REZULTAT PRETRAGE

Za uslov oblast : 14 Vlaški Romi * Svega reči: 7


Br

Vlaški


Rumunski


Srpski


Gnezdo reči


Mesto (selo)1  bă   bă   бре   (uzv.) Brodica [Vidi]
2  Bruođița   Brodina   Бродица   Bruođița [akc. Bruođița] (i. ž.) Brodica [Vidi]
3  țîgankă   ţigancă   Ромкиња   țîgankă (mn. țîgănś) [akc. țîgankă] (i. ž.) Brodica [Vidi]
4  dăzńață   d‑azneață   јутрос   dăzńață [akc. dăzńață] (pril.) Brodica [Vidi]
5  făsuĭ   făsui   пасуљ   făsuĭ [akc. făsuĭ] (i. m.) Brodica [Vidi]
6  kopaĭe   copaie   корито   kopaĭe (mn. kopăĭ) [akc. kopaĭe] (i. ž.) Brodica [Vidi]
7  pođiđi   podidi   процурити   pođiđi (ĭuo pođiđesk, ĭel pođiđiașće) [akc. pođiđi] (gl. p. ref.) Brodica [Vidi]