. boboșat] (prid.) Osnić [Vidi]
252  Bobośuońi   Boboș   Бобошани   Bobośuońi [akc. Bobośuońi] (i. m.) Mali Izvor [Vidi]
253  boțuakă   babete   пеш   boțuakă (mn. boțuоś) [akc. boțuakă] (i. s.) Mali Izvor [Vidi]
254  Bogovina   Bogovina   Боговина   Bogovina [akc. Bogovina] (i. ž.) Bogovina [Vidi]
255  Bogovĭan   Bogovean   Боговинац   Bogovĭan (Bogovĭană) (mn. Bogovĭań, Bogovĭańe) [akc. Bogovĭan] (i. m.) Bogovina [Vidi]
256  boĭarĭesk   boieresc   бољарски   boĭarĭesk (boĭarĭaskă) (mn. boĭarĭeșć) [akc. boĭarĭesk] (prid.) Osnić [Vidi]
257  boĭerĭașće   boierește   бојарски   boĭerĭașće [akc. boĭerĭașće] (pril.) Osnić [Vidi]
258  Boĭuońi   Boioni   Бојони   Boĭuońi [akc. Boĭuońi] (i. m.) Podgorac [Vidi]
259  bolnau   bolnav   болестан   bolnau (bolnauă) (mn. bolnauvĭ, bolnavĭe) [akc. bolnau] (prid.) Osnić [Vidi]
260  bolnaviśuos   bolnăvicios   болешљив   bolnaviśuos (bolnaviśuasă) (mn. bolnaviśuoș, bolnaviśuasă) [akc. bolnaviśuos] (prid.) Osnić [Vidi]
261  boļeșńiță   boleșniţă   болештина   boļeșńiță (mn. boļeșńiț) [akc. boļeșńiță] (i. ž.) Osnić [Vidi]
262  Boļeviśan   Bolevicean ?   Бољевчанин   Boļeviśan, Boļeviśană (mn. Boļeviśań, Boļeviśańe) [akc. Boļeviśan] (i. m.) Osnić [Vidi]
263  boļi   boli   боловати   boļi (ĭuo boļesk, ĭel boļașće) [akc. boļi] (gl. n.) Osnić [Vidi]
264  bombońală   bombăneală   гунђање   bombońală (mn. bombońalăurĭ) [akc. bombońală] (i. ž.) Osnić [Vidi]
265  bombońi   bombani   гунђати   bombońi (bombońașće, bombońesk) [akc. bombońi] (gl. p. ref.) Osnić [Vidi]
266  bombońind   bombonind   гунђајући   bombońind [akc. bombońind] (pril.) Osnić [Vidi]
267  borđeĭ   bordei   земуница   borđeĭ (mn. borđaĭe) [akc. borđeĭ] (i. s.) Mali Izvor [Vidi]
268  Borđuońi   Bordeni   Борђани   Borđuońi [akc. Borđuońi] (i. m.) Mali Izvor [Vidi]
269  borfańală   borfăială   преметачина   borfańală (mn. borfańelurĭ) [akc. borfańală] (i. ž.) Osnić [Vidi]
270  borfańi   borfăi   преметати   borfańi (ĭuo borfańesk, ĭel bоrfańașće) [akc. borfańi] (gl. p.) Osnić [Vidi]
271  borîndău   borândău   бориндеу   borîndău (mn. borîndăĭe) [akc. borîndîău] (i. s.) Osnić [Vidi]
272  borîtură   borâtură   сперма   Osnić [Vidi]
273  borkonat   borcănat   бокаст   borkonat (borkonată) (mn. borkonaț, borkonaće) [akc. borkonat] (prid.) Osnić [Vidi]
274  Bosańi   Bosă   Босани   Bosańi [akc. Bosańi] (i. m.) Lubnica [Vidi]
275  boșćinar   boștinar   воштинар   boșćinar (mn. boșćinarĭ) [akc. boșćinar] (i. m.) Osnić [Vidi]
276  boșćină   boștină   воштина   boșćină (mn. boșćiń) [akc. boșćină] (i. ž.) Lubnica [Vidi]
277  botoșa   toci (a)   тупити   botoșa (ĭuo botoșîăḑ, ĭel botoșaḑă) [akc. botoșa] (gl. p.) Osnić [Vidi]
278  botoșat   bont   туп   botoșat (botoșată) (mn. botoșaț, botoșaće) [akc. botoșat] (prid.) Osnić [Vidi]
279  botur   butur   дебљи крај   botur (mn. botururĭ) [akc. botur] (i. m.) Osnić [Vidi]
280  braț   braţ   наручје   braț (mn. brață) [akc. brață] (i. ž.) Osnić [Vidi]
281  brațarĭe   brăţare   гривна   brațarĭe (mn. brațîărĭ) [akc. brațarĭe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
282  brađet   brădet   борик   brađet (mn. brađeturĭ) [akc. brađet] (i. m.) Osnić [Vidi]
283  Brankuońi   Brancovici   Бранкови   Brankuońi [akc. Brankuońi] (i. m.) Osnić [Vidi]
284  brașuаvă   brașoavă   смицалица   brașuаvă (mn. brașuаvе) [akc. brașuаvă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
285  brțarĭ   bârsă   спона   brțarĭ (mn. brțarĭe) [akc. brțarĭ] (i. ž.) Osnić [Vidi]
286  brebĭaće   vrabie   врабац   Osnić [Vidi]
287  Brestouț   Brestovăţ   Брестовац   Brestouț [akc. Brestouț] (i. m.) Osnić [Vidi]
288  Brestovĭan   Brestovean   Брестовљанин   Brestovĭan, Brestovĭană (mn. Brestovĭań, Bresovĭańe) [akc. Brestovĭan] (i. m.) Osnić [Vidi]
289  briś   brici   бријач   briś (mn. briśurĭ) [akc. briś] (i. m.) Osnić [Vidi]
290  brîndușauă   brândușă   шафран   brîndușauă (mn. brîndușîaļe) [akc. brîndușauă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
291  Brîndușuońi   Brîndușanu   Брндушани   Brîndușuońi [akc. Brîndușuońi] (i. m.) Valakonje [Vidi]
292  brînḑă   brânză   сир   brînḑă [akc. brînḑă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
293  Brînḑîĭuońi   Brînzan   Брнзани   Brînḑîĭuońi [akc. Brînḑîĭuońi] (i. m.) Metovnica [Vidi]
294  brîu   brâu   појас   brîu (mn. brîurĭ) [akc. brîu] (i. m.) Osnić [Vidi]
295  brśag   briceag   бритва   brśag (mn. brśaźe) [akc. brśag] (i. m.) Osnić [Vidi]
296  brśegarĭ   cuţitar   бритвар   brśegarĭ (mn. brśegari) [akc. brśegarĭ] (i. m.) Osnić [Vidi]
297  brukă   brucă   шиљак   brukă (mn. bruś) [akc. brukă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
298  brumarĭ   brumarel   октобар   brumarĭ [akc. brumarĭ] (i. m.) Osnić [Vidi]
299  brumarĭu-al-marĭe   brumar   новембар   brumarĭu al marĭe [akc. brumarĭu al marĭe] (i. m.) Osnić [Vidi]
300  bruśi   bruci   пробадати   bruśi (ĭuo brușesk, ĭel bruśașće) [akc. bruśi] (gl. p.) Osnić [Vidi]
301  buală   boală   болест   buală (mn. buaļe) [akc. buală] (i. m.) Osnić [Vidi]
302  Buambă   boambă   Бобови   Buambă [akc. Buambă] (antr.) Mali Izvor [Vidi]
303  buarfă   boarfă   дроњак   buarfă (mn. buarfе) [akc. buarfă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
304  Buțuļeșći   Buţulică   Буцулешти   Buțuļeșći [akc. Buțuļeșći] (i. m.) Podgorac [Vidi]
305  buduruoń   buduroi   посуда   buduruoń (mn. buduruańe) [akc. buduruoń] (i. m.) Osnić [Vidi]
306  Buduruońi   Buduroi   Будурони   Buduruońi [akc. Buduruońi] (antr.) Mali Izvor [Vidi]
307  bufńală   bufneală   хуктање   bufńală (mn. bufńelurĭ) [akc. bufńală] (i. ž.) Osnić [Vidi]
308  bufńi   bufni   хуктати   bufńi (ĭuo bufńesk, ĭel bufńаșće) [akc. bufńi] (gl.) Osnić [Vidi]
309  bugaraș   ?   Бугараш   bugaraș [akc. bugaraș] (i. m.) Osnić [Vidi]
310  Bugariĭa   Bulgaria   Бугарска   Bugariĭa [akc. Bugariĭa] (i. ž.) Osnić [Vidi]
311  bugarĭ   bulgar   Бугарин   bugarĭ (bugarkă) (mn. bugari, bugîărś) [akc. bugarĭ] (etn.) Osnić [Vidi]
312  bugarĭașće   ?   бугарски   bugarĭașće [akc. bugarĭașće] (pril.) Osnić [Vidi]
313  bugarĭesk   bulgăresc   бугарски   bugarĭesk (bugarĭaskă) (mn. bugarĭeșć) [akc. bugarĭesk] (prid.) Osnić [Vidi]
314  Buĭa   Buia   Буја   Buĭa [akc. Buĭa] (i. m.) Mali Izvor [Vidi]
315  Buĭeșći   Buia   Бујешти   Buĭeșći [akc. Buĭeșći] (i. m.) Mali Izvor [Vidi]
316  bukată   bucată   плод   bukată (mn. bukaće) [akc. bukată] (i. ž.) Osnić [Vidi]
317  bukura   bucura   радовати се   bukura (ĭuo ma bukur, ĭel sa bukură) [akc. bukura] (gl. p. ref.) Osnić [Vidi]
318  bukuriĭe   bucurie   радост   bukuriĭe (mn. bukuriĭ) [akc. bukuriĭe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
319  bukuruos   bucuros   радостан   bukuruos (bukuruasă) (mn. bukuruoș, bukuruasă) [akc. bukuruos] (prid.) Osnić [Vidi]
320  Bukuva   Bucuva   Буково   Bukuva [akc. Bukuva] (i. ž.) Osnić [Vidi]
321  Bulakuońi   Bulacu   Булаковци   Bulakuońi [akc. Bulakuońi] (antr.) Šarbanovac [Vidi]
322  Bulfuońi   Bolfă ?   Булфани   Bulfuońi [akc. Bulfuońi] (i. m.) (antr.) Mali Izvor [Vidi]
323  bulumak   bulamac   булумач   bulumak (mn. bulumakurĭ) [akc. bulumak] (i. m.) Osnić [Vidi]
324  Bulutuońi   Bulutoni   Булутани   Bulutuońi [akc. Bulutuońi] (antr.) Osnić [Vidi]
325  Buļubașuоńi   Bulubașu   Буљубашани   Buļubașuоńi [akc. Buļubașuоńi] (i. m.) Podgorac [Vidi]
326  Buļuoț   Bulioţ   Бољевац   Buļuoț [akc. Buļuoț] (i. m.) Osnić [Vidi]
327  bumńiță   bufniţă   буљина   bumńiță (mn. bumńiț) [akc. bumńiță] (i. ž.) Gamzigrad [Vidi]
328  bunarĭ   bunar   бунар   bunar (mn. bunarĭe) [akc. bunarĭ] (i. m.) Osnić [Vidi]
329  bundușală   bundușeală ?   подбуњивање   bundușală (mn. bundușîălurĭ) [akc. bundușală] (i. ž.) Osnić [Vidi]
330  bundușî   bunduși ?   подбунити   bundușî (ĭuo bundușîăsk, ĭel bundușîașće) [akc. bundușî] (gl. p.) Osnić [Vidi]
331  bungur   bulbuc   мехур   bungur (mn. bungurĭ) [akc. bungur] (i. m.) Osnić [Vidi]
332  buobu-turbuluĭ   ricin   рицинус   buobu-turbuluĭ (mn. buabĭe-turbuluĭ) [akc. buobu-turbuluĭ] (i. m.) Osnić [Vidi]
333  Buoĭa   Boia   Боја   Buoĭa [akc. Buoĭa] (i. m.) Podgorac [Vidi]
334  buordă   bordo   бордо   buordă [akc. buordă] (prid.) Osnić [Vidi]
335  buož   boz   бурјан   buož (mn. buožî) [akc. buož] (i. m.) Osnić [Vidi]
336  bura   bura   кишити   bura (ĭuo burîĭ, ĭel burîĭe) [akc. bura] (gl.) Osnić [Vidi]
337  bură   bură   измаглица   bură (mn. burĭe) [akc. bură] (i. ž.) Osnić [Vidi]
338  burćikanuos   burduhănos   трбушаст   burćikanuos (burćikanuasă) (mn. burćikanuoș, burćikanuasă) [akc. burćikanuos] (prid.) Osnić [Vidi]
339  burdukală   burducală ?   прња   burdukală (mn. burdukaļе) [akc. burdukală] (i. ž.) Osnić [Vidi]
340  burduș   burduf   мех   burduș (mn. burdușurĭ) [akc. burduș] (i. m.) Osnić [Vidi]
341  burtuoń   burtă   трбушина   burtuoń (mn. burtuańe) [akc. burtuoń] (i. s.) Osnić [Vidi]
342  buruĭană   buruiană   лековита биљка   buruĭană (mn. buruĭańe) [akc. buruĭană] (i. ž.) Osnić [Vidi]
343  Busuĭokuońi   Busuioceanu   Босијокани   Busuĭokuońi [akc. Busuĭokuońi] (i. m.) Osnić [Vidi]
344  bușćuruog   bușciorog ?   вир   bușćuruog (mn. bușćuruogurĭ) [akc. bușćuruog] (i. m.) Osnić [Vidi]
345  bușńak   bușneac   прашина   bușńak (mn. bușńakurĭ) [akc. bușńak] (i. ž.) Osnić [Vidi]
346  Buśa   Bucea   Бучје   Buśa [akc. Buśa] (i. ž.) Bučje [Vidi]
347  Buśan   Bucean   Бучанин   Buśan (mn. Buśeń) [akc. Buśan] (i. m.) Bučje [Vidi]
348  buśin   bucium   рикало   buśin (mn. buśińe) [akc. buśin] (i. m.) Osnić [Vidi]
349  butorkuos   buturos   шупљикав   butorkuos (butorkuasă) (mn. butorkuoș, butorkuasă) [akc. butorkuos] (prid.) Osnić [Vidi]
350  butuoń   butoi   буре   butuoń (mn. butuańe) [akc. butuoń] (i. m.) Osnić [Vidi]
351  buturi   buturi ?   набасати   buturi (ĭuo buturĭesk, ĭel buturiĭașće, ) [akc. buturi] (gl.) Osnić [Vidi]
352  bužuor   bujor   божур   bužuor (mn. bužuorĭ) [akc. bužuor] (i. m.) Osnić [Vidi]
353  țankuș   ţăncușă   клин   țankuș (mn. țankușurĭ) [akc. țankuș] (i. m.) Osnić [Vidi]
354  țapă   ţeapă   стожер   țapă (mn. țîаpĭe) [akc. țapă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
355  țapeńiĭe   ţepenie   снага   țapeńiĭe (mn. țapeńiĭ) [akc. țapeńiĭe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
356  țapîn   ţeapăn   снажан   țapîn (țapînă) (mn. țapiń, țapińe) [akc. țapîn] (prid.) Osnić [Vidi]
357  țapļigă   ţăpligă   цепаница   țapļigă (mn. țapļiź) [akc. țapļigă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
358  țapuos   ţepos   бодљикав   țapuos (țapuasă) (mn. țapuoș, țapuasă) [akc. țapuos] (prid.) Osnić [Vidi]
359  țară   ţară   држава   țară1 (mn. țîărĭ) [akc. țară] (i. ž.) Osnić [Vidi]
360  țarînă   ţărână   земља   țarînă (mn. țarîń) [akc. țarînă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
361  țark   ţarc   сеник   țark (mn. țarkurĭ) [akc. țark] (i. m.) Osnić [Vidi]
362  țaruș   ţăruș   шиљак   țaruș (mn. țarușurĭ) [akc. țaruș] (i. m.) Osnić [Vidi]
363  țasa   ţese   ткати   țasa (ĭuo țîăs, ĭel țîasă) [akc. țasa] (gl. p.) Osnić [Vidi]
364  țasîtură   ţesătură   тканина   țasîtură (mn. țasîturĭ) [akc. țasîtură] (i. ž.) Osnić [Vidi]
365  țasut   ţesut   ткање   țasut1 (mn. țasuturĭ) [akc. țasut] (i. m.) Osnić [Vidi]
366  țauă   ţeavă   цев   țauă (mn. țîăvĭ) [akc. țauă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
367  țaurikă   tub   чаура   țaurikă (mn. țauriś) [akc. țaurikă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
368  țîańik   ţănic   столњак   țîańik (mn. țîańikurĭ) [akc. țîańik] (i. m.) Osnić [Vidi]
369  țîțai   țîțîí   скакутати   țîțai (ĭuo țĭțîĭ, ĭel țîțîĭe) [akc. țîțai] (gl.) Osnić [Vidi]
370  țîță   ţâţă   сиса   țîță (mn. țîță) [akc. țîță] (i. ž.) Osnić [Vidi]
371  țîfnă   ţâfnă   избочина   țîfnă (mn. țîfńe) [akc. țîfnă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
372  țîfnuos   ţâfnos   пргав   țîfnuos (țîfnuasă) (mn. țîfnuoș, țîfnuasă) [akc. țîfnuos] (prid.) Osnić [Vidi]
373  țîgan   ţigan   Ром   țîgan (mn. țîgań) [akc. țîgan] (antr.) Osnić [Vidi]
374  țîgańașće   ţigănește   цигански   țîgańașće [akc. țîgańașće] (pril.) Osnić [Vidi]
375  țîgańesk   ţiganesc   ромски   țîgańesk (țîgańaskă) (mn. țîgańeșć) [akc. țîgańesk] (prid.) Osnić [Vidi]
376  țîĭe   ţie   теби   țîĭe [akc. țîĭe] (zam.) Osnić [Vidi]
377  țîmpuri   ţămpori   сумпорисати   țîmpuri (ĭuo țîmpurĭesk, ĭel țîmpurĭașće) [akc. țîmpuri] (gl.) Osnić [Vidi]
378  țînatuorĭ   ţânator ?   држећи   țînatuorĭ (țînatuarĭe) (mn. țînatuorĭ, țînatuarĭe) [akc. țînatuorĭ] (prid.) Osnić [Vidi]
379  țîndîră   ţandără   ивер   țîndîră (mn. țîndîrĭе) [akc. țîndîră] (i. ž.) Osnić [Vidi]
380  țîntă   cent   цент   țîntă (mn. țînturĭ) [akc. țîntă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
381  țîńa   ţinea   држати   țîńa (ĭuo țîn, ĭel țîńe) [akc. țîńa] (gl.) Osnić [Vidi]
382  țîońa   ţiui   цијукати   țîońa (ĭuo țîuon, ĭel țîuańe) [akc. țîońa] (gl. n.) Osnić [Vidi]
383  țîperig   nișadăr   нишадор   țîperig [akc. țîperig] (i. m.) Osnić [Vidi]
384  țîporaz   ?   бодљика   țîporaz (mn. țîporază) [akc. țîporaz] (i. m.) Osnić [Vidi]
385  țîrțarĭ   ţârţar   грах   țîrțarĭ2 (mn. țîrțarĭe) [akc. țîrțarĭ] (i. m.) Osnić [Vidi]
386  țîrmuruos   ţărmuros   стрмо   țîrmuruos (țîrmuruasă) (mn. țîrmuruoș, țîrmuruasă) [akc. țîrmuruos] (prid.) Osnić [Vidi]
387  țîșńi   ţâșni   шикљати   țîșńi (ĭuo țîșńesk, ĭel țîșńașće) [akc. țîșńi] (gl.) Osnić [Vidi]
388  țîșńituarĭe   ţâșnitoare   прскалица   țîșńituarĭe (mn. țîșńituorĭ) [akc. țîșńituarĭe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
389  țîșńitură   ţâșnitură   млаз   țîșńitură (mn. țîșńiturĭ) [akc. țîșńitură] (i. ž.) Osnić [Vidi]
390  țofaĭală   lăpoviţă   лапавица   țofaĭală (mn. țofaĭelurĭ) [akc. țofaîală] (i. ž.) Osnić [Vidi]
391  țrĭep   ţâglă   цреп   țrĭep (mn. țrĭepĭ) [akc. țrĭep] (i. m.) Osnić [Vidi]
392  Ţugińeșći   ?   Цугињешћи   Țugińeșći [akc. Țugińeșći] (i. m.) Osnić [Vidi]
393  țuĭkă   ţuică   ракија   țuĭkă (mn. țuĭś) [akc. țuĭkă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
394  țuka   ţuca   љубити   țuka (ĭuo țuk, ĭel țukă) [akc. țuka] (gl. p. ref.) Osnić [Vidi]
395  ća   cea   ћа   ća (uzv.) Osnić [Vidi]
396  ćaĭ   ceai   чај   ćaĭ (mn. ćaĭurĭ) (i. m.) Osnić [Vidi]
397  ćakă   teakă   ножница   ćakă (mn. ćake) [akc. ćakă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
398  ćakmă   jgheab   жљеб   ćakmă (mn. ćakme) [akc. ćakmă] (i. z.) Osnić [Vidi]
399  ćamă   teamă   страх   ćamă (mn. ćamă) [akc. ćamă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
400  ćașkă   ceașcă   шоља   ćașkă (mn. ćașke) [akc. ćașkă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
401  ćeĭ   tei   липа   ćeĭ (mn. ćeĭi) [akc. ćeĭ] (i. m.) Osnić [Vidi]
402  ćekĭar   cicar   шикара   ćekĭar (mn. ćekĭarurĭ) [akc. ćekĭar] (i. m.) Osnić [Vidi]
403  ćemĭa   teme   страховати   ćemĭa (ĭuo ma ćem, ĭel sî ćamĭe) [akc. ćemĭa] (gl. p. ref.) Osnić [Vidi]
404  Ćerkez   cerchez   Ћеркез   Ćerkez [akc. Ćerkez] (i. m.) Šarbanovac [Vidi]
405  ćesala   cesala   тимарити   ćesala (ĭuo ćesîăl, ĭel ćasîlă) [akc. ćesala] (gl. p.) Osnić [Vidi]
406  ćesalat   ţesălat   истимарен   ćesalat (ćesalată) (mn. ćesalaț, ćesalaće) [akc. ćesalat] (prid.) Osnić [Vidi]
407  ćesală   cesală   чешагија   ćesală (mn. ćesîăļ) [akc. ćesală] (i. ž.) Osnić [Vidi]
408  ćeșî   teși   искосити   ćeșî (ĭuo ćeșîăsk, ĭel ćeșîașće) [akc. ćeșî] (gl. p.) Osnić [Vidi]
409  ćeșît   teșit   искошен   ćeșît (ćeșîtă) (mn. ćeșîț, ćeșîće) [akc. ćeșît] (prid.) Osnić [Vidi]
410  ćeșîtură   teșitură   косина   ćeșîtură (mn. ćeșîturĭ) [akc. ćeșîtură] (i. ž.) Osnić [Vidi]
411  ćigańe   tigaie   тигањ   ćigańe (mn. ćigîăń) [akc. ćigańe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
412  ćik   tic   шиљак   ćik (mn. ćikurĭ) (i. s.) Osnić [Vidi]
413  ćikai   ciuguli   кљуцати   ćikai (ĭuo ćikîĭ, ĭel ćikîĭe) [akc. ćikai] (gl. p.) Osnić [Vidi]
414  ćikait   ciugulit   искљуцан   ćikait, ćikaită (mn. ćikaiț, ćikaiće) [akc. ćikait] (prid.) Osnić [Vidi]
415  ćimp   timp   време   ćimp (mn. ćimpi) [akc. ćimp] (i. m.) Osnić [Vidi]
416  ćimpuriu   timpuriu   ран   ćimpuriu (ćimpuriĭe) (mn. ćimpuriĭ, ćimuriĭe) [akc. ćimpuriu] (prid.) Osnić [Vidi]
417  ćinîr   tânăr   млад   ćinîr (ćinîră) (mn. ćinîrĭ, ćińirĭe) [akc. ćinîr] (prid.) Osnić [Vidi]
418  ćińeriș   tineret   омладина   ćińeriș (mn. ćińerișurĭ) [akc. ćińeriș] (i. m.) Osnić [Vidi]
419  ćińerĭață   tinerete   младост   ćińerĭață (mn. ćińerĭețurĭ) [akc. ćińerĭață] (i. ž.) Osnić [Vidi]
420  ćipsă   alaun   стипса   ćipsă (mn. ćipsurĭ) [akc. ćipsă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
421  ćipsîĭe   tipsie   тепсија   ćipsîĭe (mn. ćipsîĭ) [akc. ćipsîĭe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
422  ćipșînă   cipcină   типац   ćipșînă (mn. ćipșîń) [akc. ćipșînă] (i. ž.) Valakonje [Vidi]
423  ćirikai   ciricăi   цвркутати   ćirikai (ĭuo ćirikîĭ, ĭel ćirikîĭe) [akc. ćirikai] (gl.) Osnić [Vidi]
424  ćirikaĭală   ciricăială   цвркутање   ćirikaĭală (mn. ćirikaĭelurĭ) [akc. ćirikaĭală] (i. ž.) Osnić [Vidi]
425  Ćirikuva   Dragobete   Драгобан   Ćirikuva [akc. Ćirikuva] (i. ž.) Osnić [Vidi]
426  ćivală   tiveală   поруб   ćivală (mn. ćivĭaļe) [akc. ćivală] (i. ž.) Osnić [Vidi]
427  ćivi   tivi   порубити   ćivi (ĭuo ćivĭesk, ĭel ćivĭașće) [akc. ćivi] (gl. p.) Osnić [Vidi]
428  ćivigare   civigare   пречаница   ćivigare (mn. ćivigîărĭ) [akc. ćivigare] (i. ž.) Osnić [Vidi]
429  ćivik   luminiș   пропланак   ćivik (mn. ćivikurĭ) [akc. ćivik] (i. m.) Osnić [Vidi]
430  ćivit   tivit   порубљен   ćivit1 (ćivită) (mn. ćiviț, ćiviće) [akc. ćivit] (prid.) Osnić [Vidi]
431  ćiz   tiz   имењак   ćiz (mn. ćiž) (i. m.) Osnić [Vidi]
432  ćokîrlan   ciocârlan   трнокоп   ćokîrlan (mn. ćokîrlan) [akc. ćokîrlan] (i. m.) Lubnica [Vidi]
433  ćumur   cărbune   угаљ   ćumur [akc. ćumur] (i. m.) Osnić [Vidi]
434  ćuok   cioc   кљун   ćuok1 (mn. ćuokurĭ) [akc. ćuok] (i. m.) Osnić [Vidi]
435  ćuș   ciuf   ћук   ćuș1 (mn. ćușî) (i. m.) Osnić [Vidi]
436  dațîĭe   dare   дација   dațîĭe (mn. dîățîĭ) [akc. dațîĭe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
437  daćină   datină   обичај   daćină (mn. dîăćiń) [akc. daćină] (i. ž.) Osnić [Vidi]
438  dadauorĭ   ?   дадаори   dadauorĭ [akc. dadauorĭ] (i. m.) Osnić [Vidi]
439  daĭkă   daică   сека   daĭkă (mn. daĭke) [akc. daĭkă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
440  daĭnai   dăinai   љуљати   daĭnai (ĭuo dîăĭnîĭ, ĭel dîăĭnîĭe) [akc. daĭnai] (gl. p. ref.) Osnić [Vidi]
441  daĭnaĭuș   dăinăuș   љуљашка   daĭnaĭuș (mn. daĭnaĭușurĭ) [akc. daĭnaĭuș ] (i. m.) Osnić [Vidi]
442  dalak   dalac   чир   dalak (mn. dalakurĭ) [akc. dalak] (i. m.) Osnić [Vidi]
443  dalap   dulap   долап   dalap (mn. dalapurĭ) [akc. dalap] (i. m.) Lubnica [Vidi]
444  daltă   daltă   длето   daltă (mn. dîălț) [akc. daltă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
445  damă   ?   мица   damă (mn. damĭe) [akc. damă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
446  danak   dănac   момак   danak (mn. danaś) [akc. danak] (i. m.) Osnić [Vidi]
447  danaśi   dănaci ?   момковати   danaśi (ĭuo danaśesk, ĭel danaśașće) [akc. danaśi] (gl. n.) Osnić [Vidi]
448  danaśiĭe   dănăcie   момаштво   danaśiĭe (mn. danaśiĭ) [akc. danaśiĭe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
449  dangubă   ?   дангуба   dangubă (mn. dangubĭe) [akc. dangubă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
450  dangubi   ?   дангубити   dangubi (ĭuo dangubĭesk, ĭel dangubĭașće) [akc. dangubi] (gl.) Osnić [Vidi]
451  dar   dar   дар   dar2 (mn. darurĭ) (i. m.) Osnić [Vidi]
452  darak   darac   гребен   darak1 (mn. daraśe) [akc. darak] (i. m.) Osnić [Vidi]
453  darapîn   darab   парче   darapîn (mn. darapîń) [akc. darapîn] (i. m.) Osnić [Vidi]
454  daraśi   dărăci   гребенати   daraśi (ĭuo daraśesk, ĭel daraśașće) [akc. daraśi] (gl. p.) Osnić [Vidi]
455  daraśit   dărăcire   гребенање   daraśit (mn. daraśiturĭ) [akc. daraśit] (i. m.) Osnić [Vidi]
456  daraśituorĭ   dărăcitor   гребенар   daraśituorĭ (mn. daraśituorĭ) [akc. daraśituorĭ] (i. м.) Osnić [Vidi]
457  daravĭelă   daravelă   чудак   daravĭelă (mn. daravĭerĭ) [akc. daravĭelă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
458  darîma   dărâma   кресати   darîma (ĭuo darîm, ĭel darîmă) [akc. darîma] (gl. p.) Osnić [Vidi]
459  darîmat   dărâmat   окресан   darîmat (darîmată) (mn. darîmaț, darîmaće) [akc. darîmat] (prid.) Osnić [Vidi]
460  darîmatură   dărămătură   окресак   darîmatură (mn. darîmaturĭ) [akc. darîmatură] (i. ž.) Osnić [Vidi]
461  darĭe   dare   давање   darĭe (mn. dîărĭ) [akc. darĭe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
462  darńik   darnic   дарежљив   darńik (darńikă) (mn. darńiś, darńiśe) [akc. darńik] (prid.) Osnić [Vidi]
463  darui   dărui   даривати   darui (ĭuo dăruĭ, ĭel dăruĭe) [akc. darui] (gl. p. ref.) Osnić [Vidi]
464  daruit   dăruit   дарован   daruit (daruită) (mn. daruiț, daruiće) [akc. daruit] (prid.) Osnić [Vidi]
465  datoriĭe   datorie   дуг   datoriĭe (mn. datoriĭ) [akc. datoriĭe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
466  datuorĭ   dator   дужан   datuorĭ (datuarĭe) (mn. datuorĭ, datuarĭe) [akc. datuorĭ] (prid.) Osnić [Vidi]
467  dauagă   doagă   дуга   dauagă (mn. dauoź) [akc. dauagă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
468  dauńe   tăun   обад   dauńe (mn. dauń) [akc. dauńe] (i. m.) Osnić [Vidi]
469  deteļină   lucernă   детелина   deteļină (mn. deteļiń) [akc. deteļină] (i. ž.) Osnić [Vidi]
470  Dîlbośeșći   Dîlbea ?   Длбокићи   Dîlbośeșći [akc. Dîlbośeșći] (i. m.) Bogovina [Vidi]
471  dîlm   dâlm   брежуљак   dîlm (mn. dîlmurĭ) [akc. dîlm] (i. m.) Osnić [Vidi]
472  dîrai   târâ   стругати   dîrai (ĭuo dîrîĭ, ĭel dîrîĭe) [akc. dîrai] (gl.) Osnić [Vidi]
473  dîră   dâră   бразда   dîră (mn. dîrĭe) [akc. dîră] (i. ž.) Osnić [Vidi]
474  dîrdai   dârdâi   дрхтати   dîrdai (ĭuo dîrdîĭ, ĭel dîrdîĭe) [akc. dîrdai] (gl.) Osnić [Vidi]
475  dîrî   atinge   дирати   dîrî (ĭuo dîrîăsk, ĭel dîrîașće) [akc. dîrî] (gl.) Osnić [Vidi]
476  dîrmuoksă   dârmoz   чибуковина   dîrmuoksă [akc. dîrmuoksă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
477  dîrzarĭ   dârzar   дрзар   dîrzarĭ (mn. dîrzari) [akc. dîrzarĭ] (i. m.) Osnić [Vidi]
478  dîrž   dârz   дрзак   dîrž (dîržă) (mn. dîrž, dîržă) [akc. dîrž] (prid.) Osnić [Vidi]
479  dobarî   doborâ   скинути   dobarî (ĭuo dobuor, ĭel dobuară) [akc. dobarî] (gl. p.) Osnić [Vidi]
480  dobarît   doborât   скинут   dobarît (dobarîtă) (mn. dobarîț, dobarîće) [akc. dobarît] (prid.) Osnić [Vidi]
481  Dobrițuońi   Dobriţoiu   Добрицани   Dobrițuońi [akc. Dobrițuońi] (i. m.) (mn.) Osnić [Vidi]
482  Dobropoļan   Dobropolean   Добропољанин   Dobropoļan (mn. Dobropoļeń) (ž. r. Dobropoļană) [akc. Dobropoļan] (i. m.) Dobro Polje [Vidi]
483  Dobropuoļa   Dobropolie   Добро Поље   Dobropuoļa [akc. Dobropuoļa] (i. ž.) Dobro Polje [Vidi]
484  doda   deda   навикнути (се)   doda (ĭuo ma dodau, ĭel sî dodîă) [akc. doda] (gl. p. ref.) Osnić [Vidi]
485  dodat   dedat   навикнут   dodat (dodată) (mn. dodaț, dodaće) [akc. dodat] (prid.) Osnić [Vidi]
486  dodrĭan   ?   отпадак   dodrĭan (mn. dodrĭanurĭ) [akc. dodrĭan] (i. m.) Osnić [Vidi]
487  domńiĭe   domnie   посед   domńiĭe (mn. domńiĭ) [akc. domńiĭe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
488  Dopuońi   Dop   Допоњи   Dopuońi [akc. Dopuońi] (i. m.) Valakonje [Vidi]
489  Dorćuońi   Dorcescu   Дорћони   Dorćuońi [akc. Dorćuońi] (i. m.) Osnić [Vidi]
490  dorîngat   transversal ?   попречан   dorîngat (dorîngată) (mn. dorîngaț, dorîngaće) [akc. dorîngat] (prid.) Osnić [Vidi]
491  dosîș   dosiș ?   наопако   dosîș [akc. dosîș] (pril.) Osnić [Vidi]
492  dosîșće   dosiște   осојина   dosîșće (mn. dosîșć) [akc. dosîșće] (i. ž.) Osnić [Vidi]
493  dovadă   dovadă   доказ   dovadă (mn. dovĭađe) [akc. dovadă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
494  dovađi   dovedi   доказати   dovađi (ĭuo dovađesk, ĭel dovađașće) [akc. dovađi] (gl. p.) Osnić [Vidi]
495  dovļaće   dovleac   дулек   dovļaće (mn. dovļeț) [akc. dovļaće] (i. m.) Osnić [Vidi]
496  dragalaș   drăgălaș   љубак   dragalaș (dragalașă) (mn. dragalaș, dragalașă) [akc. dragalaș] (prid.) Gamzigrad [Vidi]
497  dragavĭeĭ   dragavei   зеље   dragavĭeĭ (mn. dragavĭeĭ) [akc. dragavĭeĭ] (i. m.) Osnić [Vidi]
498  Draguļeșći   Drăgulescu   Драгуловићи   Draguļeșći [akc. Draguļeșći] (i. m.) Šarbanovac [Vidi]
499  dragustă   dragoste   љубав   dragustă [akc. dragustă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
500  dragustuos   drăgăstos   заљубљив   dragustuos (dragustuasă) (mn. dragustuoș, dragustuasă) [akc. dragustuos] (prid.) Osnić [Vidi]
501  drakovină   drăcovină ?   ђаволија   drakovină (mn. drakoviń) [akc. drakovină] (i. ž.) Osnić [Vidi]
502  drakuos   drăcos   враголаст   drakuos (drakuasă) (mn. drakuoș, drakuasă) [akc. drakuos] (prid.) Osnić [Vidi]
503  dramiĭe   alic   драмлија   dramiĭe (mn. dramiĭ) [akc. dramiĭe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
504  draśașće   drăcește   ђаволски   draśașće [akc. draśașće] (pril.) Osnić [Vidi]
505  draśesk   drăcesc   ђавољи   draśesk (draśaskă) (mn. draśeșć) [akc. draśesk] (prid.) Osnić [Vidi]
506  draśiță   dâraciţă ?   притискавац   Osnić [Vidi]
507  drîgla   drâgla   гребенати   drîgla (ĭuo drîgļeḑ, ĭel drîgļaḑă) [akc. drîgla] (gl. nesvrš.) Osnić [Vidi]
508  drîglat   ?   гребенање   drîglat (mn. drîglaturĭ) [akc. drîglat] (i. m.) Osnić [Vidi]
509  drîmb   drâmbă   дромбуља   drîmb (mn. drîmbĭ) [akc. drîmb] (i. m.) Gamzigrad [Vidi]
510  Drîmbakuońi   Drîmbăreanu   Дрмбаковци   Drîmbakuońi [akc. Drîmbakuońi] (i. m.) Gamzigrad [Vidi]
511  drîmbońală   drâmboneală ?   дромбуљање   drîmbońală (mn. drîmbońelurĭ) [akc. drîmbońală] (i. ž.) Osnić [Vidi]
512  drîmbońi   drâmboi   дромбуљати   drîmbońi (ĭuo drîmbuon, îel drîmbuańe) [akc. drîmbońi] Osnić [Vidi]
513  drînd   drând ?   дрндало   drînd2 (mn. drîndurĭ) [akc. drînd] (i. m.) Osnić [Vidi]
514  drîndai   ?   дрндати   drîndai (ĭuo drîndîĭ, ĭel drîndîĭe) [akc. drîndai] (gl. p.) Osnić [Vidi]
515  Drîndarĭeșći   Drîndarești   Дрндаревићи   Drîndarĭeșći [akc. Drîndarĭeșći] (i. m.) Osnić [Vidi]
516  druažă   coajă ?   љуска   druažă (mn. druažă) [akc. druažă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
517  drugă   drugă   клип   drugă1 (mn. druź) [akc. drugă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
518  drum   drum   друм   drum (mn. drumurĭ) (i. s.) Osnić [Vidi]
519  duamnă   doamnă   госпођа   duamnă (mn. duamńе) [akc. duamnă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
520  duauăḑîăś   douăzeci   двадесет   duauăḑîăś [akc. duauăḑîăś] (br.) Osnić [Vidi]
521  dud   dud   дуд   dud (mn. duḑ) (i. m.) Osnić [Vidi]
522  dudai   dudui   отерати   dudai (ĭuo dudîĭ, ĭel dudîĭe) [akc. dudai] (gl. p.) Osnić [Vidi]
523  dudait   ?   отеран   dudait (dudaită) (mn. dudaiț, dudaiće) [akc. dudait] (prid.) Osnić [Vidi]
524  dudaĭală   ?   истеривање   dudaĭală (mn. dudaĭelurĭ) [akc. dudaĭală] (i. m.) Podgorac [Vidi]
525  dudă   dudă   дудиња   dudă1 (mn. duđe) [akc. dudă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
526  duguĭală   duhoare   задах   duguĭală (mn. duguĭelurĭ) [akc. duguĭală] (i. ž.) Osnić [Vidi]
527  dukĭan   dugheană   дућан   dukĭan (mn. dukĭanurĭ) [akc. dukĭan] (i. m.) Osnić [Vidi]
528  dukĭanźiu   dughengiu   дућанџија   dukĭanźiu (mn. dukĭanźiĭ) [akc. dukĭanźiu] (i. m.) Osnić [Vidi]
529  dul   dul   оток   dul (mn. dulurĭ) (i. m.) Osnić [Vidi]
530  dulśață   dulceaţă   сласт   dulśață (mn. dulśețurĭ) [akc. dulśață] (i. ž.) Osnić [Vidi]
531  dulśe   dulce   сладак   dulśe (mn. dulś) [akc. dulśe] (prid.) Osnić [Vidi]
532  duluźală   ?   одуговлачење   duluźală (mn. duluźelurĭ) [akc. duluźală] (i. ž.) Osnić [Vidi]
533  duluźi   ?   одуговлачити   duluźi (ĭuo duluźesk, ĭel duluźașće) [akc. duluźi] (gl. nesvrš.) Osnić [Vidi]
534  dumińikă   duminică   недеља   dumińikă (mn. dumińiś) [akc. dumińikă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
535  dumitaļe   dumitale   господине (у изр.)   dumitaļe [akc. dumitaļe] (zam.) Osnić [Vidi]
536  Dumitrașkuońi   Dumitrășcanu   Думитрашкови   Dumitrașkuońi [akc. Dumitrașkuońi] (i. m.) Savinac [Vidi]
537  dumĭastîk   domestic   домаћи   dumĭastîk (dumĭastîkă) (mn. dumĭastîś, dumĭastîśe) [akc. dumĭastîk] (prid.) Osnić [Vidi]
538  Dumuońi   Duman   Думановци   Dumuońi [akc. Dumuońi] (i. m.) Osnić [Vidi]
539  Dunurĭe   Dunăre   Дунав   Dunurĭe [akc. Dunurĭe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
540  duodă   dodă   невеста   duodă (mn. duode) [akc. duodă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
541  duoĭ   doi   два   duoĭ (ž.r. duauă) [akc. duoĭ] (br.) Osnić [Vidi]
542  duoĭļa   doilea   други   duoĭļa [akc. duoĭļa] (br.) Osnić [Vidi]
543  duoĭsprĭaśe   doisprezece   дванаест   duoĭsprĭaśe [akc. duoĭsprĭaśe] (br.) Osnić [Vidi]
544  duoĭsprĭaśeļa   doisprezecelea   дванести   duoĭsprĭaśeļa (duauăsprĭaśeļa) [akc. duoĭsprĭaśeļa] (br.) Osnić [Vidi]
545  duomn   domn   господин   duomn (mn. duomń) [akc. duomn] (i. m.) Osnić [Vidi]
546  duor   dor   жеља   duor (mn. duorurĭ) [akc. duor] (i. s.) Osnić [Vidi]
547  Duorća   Dorca   Дорча   Duorća [akc. Duorća] (i. m.) Osnić [Vidi]
548  duos   dos   наличје   duos (mn. duosurĭ) [akc. duos] (i. m.) Osnić [Vidi]
549  dupa   după   после   dupa [akc. dupa] (predl.) Osnić [Vidi]
550  durĭa   durea   болети   durĭa (ma duare, îl duarĭe) [akc. durĭa] (gl. bezl.) Osnić [Vidi]
551  durĭarĭe   durere   бол   durĭarĭe (mn. durĭerĭ) [akc. durĭarĭe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
552  durmi   dormi   спавати   durmi (ĭuo duorm, ĭel duarmĭe) [akc. durmi] (gl.) Osnić [Vidi]
553  durmit   dormit   спавање   durmit (mn. durmiturĭ) [akc. durmit] (i. m.) Osnić [Vidi]
554  dus   dus   одсутан   dus (dusă) (mn. duș, dusă) (prid.) Osnić [Vidi]
555  dușman   dușman   душман   dușman (dușmană) (mn. dușmań, dușmańe) [akc. dușman] (prid.) Osnić [Vidi]
556  dușmańașće   dușmănește   душмански   dușmańașće [akc. dușmańașće] (pril.) Osnić [Vidi]
557  dușmańesk   dușmănesc   душманинов   dușmańesk (dușmańaskă) (mn. dușmańeșć) [akc. dușmańesk] (prid.) Osnić [Vidi]
558  dușmańiĭe   dușmănie   душманлук   dușmańiĭe (mn. dușmańiĭ) [akc. dușmańiĭe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
559  dușmańiuluĭ   dușmănește   душмански   Osnić [Vidi]
560  duśa   duce   носити   duśa (ĭuo duk, ĭel duśe) [akc. duśa] (gl. n.) Osnić [Vidi]
561  ḑală   za   алка   ḑală (mn. ḑaļe) [akc. ḑală] (i. ž.) Osnić [Vidi]
562  ḑamuos   zămos   чорбаст   ḑamuos (ḑamuasă) (mn. ḑamuoș, ḑamuosă) [akc. ḑamuos] (prid.) Osnić [Vidi]
563  ḑăr   zer   сурутка   ḑăr (mn. ḑărurĭ) (i. m.) Osnić [Vidi]
564  ḑîaśe   zece   десет   ḑîaśe [akc. ḑîaśe] (br.) Osnić [Vidi]
565  ḑîaśeļa   zecelea   десети   ḑîaśeļa [akc. ḑîaśeļa] (br.) Osnić [Vidi]
566  ḑîkatuorĭ   zicălaș   свирач   ḑîkatuorĭ [akc. ḑîkatuorĭ] (i. m.) Osnić [Vidi]
567  ḑîkatură   zicătură   свирка   ḑîkatură (mn. ḑîkaturĭ) [akc. ḑîkatură] (i. ž.) Osnić [Vidi]
568  ḑînḑai   zânzai ?   цвокотање   ḑînḑai (ĭuo ḑînḑîĭ, ĭel ḑînḑîe) [akc. ḑînḑai] (gl.) Osnić [Vidi]
569  ḑînḑaĭală   ?   цвокотање   ḑînḑaĭală (mn. ḑînḑaĭelurĭ) [akc. ḑînḑaĭală] (i. ž.) Osnić [Vidi]
570  ḑîśa   zice   казивати   ḑîśa (ĭuo ḑîk, ĭel ḑîśe) [akc. ḑîśa] (gl.) Osnić [Vidi]
571  ḑîuă   ziuă   дан   ḑîuă (mn. ḑîļe) [akc. ḑîuă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
572  đal   deal   брег   đal (mn. đalurĭ) (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
573  đaluț   deluţ   брежуљак   đaluț (mn. đaluță) [akc. đaluț] (i. s.) Osnić [Vidi]
574  đasńață   d-azneaţă   јутрос   đasńață [akc. đasńață] (pril.) Osnić [Vidi]
575  Đeđu   Gegiu   Ђеђу   Đeđu [akc. Đeđu] (i. m.) Šarbanovac [Vidi]
576  đes   des   чест   đes (đasă) (mn. đeș, đasă) (prid.) Osnić [Vidi]
577  đesfrînt   desfrânt   скршен   đesfrînt (đesfrîntă) (mn. đesfrînț, đesfrînće) [akc. desfrînt] (prid.) Leskovo [Vidi]
578  đesîș   desiș   честар   đesîș (mn. đesîșurĭ) [akc. đesîș] (i. m.) Osnić [Vidi]
579  điluok   deloc   одмах   điluok [akc. điluok] (pril.) Osnić [Vidi]
580  đimińață   dimineaţă   јутро   đimińață1 (mn. đimińeț) [akc. đimińață] (i. ž.) Osnić [Vidi]
581  đimult   demult   давно   đimult [akc. đimult] (pril.) Osnić [Vidi]
582  đin   din   из   đin (predl.) Osnić [Vidi]
583  đinkoluo   dincolo   оданде   đinkoluo [akc. đinkoluo] (pril.) Osnić [Vidi]
584  đinkuaś   dincoace   одовуд   đinkuaś [akc. đinkuaś] (pril.) Osnić [Vidi]
585  đinluntru   dinlăuntru   изнутра   Osnić [Vidi]
586  đinuapće   de noapte   рано   đinuapće [akc. đinuapće] (pril.) Osnić [Vidi]
587  điparće   departe   далеко   điparće [akc. điparće] (pril.) Osnić [Vidi]
588  điparta   depărta   удаљити   điparta (ĭuo ma đipart, ĭel sa điparće) [akc. điparta] (gl. p. ref.) Osnić [Vidi]
589  đipartat   depărtat   удаљен   đipartat (đipartată) (mn. đipartaț, đipartaće) [akc. đipartat] (prid.) Osnić [Vidi]
590  đisfațat   desfăţat   отворен   đisfațat (đisfațată) (mn. đisfațaț, đisfațaće) [akc. đisfațat] (prid.) Osnić [Vidi]
591  đisfakut   desfăcut   расформиран   đisfakut (đisfakută) (mn. đisfakuț, đisfakuće) [akc. đisfakut] (prid.) Osnić [Vidi]
592  đisfaśa   desface   расформирати   đisfaśa (ĭuo đisfak, ĭel đisfaśe) [akc. đisfaśa] (gl. p. ref.) Osnić [Vidi]
593  điskatarama   descătărăma   откопчати (се)   điskatarama (ĭuo điskataramĭeḑ, ĭel điskataramĭaḑă) [akc. điskatarama] (gl. p. ref.) Osnić [Vidi]
594  điskataramat   descătărămat   раскопчан   điskataramat (điskataramată) (mn. điskataramaț, điskataramaće) [akc. điskataramat] (prid.) Lubnica [Vidi]
595  đișćepta   deștepta   пробудити (се)   đișćepta (ĭuo ma đișćept, ĭel sa đișćaptă) [akc. đișćepta] (gl. p. ref.) Osnić [Vidi]
596  đișćeptarĭe   deșteptare   буђење   đișćeptarĭe (mn. đișćeptîărĭ) [akc. đișćeptarĭe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
597  đișćeptat   deșteptat   разборит   đișćeptat (đišćeptată) (mn. đișćeptaț, đișćeptaće) [akc. đișćeptat] (prid.) Osnić [Vidi]
598  đižuga   dejuga   испрегнути   đižuga (ĭuo đižug, ĭel đižugă) [akc. đižuga] (gl. p.) Osnić [Vidi]
599  đižugarĭe   dejugare   испрезање   đižugarĭe (mn. đižugîărĭ) [akc. đižugarĭe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
600  đižugat   dejugat   испрегнут   đižugat (đižugată) (mn. đižugaț, đižugaće) [akc. đižugat] (prid.) Osnić [Vidi]
601  Đuĭkă   Giuică   Ђујко   Đuĭkă [akc. Đuĭkă] (i. m.) Osnić [Vidi]
602  Đuĭkuońi   Giuiconi   Ђујкони   Đuĭkuońi [akc. Đuĭkuońi ] (i. m.) Osnić [Vidi]
603  firĭe   fire   лице   firĭe [akc. firĭe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
604  fîrfută   fârfută   превртљивац   fîrfută (mn. fîrfuț) [akc. fîrfută] (i. s.) Topla [Vidi]
605  flutur   fluture   лептир   flutur (mn. fluturĭ) (i. m.) [akc. flutur] Osnić [Vidi]
606  Forfik   Forfic   Маказа   Forfik [akc. Forfik] (i. m.) Jasikovo [Vidi]
607  fuaļe   foale   мешина   fuaļe (mn. fuoĭ) [akc. fuaļe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
608  fufuļiśe   cipcină   типац   fufuļiśe (mn. fufuļiś) [akc. fufuļiśe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
609  fugarĭ   fugar   бегунац   fugarĭ (mn. fugari) [akc. fugarĭ] (i. m.) Osnić [Vidi]
610  fulźer   fulger   муња   fulźer (mn. fulźerĭ) [akc. fulźer] (i. m.) Krivelj [Vidi]
611  fulźera   fulgera   севати   Krivelj [Vidi]
612  gilberĭa   cipcină   типац   gilberĭa (mn. gilberĭ) [akc. gilberĭa] (i. ž.) Lubnica [Vidi]
613  gostuoń   ?   изјелица   gostuoń [akc. gostuoń] (i. m.) Jasikovo [Vidi]
614  Grekuońi   Greconi   Грекуловци   Grekuońi [akc. Grekuońi] (i. m.) Osnić [Vidi]
615  înluntru   înluntru   унутра   Osnić [Vidi]
616  ĭakă   iacă   ено   ĭakă [akc. ĭakă] (uzv.) Osnić [Vidi]
617  kăpiĭa   căpia   брљавити   kăpiĭa (ĭuo ma kăpiĭeḑ, ĭel sa kăpiĭaḑă) [akc. kăpiĭa] (gl. p. ref.) Jasikovo [Vidi]
618  kimur   cărbune   угаљ   Lubnica [Vidi]
619  konđeĭ   condei   писаљка   konđeĭ (mn. konđaĭe) [akc. konđeĭ] (i. m.) Osnić [Vidi]
620  korikuvă   coricova   дивља јабука   korikuvă (mn. korikuvĭе) [akc. korikuvă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
621  kulkumĭek   melc   пуж   kulkumĭek (mn. kulkumĭeś) [akc. kulkumĭek] (i. m.) Osnić [Vidi]
622  kustură   custură   кустура   kustură (mn. kusturĭ) [akc. kustură] (i. s.) Topla [Vidi]
623  ļegin   lighean   лавор   ļegin (mn. ļegiń) [akc. ļegin] (i. m.) Zlot [Vidi]
624  ļifuri   laf   лапрдати   ļifuri (ĭuo ļifur, ĭel ļifură) [akc. ļifuri] (gl.) Osnić [Vidi]
625  ļifuritură   lifuitură ?   лапрдање   ļifuritură (mn. ļifuriturĭ) [akc. ļifuritură] (i. ž.) Osnić [Vidi]
626  Ļiskuauă   Liscoa ?   Лесково   Ļiskuauă [akc. Ļiskuauă] (i. ž.) Leskovo [Vidi]
627  ļuordă   leurdă   сремуж   ļuordă (mn. ļuorḑ) [akc. ļuordă] (i. ž.) Debeli Lug [Vidi]
628  măldar   maldăr   сноп   măldar (mn. măldarĭ) [akc. măldar] (i. m.) Topla [Vidi]
629  mărțînuos   mărţânos   ускраћен   mărțînuos (mărțînuasă) (mn. mărțînuoș, mărțînuasă) [akc. mărțînuos] (prid.) Krivelj [Vidi]
630  mîță   cursă   мишоловка   mîță2 (mn. mîț) [akc. mîță] (i. ž.) Topla [Vidi]
631  mugaĭală   muget   мукање   mugaĭală (mn. mugaĭеlurĭ) [akc. mugaĭală] (i. ž.) Osnić [Vidi]
632  mustarĭ   muștar   слачица   mustarĭ (mn. mustarĭ) [akc. mustarĭ] (i. m.) Slatina, Bor [Vidi]
633  muźală   muget   мукање   muźală (mn. muźelurĭ) [akc. muźală] (i. ž.) Osnić [Vidi]
634  nut   nut   спој   nut (mn. nuturĭ) (i. m.) Topla [Vidi]
635  pașćiță   păștiţă   жута шумарица   pașćiță (mn. pașćiț) [akc. pașćiță] (i. ž.) Podgorac [Vidi]
636  pîrće   pârte   пртина   pîrće (mn. pîrće) [akc. pîrće] (i. ž.) Topla [Vidi]
637  pĭaļe   piele   кожа   pĭaļe (mn. pĭeĭ) [akc. pĭaļe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
638  pĭeļe   piele   кожа   Valakonje [Vidi]
639  pĭenđiră   fereastră   прозор   pĭenđiră (mn. pĭenđirĭ) [akc. pĭenđiră] (i. ž.) Osnić [Vidi]
640  plug   plug   плуг   plug (mn. plugurĭ) (i. m.) Osnić [Vidi]
641  pomńată   pomneată   крпа   pomńată (mn. pomńaće) [akc. pomńată] (i. ž.) Dobro Polje [Vidi]
642  ruđi   rudi   ородити се   ruđi (ĭuo ma ruđesk, ĭel sa ruđiașće) [akc. ruđi] (gl. p. ref.) Osnić [Vidi]
643  sanźir   singir   синџир   sanźir (mn. sanźire) [akc. sanźir] (i. s.) Mali Izvor [Vidi]
644  sfîrk   sfârc   брадавица   sfîrk (mn. sfîrkurĭ) [akc. sfîrk] (i. s.) Tanda [Vidi]
645  skîrtaș   scârtaș   черенац   skîrtaș (mn. skîrtașă) [akc. skîrtaș] (i. m.) Mali Izvor [Vidi]
646  șarpĭel   tigaie   тигањ   șarpĭel (mn. șarpĭeļe) [akc. șarpĭel] (i. s.) Brestovac [Vidi]
647  śob   ciob   саксија   śob (mn. śoburĭ) (i. s.) Podgorac [Vidi]
648  taļir   taler   талир   taļir (mn. taļirĭ) [akc. taļir] (i. m.) Jasikovo [Vidi]
649  tăbărî   tăbărî   навалити   tăbărî (ĭuo ma tăbăr, ĭel sa tăbărĭe) [akc. tăbărî] (gl. p. ref.) Topla [Vidi]
650  tîmplă   tâmplă   слепоочница   tîmplă (mn. tîmpļe) [akc. tîmplă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
651  tobașîarĭ   toboșar   добошар   tobașîarĭ (mn. tobașîari) [akc. tobașîarĭ] (i. m.) Osnić [Vidi]
652  tragulă   trăgulă   натега   tragulă (mn. traguļe) [akc. tragulă] (i. ž.) Topla [Vidi]
653  troĭańit   troienit   улегнут   troĭańit (troĭańită) (mn. troĭańiț, troĭańiće) [akc. troĭańit] (prid.) Osnić [Vidi]
654  tuobă   tobă   бубањ   tuobă (mn. tuobĭ) [akc. tuobă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
655  urđińiș   urdinare   пролив   Osnić [Vidi]
656  vesparĭ   viespar   осињак   vesparĭ (mn. vesparĭe) [akc. vesparĭ] (i. m.) Osnić [Vidi]
657  viće   deja ?   већ   viće [akc. viće] (pril.) Jasikovo [Vidi]
658  viskuļi   viscoli   вејати   viskuļi (ĭuo viskul / viskuļeḑ / viskuļesk, ĭel viskulă / viskuļaḑă / viskuļașće) [akc. viskuļi] (gl.) Jasikovo [Vidi]
659  vĭaspiĭe   viespe   оса   vĭaspiĭe (mn. vĭespiĭ) [akc. vĭaspiĭe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
660  vĭerme   vierme   црв   vĭerme (mn. vĭermĭ) [akc. vĭerme] (i. m.) Mali Izvor [Vidi]
661  vĭespiĭe   viespe   оса   Valakonje [Vidi]
662  vlaś   vierme   власи   vlaś (mn.) [akc. vlaś] (i. m.) Osnić [Vidi]
663  zapatuit   protectat ?   заштићен   zapatuit (zapatuită) (mn. zapatuiț, zapatuiće) [akc. zapatuit] (prid.) Osnić [Vidi]
664  zdrîmbuoļ   drâmbă   дромбуља   Valakonje [Vidi]
665  zîaśe   zece   десет   Savinac [Vidi]
666  zuĭtare   zăuitare   заборав   zuĭtare (mn. zuĭtărĭ) [akc. zuĭtare] (i. ž.) Metovnica [Vidi]
667  źuńe   june   младић   źuńe (mn. źuń) [akc. źuńe] (i. m.) Zlot [Vidi]