REZULTAT PRETRAGE

Za uslov oblast : 08 Munćani (Gornjopečani) * Svega reči: 118


Br

Vlaški

Rumunski

Srpski

Gnezdo reči

Mesto (selo)

1  aćeĭa  aceea  облачити (се)  aćeĭa (ĭuo ma aćeĭ, ĭel sa aćeĭe) [akc. aćeĭa] (gl. p. ref.) Leskovo[Vidi]

2  albină ursaskă  albină ursască  медвеђа пчела  albină ursaskă (mn. albiń ursășć) [akc. albină ursaskă] (i. ž.) Jasikovo[Vidi]

3  albĭe  albie  корито  albĭe (mn. albĭe) [akc. albĭe] (i. ž.) Jasikovo[Vidi]

4  arag  hărag  рабош  arag (mn. araź) [akc. arag] (i. s.) Jasikovo[Vidi]

5  arnaut  arnaut ?  арнаут  arnaut (mn. arnauț) [akc. arnaut] (i. m.) Jasikovo[Vidi]

6  avramĭasă  avrămeasă  пролевак  avramĭasă [akc. avramĭasă] (i. ž.) Jasikovo[Vidi]

7  ăla  ăla  онај  ăla (mn. ăĭa) [akc. ăla] (zam.) Leskovo[Vidi]

8  ăsta  ăsta  овај  ăsta (mn. ășća) [akc. ăsta] (zam.) Leskovo[Vidi]

9  bankă  bancă  банка (монета)  bankă (mn. bănś) [akc. bankă] (i. ž.) Jasikovo[Vidi]

10  biglă  baltă ?  локва  biglă (mn. bigļe) [akc. biglă] (i. ž.) Leskovo[Vidi]

11  bîrḑak  puiet  рибље младунче  bîrḑak (mn. bîrḑaś) [akc. bîrḑak] (i. m.) Jasikovo[Vidi]

12  bîrḑauș  bârzeuș  убрзање  bîrḑauș (mn. bîrḑaușă) [akc. bîrḑauș] (i. m.) Jasikovo[Vidi]

13  Bîrlan  Bîrleanu  Брлан  Bîrlan (mn. Bîrlań) [akc. Bîrlan] (i. m.) Debeli Lug[Vidi]

14  bļau  bleau  левча  bļau1 (mn. bļeĭś) [akc. bļau] (i. s.) Leskovo[Vidi]

15  Brĭeză  Breza  Бреза  Brĭeză [akc. Brĭeză] (i. ž.) Debeli Lug[Vidi]

16  buĭba  îmbuiba  кркати  Jasikovo[Vidi]

17  bumbarĭ  bondar  бумбар  bumbarĭ (mn. bumbarĭ) [akc. bumbarĭ] (i. m.) Jasikovo[Vidi]

18  burćilă  burtilă  трбоња  burćilă (mn. burćiļe) [akc. burćilă] (i. ž.) Jasikovo[Vidi]

19  țak!  ţac!  цак!  țak! (uzv.) Leskovo[Vidi]

20  țakaĭală  ţăcăială  цактање  țakaĭală (mn. țakaĭaļe) [akc. țakaĭală] (i. ž.) Leskovo[Vidi]

21  țapin  ţapină  цепин  țapin (mn. țapińe) [akc. țapin] (i. s.) Leskovo[Vidi]

22  țălui  ?  лајати  țălui (ĭuo țăluĭesk, ĭel țăluĭașće) [akc. țălui] (gl.) Leskovo[Vidi]

23  Ţîrna  Ţârna  Црна  Țîrna [akc. Țîrna] (i. ž.) Debeli Lug[Vidi]

24  ćeĭkă  ceică  тетка  ćeĭkă (mn. ćeĭke) [akc. ćeĭkă] (i. ž.) Leskovo[Vidi]

25  ćoraļiĭa  cioralia ?  маштарија  ćoraļiĭa (mn. ćoraļiĭ) [akc. ćoraļiĭa] (i. ž.) Leskovo[Vidi]

26  ću!  ciu! ?  ту!  ću! (uzv.) Leskovo[Vidi]

27  ćuok  ciuc  копица ?  ćuok4 (mn. ćuokurĭ) [akc. ćuok] (i. m.) Leskovo[Vidi]

28  Dăbiļug  Dăbiliug ?  Дебели Луг  Dăbiļug [akc. Dăbiļug] (i. m.) Debeli Lug[Vidi]

29  Dăbļiźan  Dăbligean ?  Дебелолужанин  Dăbļiźan (mn. Dăbļiźeń) [akc. Dăbļiźan] (i. m.) Debeli Lug[Vidi]

30  dăĭnăitură  ?  љуљање  dăĭnăitură (mn. dăĭnăiturĭ) [akc. dăĭnăitură] (i. ž.) Leskovo[Vidi]

31  doratură  dorătură  маћеха  doratură (mn. doraturĭ) [akc. doratură] (i. ž.) Leskovo[Vidi]

32  dostorî  dostorî  довршити  dostorî (ĭuo dostorîăsk, ĭel dostorîașće) [akc. dostorî] (gl.) Jasikovo[Vidi]

33  draśină  dracină ?  ђаволија  draśină (mn. draśiń) [akc. draśină] (i. m.) Leskovo[Vidi]

34  Dubļiźan  Dăbligean ?  Дебелолужанин  Debeli Lug[Vidi]

35  dumńișuor  domnișor ?  царић  dumńișuor (mn. dumńișuorĭ) [akc. dumńișuor] (i. m.) Leskovo[Vidi]

36  duorśa  dorcea ?  дорат  duorśa (mn. duorś) [akc. duorśa] (i. m.) Leskovo[Vidi]

37  dura!  dura ?  дура  dura! [akc. dura!] (uzv.) Leskovo[Vidi]

38  đesfrînźa  desfrânge  скршити (се)  đesfrînźa (ĭuo ma đesfrîng, ĭel sa đesfrînźe) [akc. đesfrînźa] (gl.) Leskovo[Vidi]

39  Feļeșana  Feleșan  Фелешана  Feļeșana [akc. Feļeșana] (i. ž.) Debeli Lug[Vidi]

40  fifă  nai  панова фрула  fifă (mn. fife) [akc. fifă] (i. ž.) Jasikovo[Vidi]

41  fluarĭa-suariluĭ  floarea-soarelui  сунцокрет  fluarĭa-suariluĭ [akc. fluarĭa-suariluĭ] (i. ž.) Jasikovo[Vidi]

42  fofoluankă  fofoloancă  пичка  fofoluankă (mn. fofoluonś) [akc. fofoluankă] (i. ž.) Jasikovo[Vidi]

43  fomĭa  foma  гладовати  fomĭa (ĭuo fomĭeḑ, ĭel fomĭaḑă) [akc. fomĭa] (gl.) Jasikovo[Vidi]

44  frekatuor  frecător  трљач  frekatuor (mn. frekatuorĭ) [akc. frekatuor] (i. m.) Jasikovo[Vidi]

45  fućelkă  futelcă  јебуља  fućelkă (mn. fućeļke) [akc. fućelkă] (i. ž.) Leskovo[Vidi]

46  fumărikă  fumărică  димњача  fumărikă (mn. fumăriś) [akc. fumărikă] (i. ž.) Debeli Lug[Vidi]

47  galbin  galben  дукат  galbin2 (mn. galbiń) [akc. galbin] (i. m.) Jasikovo[Vidi]

48  gasăļńiță  găselniţă  восков мољац  gasăļńiță (mn. gasăļńiț) [akc. gasăļńiță] (i. ž.) Leskovo[Vidi]

49  gîf  gâf  коританце  gîf (mn. gîfurĭ) (i. s.) Jasikovo[Vidi]

50  gîrliță  gârliţă  гушобоља  gîrliță (mn. gîrliț) [akc. gîrliță] (i. ž.) Jasikovo[Vidi]

51  gîržab  gârjob  грбав  gîržab (gîržabă) (mn. gîržabĭ, gîržabe) [akc. gîržab] (prid.) Jasikovo[Vidi]

52  gramńik  gramnic  брз  gramńik (gramńikă) (mn. gramńiś, gramńiśe) [akc. gramńik] (prid.) Jasikovo[Vidi]

53  guguńață  gogoașă  крофна  guguńață (mn. guguńeț) [akc. guguńață] (i. m.) Jasikovo[Vidi]

54  ikļan  viclean  мудар  ikļan (ikļană) (mn. ikļeń, ikļańe) [akc. ikļan] (prid.) Leskovo[Vidi]

55  Isîkovĭan  Isâcovean ?  Јасиковљанин  Isîkovĭan (mn. Isîkovĭeń) [akc. Isîkovĭan] (i. m.) Jasikovo[Vidi]

56  Isîkuva  Isâcova ?  Јасиково  Isîkuva [akc. Isîkuva] (i. ž.) Jasikovo[Vidi]

57  înbuĭba  îmbuiba  кркати  înbuĭba (ĭuo înbuĭbĭeḑ, ĭel înbuĭbĭaḑă) [akc. înbuĭba] (gl. p. ref.) Jasikovo[Vidi]

58  Ĭesîkova  Isâcova ?  Јасиково  Jasikovo[Vidi]

59  Ĭesîkovĭan  Isâcovean ?  Јасиковљанин  Jasikovo[Vidi]

60  kapută  capută ?  торић  kapută (mn. kapuće) [akc. kapută] (i. ž.) Jasikovo[Vidi]

61  karpin  carpen  граб  karpin (mn. karpiń) [akc. karpin] (i. m.) Jasikovo[Vidi]

62  kaśur  căcior  црно-сив  kaśur (kaśură) (mn. kaśurĭ, kaśure) [akc. kaśur] (prid.) Leskovo[Vidi]

63  katușă  cătușă  клапуша  katușă (mn. katuș) [akc. katușă] (i. ž.) Jasikovo[Vidi]

64  kăpiĭală  căpială  брљ  kăpiĭală (mn. kăpiĭeļ) [akc. kăpiĭală] (i. ž.) Jasikovo[Vidi]

65  kăpriĭață  căprăriște  козарица  kăpriĭață (mn. kăpriĭeț) [akc. kăpriĭață] (i. ž.) Jasikovo[Vidi]

66  kăśular  căciular  капаџија  kăśular (mn. kăśularĭ) [akc. kăśular] (i. m.) Jasikovo[Vidi]

67  kîńipă  cânepa  конопља  kîńipă (mn. kîńipĭ) [akc. kîńipă] (i. ž.) Jasikovo[Vidi]

68  koćeț  coteţ  котац  koćeț (mn. koćață) [akc. koćeț] (i. m.) Jasikovo[Vidi]

69  kokaĭe  cocaie  кокаја  kokaĭe (mn. kokăĭ) [akc. kokaĭe] (i. ž.) Jasikovo[Vidi]

70  kokiĭe  cochie  кокија  kokiĭe (mn. kokiĭ) [akc. kokiĭe] (i. ž.) Leskovo[Vidi]

71  korńet  cornet  остењак  korńet (mn. korńeturĭ) [akc. korńet] (i. s.) Jasikovo[Vidi]

72  krîstaș  scârtaș  черенац  Jasikovo[Vidi]

73  krop  crop  кроп  krop (mn. kropurĭ) [akc. krop] (i. s.) Jasikovo[Vidi]

74  kropîĭa  cropia ?  испирати  kropîĭa (ĭuo kropîĭ, ĭel kropîĭe) [akc. kropîĭa] (gl. p. ref.) Jasikovo[Vidi]

75  ļiskovĭan  liscovean ?  Лесковљанин  ļiskovĭan (mn. ļiskovĭeń) [akc. Ļiskovĭan] (i. m.) Leskovo[Vidi]

76  ļiu  leu  леј  ļiu (mn. ļiĭ) [akc. ļiu] (i. m.) Jasikovo[Vidi]

77  ļordarĭ  leurdar  сремужњак  ļordarĭ (mn. ļordarĭe) [akc. ļordarĭ] (i. s.) Debeli Lug[Vidi]

78  ļеșîĭе  leșie  цеђ  ļеșîĭе (mn. ļеșîĭ) [akc. ļеșîĭе] (i. ž.) Jasikovo[Vidi]

79  mașćuaĭkă  măștihoaie  маћеха  mașćuaĭkă (mn. mașćuoĭś) [akc. mașćuaĭkă] (i. ž.) Debeli Lug[Vidi]

80  mećao  meciao  моћ  mećao (mn. mećeļe) [akc. mećao] (i. ž.) Leskovo[Vidi]

81  mezdrĭală  mezdreală  макља  mezdrĭală (mn. mezdrĭaļe) [akc. mezdrĭală] (i. m.) Debeli Lug[Vidi]

82  Mîtkalău  Mâtcălâu  Мали Ускрс  Mîtkalău (mn. Mîtkalăĭ) [akc. Mîtkalău] (i. m.) Debeli Lug[Vidi]

83  mulgașă  mulgaș  мужљива  mulgașă (mn. mulgașă) [akc. mulgașă] (prid.) Leskovo[Vidi]

84  Munț-aĭ albĭ  Carpaţi  Карпати  Munț-aĭ albĭ [akc. Munț-aĭ albĭ] (i. m.) Jasikovo[Vidi]

85  oćitul  dascăl  учитељ  Jasikovo[Vidi]

86  oćituluaĭkă  dăscăliță  учитељица  Jasikovo[Vidi]

87  parĭa  părea  чинити се  parĭa (?) [akc. parĭa] (gl.) Leskovo[Vidi]

88  pașćauă  pască  ускршња причест  pașćauă (mn. pașćiaļe) [akc. pașćauă] (i. ž.) Jasikovo[Vidi]

89  pinga  pingă  поред  pinga [akc. pinga] (predl.) Leskovo[Vidi]

90  pîngańi  spurca  опоганити  pîngańi (ĭuo pîngańesk, ĭel pîngańașće) [akc. pîngańi] (gl. p. ref.) Leskovo[Vidi]

91  pîtpalak  pitpalac  препелица  pîtpalak1 (mn. pîtpalaś) [akc. pîtpalak] (i. m.) Jasikovo[Vidi]

92  plastă  plastă  склон  plastă (mn. plășć) [akc. plastă] (i. ž.) Jasikovo[Vidi]

93  pluop trămuratuorĭ  plop tremurător  јасика  pluop trămuratuorĭ (mn. pluopĭ trămuratuorĭ) [akc. pluop trămuratuorĭ] (i. m.) Jasikovo[Vidi]

94  poaće  poate  можда  poaće [akc. poaće] (pril.) Leskovo[Vidi]

95  ponou  polen  полен  ponou1 (mn. ponoave) [akc. ponou] (i. s.) Jasikovo[Vidi]

96  ponou  ponov  берићет  ponou2 (mn. ponoave) [akc. ponou] (i. s.) Jasikovo[Vidi]

97  rozăv  rozăv ?  розе  rozăv (rozăvă) (mn. rozăvĭ, rozăve) [akc. rozăv] (prid.) Debeli Lug[Vidi]

98  ruabă  roabă  колица  ruabă1 (mn. ruabe) [akc. ruabă] (i. ž.) Jasikovo[Vidi]

99  Sîmțî  Sâmți  Младенци  Sîmțî [akc. Sîmțî] (i. m.) Leskovo[Vidi]

100  skobituare  scobitoare  чачкалица  skobituare (mn. skobituorĭ) [akc. skobituare] (i. ž.) Jasikovo[Vidi]

101  skradă  scradă  длакави шаш  skradă (mn. skrădurĭ) [akc. skradă] (i. ž.) Jasikovo[Vidi]

102  stîrńak  ?  стрњак  stîrńak (mn. stîrńeś) [akc. stîrńak] (i. m.) Jasikovo[Vidi]

103  stragĭață  străgheaţă  подливено млеко  stragĭață (mn. stragĭeț) [akc. stragĭață] (i. ž.) Jasikovo[Vidi]

104  strașlă  sperietoare  страшило  Jasikovo[Vidi]

105  strungarĭață  strungăreaţă  сирница  strungarĭață (mn. strungarĭeță) [akc. strungarĭață] (i. ž.) Leskovo[Vidi]

106  strungă  strungă  тор  strungă (mn. strunź) [akc. strungă] (i. ž.) Jasikovo[Vidi]

107  stružńiță  strujniţă  стругара  stružńiță (mn. stružńiț) [akc. stružńiță] (i. ž.) Jasikovo[Vidi]

108  śață  ceaţă  магла  śață (mn. śețurĭ) [akc. śață] (i. ž.) Debeli Lug[Vidi]

109  śețuos  ceţos  магловит  śețuos (śețuosă) (mn. śețuoș, śețuasă) [akc. śețuos] (prid.) Debeli Lug[Vidi]

110  śerkănat  cercănat  обељен  śerkănat (śerkănată) (mn. śerkănaț, śerkănaće) [akc. śerkănat] (prid.) Jasikovo[Vidi]

111  śerui  cerui  увоштити  śerui (ĭuo śeruĭ, ĭel śeruĭașće) [akc. śerui] (gl. p.) Jasikovo[Vidi]

112  śumalkă  cimilitură  загонетка  śumalkă (mn. śumĭelś) [akc. śumalkă] (i. ž.) Debeli Lug[Vidi]

113  turmă  turmă  стадо  turmă (mn. turme) [akc. turmă] (i. ž.) Jasikovo[Vidi]

114  uaĭe  oaie  овца  uaĭe (mn. uoĭ) [akc. uaĭe] (i. ž.) Jasikovo[Vidi]

115  ućitankă  sală de clasă  учионица  ućitankă (mn. ućitănś) [akc. ućitankă] (i. ž.) Jasikovo[Vidi]

116  Urḑîkuońi  Urziconi  Урзикићи  Urḑîkuońi [akc. Urḑîkuońi] (i. m.) Jasikovo[Vidi]

117  viskul  viscol  мећава  viskul (mn. viskuļe) [akc. viskul] (i. s.) Jasikovo[Vidi]

118  vurgină  vîrghină  греда  vurgină (mn. vurgiń) [akc. vurgină] (i. ž.) Jasikovo[Vidi]


aa
  
ăă
  
bb
  
ţţ
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź