REZULTAT PRETRAGE

Za uslov oblast : 08 Munćani (Gornjopečani) * Svega reči: 118


Br

Vlaški


Rumunski


Srpski


Gnezdo reči


Mesto (selo)1  aćeĭa   aceea   облачити (се)   aćeĭa (ĭuo ma aćeĭ, ĭel sa aćeĭe) [akc. aćeĭa] (gl. p. ref.) Leskovo [Vidi]
2  albină ursaskă   albină ursască   медвеђа пчела   albină ursaskă (mn. albiń ursășć) [akc. albină ursaskă] (i. ž.) Jasikovo [Vidi]
3  albĭe   albie   корито   albĭe (mn. albĭe) [akc. albĭe] (i. ž.) Jasikovo [Vidi]
4  arag   hărag   рабош   arag (mn. araź) [akc. arag] (i. s.) Jasikovo [Vidi]
5  arnaut   arnaut ?   арнаут   arnaut (mn. arnauț) [akc. arnaut] (i. m.) Jasikovo [Vidi]
6  avramĭasă   avrămeasă   пролевак   avramĭasă [akc. avramĭasă] (i. ž.) Jasikovo [Vidi]
7  ăla   ăla   онај   ăla (mn. ăĭa) [akc. ăla] (zam.) Leskovo [Vidi]
8  ăsta   ăsta   овај   ăsta (mn. ășća) [akc. ăsta] (zam.) Leskovo [Vidi]
9  bankă   bancă   банка (монета)   bankă (mn. bănś) [akc. bankă] (i. ž.) Jasikovo [Vidi]
10  biglă   baltă ?   локва   biglă (mn. bigļe) [akc. biglă] (i. ž.) Leskovo [Vidi]
11  bîrḑak   puiet   рибље младунче   bîrḑak (mn. bîrḑaś) [akc. bîrḑak] (i. m.) Jasikovo [Vidi]
12  bîrḑauș   bârzeuș   убрзање   bîrḑauș (mn. bîrḑaușă) [akc. bîrḑauș] (i. m.) Jasikovo [Vidi]
13  Bîrlan   Bîrleanu   Брлан   Bîrlan (mn. Bîrlań) [akc. Bîrlan] (i. m.) Debeli Lug [Vidi]
14  bļau   bleau   левча   bļau1 (mn. bļeĭś) [akc. bļau] (i. s.) Leskovo [Vidi]
15  Brĭeză   Breza   Бреза   Brĭeză [akc. Brĭeză] (i. ž.) Debeli Lug [Vidi]
16  buĭba   îmbuiba   кркати   Jasikovo [Vidi]
17  bumbarĭ   bondar   бумбар   bumbarĭ (mn. bumbarĭ) [akc. bumbarĭ] (i. m.) Jasikovo [Vidi]
18  burćilă   burtilă   трбоња   burćilă (mn. burćiļe) [akc. burćilă] (i. ž.) Jasikovo [Vidi]
19  țak!   ţac!   цак!   țak! (uzv.) Leskovo [Vidi]
20  țakaĭală   ţăcăială   цактање   țakaĭală (mn. țakaĭaļe) [akc. țakaĭală] (i. ž.) Leskovo [Vidi]
21  țapin   ţapină   цепин   țapin (mn. țapińe) [akc. țapin] (i. s.) Leskovo [Vidi]
22  țălui   ?   лајати   țălui (ĭuo țăluĭesk, ĭel țăluĭașće) [akc. țălui] (gl.) Leskovo [Vidi]
23  Ţîrna   Ţârna   Црна   Țîrna [akc. Țîrna] (i. ž.) Debeli Lug [Vidi]
24  ćeĭkă   ceică   тетка   ćeĭkă (mn. ćeĭke) [akc. ćeĭkă] (i. ž.) Leskovo [Vidi]
25  ćoraļiĭa   cioralia ?   маштарија   ćoraļiĭa (mn. ćoraļiĭ) [akc. ćoraļiĭa] (i. ž.) Leskovo [Vidi]
26  ću!   ciu! ?   ту!   ću! (uzv.) Leskovo [Vidi]
27  ćuok   ciuc   копица ?   ćuok4 (mn. ćuokurĭ) [akc. ćuok] (i. m.) Leskovo [Vidi]
28  Dăbiļug   Dăbiliug ?   Дебели Луг   Dăbiļug [akc. Dăbiļug] (i. m.) Debeli Lug [Vidi]
29  Dăbļiźan   Dăbligean ?   Дебелолужанин   Dăbļiźan (mn. Dăbļiźeń) [akc. Dăbļiźan] (i. m.) Debeli Lug [Vidi]
30  dăĭnăitură   ?   љуљање   dăĭnăitură (mn. dăĭnăiturĭ) [akc. dăĭnăitură] (i. ž.) Leskovo [Vidi]
31  doratură   dorătură   маћеха   doratură (mn. doraturĭ) [akc. doratură] (i. ž.) Leskovo [Vidi]
32  dostorî   dostorî   довршити   dostorî (ĭuo dostorîăsk, ĭel dostorîașće) [akc. dostorî] (gl.) Jasikovo [Vidi]
33  draśină   dracină ?   ђаволија   draśină (mn. draśiń) [akc. draśină] (i. m.) Leskovo [Vidi]
34  Dubļiźan   Dăbligean ?   Дебелолужанин   Debeli Lug [Vidi]
35  dumńișuor   domnișor ?   царић   dumńișuor (mn. dumńișuorĭ) [akc. dumńișuor] (i. m.) Leskovo [Vidi]
36  duorśa   dorcea ?   дорат   duorśa (mn. duorś) [akc. duorśa] (i. m.) Leskovo [Vidi]
37  dura!   dura ?   дура   dura! [akc. dura!] (uzv.) Leskovo [Vidi]
38  đesfrînźa   desfrânge   скршити (се)   đesfrînźa (ĭuo ma đesfrîng, ĭel sa đesfrînźe) [akc. đesfrînźa] (gl.) Leskovo [Vidi]
39  Feļeșana   Feleșan   Фелешана   Feļeșana [akc. Feļeșana] (i. ž.) Debeli Lug [Vidi]
40  fifă   nai   панова фрула   fifă (mn. fife) [akc. fifă] (i. ž.) Jasikovo [Vidi]
41  fluarĭa-suariluĭ   floarea-soarelui   сунцокрет   fluarĭa-suariluĭ [akc. fluarĭa-suariluĭ] (i. ž.) Jasikovo [Vidi]
42  fofoluankă   fofoloancă   пичка   fofoluankă (mn. fofoluonś) [akc. fofoluankă] (i. ž.) Jasikovo [Vidi]
43  fomĭa   foma   гладовати   fomĭa (ĭuo fomĭeḑ, ĭel fomĭaḑă) [akc. fomĭa] (gl.) Jasikovo [Vidi]
44  frekatuor   frecător   трљач   frekatuor (mn. frekatuorĭ) [akc. frekatuor] (i. m.) Jasikovo [Vidi]
45  fućelkă   futelcă   јебуља   fućelkă (mn. fućeļke) [akc. fućelkă] (i. ž.) Leskovo [Vidi]
46  fumărikă   fumărică   димњача   fumărikă (mn. fumăriś) [akc. fumărikă] (i. ž.) Debeli Lug [Vidi]
47  galbin   galben   дукат   galbin2 (mn. galbiń) [akc. galbin] (i. m.) Jasikovo [Vidi]
48  gasăļńiță   găselniţă   восков мољац   gasăļńiță (mn. gasăļńiț) [akc. gasăļńiță] (i. ž.) Leskovo [Vidi]
49  gîf   gâf   коританце   gîf (mn. gîfurĭ) (i. s.) Jasikovo [Vidi]
50  gîrliță   gârliţă   гушобоља   gîrliță (mn. gîrliț) [akc. gîrliță] (i. ž.) Jasikovo [Vidi]
51  gîržab   gârjob   грбав   gîržab (gîržabă) (mn. gîržabĭ, gîržabe) [akc. gîržab] (prid.) Jasikovo [Vidi]
52  gramńik   gramnic   брз   gramńik (gramńikă) (mn. gramńiś, gramńiśe) [akc. gramńik] (prid.) Jasikovo [Vidi]
53  guguńață   gogoașă   крофна   guguńață (mn. guguńeț) [akc. guguńață] (i. m.) Jasikovo [Vidi]
54  ikļan   viclean   мудар   ikļan (ikļană) (mn. ikļeń, ikļańe) [akc. ikļan] (prid.) Leskovo [Vidi]
55  Isîkovĭan   Isâcovean ?   Јасиковљанин   Isîkovĭan (mn. Isîkovĭeń) [akc. Isîkovĭan] (i. m.) Jasikovo [Vidi]
56  Isîkuva   Isâcova ?   Јасиково   Isîkuva [akc. Isîkuva] (i. ž.) Jasikovo [Vidi]
57  înbuĭba   îmbuiba   кркати   înbuĭba (ĭuo înbuĭbĭeḑ, ĭel înbuĭbĭaḑă) [akc. înbuĭba] (gl. p. ref.) Jasikovo [Vidi]
58  Ĭesîkova   Isâcova ?   Јасиково   Jasikovo [Vidi]
59  Ĭesîkovĭan   Isâcovean ?   Јасиковљанин   Jasikovo [Vidi]
60  kapută   capută ?   торић   kapută (mn. kapuće) [akc. kapută] (i. ž.) Jasikovo [Vidi]
61  karpin   carpen   граб   karpin (mn. karpiń) [akc. karpin] (i. m.) Jasikovo [Vidi]
62  kaśur   căcior   црно-сив   kaśur (kaśură) (mn. kaśurĭ, kaśure) [akc. kaśur] (prid.) Leskovo [Vidi]
63  katușă   cătușă   клапуша   katușă (mn. katuș) [akc. katușă] (i. ž.) Jasikovo [Vidi]
64  kăpiĭală   căpială   брљ   kăpiĭală (mn. kăpiĭeļ) [akc. kăpiĭală] (i. ž.) Jasikovo [Vidi]
65  kăpriĭață   căprăriște   козарица   kăpriĭață (mn. kăpriĭeț) [akc. kăpriĭață] (i. ž.) Jasikovo [Vidi]
66  kăśular   căciular   капаџија   kăśular (mn. kăśularĭ) [akc. kăśular] (i. m.) Jasikovo [Vidi]
67  kîńipă   cânepa   конопља   kîńipă (mn. kîńipĭ) [akc. kîńipă] (i. ž.) Jasikovo [Vidi]
68  koćeț   coteţ   котац   koćeț (mn. koćață) [akc. koćeț] (i. m.) Jasikovo [Vidi]
69  kokaĭe   cocaie   кокаја   kokaĭe (mn. kokăĭ) [akc. kokaĭe] (i. ž.) Jasikovo [Vidi]
70  kokiĭe   cochie   кокија   kokiĭe (mn. kokiĭ) [akc. kokiĭe] (i. ž.) Leskovo [Vidi]
71  korńet   cornet   остењак   korńet (mn. korńeturĭ) [akc. korńet] (i. s.) Jasikovo [Vidi]
72  krîstaș   scârtaș   черенац   Jasikovo [Vidi]
73  krop   crop   кроп   krop (mn. kropurĭ) [akc. krop] (i. s.) Jasikovo [Vidi]
74  kropîĭa   cropia ?   испирати   kropîĭa (ĭuo kropîĭ, ĭel kropîĭe) [akc. kropîĭa] (gl. p. ref.) Jasikovo [Vidi]
75  ļiskovĭan   liscovean ?   Лесковљанин   ļiskovĭan (mn. ļiskovĭeń) [akc. Ļiskovĭan] (i. m.) Leskovo [Vidi]
76  ļiu   leu   леј   ļiu (mn. ļiĭ) [akc. ļiu] (i. m.) Jasikovo [Vidi]
77  ļordarĭ   leurdar   сремужњак   ļordarĭ (mn. ļordarĭe) [akc. ļordarĭ] (i. s.) Debeli Lug [Vidi]
78  ļеșîĭе   leșie   цеђ   ļеșîĭе (mn. ļеșîĭ) [akc. ļеșîĭе] (i. ž.) Jasikovo [Vidi]
79  marunțîș   cereală   житарице   marunțîș2 (mn. marunțîșă, marunțîșurĭ) [akc. marunțîș] (i. zb.) Jasikovo [Vidi]
80  mașćuaĭkă   măștihoaie   маћеха   mașćuaĭkă (mn. mașćuoĭś) [akc. mașćuaĭkă] (i. ž.) Debeli Lug [Vidi]
81  mećao   meciao   моћ   mećao (mn. mećeļe) [akc. mećao] (i. ž.) Leskovo [Vidi]
82  mezdrĭală   mezdreală   макља   mezdrĭală (mn. mezdrĭaļe) [akc. mezdrĭală] (i. m.) Debeli Lug [Vidi]
83  Mîtkalău   Mâtcălâu   Мали Ускрс   Mîtkalău (mn. Mîtkalăĭ) [akc. Mîtkalău] (i. m.) Debeli Lug [Vidi]
84  mulgașă   mulgaș   мужљива   mulgașă (mn. mulgașă) [akc. mulgașă] (prid.) Leskovo [Vidi]
85  Munț-aĭ albĭ   Carpaţi   Карпати   Munț-aĭ albĭ [akc. Munț-aĭ albĭ] (i. m.) Jasikovo [Vidi]
86  oćitul   dascăl   учитељ   Jasikovo [Vidi]
87  oćituluaĭkă   dăscăliță   учитељица   Jasikovo [Vidi]
88  parĭa   părea   чинити се   parĭa (?) [akc. parĭa] (gl.) Leskovo [Vidi]
89  pașćauă   pască   ускршња причест   pașćauă (mn. pașćiaļe) [akc. pașćauă] (i. ž.) Jasikovo [Vidi]
90  pinga   pingă   поред   pinga [akc. pinga] (predl.) Leskovo [Vidi]
91  pîngańi   spurca   опоганити   pîngańi (ĭuo pîngańesk, ĭel pîngańașće) [akc. pîngańi] (gl. p. ref.) Leskovo [Vidi]
92  pîtpalak   pitpalac   препелица   pîtpalak1 (mn. pîtpalaś) [akc. pîtpalak] (i. m.) Jasikovo [Vidi]
93  plastă   plastă   склон   plastă (mn. plășć) [akc. plastă] (i. ž.) Jasikovo [Vidi]
94  pluop trămuratuorĭ   plop tremurător   јасика   pluop trămuratuorĭ (mn. pluopĭ trămuratuorĭ) [akc. pluop trămuratuorĭ] (i. m.) Jasikovo [Vidi]
95  poaće   poate   можда   poaće [akc. poaće] (pril.) Leskovo [Vidi]
96  ponou   polen   полен   ponou1 (mn. ponoave) [akc. ponou] (i. s.) Jasikovo [Vidi]
97  ponou   ponov   берићет   ponou2 (mn. ponoave) [akc. ponou] (i. s.) Jasikovo [Vidi]
98  rozăv   rozăv ?   розе   rozăv (rozăvă) (mn. rozăvĭ, rozăve) [akc. rozăv] (prid.) Debeli Lug [Vidi]
99  ruabă   roabă   колица   ruabă1 (mn. ruabe) [akc. ruabă] (i. ž.) Jasikovo [Vidi]
100  skobituare   scobitoare   чачкалица   skobituare (mn. skobituorĭ) [akc. skobituare] (i. ž.) Jasikovo [Vidi]
101  skradă   scradă   длакави шаш   skradă (mn. skrădurĭ) [akc. skradă] (i. ž.) Jasikovo [Vidi]
102  stîrńak   ?   стрњак   stîrńak (mn. stîrńeś) [akc. stîrńak] (i. m.) Jasikovo [Vidi]
103  stragĭață   străgheaţă   подливено млеко   stragĭață (mn. stragĭeț) [akc. stragĭață] (i. ž.) Jasikovo [Vidi]
104  strașlă   sperietoare   страшило   Jasikovo [Vidi]
105  strungarĭață   strungăreaţă   сирница   strungarĭață (mn. strungarĭeță) [akc. strungarĭață] (i. ž.) Leskovo [Vidi]
106  strungă   strungă   тор   strungă (mn. strunź) [akc. strungă] (i. ž.) Jasikovo [Vidi]
107  stružńiță   strujniţă   стругара   stružńiță (mn. stružńiț) [akc. stružńiță] (i. ž.) Jasikovo [Vidi]
108  śață   ceaţă   магла   śață (mn. śețurĭ) [akc. śață] (i. ž.) Debeli Lug [Vidi]
109  śețuos   ceţos   магловит   śețuos (śețuosă) (mn. śețuoș, śețuasă) [akc. śețuos] (prid.) Debeli Lug [Vidi]
110  śerkănat   cercănat   обељен   śerkănat (śerkănată) (mn. śerkănaț, śerkănaće) [akc. śerkănat] (prid.) Jasikovo [Vidi]
111  śerui   cerui   увоштити   śerui (ĭuo śeruĭ, ĭel śeruĭașće) [akc. śerui] (gl. p.) Jasikovo [Vidi]
112  śumalkă   cimilitură   загонетка   śumalkă (mn. śumĭelś) [akc. śumalkă] (i. ž.) Debeli Lug [Vidi]
113  turmă   turmă   стадо   turmă (mn. turme) [akc. turmă] (i. ž.) Jasikovo [Vidi]
114  uaĭe   oaie   овца   uaĭe (mn. uoĭ) [akc. uaĭe] (i. ž.) Jasikovo [Vidi]
115  ućitankă   sală de clasă   учионица   ućitankă (mn. ućitănś) [akc. ućitankă] (i. ž.) Jasikovo [Vidi]
116  Urḑîkuońi   Urziconi   Урзикићи   Urḑîkuońi [akc. Urḑîkuońi] (i. m.) Jasikovo [Vidi]
117  viskul   viscol   мећава   viskul (mn. viskuļe) [akc. viskul] (i. s.) Jasikovo [Vidi]
118  vurgină   vîrghină   греда   vurgină (mn. vurgiń) [akc. vurgină] (i. ž.) Jasikovo [Vidi]