© Paun Es Durlić, pokrenut 10.07.'11, v.3.0 pušten u rad 01.09.'11
Count: 20217
AĻAŹE ĻIMBA:
IZABERI JEZIK: 
 
 
VORBAR: ON-LINE LEKSIKON VLAŠKE KULTURE
Strana sajta www.paundurlic.com za sakupljanje reči iz vlaških narečja. (Opt. Mozilla Firefox!) UTF-8
(Ovaj projekat je samostalni i nezavisni autorski poduhvat koji nema ničeg zajedničkog
sa idejom Vlaškog nacionalnog saveta o standardizaciji vlaškoga jezika!)
 
* Svi Rumuni u Kraljevini Srbiji govore dijalektima rumunskog jezika. Kako ovi dijalekti stoje među sobom i prema književnom jeziku Kraljevine Rumuniје, zasad nemogu ništa bliže reći. Proučavanje dijalekata kojim govore Rumuni u Srbiji bilo bi od osobite vrednosti, jer bismo njihovim upoznavanjem i poređenjem sa dijalektima rumunskog jezika van Srbije odredili poreklo naših Rumuna. (Tihomir R. Djordjević, Kroz naše Rumune, Srpski književni glasnik, 16, Beograd, 1905, str. 54)
* Toţi români din regatul Serbiei vorbesc graiuri ale limbi române. Deocamdată n-aş putea să arăt mai de aproape în ce raport sta aceste dialecte între ele şi faţă de limba literară vorbită în Regatul României. Studierea dialectelor vorbite de români din Serbia ar fi de o valoare deosebită; pentru că prin cunoaşterea lor şi prin comparaţia cu dialectele limbi române vorbite în afară de Serbia am putea stabili originea românilor noştri. (Tihomir R. Georgevici, Printre românii noştri, 1905).
 

Vrsta i redosled slova koja obuhvataju sve vlaške glasove, modifikovanih prema APHI sistemu:

 
А Ă Б Ц Ч Ћ Д Џ Ђ Ď Е Ф Г Х И Î Ј К  
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
 
 
Л Љ М Н Њ О П Р С Ш Ś Т Ť У В З Ж Ź    
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37    
 

Broj unetih reči: 3205 Poslednja reč uneta: 24.04.2015, 21:27:40 [Uneo: Durlić]


Br


Vlaški lat.


Vlaški ćir.


Rumunski


Srpski


Gnezdo reči


Reč u umotvorinama

Akcija
3205   talalînkă   тaлaлîнкă   talangă ?   дугајлија   talalînkă (mn. talalînś) [akc. talalînkă] (i. s.) — dugajlija ◊ talalînkă ĭe om înalt şî uskat — dugajlija je čovek visok i mršav ◊ nus toţ omińi talalînś, ĭastă întra noĭ şî đ-aĭ graş — nisu svi ljudi dugajlije, ima među nama i debelih ◊ a tunat în mĭană o talalînkă ńekunoskută, ńima n-a şćut đe unđe ar vińit — ušao je u kafanu jedan dugajlija, niko nije znao odakle je došao [Buf.] [Vidi više]
 

Lista reči od datuma:
DD.MM.GGGG
(prazno polje: lista poslednjih 20 reči)

 

NARODNA KNJIŽEVNOST * POVĬEŞĆ * FOLCLOR LITERAR

Broj unetih zapisa: 215 Poslednji uneti zapis: 11.04.2015, 09:27:06 [Uneo: Durlić]


Br


Oblast


Vrsta


Vlaški


Srpski


Komentar

Akcija
215   VEROVANJA   (verovanje)   Kare la Paşć n-are ńimik nou pi ĭel, ăl kîlarĭaşće magarĭu pin sat.   Ko na Uskrs nema ničeg novog na sebi, jahaće ga magarac kroz selo.   Paşćiļi tuot înskimbă, ş-ar trăbuĭa şî lumĭa sî sa skimbe, să pună makra numa un pĭaćik nuou pi ţuală, dakă ĭe sarakă şî nu puaće alta ńimika nuou să aĭbă. Kređinţa-sta a mînat lumĭa să đa înainće ku averĭa, să nu sa rîdă satu đi ĭa kă ĭe puturuasă. — Uskrs sve menja, pa bi i ljudi trebalo da se promene, da stave makar samo jednu novu zakrpu na odeću, ako su siromašni i ne mogu ništa drugo novo da imaju. Ovo verovanje je teralo ljude da napreduju u imanju, da ih selo ne bi ismevalo kao lenjivce.   [Vidi više]

Vidi poslednje zapise. Koliko ih želiš na listi?

 

S(A)MRT JEZIKA * (A)MORŢIREA LIMBII  
 

Br


Živa reč


Reč ubica


Skaradan primer


Ispravan primer i prevod


Komentar


Akcija
34 uopt osam — A ḑîs kî vińe pi la osam sati! — A ḑîs kî vińe pi la uopt śasurĭ! Rekao je da će doći oko osam sati!   [Vidi više]

Vidi poslednje zapise. Koliko ih želiš na listi?