SPELOVANJE VLAŠKIH FRAZA

(probno korišćenje google translate TTS za rumunski jezik)

Govorni primeri sa područja:

(290) așa (rom. așa) тако  [pridev]
așa [akc. așa] (prid.) — tako, takvo, takva ∎ așa śeva/śuava — tako nešto, tako nekako ∎ în așa fĭeļ — na takav/taj način ∎ așa muĭarĭe nu ma-ĭastă-n lume — takve žene više nema na svetu ♦ (pril.) — tako, onako, (na) prosto, možda; sigurno, da, svakako ∎ ș-așa, š-așa — i ovako i onako ∎ fi-va așa, or nu va fi, dumńeḑîu va șći — da li je tako, ili nije tako, bog će znati ∎ (u izr.) tot așa — samo tako! (uzvik u kolu) [Por.]așa

(1) așa śeva/śuava
— tako nešto, tako nekako

(2) în așa fĭeļ
— na takav/taj način

(3) așa muĭarĭe nu ma-ĭastă-n lume
— takve žene više nema na svetu

(4) ș-așa, š-așa
— i ovako i onako

(5) fi-va așa, or nu va fi, dumńeḑîu va șći
— da li je tako, ili nije tako, bog će znati

(6) tot așa
— samo tako!


aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź