© Paun Es Durlić, pokrenut 10.07.'11, v.3.0 pušten u rad 01.09.'11
Count: 24025
AĻAŹE ĻIMBA:
IZABERI JEZIK: 
 
 
VORBAR: ON-LINE LEXICONUL CULTURII RUMÂNEŞTI
Pagina site-ului www.paundurlic.com pentru culegerea cuvintelor din graiurile rumâńeşti. (Оpt. Mozilla Firefox!) UTF-8
(Acest proiect reprezintă iniţiativă personală şi indepedentă a autorului, şi nu are nimic în comun
cu ideea Consiliului naţional al rumânilor de standardizare a limbii rumâneşti!)
 
* Svi Rumuni u Kraljevini Srbiji govore dijalektima rumunskog jezika. Kako ovi dijalekti stoje među sobom i prema književnom jeziku Kraljevine Rumuniје, zasad ne mogu ništa bliže reći. Proučavanje dijalekata kojim govore Rumuni u Srbiji bilo bi od osobite vrednosti, jer bismo njihovim upoznavanjem i poređenjem sa dijalektima rumunskog jezika van Srbije odredili poreklo naših Rumuna. (Tihomir R. Djordjević, Kroz naše Rumune, Srpski književni glasnik, 16, Beograd, 1905, str. 54)
* Toţi români din regatul Serbiei vorbesc graiuri ale limbi române. Deocamdată n-aş putea să arăt mai de aproape în ce raport sta aceste dialecte între ele şi faţă de limba literară vorbită în Regatul României. Studierea dialectelor vorbite de români din Serbia ar fi de o valoare deosebită; pentru că prin cunoaşterea lor şi prin comparaţia cu dialectele limbi române vorbite în afară de Serbia am putea stabili originea românilor noştri. (Tihomir R. Georgevici, Printre românii noştri, 1905).
 

Tipul şi ordinea literelor care redau toate sunetele rumâńeşti (modificaţia dupa APHI):

 
А Ă Б Ц Ч Ћ Д Џ Ђ Ď Е Ф Г Х И Î Ј К  
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
 
 
Л Љ М Н Њ О П Р С Ш Ś Т Ť У В З Ж Ź    
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37    
 

Numărul de cuvinte introduse: 3337 Ultimul cuvânt introdus: 30.08.2015, 16:59:57 [Introdus de: Durlić]


Nr.


Rumîńаşće


Rum. (chir)


Româneşte


Sârbeşte


Familia de cuvinte


Cuvântul în proverbe

Acţiune
3337   patul  пaтул   pătul   патул   patul (mn. patuļe) [akc. patul] (i. s.) — patul, plast na drvetu ◊ patul ĭe klańe, frunḑarĭ, or stup đi tuļeń, grîmađit pi puaļiļi ļemnuluĭĭ, lu kare sînt krĭenźiļi marunće kuraţaće đi la poaļe pănă la vîr — patul je plast, lisnik, ili kopa šaše, sadenuti na polama drveta, kome su sitne grane okresane od pole do vrha ◊ patulu sa faśe în tot anu tuot într-un ļemn adîns aļes la marźina ļivĭeḑî, kă ĭe aşa ĭernaćiku rîđikat đi la pomînt, şî nu-ĭ trăbe în tuot anu fakut ţark, da ńiś nu putraḑîaşće — patul se pravi svake godine na posebno odabranom drvetu na ivici livade, jer je tako zimnica odignuta od zemlje i ne treba je svake godine ograđivati senikom, a niti truli [Por.] ∞ fîn (stih)
— Śe faś muoşuļe supt patul?
— Župuoĭ baba, futo-n kur,
Să-ĭ pun pĭeļe đe uaĭe,
Să nu ma-n gļimpîĭe la kuaĭe.

— Šta ćeš čiča pod patulom?
— Derem babu, ’bem j’u dupe,
Navlačim joj ovčju kožu,
Da mi jajca ne golica!

(Kaz. Paun Ilić, zapis: Durlić, Tanda, 30. VIII 2015.) [Por.]
[Mai mult]
 

Lista din date?
DD.MM.YYYY
(Gol: 20 ale ultime cuvânte)

 

NARODNA KNJIŽEVNOST * POVĬEŞĆ * FOLCLOR LITERAR

Broj unetih zapisa: 249 Poslednji uneti zapis: 08.08.2015, 14:15:02 [Uneo: Durlić]


Nr.


Oblast


Vrsta


Vlaški


Srpski


Komentar

Acţiune
249   POEZIJA   (obredna)   PLUAĬE, PLUAĬE!   KIŠA, KIŠA!   Kînd vara, đintr-odată sa puńe pluaĭa, păkurari prinş đi pluaĭe la vrun luok đeşkis, înśăp sî sară đi drag, şî sî zbĭare kît guod puot măĭ tare vuorbiļe-şća. — Kad leti iznenada udari pljusak, čobani koji se nađu negde na otvorenom počnu da skaču od radosti, i da urlaju na svag glas ove reči.   [Mai mult]

Vidi poslednje zapise. Koliko ih želiš na listi?

 

S(A)MRT JEZIKA * (A)MORŢIREA LIMBII  
 

Nr.


Živa reč


Reč ubica


Skaradan primer


Ispravan primer i prevod


Komentar


Acţiune
39 rău gore — Lukru la fîn đi mińe ĭe măĭ gore lukru, kî ĭe tare zapuk, şî praşînă mare. — Lukru la fîn ĭe đi mińe măĭ rău lukru, kî ĭe tare zapuk, şî praşînă mare. Rad na senu je za mene najgori posao, jer je jaka vrućina, i velika prašina.    [Mai mult]

Vidi poslednje zapise. Koliko ih želiš na listi?