SPELOVANJE VLAŠKIH FRAZA

(probno korišćenje google translate TTS za rumunski jezik)

Govorni primeri sa područja:

(3917) lasa (rom. lăsa) оставити  [glagol]
lasa (ĭuo las, ĭel lasă) [akc. lasa] (gl. p. ref.) — ostaviti, pustiti, bataliti ∎ la lasat muĭarĭa — ostavila ga je žena ∎ dakă nu sa lasă đi bĭare, o sî muară — ako ne batali piće, umreće ∎ dakă tatî-su no va lasa sî sa mariće, ĭa o sî fugă dupa ĭel — ako je otac neće pustiti da se uda, ona će pobeći za njega (med.) onemoćati, popustiti; izdati ∎ ĭastă triĭ ań đi kînd l-a lasat piśuariļi, șî numa ḑaśe-n pat — ima tri godine kako su ga izdale noge, i samo leži u krevetu (psih.) svideti se, dopadati se, želeti nešto, žudeti za nečim ∎ a spus đeșkis k-ăĭ sa lasă la baĭato-la, șî traźe sî sa mariće dupa ĭel — priznala je da joj se taj momak sviđa, i da želi da se uda za njega ∎ kopilu mîngă, plînźe k-ăĭ sa lasă la dulśețurĭ — razmaženo dete, plače od želje za slatkišima ∎ (u izr.) mi sa lasă la aĭa șî aĭa — sviđa mi se to i to, žudim za tim [Por.]lasa

(1) la lasat muĭarĭa
— ostavila ga je žena

(2) dakă nu sa lasă đi bĭare, o sî muară
— ako ne batali piće, umreće

(3) dakă tatî-su no va lasa sî sa mariće, ĭa o sî fugă dupa ĭel
— ako je otac neće pustiti da se uda, ona će pobeći za njega

(4) ĭastă triĭ ań đi kînd l-a lasat piśuariļi, șî numa ḑaśe-n pat
— ima tri godine kako su ga izdale noge, i samo leži u krevetu

(5) a spus đeșkis k-ăĭ sa lasă la baĭato-la, șî traźe sî sa mariće dupa ĭel
— priznala je da joj se taj momak sviđa, i da želi da se uda za njega

(6) kopilu mîngă, plînźe k-ăĭ sa lasă la dulśețurĭ
— razmaženo dete, plače od želje za slatkišima

(7) mi sa lasă la aĭa șî aĭa
— sviđa mi se to i to, žudim za tim


aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź