REZULTAT PRETRAGE

Za uslov oblast : 15 Ungurjani (Stižani) * Svega reči: 16


Br

Vlaški

Rumunski

Srpski

Gnezdo reči

Mesto (selo)

1  aĭ  ai  бели лук  2 (mn. ) (i. m.) Rečica, Požarevac[Vidi]

2  ăntulćișat  curmeziș ?  унакрст  ăntulćișat (ăntulćișată) (mn. ăntulćișaț, ăntulćișaće) [akc. ăntulćișat] (prid.) Kobilje[Vidi]

3  bak  bac  скела  bak (mn. bakurĭ) (i. s.) Ram[Vidi]

4  ćeća  cecia  тетка  ćeća (mn. ćeće) [akc. ćeća] (i. ž.) Kobilje[Vidi]

5  fatuĭ  vătui  једногодишње јаре  fatuĭ (mn. fatuĭ) [akc. fatuĭ] (i. m.) Rečica, Požarevac[Vidi]

6  fugari  fugări  јурити  fugari (ĭuo fugarĭesk, ĭel fugarĭașće) [akc. fugari] (gl.) Rečica, Požarevac[Vidi]

7  gușăĭ  gușei ?  очни црв  gușăĭ (mn. gușăĭi) [akc. gușăĭ] (i. m.) Kobilje[Vidi]

8  întămpina  întâmpina  саставити  întămpina (ĭuo întămpin, ĭel întămpină) [akc. întămpina] (gl. p. ref.) Kobilje[Vidi]

9  întămpinat  întâmpinat  састављен  întămpinat (întămpinată) (mn. întămpinaț, întămpinaće) [akc. întămpinat] (prid.) Kobilje[Vidi]

10  kobîrļeu  cobârlău  легало  kobîrļeu (mn. kobîrļeĭ) [akc. kobîrļeu] (i. m.) Rečica, Požarevac[Vidi]

11  ļikitău  șorţ  кецеља  ļikitău (mn. ļikităļe) [akc. ļikitău] (i. s.) Rečica, Požarevac[Vidi]

12  pĭerĭ  peri  власи  pĭerĭ (mn.) [akc. pĭerĭ] (i. ž.) Kobilje[Vidi]

13  saćesk  sătesc  сеоски  saćesk (saćeaskă) (mn. saćeșć, saćeașće) [akc. saćesk] (prid.) Kobilje[Vidi]

14  skoborî  scoborî  силазити  skoborî (ĭuo skobuor, ĭel skoboară) [akc. skoborî] (gl. p. ref.) Rečica, Požarevac[Vidi]

15  śuvań  copaie  наћве  śuvań (mn. śuvańe) [akc. śuvań] (i. s.) Rečica, Požarevac[Vidi]

16  uđi  udi  остати  uđi (ĭuo uđesk, ĭel uđașće) [akc. uđi] (gl.) Rečica, Požarevac[Vidi]


aa
  
ăă
  
bb
  
ţţ
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź