SPELOVANJE VLAŠKIH FRAZA

(probno korišćenje google translate TTS za rumunski jezik)

Govorni primeri sa područja:

(3002) grîmađi (rom. grămadi) гомилати  [glagol]
grîmađi (ĭuo grîmađiesk, ĭel grîmađiașće) [akc. grîmađi] (gl. p. ref.) — gomilati (se); denuti, plastiti ∎ pîkurari parke a nuroḑît đi đesńață, numa sa grimađiesk uńi pi alțî — čobani kao da su poludeli od jutros, samo se gomilaju jedni na druge ∎ vrĭamĭa să înśepiem grîmađi klańa, kă ńi prinđe murgu — vreme je da počnemo denuti plast, jer će nas uhvatiti mrak ∎ klańa nu puaće sîngură sî sa grîmađiaskă, pănă nu șkipĭ în pălmĭ — plast ne može sam da se sadene, dok ne pljuneš u šake ♦ var. îngrîmađi [Por.] ∞ gramadăgrîmađi

(1) pîkurari parke a nuroḑît đi đesńață, numa sa grimađiesk uńi pi alțî
— čobani kao da su poludeli od jutros, samo se gomilaju jedni na druge

(2) vrĭamĭa să înśepiem grîmađi klańa, kă ńi prinđe murgu
— vreme je da počnemo denuti plast, jer će nas uhvatiti mrak

(3) klańa nu puaće sîngură sî sa grîmađiaskă, pănă nu șkipĭ în pălmĭ
— plast ne može sam da se sadene, dok ne pljuneš u šake


aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź