LISTA SORTIRANIH UNIKATNIH REČI UNETIH U VORBAR
Lista cuvintelor unicate, asortate introduse in Vorbar!


Svega vlaških fraza : 12.273
Svega unikatih reči u vlaškim frazama : 22.366
Ukupno reči u vlaškim frazama : 115.000

a ă b ț č ć d ğ đ ď e f g h i î ĭ k l ļ m n ń o p r s ş ś t ť u v z ž ź
a

aăĭa | abaća | aburĭ | | ața | adînkă | adînsă | adunaće | adunară | adunată | adună | aduń | aduńe | aduoĭļa | aduśe | ađetuluĭ | ađeturĭ | află | afuost | aiĭ | aîăsta | aĭ’ | aĭbă | aĭlalț | aĭna | aĭnuoștri | akas | alalće | alaltă | alatu | alaturĭ | alaviśuos | Albaniĭa | albă | albiń | albiśuasă | albĭa | albuță | alțî | alće | aldamaku | aldrakuluĭ | alkaua | almiș | alo | Aloveńi | alta | altă | altu | alu | aluĭ | aluna | alunu | aluńikat | aluvato | aluvatu | aļargă | aļe | aļergaĭ | aļergaturĭ | aļi | aļiaźe | Aļiksandru | aļiļi | aļimań | am | amară | amaru | amîndoă | amĭers | amnarĭu | amnaruț | amparațîĭa | amre | anțarțuoń | andrĭaua | ano | Anol | anu | anuluĭĭ | anuostru | | Apa | apa | aparat | aparăm | ape | api | apîră | apļaśe | apļekarĭa | aprindă | aprinsă | apukatura | apukă | aramiu | Aranźelu | arańesk | arańiașće | aratare | aratarĭa | arată | aratu | aratuluĭ | aratura | ară | arćiĭĭa | ard | are | argaț | arito | arĭ | arĭa | arku | arkurļi | armata | Arnaglavĭan | Arnaglăvi | arnautu | aropļańiļi | arpaźiku | arsă | arźintol | arșițăļi | askuțîĭ | askultamîntu | askultă | askută | aspură | astăḑ | astrînsă | astrukaće | astrukamîntu | astrukă | astrukî | astupată | astupî | astupușu | aśiĭa | atita | atîța | atîća | atîrnaće | atîrnată | atîrnă | atunșa | aud | auḑ | auḑa | auḑîĭ | auḑîturĭ | aurarĭ | avĭem | avļiĭa | azvîrļitu | ažunsăĭ | ažunso | ažunźe | ažută | aźunźe | așaḑî | așćată | așćeț | așćetaĭ | așćetat | așćetînd | așćiată | așîḑatură
ă

ăț | Ăće | ăći | ăĭ | ăĭa | ăm | ănkuaśa | ări | ăripiļi | ăripĭ | ăroplanu | ăroplańe
b

Baba | baba | Babi | babiļi | babĭeșć | babuța | baț | bačam | baće | bag | bagaĭ | bagă | bagăm | bago | bagrĭem | baĭațî | baĭato | baĭatu | baĭbuoko | baĭeț | baĭețî | baĭețîlor | bakșîșu | balan | balauru | balbańeașće | balmažala | Balură | Baļańi | Banat | Banato | Banatu | Banatul | bandaś | banu | banuș | bań | bańi | bańî | barba | barbațăsk | barbațî | barbațîĭa | barbatî | barbatol | barbatu | barbatuluĭ | Barbura | barda | bardaku | baskiĭa | baśiĭa | baśo | batrînă | batrîń | batrîńe | batrîńesk | batrń | batu | batuće | batură | batută | batuto | bauțî | baută | baź | baźe | bašćaua | bătrîń | bătrîńață | bătrîńaskă | bătrîńesk | bătrîńiesk | bășkașîăsk | Bekĭerĭ | Bekĭerĭu | beļiașće | beļieșć | berbĭeku | beskĭakera | bič | biču | biku | bilovinkă | bilovinś | bisaźi | bisîarika | bizărĭu | bîănś | bîțîĭe | bîće | bîkă | bîksîț | bîksîțî | Bîkuońi | bîlaban | Bîlabańi | Bîlańeșći | bîlbîĭe | bîlguĭașće | bîlguĭe | bîlśo | bîlśu | bîlśurĭ | bîļś | bîrna | bîrnarĭeț | bîrnașu | bîrń | bîrńe | bîsamaku | bîtrîńaskă | bîtu | bîzîĭtur | bĭarĭa | bĭețîĭuoș | bĭețîluko | bĭețîuosu | bĭețîuoș | blana | blanuț | blanuța | blańiuluĭ | blastîmă | blănuță | blăń | blăńiļi | blîăń | Blîgoĭan | blîstamaĭ | blokuku | bļiđe | Bļizńe | bobiku | bobît | Boboĭuoń | boboruanțîļ | bobuanță | boćaḑă | boćesk | Boćuanka | bođikaiĭ | bogațîĭa | boișuor | boĭerilor | boĭi | bolđiașće | bolnauă | bolnav | bolnavi | borđeĭe | borđeĭu | borđiĭ | borđiĭe | borđiĭu | borđiu | borîlaș | borîșkîĭe | boruź | bot | bou | boznakîtă | boșćinari | brațarĭa | brață | braduluĭ | braśinarĭ | braśir | brazdă | brăśinarĭu | brăžđ | brăžđiļi | brebeńeĭ | briĭu | briśu | brîglarĭu | brîgļiļi | brînḑa | brîńe | brĭază | brĭe | brođala | Bruankă | bruka | Brukă | bruoșć | bruoșćilor | bruś | buabiļi | buala | buankîĭe | buarfa | buarfe | buata | buălă | bube | bućeḑată | buduruoĭu | Bufań | Bufańi | bufańi | bufńașće | Bugari | bugari | Bugariĭe | bugarĭu | Bugoglaua | buĭaḑe | buĭađa | buĭeḑ | buĭeḑar | buĭeḑîļa | bukĭarță | bulnaviśuos | Buļuoțu | bumbu | bunarĭu | bună | bundușîașće | buń | buobe | buobiļi | Buobîto | buoi | buoĭ | buoĭi | buoluĭ | buonțu | buorśu | buotu | burdușu | burĭeț | burka | Burkeșo | burta | burtanuoș | Busuĭaka | buśinu | butuarka | butuoĭu | butuońo | butuońu | butuońuluĭ | buturiĭ | buzdugań | bužuoru | bușî | Bușńak | bușu
ț

ța | țakaĭala | țao | țapańița | țapeńiĭa | țapiń | țapińe | țapînă | țapļiź | țapuońu | Țar | țara | țarańi | Țarină | țarku | țasută | țasuto | țasutu | țasutuluĭ | țaua | Țăļigrad | Țăļigradu | țărĭ | țăuoku | țî | țîasă | țîărĭ | țîăs | țîăstu | țîăvĭ | țîța | țîțîșuara | țîfna | țîfnuasă | țîganu | Țîgań | țîgańi | țîgańiĭe | țîka | țîn | țînă | Țînțari | țînîndu | țînu | țînuto | țîń | țîńe | țîńețî | țîńem | Țîrnaĭka | țîșńitura | țĭ | țĭgańi | Țośuońi | țrĭepu | țrĭepurĭ | Țrnaśeńi | țuala | țuaļe | țuaļiļi | țuĭka | țukatu | țupaĭala | țurfurĭ | țurik | țuś
č

če | čedîru | čoplit | čuok
ć

ćakma | ćamĭa | će | ćeće | ćeĭka | ćeĭu | ćemîndu | ćesaļaḑă | ćetńiśi | ći | ćiame | ćiamĭe | ćigańa | ćigăń | ćiĭu | ćiku | ćimpo | ćimpurĭ | ćinîră | ćińe | ćińerișu | ćińerĭața | ćińirĭ | ćipsîĭa | ćirik | ćirikaĭala | ćistîră | ćivită | ćĭame | ćokîrlanu | ćokńașće | ćunku | ćuoku | ćuonku | ćušuļe
d

daćina | dada | daĭ | dalaśița | dalta | danaśit | danțu | daraśitu | daraśituarĭe | darîmatura | darîmă | darurļi | daskîlu | daskîļ | daskulu | dat | dato | datoriĭa | daturĭ | dau | dauń | Dăbļiźeńi | dăće | dăĭ | dăkă | dăm | dămînkarĭa | dămult | dăn | dăntîń | dăparće | dăruită | dăspoaĭe | dăstul | dăzgropatu | de | demon | | dîă | dîăruĭe | dîn | dîntr | dîpă | dîravĭela | dîrît | dîrpeļiră | dîrzari | dîrzarĭu | dîrzîļi | dîržala | dîspră | dîșkĭaptură | dĭeda | dĭedî | do | doa | doarmă | doasprăśe | doasprîaśe | doaźunźe | doă | doăḑăś | doăsprîaśe | Dobrițańi | dobuară | dodăm | Dogarĭeșći | doĭ | dolap | doltori | domaćinu | domńaskă | domńesk | doplaćiĭ | dorĭesk | Doropĭeșći | doruțu | doso | doveńi | dozîđit | dragavĭeĭu | Dragoban | dragu | draguță | Draguoĭ | dragusta | drako | draku | drakuluĭ | draśi | drăgoļubu | Drăgomir | driko | drîgalașu | drîgaviĭu | drîndari | drîndîĭe | drîndu | drĭeșu | drndu | druga | drumaind | drumașî | Drumo | drumo | drumol | drumu | drumuluĭ | drumurļi | druźiļi | držăvi | du | duare | duarmă | duarme | duauă | duauăsprĭaśeļa | dubuară | dućan | dudău | dudîĭe | dudurăĭś | dudurîăĭśiļi | duđe | dugaĭașîța | dugaĭașu | dugăĭ | duk | dukă | dukî | dukîndu | duko | duluźala | duluźeșć | duļeț | dumińika | dumĭastîśe | dumńeḑîĭ | Dumńeḑîu | Dunări | Dunărĭa | dunga | Dunîre | Dunîrĭe | duoktur | duorm | duoso | duosu | după | dur | duraĭala | durdukîĭe | durîĭe | durĭerĭ | durmitu | durmĭa | duru | duruĭan | durut | duso | duś | Duśa | duśe | duśem | duș | dușmanu | dușmanuosă | dușmań

ḑama | ḑaś | ḑaśe | ḑămuriĭ | ḑămuriĭļi | ḑăśe | ḑîa | ḑîăśiļa | ḑîk | ḑîkatuarĭe | ḑîkatura | ḑîkă | ḑîļe | ḑîļiļi | ḑîna | ḑînḑîĭe | ḑîs | ḑîś | ḑîśe | ḑîśem | ḑîu | ḑîua | ḑîvaćiku | ḑîvă
ğ

đ

đa | đață | đasă | đeađito | đen | đepartaț | đesîșo | đeskînćiku | đeskîntaće | đeskîntă | đeskîtaramată | đeskulț | đespikă | đeșîraće | đeșkiđeț | đeșkisă | đeșkiș | điață | đies | đieș | đikîț | đikînd | đimikatu | đimińața | đinainća | Đină | đinț | đințî | đinćiļi | đinkuaśa | đintr | đintro | đinvaļe | điokĭaḑă | đirĭaźe | đisaź | đisaźi | đisfakuĭ | đisfaś | đisfundară | điskarkatura | điskarkă | điskîlśiće | đispańeḑ | đisparțălur | đisparțîț | đisparće | đispartă | đispodobim | đisprinsă | đispurkă | đistîrnă | đizdoĭașće | đizļagăm | đizmerdat | đizmĭaćiśiașće | đizvîrćiesk | đizvîrḑășć | đižugaț | đižugată | điźuos | đișkuńată
ď

ďe
e

eee
f

fața | fače | faina | fak | fakă | fakînd | faku | fakuț | fakuće | fakuĭ | fakură | fakută | fakuș | faļiașće | faļiĭa | fameĭa | famiļiĭe | fańina | farba | farîmă | faś | faśa | faśem | | făńinată | făńinuasă | făra | fărbuito | fărburļi | fećița | fećiĭa | feĭ | feĭmĭa | felurĭ | feļ | Ferarĭu | ferbinće | ferfeļița | ferĭasta | ferĭeșć | ferĭeșćiļi | feruaĭka | fie | fiekare | fieļ | fiĭe | fikaț | fire | firizańiļi | firizu | firîļi | firĭ | firoĭka | firu | fiśuorilor | Fiu | fiva | fîărburĭ | fînka | fîntîrezît | fînu | fînuosă | fîră | fîrbuit | fîrbuită | fîrțuańe | fîrfîĭe | fîrtatu | fîrșîăsk | fĭaće | fĭaćiļi | fĭalurĭ | fĭarbă | fĭarbe | fĭartă | fĭeći | fĭelur | fĭelurĭ | fĭeļu | fĭerb | fĭerbințala | fĭesu | flămîndu | floarĭa | floarĭe | flokań | flokańi | flokuasă | flomînđe | floriļe | florința | fluarĭa | fluarĭe | fluiru | fluĭer | flumotoko | fluorĭ | fluturluĭ | fluturuasă | fļanka | fļuț" | fofiku | fofĭaḑîļi | foku | folk | fonfîĭe | fost | foust | fraț | frațî | frațîluor | fraći | fraćiļi | framîntă | frasîno | fraź | fraźită | frekă | frigarĭa | frigur | friguruasă | frika | frikoșat | frîngă | frînsă | frîntă | frîntura | frontu | frumos | frumoșața | frumoșîățurĭ | frumuasă | frunća | frunḑa | fruntașî | fu | fuaĭa | fuamiće | fuarfiśiļi | fuarmă | fuist | fumat | fundamĭentu | Fundîrĭu | fundu | fuńiźina | fuńiźinuoș | fuoku | fuokuluĭ | fuolśe | fuonfu | fuost | fuoust | fur | furaluku | furat | furatuorĭ | fură | furka | furńiś | furtatu | fusă | fusăĭ | fusu | fuśiu | futanźiĭ | futașu | futol | futu | futuĭ | futul | fuź | fuźe | fuźim | fuźit
g

gaća | gaćașće | gaćieșć | gaćită | gaina | gaińiļi | galbiń | galbińi | gaļețî | gaļiata | gardo | gardu | garđinu | gasașće | gasășć | gasîașće | gasîăsk | gasîț | gasîĭ | gasîto | gaura | gavana | găćituariļi | găuri | găurĭ | găzdoćińiļi | gemuit | Giță | ginđaskă | ginđașće | ginđesk | ginđešć | ginđiesk | ginđiĭ | ginđind | ginu | giśașće | Gižan | gîfîĭe | gîlbinare | gîlśavitura | gîlśiļi | gîltînuță | gîndaku | gîndu | gîndurĭ | gîndurļi | gînžăĭu | gîrgarița | gîrgauńi | gîrļeu | gîtu | gîzdariĭa | gîzdoćiń | gîzdoćińi | gîzdoćińiļi | gîșćiļi | gĭața | gĭame | gĭara | gĭemo | glasu | glăsuit | gluaćiļi | glumesk | glumiļi | god | gođe | gogomano | gogomańi | golae | golîmbĭ | goļesk | Gorńana | Gorńiana | gostîașće | gostîĭa | gostît | grabit | grabĭesk | grabĭeșć | građina | gramada | gramĭeḑ | grapatu | grasă | graśină | grauri | graș | greotăț | greu | greuańa | grieu | griĭirĭ | grinda | grinḑîlor | grinḑîļi | griža | grižăsk | grîmađită | grîngurĭașće | grĭa | grĭaļe | grĭanguru | grĭebla | gros | gruasă | Gruĭa | grumazu | gruoso | gruoș | gruoșî | guală | guaļe | guanga | gud | guonź | guonźiļi | guoviĭa | guovĭa | guoșć | gura | gurguaĭe | guridarĭu | gutîńe | gužba | gușăĭu
h

i

ibomńik | ibomńikă | ibomńiśiaskă | ibuomńiku | ițăļi | ițuoń | iļiļaku | imuasă | ińima | ińimă | Irod | iron | Isîkuava | iskaļaskă | iśa | ivĭașće | izbit | izbînđit | izob | izr | Izvor | izvorĭaḑă | izvuor | izvuoru |
î

îț | îi | îĭ | îm | îmbată | îmblatuare | îmblă | îmblînd | îmbrațîșarĭa | îmbukă | îmļećită | împalmĭaḑă | împalmĭeḑ | împarekĭeḑ | împuțînată | împuțîtă | înainća | înalt | înarmat | înbătrîńeșć | înbrak | înbrakat | înbrakă | înbrîkamînt | înțaļeg | înțaļes | înțaļies | înțapat | înțapă | înćingă | înćinsă | înđal | înđasă | înđemnat | înđirĭaptî | înflat | înfrațîaskă | înfrikošaḑă | înfrumoșaće | îngăurĭ | îngrađieșć | îngrađită | îngropaț | îngropatu | îngruapă | îngust | îngustă | înkarkată | înkauśa | înkegat | înkeĭato | înkeĭatura | înkeĭaturiļi | înkiape | înkiđe | înkinu | înkinul | înkisă | înkîlțamînćiļi | înkolaśit | înkolo | înkonđeĭe | înkoveĭat | înkoveĭată | înkrețîturĭ | înkrîmeńașće | înkroșńaḑă | înkruśiș | înkruśișaće | înkuaś | înparț | înparțîm | înpĭađikă | înpļećașće | înpļećitură | înpļińiașće | înpļińit | înprimut | înprumut | înroșńat | însamnată | însamnă | însă | înśape | înśapu | înśețoșaće | înśep | înśepu | înśepuće | înśepură | înśiape | înśiep | întarită | întămpinala | întîļerit | întîmplare | întîmplarĭa | întîmplă | într | întra | întraba | întrabat | întrĭagă | întuarsă | întuarśi | întuors | întuorś | învață | învățu | învăluit | înveńińaḑă | învîrat | învĭeț | înžurată | înžură | înșîraće | îń | îrkuańe | îz | îș
ĭ

ĭaduluĭ | ĭađira | ĭaĭ | ĭak | Ĭanku | Ĭanśo | ĭapa | ĭar | ĭarba | ĭarna | ĭarńe | ĭartă | ĭartî | ĭaruga | ĭasă | ĭaska | ĭau | ĭe | ĭeal | ĭeasă | ĭedu | ĭeĭ | ĭektîr | ĭeļ | ĭeļe | ĭepćină | ĭepćińiĭa | ĭepuru | ĭepuruluĭ | ĭera | ĭeram | ĭerĭa | ĭerńiļi | ĭes | Ĭesîkuva | ĭeu | ĭevi | ĭeș | ĭeșî | ĭeșîm | ĭeșîră | ĭeșît | ĭn | ĭo | Ĭoță | ĭordașă | ĭubĭesk | ĭuț | ĭuțîașće | ĭuta | ĭută | ĭе
k

kaț | kațaua | kațăl | kad | kada | kaḑut | kađe | kairu | kaĭ | kaĭaskă | kaĭi | kaku | kalabățîluor | kalauzurļi | kalțuońu | kaldarĭa | kaldă | kalîărĭ | kalkaĭ | kalu | kam | kamașa | kamașă | kamin | kaminu | kaminuluĭ | kanta | kapatat | kapatîń | kapiț | kapîtă | kapra | kapre | kapriļi | kapu | kapuluĭ | kar | karabașu | karat | kară | karăbĭ | karbuń | karbuńiļi | karća | karĭe | karļița | karńa | Karo | Karpaț | karpinu | karu | karuț | karuța | karuluĭ | karurļi | kasa | kaskat | kaskată | kaśuļ | kaśură | katare | katat | katato | kată | katîț | katînd | katușa | kautat | kazanu | kaža | kașu | kănd | kăńala | kăoku | kăpiĭată | kăpriuara | kăpriuoruluĭ | kărț | kărțîļi | kăsătorit | kăsătorĭaskă | kăt | kăș | kășî | kășîļi | kemăm | kesauă | kićiĭa | kil | kila | kilă | kimîta | kimĭașa | kind | kinuit | kinuĭ | kinuĭe | kiptuorĭ | | kîăș | kîășî | kîț | kîć | kîća | kîće | kîlarĭețu | kîlțanu | kîldararĭ | kîļindarĭu | kîmiuon | kîmpu | kîmpuțo | kînće | kînćiko | kînćiku | kînćikuluĭ | kînćiśe | kînćiśiļi | kînîļi | kînoćeĭi | kîntaț | kîntato | kîntatuarĭe | kîntă | kîń | kîńaskă | kîńi | kîńiluĭ | kîńiļe | kîńiļi | kîńipa | kîpatat | kîpatîńiļi | kîpatîńo | kîpatîńu | kîramida | kîraușu | kîraveĭu | kîrćițarĭu | kîrļigu | kîrļiźe | kîrļuomb | kîrpă | kîrpĭe | kîrśagu | kîrśur | Kîrșe | kîrșĭe | kîrșuaće | kîśulan | Kîtańiță | kîtarama | kîtă | kîtrańița | kîtrańitu | kîzańiĭe | kĭaĭa | kĭamă | kĭame | kĭem | kĭemaț | kĭemato | kĭes | kĭuorđiș | klakă | klańa | klăćină | klăńi | klet | klopațîaļe | klopîtu | kļetu | ko | koasă | koaža | kobilka | kobĭașće | kobĭeșć | koțkarit | kodrită | koik | kokaĭa | kokiĭa | kokoluașă | kokuoșu | kolaku | kolaś | kolaśi | kolo | kolomazu | kolore | koļașa | koļera | koļiașa | koļiba | koļibiļi | koļibĭ | koļindrĭețî | koļinḑ | komanda | komina | komuńișći | konaku | konaśiļi | konđeĭu | kopiilor | kopiî | kopiĭ | kopiĭe | kopiĭi | kopiĭiluor | kopilama | kopilandri | kopilariĭa | kopilarĭaskă | kopilașa | kopilașî | kopilașu | kopilașuluĭ | kopilo | kopilu | kopiluluĭ | kopiļe | koplio | koptuorĭu | kopuoĭ | kornuțî | korńițu | kosaskă | kosîaskă | kosît | kosîtorĭu | kosîtuori | kosîtuorĭu | kostîșată | kośobiță | kotunu | kotur | kovaś | kovaśi | kovaśiĭe | kovățăĭ | kovragu | koșaua | koșćug | koștait | Kraĭna | Krako | Kraku | kraku | kraļe | kraļu | krampu | krapat | kraś | kraśi | Kraśunu | krețanu | kred | kreḑut | kređințuoșî | krenguță | kreskut | kriĭri | kriśit | Krivĭeļ | krîmpiĭi | krîstavĭeț | krĭață | krĭađe | krĭamińa | krĭanga | krĭașće | krĭed | krĭeḑut | krĭenguța | krĭenź | krĭeskut | krļigu | kroituorĭu | kroĭtuorĭu | krompirișća | krśag | krśumarĭ | krtuv | krumpiĭi | krumpĭelu | kruoĭ | krupițăļi | kruś | kruśa | kruśiță | krușîțîļi | ku | kuada | kuafe | kuaptă | kuarda | kuarńe | kuarńiļi | kuasa | kuažă | kuaștîĭe | kuțîće | kuțîćel | kuțîto | kuțîtu | kuća | kućaḑă | kućeḑ | kućieḑ | kućiĭa | kućiĭe | kufîrțău | kuĭ | kuĭbarĭesk | kuĭbĭaḑă | kuĭbu | kuka | kuku | kukuluĭ | kukuruḑo | kukuruḑu | kukuruzu | Kulă | kulkă | kulme | Kulmeźiĭa | kulmiļi | Kulmĭa | kuļagă | kuļasă | kuļaźe | kuļeg | kuļes | kuļeso | kuļeź | kuļiaźe | kuļieg | kuļies | kuļieź | kumnatî | kumparaće | kumparaĭ | kumparată | kumpîră | kunoskută | kunuaskă | kunuașće | kunuosk | kuńe | kuńo | kuńu | kuoḑî | kuolțurĭ | kuopu | kuorḑî | kuornu | kuort | kuortu | Kuosta | kuotu | kuoturĭ | kuoš | kuoșu | kupițîaļe | kuprinđe | kuprins | kuprinsă | kuprinsu | kuprinș | kurao | kurată | kuraua | kurăļi | kurfutńiś | kurgatuare | kurgatuarĭe | kurîță | kurkanu | kurpinu | kurpiń | kurs | kuru | kusuće | kutiĭe
l

la | labdaturĭ | labiđe | labîvă | lațu | laćiță | lada | laĭeț | laku | lakusta | lapćiļi | lapîd | lapîdă | laptarĭu | laptuka | largă | larźimĭa | las | lasațî | lasato | lasă | lasî | lastari | latră | latre | lauta | lautari | Lazîr | Lazńița | lăbdatuoare | lălă | lătraș | lăturĭ | lăutari | lăutarĭ | lăutarĭu | le | leva | linga | lîna | lîngă | lîutari | lok | loko | lokșuoru | lomańe | lor | lovila | lovitura | lovĭașće | lovĭeșć | lu | lubari | Lugńița | lugośița | luĭ | Lukĭa | lukraĭ | lukrat | lukratuori | lukră | lukrăm | lukri | lukro | lukruluĭ | lukrurĭ | lula | lulașu | luļ | lumanare | lumi | lumĭa | lumĭe | luna | lunarĭu | lungă | lunguĭată | lunź | lunźimĭa | luoko | luoku | luokuluĭ | luokurĭ | luokurļi | luomurĭ | luoptă | luor | lupadarĭa | lupadat | lupi | lupilor | lupĭ | lupĭeșć | lupu | lupuluĭ | Luśafuru | Luśinu | luśituare | luvară | luvasăm | luvasîm | luvat | luvată | luvato | luvă
ļ

ļagă | ļagăm | ļagînă | ļagîńe | ļak | ļamńe | ļamńiļi | ļe | ļeamńe | ļebeńița | ļegaț | ļegaće | ļegată | ļegatura | ļekuit | ļel | ļemno | ļemnu | ļemnuluĭ | ļetka | ļeź | ļeșîĭa | ļi | ļiamńe | ļiamńiļi | Ļița | ļiemn | ļiemno | ļiemnu | ļifură | ļifuriturĭ | ļigatura | ļiĭ | ļikură | ļikuriśi | ļimba | ļimburușu | ļingura | ļingură | ļingurĭ | ļipituoriļi | ļiskovĭeń | ļivađa | ļivĭeḑ | ļorfe | ļoșćanu | Ļubi | ļuĭ | ļuorda
m

ma | maḑîrĭa | mag | maĭ | maĭka | maĭkî | maĭstur | maĭsturi | maĭsturu | maĭu | makra | makrișu | mam | mama | mami | mamî | manînkă | manînś | manuș | manușîļi | mara | mară | Marța | marțuĭka | Marćino | marfa | mariće | Mariĭa | Mariĭo | marĭ | marĭață | marĭe | marĭesk | Marku | Markuluĭ | marmurĭeșć | marturi | marturiĭa | marturisît | maruță | marunț | marunțîș | marunće | marźiaļe | marźina | masă | maskuru | masura | matka | maǐko | mașîna | mașînă | mașîńiļi | măĭ | Măĭdan | măĭdanuluĭ | măldari | măldarĭ | mămăļiga | mămăļigă | măr | mărfiļi | mărg | măritatu | mărturiĭi | măsurat | mătka | mătkait | merćigu | merźa | mezdrîće | mezdrĭaskă | mi | mićikuļeḑî | miĭ | miĭe | mikă | mikućikă | Mila | Milan | Milanovțu | milă | Mile | Miļisau | mințițo | mințît | mińća | mińe | mir | miră | mirekuț | mirĭ | mirĭasa | miruos | miruosu | mis | mistakată | mistakatuorĭ | mistakatura | mistakatură | mistakaș | mistakăm | miś | miśkatuare | mit | mită | mitol | mižluoku | mîa | mîțo | mîțu | mîgarĭaskă | mîĭ | mîna | mînam | mînat | mînato | mîndre | mîndruța | mîngă | mîngîĭe | mînkarĭa | mînkarĭe | mînkav | mînkîărĭ | mînsa | mînžîașće | mîń | mîńiĭ | mîńika | mîńiļi | mîńioasă | mîńiś | mîraśașće | mîrțuaga | mîrļitu | mîrtanu | mîtańit | mîžlośină | mîșńiku | | mĭa | mĭal | mĭană | mĭarğe | mĭargă | mĭarńikă | mĭarźe | mĭastîś | mĭerg | mĭergînd | mĭers | mĭerź | mĭetîrĭe | mĭu | Mlaoa | Mlaua | mńaḑa | mńamțî | mńarĭa | mńel | mńelu | Mńemțîĭe | mńieḑu | mńiĭ | mńiĭi | moară | moarće | moare | moduvă | moļidva | momit | momuaćiļi | morarĭu | moră | mori | Morminț | mormînće | mormîntu | moruońi | moruońu | moruońuluĭ | mosuoru | motîrșîto | motuor | motuoru | motuoruluĭ | možđieșć | moș | moșćeńituare | moșîĭa | moșo | moșu | muara | muarća | muare | muașa | muțîașće | muće | muĭari | muĭarĭ | muĭarĭa | muĭer | muĭeresk | muĭeri | muĭerilor | muĭeriluor | muĭeriļi | muĭerĭ | muĭerĭa | muĭerĭaskă | muĭerĭeșć | muĭerļi | muĭkî | muke | mul | mulț | mulțam | mulțît | mulće | mulg | mulgă | mulsuarĭa | multă | mum | muma | mumi | mumî | mumîn | munț | Munța | munțî | Munțîļi | munțîļi | Munćeńi | munćeńi | muor | muorțî | muori | muorîļi | muorĭ | muortuluĭ | Muoșu | muoșu | Murgu | murguluĭ | murit | muska | muskurit | mustafĭeļńiku | Mustapiś | muśeḑît | muśitu | muśkat | muśkă | mutaț | mutațî | mută | mușkă
n

na | naĭba | Naĭka | naĭka | naĭkuțu | nakazu | nakazurĭ | nalba | naluś | namĭeț | nana | napasta | naplațu | narau | nare | nas | naskuț | naskută | Nasta | nasu | Nata | nata | natra | nau | nașćirĭa | nașu | Nădăĭeļńiku | năpraćit | niśkînd | nîkažîĭ | nîkažîto | nîmeńașće | no | noă | noĭ | nopîrśilor | nora | nori | noroḑaskă | noroḑîăsk | noroḑîĭa | noroḑît | Nou | noștri | nuaće | nuapća | nuapće | nuastră | nuaștre | nuĭaļe | nuĭaļiļi | nuĭeș | nuk | nuka | numaraĭ | număr | numără | numiļi | numîră | numîru | nunțît | nunta | nuo | nuodurļi | nuopț | nuopțî | nuora | nuoră | nuostru | nuou | nuoștri | nus | nuvără | nuviri | nuvîru
ń

ńaćidă | ńagră | ńagre | ńagura | ńamțî | ńamu | ńeaćinsă | ńekunoskută | ńemțășć | Ńemțîĭ | ńemuĭe | ńepuoțî | ńepuot | ńepuotu | ńi | ńićeḑat | ńidoturnat | ńigoćinuluĭ | ńigriža | ńigurat | ńigustoriĭa | ńikemat | ńikosîtă | ńikruśațî | ńikunoskuț | ńikunoskut | ńimika | ńimĭarńiś | ńințaļeș | ńinsurat | ńinśepută | ńinșalat | ńiomeńiĭa | ńirođituorĭ | ńis | ńiska | ńiskar | ńiś | ńiśopļiće | ńivaḑută | ńiźiĭ | ńișće | ńișkînd
o

oaĭe | obĭala | oborĭel | oboru | obrańa | obrățu | obrăń | obuor | oțășć | oțoman | oțomanu | oțomańi | ođińaskă | ođińašće | of | ogaš | ogașu | ogașuluĭ | ogļinda | ogļinḑ | ogođaskă | ogođiașće | ogođit | ogoit | oĭari | oĭariĭa | oĭarĭ | oka | okĭ | okroćeaskă | okuol | olari | olarĭ | oltańit | om | omeńiaskă | omida | omińesk | omińi | omo | omu | omuare | Omuoļ | oo | opaśit | opḑăś | opinka | opinkari | opinś | opinśiļi | oprĭașće | optako | orașu | ore | oslobođeńe | otară | otarńiś | otkuos | otkuoșu | otpadu | otravită | outuare | ovat | oźakuluĭ
p

pațît | paduki | paduri | padurĭ | padurĭa | padurĭaļńikă | padurĭașće | padurĭe | pađină | paiļi | paĭiļi | pakaće | pakurari | palačinka | palačinke | palmă | palugă | paļașće | panușîuluĭ | panžînu | papuku | papuś | paradĭeda | paramama | paramamî | parća | pare | parinț | parințî | parĭ | parĭaće | parĭaćiļi | parĭeț | parĭețî | paro | parśaļe | parśelo | parśelu | parśiaļe | parśiel | partaļiļi | partizańi | paru | pasîre | pasîrikă | pasîrĭa | paskut | paskuto | pastrată | pastrăvu | pasuĭ | pasuĭu | paśa | patrusprăśi | patu | patulu | patus | Pau | pazaskă | pazăsk | pazdărļi | pazîa | pazîașće | pazîăț | pazîțî | pazînd | pazîndu | pazît | pazńik | pașćaua | Pașći | | păĭtașîăsk | păkurari | păkurarĭu | păn | părț | părțîļi | părśeluț | părtizańi | păru | păsîrilor | păsîrĭ | păsîrļi | Pătro | păturĭ | pe | pećeĭś | Peko | perit | peśinźina | petrekatura | Petrikă | petrĭaśe | petruańiļi | peșkari | peșkariĭa | piglaĭsu | pikat | pikă | pikurĭ | pilđit | pin | pintra | pipărś | pipćenatu | pipćiĭli | pisaḑă | pisku | pistă | piśe | piśoro | piśoroaźiļi | piśuare | piśuariļi | piśuor | piśuoro | piśuoru | pita | pitualat | pitulaț | pitulat | pitulă | piuku | piva | pișî | pișļaga | pișļeź | | pîărț | pîăro | pîăru | pîăsîrĭ | Pîătru | pîătura | pîătură | pîăturĭ | pîkatuoș | pîkurari | pîkurarița | pîkurarĭ | pîkurarĭu | pîl | pîlariĭa | pîn | pînă | pînḑa | pînḑă | pîntaluoń | pîntaluońi | pînză | pîńa | pîńi | pîrasît | pîrasîtă | pîrdańika | pîrdańiśiļi | pîrîașće | pîrporița | pîrśu | pîržuaļe | pîsaruoĭ’ | pîśuasă | pîtpalaku | pîșkoviće | pîșļaćiļi | | pĭaćiku | pĭaļa | pĭańe | pĭapino | pĭapinu | pĭară | pĭarsîku | Pĭatra | pĭatra | pĭeptu | pĭerḑ | pĭerit | pĭetre | pĭeurmă | pĭeșć | pĭeșći | pĭeșćirĭ | pĭeșkari | plaćiașće | plaku | plasîaļe | plasta | plaśinț | plaśințîļi | plata | plîns | plînź | plînźa | plînźe | ploaĭa | ploĭat | ploĭuońo | pluaĭa | plugarĭu | plugu | pluguluĭ | plumađașće | plumađiașće | plumbi | plumbu | pluoiļe | pluopu | pluoska | pļak | pļakat | pļakă | pļaśe | pļekară | pļekat | pļekăm | pļesńito | pļesńitu | pļeś | Pļeșî | pļină | pļiń | pļińe | pļiska | pļoskanat | pļuadă | poćaka | poće | podrum | podrumu | podvaļe | pođaļiļi | pođina | poĭana | pokladu | pokńașće | pokńit | pokrouțu | poluoșća | poļikra | poļikră | poļikrit | pomana | pomeńiļi | pomînćeń | pomînto | pomîntu | pomîntuluĭ | pomĭeń | pomĭeńiļi | pomńata | ponćișă | popa | popćesk | popiku | popiļńiku | popiso | popĭesk | popĭeșć | Por | Porbražîmĭa | Poreśa | porînka | Porĭeśa | porĭeśi | porkarĭața | porkuońi | porkuońu | porńit | porśesk | porśeșć | porumbĭ | postao | postata | posturļi | potkovit | potlađina | potlaźĭań | pouodu | povasta | povîrńișurĭ | povĭeșć | povĭeșćiļi | pr | praćin | prapuru | prazńik | prazńiku | pražîna | pražîń | prașo | Pră | pră | prăn | prăngropatu | prefirat | presăku | pribuoĭu | primeḑată | primit | primĭașće | primovara | primovĭeri | prindă | prinḑ | prinđa | prinđe | prins | prinsă | prinsăĭ | prinso | pripĭașće | pripur | priskopala | prispĭașće | priśeput | prîamult | prînḑă | prînḑîșuoru | prînḑu | prînga | prîngă | prîvarĭașće | prĭa | prĭabińe | prĭaćina | prĭaćinu | prĭaćiń | prĭaćińi | prĭamulț | prĭaskump | proćiļe | profakuț | profaśe | prokrĭașće | prolaș | propuada | prorkuońu | prostaskă | prostavĭela | prostîașće | prunu | pruńe | pruńi | pruńiļi | psov | pu | puaļiļi | puama | puame | puamiļi | puarka | puartă | puată | puțîń | pućarĭa | puće | pućem | pućerńikă | pućină | pufu | puĭi | puĭu | pul | pula | pulpĭa | pumeńa | pumeńașće | pumeńesk | pumeńeșć | pumnu | pun | pună | puń | puńa | puńe | puńem | puoț | puodu | puoduluĭ | puoļ | puoļi | puom | puomi | puopa | puopi | puorko | puorku | puorś | puorśi | puostu | puot | pupi | pupîḑa | puriku | purśelo | purśelu | purśiĭ | purśĭal | purtato | pus | pusă | pusîră | puso | pusta | pustînataća | pustîńe | putlaźeńiļi | putuĭ | puturuos | putut | puvăstuit | puvesta | puvestîașće | puvestîăsk | puvestîră | puvestît | puvestîtuori | pușć | pușći | puška | pușka | pușkarĭu
r

rabdațî | raćaḑă | radio | rađikă | rađiś | rađiśe | Raĭku | raĭu | rakiĭa | rakiĭe | rakita | raku | ramas | ramasă | ramîńe | rangu | rar | rară | rasă | rasîare | raskruče | raskuoļu | raspînđiće | rastuaka | rasuflă | rasuśită | raśașće | raśiala | raśiașće | Raśița | rat | rato | ratu | ratungă | raturĭ | razbiku | razbună | razbuoĭo | razbuoĭu | Rașanțanu | rașît | răḑîļi | răĭ | răo | răsuku | rel | ripuasă | | rîa | rîaļe | rîăbd | rîăĭ | rîău | rîdaśina | rîdaśiń | rîdă | rîḑ | rîḑîmat | rîđikat | rîđikată | rîgîĭe | rîkańala | rîkîĭ | rîkîĭturi | rîmașîto | rîndo | rîndu | rînduĭ | rînduĭe | rîndurĭ | rînḑa | rînđașće | rînkeḑatu | rîpiļi | rîpuasă | rîsarit | rîsunat | Rîu | rîurĭel | rîurļi | rîveńit | rîźîļit | rîșkituorĭol | rîșńița | Rnaglîăvi | roćiță | rođașće | rođit | roșîĭe | ruaba | ruagă | ruata | ruauă | ruda | Rudńik | rudńik | rudńiku | rugaĭ | rugamînt | rugato | rugîndu | rugožîna | rugoșașće | rumîn | rumîna | rumînă | rumînś | Rumîń | rumîń | rumîńaskă | rumîńașće | rumîńesk | rumîńeșć | Rumîńi | rumîńi | Rumîńiĭe | ruoț | ruodu | ruog | ruoșîĭe | ruoșĭe | rup | rupț | rupe | rupĭe | rupsă | ruptura | Rusaļiļi | ruź | ruźińită | rușî | râu
s

sa | sabĭa | saćanu | saće | saćeșć | saćiļi | sađașće | sađitu | saĭna | saĭńaćiļi | sakara | sako | saku | sakurĭa | Saļișće | sama | Samaru | samînă | samînța | samînțîĭa | samînțîļi | sanduku | sanźiru | sapatu | sapăm | saptamîńi | sapunu | sar | sarafĭ | saraka | saraku | saraś | sarată | sarit | sarĭa | sarśina | saś | saśi | sato | satu | satuĭ | satuluĭ | satuoș | saturļi | saźata | | sălśi | sămnu | sărĭ | sărśińerĭu | săśiratu | săśiră | săśită | săśu | săźetarĭu | sfińaku | sfîntă | sfîrîĭe | sfrĭađiru | sfuara | sfulđiră | sfulđiru | sikîĭe | sîamńe | sîare | sîaśita | sîĭ | sîkîĭe | sîla | Sîm | Sîmbîta | sîmbriĭa | Sîmț | sîmće | Sîmḑîĭană | sîmḑîĭańe | sîmḑîĭańiļi | sîmînatuarĭa | sîmśaua | sînataća | sînćem | sîngură | sîngurĭ | Sînvasîĭu | sînźarĭaḑă | sînźerĭaḑă | sînźiļi | Sînźuorḑ | sîptamîna | sîrbaćiś | sîrbaćiśe | sîrbatuarĭa | sîrbatuorĭ | Sîrbi | sîrbi | Sîrbiĭa | Sîrbiĭe | sîrbizaț | sîrbĭ | sîrbĭaḑă | sîrbĭaskă | sîrbĭașće | sîrbĭesk | sîrbĭeșć | sîrmanu | sîrńikă | sîruită | sîśiratuorĭu | | sĭare | skaĭaće | skaĭećiļi | skaĭu | skalḑ | skalușu | skamno | skapaĭ | skapat | skapă | skapîră | skărîļi | skărĭ | skiĭ | skimbe | skimburļi | skinćeĭ | skinśuańe | skîape | skîrțait | skîrțaĭala | skîrțaĭka | skîrmanatu | skîrmanînd | skîrmușașće | skobită | skobituariļi | skobituarĭa | skobiturĭ | skobîlțît | skoborît | skofîrțîĭa | skopĭaskă | skopĭașće | skriĭe | skriĭem | skrisa | skriu | skruafa | skruofi | skuaba | skuaće | skuală | skuarța | skuată | skućiku | skuļe | skumpă | skumpit | skumpĭ | skundă | skunđe | skuoț | skuot | skurtă | skuturată | skutură | slab | slabă | slabuț | slamńaku | slobuoḑ | slubaḑîĭ | slubaḑîndu | slubuađe | sluga | sluoviļi | služașće | služît | sļikurĭ | snuopi | snupu | soare | soba | soboćeu | soțîĭ | sokriĭa | sokrî | sora | sorița | sorî | soruaśe | spalaće | spalato | spală | sparturĭ | sparź | sparźam | spata | spin | spinćikaț | spinćikato | spiń | spînḑă | spînḑol | spînḑură | spomînće | spomîntă | sprimiț | sprimiće | sprimită | sprimĭesk | sprižuańe | spumîntaće | spumîntaĭ | spumîntat | spun | spună | spuń | spuńe | spurkaśuńiļi | spurkatu | spurkă | spusîră | spuso | spusu | stagu | staĭ | stalpĭeț | stamîńiļi | stapînu | stapînuluĭ | stapîńasa | starpĭaḑă | statu | statut | stau | staua | stă | stăļe | stăńu | stăpîń | stărue | stih | stiklă | stîaļe | stîă | stîăĭ | stîăļiļi | stîăń | stîna | stîngaśala | stîngă | stînsă | stînźe | Stoĭan | stokńeșć | stokńit | storaskă | stragĭața | strakina | stramuoșî | stramuoșu | stražărĭ | străbaćarĭa | străkiń | străļița | strîbatut | strîbatută | strîgat | strîkată | strîkă | strîkurăm | strîmatura | strîmbă | strîmtă | strînsă | strînźe | strîviț | Stroglau | stropań | stropită | stropito | strunga | strunź | strunźi | stružńița | stu | stuomna | stuomńe | stupĭ | suakra | suakrî | suakrîmĭa | Suare | suariluĭ | suariļi | suarļi | suarta | suće | sud | sudomu | sudu | suduind | suduĭe | suđina | sufarat | sufîr | sufîră | suflat | suflă | sufļiś | sufļitu | sugarĭ | sugițîtu | sugituarĭa | suit | suișu | suĭe | sukńe | sukuļaćiļi | sulo | sulu | sulurĭ | Suļi | suoba | suobă | suokrî | suokruluĭ | suora | suorî | supțîriśe | supțîrĭ | supțîrĭe | supusă | surdă | surḑăsk | surḑășć | surḑît | Suruoń | suruorĭ | Sus | suźe | svađesk | svić | svîrșîtu
ş

şćîĭ | şî
ś

śața | śapa | śarap | śarapi | śarapu | śarkă | śarkî | śaso | śasu | śauva | śă | Śe | śețuasă | śećașće | śećiesk | śećim | śer | Śerban | śerkat | śerkă | śerńit | śi | śierĭ | śin | śinat | śină | śinsprăśe | śinsuće | śińeva | śiru | śiviĭa | śĭapa | śĭerĭ | śĭerĭu | śkă | śobana | śokanu | śokîrdarĭu | śokîtu | śonćeașće | śopļiașće | śopļiće | śopļit | śopļită | Śuaka | śuaka | śuariko | śuariku | śuariśi | śuarîļi | śudă | Śuĭkă | Śuĭkońi | śulpanuĭe | śuļașće | śuokîtu | śuoś | śuośi | śupagu | śuparka | śupito | śurîĭe | śurĭaḑa | śuro | śuru | śutu | śuvańe | śе
t

taiș | taișu | taișurĭ | taĭ | taĭarăm | taĭat | taĭată | taĭatura | taĭe | taĭem | taĭkî | taĭna | talalînś | taļirĭ | Tanda | Tanđeńilor | taraba | tarîțîļi | taś | taśe | taśeț țîu | tata | tatarĭu | tatî | tăbăr | tăĭnuiră | tăĭnuĭ | tălpiļi | tăntăļiașće | tăntăļită | Tita | tișler | tîbarît | tîmîńerĭu | tîmîńesk | tînguĭe | tînžîaskă | tîń | tîrsașće | tîrsît | tîrșurĭ | tîvaļeașće | tĭeu | toată | toate | toț | toće | tofloguasă | tokmiĭ | tolśerĭu | tomobilu | topită | topĭeșć | Topuoļńița | torkînd | tota | totoroskîĭe | tovar | trabe | trag | tragă | tragînd | traim | trait | traĭaska | traĭașće | traĭesk | traĭi | traĭu | tranka | trasă | trasńirĭa | trasńită | trasta | traușa | traușă | trăabuĭe | trăbă | trăbe | trăbuit | trăbuĭa | trăirat | trăiră | trăkătuare | trămurala | trăśiļ | treabe | trebuĭe | treĭ | trekut | trekută | tri | trikeļiśu | trișć | trișće | trîabe | trîasńitu | trîăbe | trîbuit | trîĭ | trîmĭasă | trînturu | trĭaba | trĭakă | trĭamu | trĭaśe | trĭek | trĭekînd | trĭekt | trĭeku | trĭekuĭ | trĭekură | trĭekut | trĭeś | troaka | truaka | Truța | Truĭa | truoku | trupu | trușă | Tu | tuaće | tuamna | tuamnă | tuarnă | Tuata | tuata | tuată | tufarișu | tugļe | tuleńi | tuļeń | tuļeńi | tumu | tun | tunam | tunat | tună | tuńe | tuobļe | tuoț | tuoĭu | Tuopla | tuorsu | tuoru | tuota | tuotă | tuoc | turćită | turkuluĭ | turś | turśaskă | Turśi | turśi | turśilor | turuĭagu | tusa | tutkalo | tutunu | tutuńașće | tutuśi
ť

u

uaĭa | uala | uamiń | uamińe | uamińi | uara | uasîļi | uauă | uauļi | uave | uḑît | uđașće | uđe | uđiașće | uđiluasă | uđińit | uĭće | uĭkî | uĭt | uĭtaĭ | uĭtat | uĭtă | uĭtî | uĭtîće | uĭtîndu | ulmato | ulmĭe | uļimișńița | umăruș | umbra | umbrĭelu | umplu | umplută | umu | un | unđ | unđa | unđi | unfla | ungĭa | uniļi | uns | untura | | uńi | uoț | uoțî | Uoiță | uoilor | uoiļi | uoĭ | uoĭi | uoĭiļi | uoĭļi | uoĭļu | uoki | uokĭu | uokĭuluĭ | uokńi | uoļi | uomî | uomo | uomu | uomuluĭ | uoră | uorĭ | uornîĭe | uos | uosiĭa | uosîĭe | ura | urduorĭ | urḑala | urḑîka | Urḑîkuoń | urđinat | urîtă | urĭakĭa | urĭekiļi | urĭekĭ | urkașî | urlă | urma | urmiļi | Ursa | ursaskă | ursatuarĭa | ursatuorĭ | ursă | urșî | uskaće | uskată | uskato | uskă | ustură | usturuoĭu | utrina | ușa | ușć | ușće | ușuară
v

vadă | vaḑu | vaḑuĭ | vaḑuto | vaĭće | vaĭtă | vaka | vakă | val | Valśeļi | Valuĭa | valușu | valușurļi | Vaļakuańa | Vană | vańină | vapaĭa | vapaĭț | vapaĭțu | vara | varḑa | varsă | vasîlor | vasu | vasurĭ | vasurļi | vaśi | vaśiluor | vaśiļi | văduvă | văĭerĭ | văĭkarĭaḑă | văluș | vedri | veńiț | veńiĭ | veńira | veńiră | veńită | verđețurļi | veśińi | veśińilor | vet | vetriśu | vi | viț | vițaoă | vițăal | vițălu | vićaz | vićilor | vićiļi | vićiļii | vićiļu | viđarĭa | viđeruasă | viđiarĭe | viĭ | viĭa | viĭețî | vikļan | vin | vina | vindut | vinḑarĭa | vinḑatuorĭu | vinđa | vinoćiśi | vinu | vińe | vińiĭ | vińit | viorńița | visaḑă | visat | viskulu | visurĭ | vita | viu | Vizako | Vizaśe | vižla | vižluit | vižuļia | vîăd | vîăĭ | vîlve | vîn | vînațî | vînatorilor | vînatu | vînatuori | vînîće | vînîtă | vînto | vîntu | vînturĭ | vîrdarĭa | vîrńaĭa | vîru | vîrurļi | Vîrvare | vîrzuaba | vîžuoĭu | vĭađe | vĭarđe | vĭaspĭe | vĭastă | vĭeț | vĭeḑ | vĭeḑuru | vĭeđa | vĭek | vĭerḑ | vo | Voĭna | voĭńik | voĭńiś | voĭńiśaskă | voĭńiśesk | voĭvoda | vopuarîļi | vorba | vorbarĭu | vorbăsk | vorbiașće | vorbim | vorbit | vorbito | vorbĭa | vorbĭaskă | vorbĭașće | vorbĭesk | vorbĭeșć | vrakńița | vramĭa | vrăžîtuare | vrăžîtuarĭa | vreĭ | vreńiśiĭa | vreu | vrieĭ | vrîžîtuare | vrîžîtuarĭa | vrîžîtuoriļi | vrîžîtuorĭu | vrîžîtuorļi | vrîžîuarĭa | vrĭamĭa | vrĭańika | vrĭańikă | vrĭańiśe | vrĭeĭ | vrĭeu | vrobĭașće | vruna | vruńiļi | vrut | vulpița | vulpĭa | vulturu | vunu | vuoĭa | vuoĭe | vuoĭska | vuoĭskă | vuorba | vuorbe | vuorbiļi | vuourba | vuoz | vurait | vurgiń
z

zabaoa | zaĭka | zakuańe | zapada | zaprĭala | zapușala | zatrit | zatrĭașće | zatuară | zauĭt | zăpușală | zăstrugă | zătońit | zbăgu | zberat | zberă | zberînd | zbĭară | zbĭare | zbĭerĭ | zbuară | zburat | zburdată | zdrumikată | zdrumiś | zgîțîĭe | zgîndură | zgribĭențu | zgura | zîdarĭo | zîdu | zîđeșć | zîđiće | zmauaĭka | zminće | zmîău | zmĭeură | znamînu | znuabe | zubunu | zuĭtată | Zvižd
ž

žaļașće | žaļitu | žaļituluĭ | Žarku | žăļu | žîța | žîduvi | žîlao | žîlau | žîndari | žîndarĭ | žîndarĭu | žîru | žuakă | žuarda | žuavina | žuavină | žuaviń | žuđakat | žuđekato | žukariĭa | žukat | žukîăm | žukîndu | žumataća | žunku | Žuoĭ | žuokurĭ | žuor | žuoś | župuaĭe | žura
ź

źaba | źeĭće | źeĭśće | źeĭśto | źemanarĭ | źenunki | źeru | źeźiră | źier | źińir | źiźerat | źîțîļi | źuakă | źuară | źugu | źukarĭa | źuos
1990 
aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź