SPELOVANJE VLAŠKIH FRAZA

(probno korišćenje google translate TTS za rumunski jezik)

Govorni primeri sa područja:

(1445) ću! (rom. ciu! ?) ту!
ću! (uzv.) — tu! uzvik, izraz čuđenja i iznenađenja ∎ ću! ardîće fuoku! — tu! vatra te spalila! [GPek] ∎ ću, brĭe! kum puaće sî fakă așa nîroḑîĭ?! — tu, bre, kako može da pravi takve ludosti?! [Por.]ću!

(1) ću! ardîće fuoku!
— tu! vatra te spalila!

(2) ću, brĭe! kum puaće sî fakă așa nîroḑîĭ?!
— tu, bre, kako može da pravi takve ludosti?!


aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź