SPELOVANJE VLAŠKIH FRAZA

(probno korišćenje google translate TTS za rumunski jezik)

Govorni primeri sa područja:

(2372) raśit (rom. răcit) хладан  [pridev]
raśit (raśită) (mn. raśiț, raśiće) [akc. raśit] (prid.) — (tehn.) hladan; ohlađen ∎ fĭer raśit nu puoț să baț ku śokanu — hladno gvože ne možeš da kuješ ∎ ńima nu șćiĭe đi kînd muoșu ḑaśe în pat muort, raśit, înțîpeńit — niko ne zna od kada starac leži u krevetu mrtav, hladan, ukočen (med.) prehlađen ∎ nu ma duk la lukru, kî mis đi ĭer tare raśit — ne idem na posao jer sam od juče jako prehlađen [Por.] ∞ rîaśeraśit

(1) fĭer raśit nu puoț să baț ku śokanu
— hladno gvože ne možeš da kuješ

(2) ńima nu șćiĭe đi kînd muoșu ḑaśe în pat muort, raśit, înțîpeńit
— niko ne zna od kada starac leži u krevetu mrtav, hladan, ukočen

(3) nu ma duk la lukru, kî mis đi ĭer tare raśit
— ne idem na posao jer sam od juče jako prehlađen


aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź