SPELOVANJE VLAŠKIH FRAZA

(probno korišćenje google translate TTS za rumunski jezik)

Govorni primeri sa područja:

(2437) śe (rom. ce) шта
śe (zam.) — šta ∎ śe va puća să fiĭe aĭa śe zbuară pi śierĭ, nu șću — šta li može biti to što leti nebom, ne znam ∎ śe ma kuaștîĭe să-l frîng ku bataĭa? — šta me košta da ga prebijem? ∎ đi śe? — zašto? zbog čega? ∎ la śe? — čemu? na šta? [Por.] ♦ dij. var. če [Kmp.]śe

(1) śe va puća să fiĭe aĭa śe zbuară pi śierĭ, nu șću
— šta li može biti to što leti nebom, ne znam

(2) śe ma kuaștîĭe să-l frîng ku bataĭa?
— šta me košta da ga prebijem?

(3) đi śe?
— zašto? zbog čega?

(4) la śe?
— čemu? na šta?


aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź