© Paun Es Durlić, pokrenut 10.07.'11, v.3.0 pušten u rad 01.09.'11
27792
AĻAŹE ĻIMBA:
IZABERI JEZIK: 
 
 
VORBAR: ON-LINE LEXICONUL CULTURII RUMÂNEŞTI
Pagina site-ului www.paundurlic.com pentru culegerea cuvintelor din graiurile rumâńeşti. (Оpt. Mozilla Firefox!) UTF-8
(Acest proiect reprezintă iniţiativă personală şi indepedentă a autorului, şi nu are nimic în comun
cu ideea Consiliului naţional al rumânilor de standardizare a limbii rumâneşti!)
 
* Svi Rumuni u Kraljevini Srbiji govore dijalektima rumunskog jezika. Kako ovi dijalekti stoje među sobom i prema književnom jeziku Kraljevine Rumuniје, zasad ne mogu ništa bliže reći. Proučavanje dijalekata kojim govore Rumuni u Srbiji bilo bi od osobite vrednosti, jer bismo njihovim upoznavanjem i poređenjem sa dijalektima rumunskog jezika van Srbije odredili poreklo naših Rumuna. (Tihomir R. Djordjević, Kroz naše Rumune, Srpski književni glasnik, 16, Beograd, 1905, str. 54)
* Toţi români din regatul Serbiei vorbesc graiuri ale limbi române. Deocamdată n-aş putea să arăt mai de aproape în ce raport sta aceste dialecte între ele şi faţă de limba literară vorbită în Regatul României. Studierea dialectelor vorbite de români din Serbia ar fi de o valoare deosebită; pentru că prin cunoaşterea lor şi prin comparaţia cu dialectele limbi române vorbite în afară de Serbia am putea stabili originea românilor noştri. (Tihomir R. Georgevici, Printre românii noştri, 1905).
 

Tipul şi ordinea literelor care redau toate sunetele rumâńeşti (modificaţia dupa APHI):

 
А Ă Б Ц Ч Ћ Д Џ Ђ Ď Е Ф Г Х И Î Ј К  
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
 
 
Л Љ М Н Њ О П Р С Ш Ś Т Ť У В З Ж Ź    
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37    
 

Numărul de cuvinte introduse: 3865 Ultimul cuvânt introdus: 24.06.2016, 01:06:33 [Introdus de: Mikica Zlatić]


Nr.


Rumîńаşće


Rum. (chir)


Româneşte


Sârbeşte


Familia de cuvinte


Cuvântul în proverbe

Acţiune
3865   kalamantă  кaлaмaнтă   trasură   двоколица   kalamantă (mn. kalamanće) [akc. kalamantă] (i. ž.) — dvokolica ◊ kalamantă ĭe un fĭeļ dă karuţă ku doă ruoţ, dă dus tovar măĭ uşuor — kalamanta je vrsta dvokolice, za prevoz lakšeg tereta ◊ kalamanta are o osiĭe ku doă ruaće, şî kotur dăşkis, înkonveĭat ka luna ćinără — kalamanta ima jednu osovinu sa dva točka, i otvoren sanduk, zakrivljen kao mlad mesec ♦ var. kolomantă (Ranovac) [Mlava] (kom) Kalamantă ĭe kunoskută în Starćeva, Raşanţ [Mlava] şî Kobiļa [Stig]. [Mai mult]
 

Lista din date?
DD.MM.YYYY
(Gol: 20 ale ultime cuvânte)

 

NARODNA KNJIŽEVNOST * POVĬEŞĆ * FOLCLOR LITERAR

Broj unetih zapisa: 689 Poslednji uneti zapis: 10.04.2016, 11:39:45 [Uneo: Durlić]


Nr.


Oblast


Vrsta


Vlaški


Srpski


Komentar

Acţiune
689   POEZIJA   (bajalica)   ĐESKÎNĆEK ĐE MOROĬU ĂL VIU   BAJALICA ZA ZAŠTITU OD ŽIVIH VAMPIRA   Đeskîntă şî oameńi şî muĭeriļi.
Ku bît đe śeroń şî ku briśagu. Ĭa apă orĭ kătran într-un śob în śeua. Şî dakă ĭe kătran, puńe fuok în śob şî afumă vita, om, śe-ĭ bolnav. Dakă-ĭ apă îi dă să bĭe.

Bajanje izvode i muškarci i žene.
[Baje se] cerovim štapićem i nožem. Uzme se voda ili katran u neki sud. Ako je katran, metne se žar u sud i dimi stoka, ili čovek, koji je bolestan. Ako se baje vodom, daje im se da piju.
Sursa: Anuarul1942, p. 370
  
[Mai mult]

Vidi poslednje zapise. Koliko ih želiš na listi?

 

S(A)MRT JEZIKA * (A)MORŢIREA LIMBII  
 

Nr.


Vorba vie


Vorba rîa


Vorba opacită


Vorba bună


Sârbeşte


Acţiune
51 însamnat beložît Luok dă morminţ a fuost beložît ku kruśiţă. Luok dă morminţ a fuost însamnat ku kruśiţă. Mesto za groblje bilo je obeleženo krstićima.   [Mai mult]

Vidi poslednje zapise. Koliko ih želiš na listi?