SPELOVANJE VLAŠKIH FRAZA

(probno korišćenje google translate TTS za rumunski jezik)

Govorni primeri sa područja:

(4317) fećesk (rom. fetesc) девојачки  [pridev]
fećesk (fećaskă) (mn. fećeșć) [akc. fećesk] (prid.) — devojački ∎ a fuost bun lăutarĭ kare a șćut mulće kînćiśe fećeșć — bio je dobar violinista koji je znao mnoge devojačke pesme ∎ dragu fećesk ĭe măĭ adînk — devojačka ljubav je najdublja ♦ var. većiesk [Por.] ∞ fatăfećesk

(1) a fuost bun lăutarĭ kare a șćut mulće kînćiśe fećeșć
— bio je dobar violinista koji je znao mnoge devojačke pesme

(2) dragu fećesk ĭe măĭ adînk
— devojačka ljubav je najdublja


aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź