SPELOVANJE VLAŠKIH FRAZA

(probno korišćenje google translate TTS za rumunski jezik)

Govorni primeri sa područja:

(2306) fi (rom. fi) бити  [glagol]
fi (ĭuo sînt, ĭel ĭe) (gl. n.) — biti, postojati; (skr.) bi ∎ fi śe vrĭeĭ, ama fi uom — budi šta hoćeš, ali budi čovek ∎ va fi, nu va fi — može biti, ili ne biti ∎ ma ginđiĭ ĭuo: śe sî fiĭe akuma, ama takuĭ, nu spusăĭ ńimika — pomislio sam: šta će biti sada, ali zaćutah, ne rekoh ništa ∎ fi-va așa, or nu va fi, nu puot a șći — da li je tako, ili nije tako, ne mogu znati ∎ tu nu vi fi, da ĭuo sînt — ti nećeš biti, a ja jesam ∎ basanka n-a fuost să fiĭe, nuĭe ursat — valjda nije bilo da bude, nije suđeno ∎ nuĭe la kasă, puaće fi dus vrunđeva — nije kod kuće, možda je nekud otišao ∎ va fi veńit kopilu pănă akuma, s-a fi fuost vrunu đ-aĭ batrîń ku ĭel — došlo bi dete do sada, da je neko od starijih bio sa njim ∎ kînd ĭerarăm ćińirĭ, fusăsărăm zburdaț ka ńima pi lume — kad bejasmo mladi, besmo razuzdani ko niko na svetu ♦ var. firĭe [Por.]



fi

(1) fi śe vrĭeĭ, ama fi uom
— budi šta hoćeš, ali budi čovek

(2) va fi, nu va fi
— može biti, ili ne biti

(3) ma ginđiĭ ĭuo: śe sî fiĭe akuma, ama takuĭ, nu spusăĭ ńimika
— pomislio sam: šta će biti sada, ali zaćutah, ne rekoh ništa

(4) fi-va așa, or nu va fi, nu puot a șći
— da li je tako, ili nije tako, ne mogu znati

(5) tu nu vi fi, da ĭuo sînt
— ti nećeš biti, a ja jesam

(6) basanka n-a fuost să fiĭe, nuĭe ursat
— valjda nije bilo da bude, nije suđeno

(7) nuĭe la kasă, puaće fi dus vrunđeva
— nije kod kuće, možda je nekud otišao

(8) va fi veńit kopilu pănă akuma, s-a fi fuost vrunu đ-aĭ batrîń ku ĭel
— došlo bi dete do sada, da je neko od starijih bio sa njim

(9) kînd ĭerarăm ćińirĭ, fusăsărăm zburdaț ka ńima pi lume
— kad bejasmo mladi, besmo razuzdani ko niko na svetu

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź