© Paun Es Durlić, pokrenut 10.07.'11, v.3.0 pušten u rad 01.09.'11
Count: 22873
AĻAŹE ĻIMBA:
IZABERI JEZIK: 
 
 
VORBAR: ON-LINE LEKSIKON VLAŠKE KULTURE
Strana sajta www.paundurlic.com za sakupljanje reči iz vlaških narečja. (Opt. Mozilla Firefox!) UTF-8
(Ovaj projekat je samostalni i nezavisni autorski poduhvat koji nema ničeg zajedničkog
sa idejom Vlaškog nacionalnog saveta o standardizaciji vlaškoga jezika!)
 
* Svi Rumuni u Kraljevini Srbiji govore dijalektima rumunskog jezika. Kako ovi dijalekti stoje među sobom i prema književnom jeziku Kraljevine Rumuniје, zasad nemogu ništa bliže reći. Proučavanje dijalekata kojim govore Rumuni u Srbiji bilo bi od osobite vrednosti, jer bismo njihovim upoznavanjem i poređenjem sa dijalektima rumunskog jezika van Srbije odredili poreklo naših Rumuna. (Tihomir R. Djordjević, Kroz naše Rumune, Srpski književni glasnik, 16, Beograd, 1905, str. 54)
* Toţi români din regatul Serbiei vorbesc graiuri ale limbi române. Deocamdată n-aş putea să arăt mai de aproape în ce raport sta aceste dialecte între ele şi faţă de limba literară vorbită în Regatul României. Studierea dialectelor vorbite de români din Serbia ar fi de o valoare deosebită; pentru că prin cunoaşterea lor şi prin comparaţia cu dialectele limbi române vorbite în afară de Serbia am putea stabili originea românilor noştri. (Tihomir R. Georgevici, Printre românii noştri, 1905).
 

Vrsta i redosled slova koja obuhvataju sve vlaške glasove, modifikovanih prema APHI sistemu:

 
А Ă Б Ц Ч Ћ Д Џ Ђ Ď Е Ф Г Х И Î Ј К  
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
 
 
Л Љ М Н Њ О П Р С Ш Ś Т Ť У В З Ж Ź    
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37    
 

Broj unetih reči: 3318 Poslednja reč uneta: 31.07.2015, 23:43:53 [Uneo: Durlić]


Br


Vlaški


Vlaški ćir.


Rumunski


Srpski


Gnezdo reči


Reč u umotvorinama

Akcija
3318   pupîḑă  пупîḑă   pupăză   пупавац   pupîḑă (mn. pupîḑ) [akc. pupîḑă] (i. ž.) — (ornit.) pupavac (Upupa epops) ◊ pupîḑa ĭe pasîre pistriţă, ku muoţ în kap şî ku ćik lung — pupavac je šarena ptica sa ćubom na glavi i dugačkim kljunom ◊ pupîḑa sa kuĭbĭaḑă pin butuorś — pupavac se gnezdi u dupljama ◊ pupîḑa sa arańaşće ku guonź — pupavac se hrani insektima ◊ pupîḑa sa kĭamă aşa đi śe kînd kîntă faśe „pup!-pup!-pup!” — pupavac se tako zove zato što kad peva, pravi „pup!-pup!-pup!” [Por.] [Vidi više]
 

Lista reči od datuma:
DD.MM.GGGG
(prazno polje: lista poslednjih 20 reči)

 

NARODNA KNJIŽEVNOST * POVĬEŞĆ * FOLCLOR LITERAR

Broj unetih zapisa: 239 Poslednji uneti zapis: 01.08.2015, 10:20:55 [Uneo: Durlić]


Br


Oblast


Vrsta


Vlaški


Srpski


Komentar

Akcija
239   PAREMIJA   (izreka)   Kare taśe, ăla faśe.   Ko ćuti, taj radi.   Đi lukru ibomńiśesk. Ala kare sa labdă şî spuńe mulće - nu faśe ńimika, da ăla kare taśe, ĭe ibomńik đi trĭabă. — O ljubavničkim poslovima. Onaj koji se mnogo hvali i razmeće - nije ni za šta, a onaj ko ćuti, valjan je ljubavnik.   [Vidi više]

Vidi poslednje zapise. Koliko ih želiš na listi?

 

S(A)MRT JEZIKA * (A)MORŢIREA LIMBII  
 

Br


Živa reč


Reč ubica


Skaradan primer


Ispravan primer i prevod


Komentar


Akcija
39 rău gore — Lukru la fîn đi mińe ĭe măĭ gore lukru, kî ĭe tare zapuk, şî praşînă mare. — Lukru la fîn ĭe đi mińe măĭ rău lukru, kî ĭe tare zapuk, şî praşînă mare. Rad na senu je za mene najgori posao, jer je jaka vrućina, i velika prašina.    [Vidi više]

Vidi poslednje zapise. Koliko ih želiš na listi?