© Paun Es Durlić, pokrenut 10.07.'11, v.3.0 pušten u rad 01.09.'11
Count: 16242
AĻAŹE ĻIMBA:
IZABERI JEZIK: 
 
 
VORBAR - LEXICONUL CULTURII RUMÂNEŞTI
Pagina site-ului www.paundurlic.com pentru culegerea cuvintelor din graiurile rumâńeşti. (Оpt. Mozilla Firefox!) UTF-8
(Acest proiect reprezintă iniţiativă personală şi indepedentă a autorului, şi nu are nimic în comun
cu ideea Consiliului naţional al rumânilor de standardizare a limbii rumâneşti!)
 
* Svi Rumuni u Kraljevini Srbiji govore dijalektima rumunskog jezika. Kako ovi dijalekti stoje među sobom i prema književnom jeziku Kraljevine Rumuniје, zasad nemogu ništa bliže reći. Proučavanje dijalekata kojim govore Rumuni u Srbiji bilo bi od osobite vrednosti, jer bismo njihovim upoznavanjem i poređenjem sa dijalektima rumunskog jezika van Srbije odredili poreklo naših Rumuna. (Tihomir R. Djordjević, Kroz naše Rumune, Srpski književni glasnik, 16, Beograd, 1905, str. 54)
* Toţi români din regatul Serbiei vorbesc graiuri ale limbi române. Deocamdată n-aş putea să arăt mai de aproape în ce raport sta aceste dialecte între ele şi faţă de limba literară vorbită în Regatul României. Studierea dialectelor vorbite de români din Serbia ar fi de o valoare deosebită; pentru că prin cunoaşterea lor şi prin comparaţia cu dialectele limbi române vorbite în afară de Serbia am putea stabili originea românilor noştri. (Tihomir R. Georgevici, Printre românii noştri, 1905).
 

Tipul şi ordinea literelor care redau toate sunetele rumâńeşti (modificaţia dupa APHI):

 
А Ă Б Ц Ч Ћ Д Џ Ђ Ď Е Ф Г Х И Î Ј К  
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
 
 
Л Љ М Н Њ О П Р С Ш Ś Т Ť У В З Ж Ź    
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37    
 

Numărul de cuvinte introduse: 3000 Ultimul cuvânt introdus: 10.05.2014, 16:33:00 [Introdus de: Durlić]


Nr.


Rumîńаşće (lat)


Rumîńаşće (chir)


Româneşte


Sârbeşte


Familia de cuvinte


Cuvântul în proverbe

Acţiune
3000   ļimbă   љимбă   limbă   језик   ļimbă (mn. ļimbĭ) [akc. ļimbă] (i. ž.) — jezik 1. (anat.) govorni organ ◊ ļimbă ĭe un parśel đi karńe, lunguĭat, kare îmblă pin gură, ş-ažută la uom să vorbĭaskă înţaļes — jezik je duguljasto parče mesa, koje se kreće po ustima, i pomaže čoveku da govori razgovetno 2. (tehn.) delovi naprava nalik na jezik, jezičak ◊ ļimbă la kîtaramă, la kĭaĭa đi bîtrîńaţă đi koļibă şî đi muară, la kîrļig đi lanţ đi fĭer, şî alta — jezičak na kopči kaiša, na starinskim ključevima za kolibe i vodenice, na kukama metalnih lanaca, i dr. 3. (bot.) jezikolike biljke ◊ ļimba-uoi — bokvica (Plantago major) 4. (fig.) sredstvo komunikacije ◊ în strinataće, zauĭţ ĭuta şî ļimba mumi — u tuđini, brzo zaboraviš i maternji jezik ◊ ļimba nuastră sa kĭamă, đi kînd ĭe vaku şî aminu, ļimba rumîńaskă — naš jezik se zove, od kad je sveta i veka, vlaški jezik ◊ ļimba ĭe viĭe numa păn’ sa vorbĭaşće ku ĭa — jezik je živ samo dok se njime govori ◊ rumîńi aĭ nuoştri s-a kakat pi ļimbă, ļi ruşîńe s-o vorbĭaskă, ş-a lasato s-o pisaḑă ļimba sîrbĭaskă — naši Vlasi su posrali svoj jezik, srame se da ga govore, pa su pustili da ga pregazi srpski jezik [Por.] (izr.) Gură să aĭ, ļimbă să n-aĭ. — Usta da imaš, jezik da nemaš. (Da paziš šta govoriš). ◊ În ļimbă lungă ļesńe ći înpĭađiś. — U dugačak jezik lako se spleteš. ◊ Strînźeţ đinţî, să nu-ţ ĭasă ļimba prĭa mult afară. — Stisni zube, da ti jezik ne izađe previše napolje. (U selima Gornjeg Poreča, zapis: Durlić, druga pol. XX veka) [Por.] [Mai mult]

Vezi ultime cuvinte dupa date, câte pe listă?


NARODNA KNJIŽEVNOST * POVĬEŞĆ * FOLCLOR LITERAR

Broj unetih zapisa: 205 Poslednji uneti zapis: 19.10.2014, 14:35:29 [Uneo: Dejan Ilić]


Nr.


Oblast


Vrsta


Vlaški


Srpski


Komentar

Acţiune
205   POEZIJA   (uspavanka)   Mînuşîţă frîntă   Slomljena ručice      [Mai mult]

Vidi poslednje zapise. Koliko ih želiš na listi?

 

S(A)MRT JEZIKA * (A)MORŢIREA LIMBII  
 

Nr.


Živa reč


Reč ubica


Skaradan primer


Ispravan primer i prevod


Komentar


Acţiune
31 ruşîńaḑă brukîĭe — Lasă-l sî sa dukă, să nu ńi măĭ brukîĭe! — Lasă-l sî sa dukă, să nu ńi măĭ ruşîńaḑă!
Pusti ga da ode, da nas više ne bruka!
   [Mai mult]

Vidi poslednje zapise. Koliko ih želiš na listi?